tisdag, september 06, 2011

Våra politiker uppvisar feghet i storstadspolitiken


Jag såg ett seminarium på SVT-Play från Politikerveckan med Maria Rankka och andra som sjunger storstädernas lov. Enligt debattörerna finns det bara fördelar med att våra storstäder Malmö, Göteborg och Stockholm växer oavbrutet. Det finns rent tillväxtmässiga fördelar med storstäder. Dessa fördelar är att avstånden ofta är små mellan de olika leverantörerna samt att utbudet på arbetsmarknaden är rikt och differentierat. Dessa fördelar finns nu, har alltid funnits och kommer sannolikt alltid att finnas. Det är därför våra städer har växt som de gjort. 


Rankka tar Shanghai som exempel. Denna stad utgör 2 procent av Kinas yta (enligt Rankka?) och 20 procent av dess produktion. Saken är den att jag och de flesta svenskar skulle inte vilja bo i Shanghai, oavsett om vi fick hög lön och tillgång till ett häftigt nattliv (dessutom lär Juholt ha sagt att Stockholm står för 30 procent av vår BNP, en högre siffra). Rankka visade upp en bild på hur Shanghai växt de senaste 20 åren. Jag hade hellre bott i staden innan den förvandlades till en prototyp av Stålmannens Metropolis.

Shanghai 20 år emellan

Därefter säger Rankka att ännu en fördel med storstäder är att "vi möter smarta människor och exponeras för smarta idéer." Ja, det bor en del smarta människor i storstäderna. Gudarna skall veta att det också bor en del mindre smarta människor i dessa städer, liksom smarta människor som tyvärr alltid hänger på de senaste trenderna och därmed inte tänker själva. Det bor också en del smarta människor utanför storstäderna och de flesta möten mellan olika idéer sker ändå på nätet i dag. Själv utbyter jag inte så många snilleblixtar när jag plöjer min väg genom skocken av sönderstressade människor på T-centralen. Inte heller är jag som mest smart en sen fredagskväll på krogen, även om jag tror mig just ha skådat ljuset och funnit svaret på mänsklighetens stora frågor. Av outgrundlig anledning verkar svaren ha bleknat en smula dagen efter.  


Rankka säger med stolthet i rösten att Stockholm växer med två fulla SL-bussar om dagen. Det är en skrämmande utveckling för alla dem som upplevt trängseln och kaoset när våra allmänna kommunikationer klappat ihop. Det är också en skrämmande utveckling för alla dem som åkt de fallfärdiga SL-bussar som knappt håller ihop och vintertid i princip aldrig kommer i tid. De enda bussar som håller tidtabellen, aldrig går sönder eller där chauffören aldrig försover sig, är de två överfulla bussar som varje dag anländer till vår redan överfulla metropol, fullpackad med ivriga nybyggare. 


Lyssnar vi vidare på Rankka så säger hon det självklara att infrastrukturen måste byggas ut om Stockholm skall kunna fortsätta växa. Nu är det så att vi klarar inte ens av att få våra pendeltåg att gå i tid. Det finns veckor (och de är många) där jag inte åkt i tid med tågen varken till eller från jobbet en enda dag. Börja med att få våra tåg att gå i tid en enda vinter, innan nya storslagna planer på utbyggd infrastruktur sjösätts, LÄNK.


I en statligutredning [Tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, LÄNK] kan vi läsa detta mycket underhållande påstående. 


För vissa yrkeskategorier som t.ex. journalister och finansiella aktörer är det viktigt att snabbt få tag på ny information, vilket ofta innebär att man inte kan vara lokaliserad långt från händelserna centrum. Ju fler led information passerar desto större är sannolikheten att informationen är urvattnad eller har blivit (avsiktligt eller oavsiktligt) förvanskad. Vi kommer in på denna källa mer när vi diskuterade lärande nedan.


Det är knappast möjligt att den information journalisterna publicerar kan bli mer förvanskad än den redan är. Det är en oerhörd koncentration av journalister på Södermalm i Stockholm (Lattecity), vilket inte på något sätt höjt kvaliteten på det dessa journalister producerar. På tal om händelsernas centrum måste man också fråga sig om "händelsernas centrum" alltid är på Södermalm eller i Stockholms city. Dessa journalister har ju sällan ens bemödat sig om att ta pendeltåget (förståeligt) eller bilen ut till en förort.   


Nackdelarna med att storstäderna och speciellt Stockholm drar till sig så stora mängder människor är både påtagliga och uppenbara. Samtidigt som landsbygden utarmas så ökar trängseln, stressen och bostadsbristen i t.ex. Stockholm. Människor trängs, knuffas och kastar arga blickar på sina medmänniskor varje morgon i T-centralen. Utbytet mellan människor är snarare knuffar och mördande blickar än de kvicka idéer Rankka talade om i Visby. 


Stockholm är staden mellan broarna, vilket gör den till en mycket vacker stad. Tyvärr sätter denna topografi också gränser för infrastrukturen. Stockholm kan inte växa på samma sätt som en stad som helt ligger på fastlandet, inte förrän vi fått luftburna spårvagnar i alla fall. Tyvärr har vanligtvis mycket intelligenta människor (som t.ex. Rankka) inte noterat detta rätt uppenbara faktum. 


Inte Stockholm - utan Ölandbron -bro som bro!

Andra problem med ständigt växande städer har belysts i artiklar på både DN och SvD. Ett problem är att när större och större ytor asfalteras så minskas möjligheterna för regnvatten att tränga ned i jorden och risken för översvämningar ökar. Detta i samband med ett nederbördsrikare klimat gör att problemen väntas öka i framtiden. Länk DN, Länk SvD.


Det största problemet är ändå den försämrade livskvalitet som en förtätad stad med allt mindre grönområden för med sig. Grönområden, strövområden och lekplatser för barn försvinner till förmån för nya bostäder och tillhörande parkeringsplatser. Även politiker och journalister som vanligtvis skriker sig hesa över (den förmenta) humanismen i vår immigrationspolitik har övergett visionen om ett humant urbant samhälle där människor kan koppla av och där barn kan leka. 


Robsten badar - om ni tittar noga


Det har hänt något med det politiska klimatet i vårt land. För bara ett eller ett par decennier sedan var det självklart för nästan alla politiker att prata om att "Hela Sverige skall leva". Med det menades att människor måste kunna bo, arbeta och leva i hela vårt land, både i landsbygd och i stad. Denna paradigm gäller inte längre, den är utbytt mot "Stockholm tillväxtmotor". Vid samma tid som våra politiker pratade om att hela vårt land skall leva och utvecklas så var det självklart att samma politiker tog hänsyn till livskvaliteten och grönområdena i Stockholm. Nu talas det i politiska sammanhang allt mindre om detta. I stället rapas det in absurdum om våra storstäders betydelse för tillväxten och Stockholm som "tillväxtmotor". 


Det finns en politisk aspekt på denna Stockholmsfixering. Det handlar om den föreställningen som utgår ifrån att man måste vinna valet i Stockholm för att vinna regeringsmakten. Så här skriver socialdemokraterna Johan Westerholm, Peter Högberg och Staffan Lindström i SvD, LÄNK.


Stockholmsfixeringen i svensk inrikespolitik är i det närmaste total. Senast framförde Håkan Juholt (S) att Stockholm stod för 30 procent av Sveriges BNP vilket då motiverar till en cyklopisk syn på hur en socialdemokratisk ekonomisk politik skall formas. De borgerliga företrädarna låter i likadant vilket är i sig oroande.
Alla de idag etablerade riksdagspartierna tycks vara alltför präglade i sin världsbild av den stad som riksdagen råkar vara förlagd i, Stockholm.


Det är mycket långt ifrån den tid och den politik då svenska politiker från höger till vänster gemensamt proklamerade att "Hela Sverige skall leva". Vidare i de socialdemokratiska herrarnas artikel.


I Statistiska Centralbyråns kvartalsrapport 2011:1 träder en annan bild fram, en bild som inte korrelerar till den av det samfällda politiska ledarskapet påstår. Produktionen inom näringslivet ökade under kvartalet med 9,2 procent. De varuproducerande branscherna ökade med 14 procent. Kemisk industri och motorfordonsindustri gav starkast bidrag till utvecklingen. Tjänstebranscherna ökade med 6,4 procent där det största bidraget kom från parti- och detaljhandeln. Stockholm har en övervikt av tjänsteproduktion och visar därmed upp sämre siffror än landet som helhet. När vi sedan, som exportberoende nation, granskar hur tjänsteexporten förhåller sig till varuexporten blir siffrorna än värre. Varuexporten ökade med drygt 20 procent jämfört med samma kvartal föregående år emedan den främst Stockholmsbaserade tjänsteexporten steg med knappa två procentenheter.


Vi kan aldrig försvara vår välfärd genom att byta tjänster med varandra, trots att vissa politiker implicit gett sken av detta. Enklare tjänster går inte att exportera, knappt mer avancerade tjänster heller. I Stockholm dominerar tjänstesektorn, det är ett obestridbart faktum. Det finns också en mängd obskyra medieföretag och konsultföretag i Stockholm, vars konkreta innehåll kan visa sig vara tveksamt vid en svårare kris. Det finns inte fog för den överdrivna Stockholmsfixering som både politiker och journalister ägnar sig åt. Stockholm lever på det övriga landet lika mycket som det övriga landet lever på Stockholm. 


Förr eller senare måste vi forma en politik där vi låter hela landet växa, både befolkningsmässigt och produktionsmässigt. Det är vansinne att ännu fler människor skall trängas i städer där bostadsbristen är manifest, där det inte finns dagisplatser till barnen och där infrastrukturen håller på att kollapsa. Det är ett vansinne av gigantiska mått när EBO-lagen gör att immigranter som inte har arbete och kanske små chanser att erhålla ett sådant den närmaste tiden, tvunget skall flytta till redan överfulla städer. Vi märker redan av minskade grönområden, ökad trängsel och återkommande trafikinfarkter. Det måste helt enkelt finnas intelligenta politiker som redan förstått att den ensidiga tillväxten i storstäderna är ohållbar. Det är snarare politisk feghet som gör att inga tyngre politiker går ut och säger det som är uppenbart för alla som kan se och höra. 

41 kommentarer:

Swedish Dissident sa...

Mycket bra och välskrivet inlägg som träffar rätt i mycket.

Timbro består av fån vars ihopsnickrade världsbild bygger på att de bortser från elemäntära fakta om verkligheten. Ett sådant är att utveckling, tillväxt och demografisk och topografisk expansion bara kan ske under begränsad tid. Detta har Japan insett, varför man försöker minska sin befolkning gradvis. Shanghai kommer att fortsätta växa och det finns planer på ännu fler megastäder i Kina, men inte för all framtid. Och återigen - man måste också se avigsidorna med storstäder. Det i princip enda sociala kapital som finns i storstäder bygger på ekonomiskt kapital. Vi vet alla hur det i regel ser ut i förorter med Tokyo som ett enda undantag.

Robsten sa...

Tack Dissident ;-)
Apropå Japan, kolla google map hur dominernade Tokyo är. Det finns ingen risk för krig i område men Japan skulle vara oerhört sårbart i händelse av regelrätt krig.

Swedish Dissident sa...

Varsågod:) Ja, det är ännu ett viktigt skäl till att vara starkt skeptisk mot detta slags ackumulering av människor, ekonomiskt kapital, politiska institutioner och så vidare.

Robin Shadowes sa...

Som gammal serie-nörd måste jag få påpeka att Stålmannen bor i Metropolis. Metropolitan ligger väl i New York om jag inte minns fel. :)

Nisse sa...

Japan har en befolkningstäthet på 343 inv/km² jämfört med Sveriges 21, så jämförelsen är kanske inte helt relevant, Swedish Dissident. Sverige måste ha bortåt 150 miljoner invånare innan befolkningstätheten är lika med Japans. Det är tydligen inte bara Timbro som bortser från elementära fakta om verkligheten... ;)

Robsten sa...

Ändrat Robin

Swedish Dissident sa...

Ja du Nisse, det där är inget nytt för mig - har själv vistats i stora delar av Japan under månaders tid och känner till den typen av basfakta som du försöker mena på att jag inte skulle vara medveten om.

Ditt inlägg visar möjligen även prov på samma bristande förståelse för sambanden mellan ekonomisk politik, demografi, folkmängd och boplatsyta som Timbros globaliserings- och massinvandringsförespråkare gör.

Två miljoner invandrare påverkar inte Japans ekonomi - numer världens tredje största - ett endaste dugg; det är som en piss i havet oavsett om det är lönsamt eller inte lönsamt. Det påverkar förmodligen inte heller kulturen eller den etniska befolkningssammansättningen (demografin) ett dugg, vilket det däremot gör i Sverige med dess ynka nio miljoner invånare i alla ovannämnda avseenden. Boplatsyten är mycket liten i Japan i allmänhet och Tokyo i synnerhet, men det går fortfarande att bygga på höjden och stora delar av Hokkaido skulle kunna byggas ut i viss utsträckning så med andra ord skulle det vara mycket mer rimligt om Japan hade tagit emot cirka två miljoner immigranter under fyrtio år än Sverige.

Swedish Dissident sa...

Förresten så gjorde jag ingen jämförelse med Sverige utan nämnde att det av olika skäl är positivt att Japan försöker minska sin stora befokning. Har man vistats i Tokyos eller Osakas ytterområden så vet man också om att det är med få undantag är nästan helt riskfyllt att strosa omkring där klockan fem en söndagmorgon; så är inte fallet i Frankrikes banliueus eller ens de flesta av Sthlms förorter. Det finns problem i Japan och det är inte alltid så vackert med alla lägenhetsbyggnader men det sociala kapitalet är högt och det är väldigt rent.

Swedish Dissident sa...

Var lite snabb på tagenterna där. Riskfritt ska det givetvis stå, inte ryskfyllt.

Börjesson sa...

Välskrivet inlägg! Jag håller med om det mesta. Men det finns en positiv sida av den här Stockholmsfixeringen också, nämligen denna: En stor del av svenskarna instämmer i tankarna om att "hela Sverige ska leva", och att avfolkningen av landsbygden är ett problem. Sedan Centern och Sossarna helt slirat av banan finns det i dag inget parti som representerar den ståndpunkten. Med andra ord finns här en stor nisch för SD att slå sig in i! När det nu pratas om att bredda bilden av SD till att ses som mer än "bara" ett invandringskritiskt parti, då tror jag att landsbygdsvänlighet och decentralisering är en stor möjlighet. Jag tror mig ha förstått att dessa tankar är helt i linje med partiets grundläggande värderingar, så det handlar bara om att betona dem mycket starkare.

PA sa...

För den som vill veta bakgrunden till vår senaste historia och vad som orsakat revolutioner, statskupper och mord.
De internationella bankirernas dolda krig och agenda.
Läsvärt.
http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Bankers.htm

Robsten sa...

Helt rätt Börjesson ;-)

Eva-Marie sa...

Ytterligare ett bra inlägg Robsten, jo jag såg dig i sjön.

Ebo är ett skit och de "ensamkommande" rymmer till storstäderna från förläggningarna som de är placerade vid.

Man kan inte förtäta och förtäta städerna, jag kvävs då.

I min stad Malmö har det varit fest för att fira att vi blev 300000 invånare. Vad är det att fira?

http://petterssons.bloggsida.se/politik/jag-ska-skjutta-daj

Det är något som är riktigt fel.
ha det gott Robsten :)

Anonym sa...

Hej Robsten,

ursäkta OT, men när hade Du tänkt ta upp kinesernas/asiaternas hat mot oss vita? Visste Du t.ex att 1/5 av "studenterna" från Kina som är här på studentvisum inte alls ämnar studera? Visste Du t.ex att kinesiska studenter fuskar fantastiskt mycket på våra universitet? Visste Du förresten att många kineser ser på oss vita som "barbarer"?

Tack för bra blogg! Keep up the good work!

Mvh "Ricky Echolette"

Robsten sa...

Tack Eva-Marie, och ha det gött du med ,-)

Robsten sa...

Det finns två versioner av vad som Hände när Almqvist var ute och roade sig i fredags. SvD väljer att enbart ge den ena versionen.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stureplansgruppen-han-var-ytterst-aggressiv_6441210.svd

Det här är Almqvists egna version:

http://sverigedemokraterna.se/2011/09/04/kommentar-ang-pastatt-krogbrak/

Jag vet inte vad som hände, jag var inte där. Det var inte SvD heller.

Alexander den store sa...

Intressant art. Robsten.

Min kommentar i frågan blir då givetvis Malmös utveckling från har varit en ganska trivsam storstad med småstadskaraktär.
Idag är det knappast någon vettig människa som vill bo där längre och det är synd. Jag flyttade ifrån M efter 20 år
Öresundsbron förstörde Malmö. men inte nog med det...

Läs mitt inlägg här:
http://roljede.blogspot.com/2011/09/tyst-som-i-graven-om-malmos.html

Eva-Marie, någon kommentar? Du som bor i Malmö, varför är det så tyst
från Malmöborna?

Jag har själv bott en kortare tid i en stad som jag gillar skarpt
Chicago, den är fin öppen och luftig med en härlig atmosfär...
men den är stor, alldeles för stor.
Men där finns ett grönt tänkande där, man har USA:s högsta byggnader, men stora transportproblem, då allmänna kommunikationer aldrig har varit något att sträva efter i bilens hemförlovade land.

Anonym sa...

Jag tror Seoul är en av världens trevligaste städer. Vad jag vet så rankas den också som en av de mest gröna storstäderna i världen. Vad jag också vet så har Seoul samma brottsfrekvens som Haparanda och då har Seoul cirka 20 miljoner invånare. Om man nu skall ha storstäder så är det naturligtvis inte helt fel om de är någotsånär etniskt homogena. Att Seoul har så låg kriminalitet, beror givetvis på den korenska nationella kollektivismen, men även de facto på den etniska sammansättningen (99%) koreaner). Robert Putnam hävdar ju i sin forskning att det sociala kapitalet har minskat radikalt i USA under de senaste deccenierna, även nobelpristagaren Ellinor Ostrom har påpekat samma sak. Jag tror så starkt på de asiatiska nationerna och på deras ekonomier, just p.g.a av deras höga sociala kapital, minimala invandring och höga intelligens. Jag tror asiaterna kommer att konkurrera ut västvärlden i framtiden. Jag utesluter faktiskt inte att vita kommer att bli "slavar" under asiaterna i framtiden. Vi kommer att ha lågbetalda yrken, putsa deras skor, tvätta deras skjortor och dra deras rickshaws. Jag anser att asiater är smartare än vita.

Mvh "Ricky Echolette"

Eva-Marie sa...

Hej Alexander den store, ja vad skall man säga?
Enligt min mening så sover de flesta Malmöbor och tiger still.

Jag skriver till polis, politiker och journalister för att visa att inte jag sover utan reagerar. Fosie "starke man" tycker inte man kan bestämma var folk skall bosätta sig angående när jag ifrågasatte att M-falangen bor nära mig.
De styrande politikerna är sådana mesar och det verkar som om de skiter i att det går utför med Malmö/Sverige.

Eva Carina Svensson (S)ordförande i bygglovsnämden tycker att jag inte borde vara orolig för Malmö har en spännande utveckling!! ( skrev till henne om det nya moskébygglovet på Danskavägen)

Jag träffar och pratar med många människor och det jäser vill jag lova. Folk behöver komma ut och prata ur skägget.

ha de

Swedish Dissident sa...

Anonym: Jag håller med om slutsatserna i din lilla analys i stort och har själv skrivit om de sakerna - socialt kapital, iq hos olika folkslag och hur det indirekt påverkar levandsstandard etc. - på min blogg. Nordoastasiater har på global nivå en genomsnittlig g-iq-nivå på cirka 106; européer 100; ashkenazijudar 113. Skillnaderna är inte jättestora och det finns säkerligen områden där "vi" är mer utvecklade.

Seoul är precis som bland andra Tokyo och Beijing en väldigt säker megastad. Det finns givetvis maffiaorganisationer där men dessa möter man i princip aldrig som vanlig medborgare (eller turist) om man inte medvetet uppsöker dem. En del koreaner, även i Seoul, kan till och med bli en aning nervösa i närheten vita västerlänningar eftersom de är dåliga på språket och inte litar på oss. Överlag mycket trevliga människor, dock, precis som japaner och kineser - är i varje fall min uppfattning.

Ps. Ska givetvis inte kokettera mer med min världsvana men det var relevant för diskussionen.

Anonym sa...

Du får kokettera så mkt Du vill. Jag har själv hyfsat många japanska, kinesiska och koreanska kontakter. Men jag upplever deras "artighet" som delvis falsk och som ett stort teaterspel. Jag är själv misstänksam mot asiater, även om jag inte visar det öppet. I grund och botten tror jag asiater föraktar vita ofantligt mycket. Det finns en utbredd uppfattning bland asiater att vita är "barbarer", vilket påminner om vad en viss statsminister sade för ett tag sedan. Ja, all forskning tyder på att asiater är cirka 5% intelligentare än vita kaukasier, och just därför tror jag asiater kan bli farliga mot oss vita i framtiden. Dem är smarta,listiga flitiga och väldigt många. Och det där med att asiatiska kvinnor skulle ha en fallenhet för vita män är rent nonsens, faktum är att även de ser ner på oss vita män!

Mvh "Ricky Echolette"

Anonym sa...

@"Ricky Echolette" dessutom underlättar det som min erfarenhet är att nästan alla heter Kim.
Allemand

Swedish Dissident sa...

Anonym: Jo då, jag har själv varit med om vissa tråkigheter med asiater, särskilt i Japan. Att snacka skit bakom ryggen är inte helt ovanligt. Hur utbrett det är kan dock ifrågasättas, men det är svårt att säga om det eventuellt rör sig om falskhet. Vita västerlänningar är ändå relativt populära. Vi är exotiska men ändå civiliserade så överlag torde det vara en gynnsam kombination. De är också medvetna om att demokrati, teknologi och den populärkultur som de importerar har rötterna i Europa och USA så det finns nog en viss respekt för Europa och dess befolkningar.

Men fenomenet sett i en större politisk och historisk kontext tål att belysas - alla folkslag är inte lika snälla, givmilda och toleranta som européer. Vår patologiska altruism måste upphöra om vi ska bli nåt att räkna med i framtiden.

Anonym sa...

Samtidigt måste man ju undra: Om vi vita västerlänningar är så förfärliga, varför väller asiater då in i våra västerländska länder? En paradox som de själva måste förklara! Jag har själv dejtat kinesiska kvinnor som starkt sett ner på mig som vit man. Då hamnar man i en svår situation. Det är trevligt med flickvän, men samtidigt förfärligt att hon ser ner på en p.g.a min vita hudfärg! Återigen en paradox som dem måste förklara. I det här fallet handlade det INTE om att hon ville ha svenskt medborgarskap genom något slags "skenäktenskap".

Så frågan är:

Varför väller dem in i västerlandet, om vi är så underlägsna?

Mvh "Ricky Echolette"

Robsten sa...

"Jag har själv dejtat kinesiska kvinnor som starkt sett ner på mig som vit man."

Ehh..nu blev jag förvånad, du verkar ju inte gilla kineser?

Anonym sa...

Deras kvinnor är väldigt vackra och väldigt intelligenta.

Jag gillar kineser, men jag har ingen naiv syn på dem och jag inser att de ser ner på oss. Man får inte blanda äpplen och päron här. Och som sagt, kinesiska kvinnor är väldigt söta och smarta. Kinesiska kvinnor är vackrast på jorden enligt mitt förmenande.

Mvh "Ricky Echolette"

Robsten sa...

Det låter som du blivit nobbat av dem, hårt. Jag såg en japanska på pendeln som var oerhört vacker, kunde inte låta bli att snegla lite. Men försiktigt, man vill ju inte stämplas som gubbsjuk, he, he.

Jag har hört att kineser alltid ser västerlänningar som överlägsna, just därför har de så svårt att vinna fysiska idrotter mot oss. De har s.a.s. förlorat på förhand. Barbarer? Javisst är vi det, alla utan reinfeldt förståss.

z999 sa...

Ser att du fixat en Tors hammare i adressfältet. Det är en symbol som förpliktar och står för att kampen mot ondska är evig men inte meningslös. Åskväder ska egentligen inte ses sammanhangslöst som att Tor slåss med jättar utan ska stämma till eftertanke och att man begrundar eventuell ondska inom en själv också. Är man lite åskrädd så är det faktiskt en bra hjälp för att få den rätta känslan för det och känslan för hur små vi egentligen är inför Odens (Wotans) skapelse.

Detta gäller naturligtvis inte de skitnödigt präktiga antirasisterna som är godare än Gud själv. Dom påstår sig ju ha Guds egenskap att se alla som lika värda, en egenskap som enbart Gud har enligt kristendomen.

En länk tillägnad alla antirasister.
http://www.youtube.com/watch?v=raY0dzBE-fE

Anonym sa...

Det största hotet mot Sverige och västerlandet är inte medelålders män från Mellanöstern, utan asiatiska kvinnor!

Varför förstår inte människor det?

Hälsningar "Ricky Echolette"

Robsten sa...

Hur tänker du nu Ricky? Förutom att det är ytterst kränkande att dessa små bitterljuva varelser med sina klippande ögonfransar och klpprande höga klackar har fräckheten att nobba oss vita medelålders män.

Anonym sa...

Nja, jag tänker inte så! Jag tänker att medelålders män från Mellanöstern ofta är öppen med sin rasism och erkänner den, medans asiatiska kvinnor oftare döljer den. Fast rasismen är densamma! Varför skulle den ena rasismen vara bättre än den andra? Ändå fokuserar man enbart på medelålders män från Mellanöstern. Vidare så är jag ingen ungdom, men betydligt yngre än många asiatiska kvinnor. Det finns faktiskt en och annan äldre asiatiska, ja faktiskt ganska så många.

Hälsningar "Ricky Echolette"

Robsten sa...

" Jag tänker att medelålders män från Mellanöstern ofta är öppen med sin rasism och erkänner den"

Ja, jag förstår vad du menar. Media kanske borde belysa detta en smula.

"medans asiatiska kvinnor oftare döljer den"

De är självklart lite smartare än männen från Orienten. Men hur är det med asiatiska män då, hur är deras människosyn? Omfattar de också devisen "allas lika värde" samt " Vi gillar lika"?

Robsten sa...

Förlåt "vi gillar olika" kanske det skulle vara, vete fan, sensmoralen är i alla fall "rösta inte på SD".

Anonym sa...

Jag rör mig i en miljö med tämligen många asiatiska kvinnor, och deras elitistiska människosyn påminner en del om fascismen. Jag har t.o.m träffat kvinnliga medicinstudenter på KI med kinesiskt ursprung vars åsikter faktiskt skrämmer mig mer än arabernas. Dessutom fuskar kinesiska studenter något så otroligt mycket vilket t.o.m en del högskolor erkänner. Dem fuskar t.o.m mer än araberna. 1993 bestämde sig kinesiska genetiker att försöka "isolera" den kinesiska genen, i syfte att "förbättra sin ras". Kineser hävdar att de är smartare än vita, för de utvandrade 50.000 år tidigare än vita från Afrika, och således skulle de enligt de själva vara mindre svarta än vad vita är, och därigenom smartare. I Sydkorea öppnade för en tid sedan en krog med ett namn som en starkt antisemitisk gapig diktator tillika österrikare hade och som genomförde massmord. Efter protester från Tysklands ambassad bytte krogen namn tillslut.

Snacka om asiatisk rasism.

Hälsningar "Ricky Echolette"

Robsten sa...

Ja verkligen!
"1993 bestämde sig kinesiska genetiker att försöka "isolera" den kinesiska genen, i syfte att "förbättra sin ras"."

Låter som sossarna på 30-talet

" Kineser hävdar att de är smartare än vita, för de utvandrade 50.000 år tidigare än vita från Afrika, och således skulle de enligt de själva vara mindre svarta än vad vita är, och därigenom smartare."

Hmm.....det här låter inte riktigt som "allas lika värde"

Anonym sa...

På ren svenska:

Kineser/asiater är ett större hot än MENA och Afrikansk invandring! Synd att varken SD eller systemkritisker tycks förstå detta! Nåväl, jag gör mitt bösta för att informera. Tack för bra blogg igen Robsten och för ditt trevliga och artiga sätt!

Med vänliga hälsningar "RE"

Robsten sa...

Tack själv Ricky. Ett tips i all välmening. Försök styrk din argumentation med länkar och andra källor.

Anonym sa...

Det går väl att ordna om man gräver riktigt djupt. Börjar själv tröttna duktigt på alla dessa thairestauranger, Kinahak (som ofta skattefuskar och ägnar sig åt illegal hasard efter stängning) och Sushi syltor. Hur många asiatiska restauranger orkar folk med egentligen? Hur många thailändska lökhackare behöver Sverige? Folk borde bojkotta skräpet och istället lära sig långkok och riktig svensk mat. Folk gnäller på araber som bakar pizza, det kan man väl göra, men är alla dessa thailändare som kränger sitt thaiskräp så mycket bättre?

Hälsningar "RE"

Anonym sa...

Japaner, kineser och koreaner kommer att erövra oss och dela upp USA och Europa mellan sig. Vi massimporterar dem hit, de börjar med enkla jobb, arbetar sig upp, förökar sig något så gräsligt och sedan när de har nått maktposition så kommer dem att utrota vita. Där har Du ett jättehot som måste tas på allvar!

Hälsningar "RE"

Erik sa...

I Väsby har högeralliansen beslutat att det ska byggas en s.k. "sjöstad" i ett naturreservat vid Mälaren och i en skog med höga natur- och rekreationsvärden. De har drömt ihop en kvot nya bostäder som absolut ska byggas varje år vare sig det finns någon lämplig mark att bygga på eller ej.

Det är som att lösa en alkoholists problem genom att ge henne mer alkohol, det dövar bara för stunden.

Robsten sa...

Exakt Erik