tisdag, mars 06, 2012

Ingenting om immigration eller integration i M:s satsningar

Moderaterna har understundom anklagats för att ha stagnerat i sina politiska visioner. För att råda bot på detta, lagom till nästa val, har Reinfeldt stolt deklarera en moderat satsning på fem viktiga politikerområden. Arbetsgrupper har bildats för att mejsla ut en framtidspolitik. Områdena för satsningen förvånar dock. Dessa är de områden moderaterna tänker sig en satsning på:

  1. Ekonomin
  2. Skolan
  3. Hälsa
  4. Kriminalpolitik
  5. Klimat
Ekonomin är moderaternas starka gren och det är väl naturligt att man satsar på det som betraktas som paradgrenen. Skolan är folkpartiets paradgren, hur har man tänkt här? Konkurrera ut FP? Hälsa är väl ett lite märkligt område för just moderaterna, anar vi inte lite populism här? Kriminalpolitik är en naturlig gren för M och här finns det massvis att göra vad gäller organiserad kriminalitet. Ett gott val av politiskt område. Klimatpolitiken är inget M någonsin kommer att kunna bli riktigt bra på, starka intressen inom partiet kommer att sätta käppar i hjulet, här mer än anar vi falsk populism. 

Vad som verkligen saknas är satsningar på en vettig immigrationspolitik samt integrationspolitik. Nu vill sannolikt M inte ta i frågan om immigrationspolitiken, då återstår integrationspolitiken. Är M nöjd med situationen i Gårdsten, Rosengård, Hammarkullen, Fittja och Rinkeby? Eller är risken för misslyckande för stor för att man stolt skall våga sig på en satsning? Den illmarige Reinfeldt kanske vill putta detta politiska område på en olycklig alliansbroder. Det är ytterst oansvarigt att inte ens ägna ett ord om dessa "utanförskapsområden" när man deklarerar en framtida satsning. Reinfeldt nämner att utanförskapet har minskat i vårt samhälle, det är ett ytterst tveksamt påstående och syftar förmodligen på den allmänna arbetslösheten. 

Slutsatsen är att våra politiker i regeringen har gett upp att få rätsida på de områden där svensk lag och rätt i princip inte gäller och där rena klaner tagit över samhällena. Vi talar om stadsdelar där stora delar av befolkningen inte talar svenska och inte har en tanke på att inlemma sig eller bidra till vårt samhälle. Det kanske är just därför Reinfeldt inte ens vill göra en satsning på dessa områden, risken för misslyckande är för stor. Ändå fortsätter regeringen med den immigrationspolitik som tydligt visat sig inte fungera, milt uttryckt. 

15 kommentarer:

Anonym sa...

Moderaterna har ju stolt deklarerat att de ser multikultur som en stor framgång och av stor vikt för vårt samhälle. Så viktigt att det skrivits in i grundlagen.

Eftersom muslimsk/arabisk/somalisk etc kultur INTE är förenlig med vår egen kultur så är per automatik inte heller integration för dessa grupper ens möjligt i vårt svenska/västerländska samhälle OM de samtidigt skall behålla sin egen kulturella särart med dess seder och bruk som direkt strider mot våra egna.
Mångkultur och integration är två oförenliga storheter som inte kan gälla samtidigt även om man låtsas så från 7-partiets sida.

Eftersom vi nu har flera parallella samhällen i Sverige så har de väl uppnått de mål de strävat efter och är således helt nöjda med vad de åstadkommit.

z999 sa...

Enligt alliansen själva så tar det i snitt sju år för en invandrare att få jobb i Sverige. Detta i kombination med dagens invandrarsiffror ses inte som något framtida problem.

z999 sa...

Antirasisterna har mycket att lära av Putin. Galant vinner han valet i Ryssland med minimalt med officiellt valfusk. Antirasisterna klarade inte av att hålla SD utanför riksdagen trots en enig media baserad på statligt stöd. Mötesstörningar och utelslutningar från fack och arbetsplatser av oppositionella till det mångkulturella samhället räckte inte till. Putin har varit överlägset mer effektiv med mindre användande av ickedemokratiska metoder (om man ser till antalet).

z999 sa...

Jag frågade förresten riksdagsmannen Johan Linander hur han ser på EU och fick följande svar.
"Jag ser EU som ett fredsprojekt, ett sätt att stärka Europas röst i världen och ett sätt att skapa tillväxt."

:-)

Robsten sa...

Tanken om fred fanns ju från början, i kol och stålunionen. Nu skapar väl EU mest split mellan staterna.

På sätt o vis skapas tillväxt, eftersom man gör ekonomierna mer kompatibla med varandra. Men nu ser vi en massa nackdelar också, vi får se. Det är de rikare staterna som betalar kalaset i alla fall.

MG sa...

Nja, i politikers språkbruk betyder "satsa på" att vräka mer pengar över. Så på så sätt tycker jag att man får vara tacksam för att immigration och integration inte ingår i Moderaternas satsningar.

Nisse sa...

Jag tror att (M) helt kallt räknar med att invandring och integration inte är en partiavgörande fråga för speciellt många människor. Visst finns det ett brett missnöje med hur det verkar fungera, men om man inte direkt drabbas hårdare av den förda politiken än att man ser några dagdrivande somalier på stan då och då räcker det knappast för att byta parti.

Ska man gå efter (SD):s valresultat är det gott och väl under 10 procent av väljarna som låter invandringsfrågan styra partivalet, och de som gör det har av allt att döma en uppfattning i andra frågor, t.ex ekonomiska, som oftare än inte ligger en aning mer åt vänster om (M) och alliansen.

Så nej, som partistrateg på (M) är det fullt rimligt att inte satsa på invandrings- och integrationsfrågor. Det finns för lite att vinna på det opinionsmässigt - och det är vad politik på riksnivå handlar om numera.

z999 sa...

Ligger en del i din bedömning Nisse. Invandrarkriminalitet och diverse händelser i Rosengård ses nog mest som att det drabbar andra, även när folk ser dom dagligen på nyheterna.

"och de som gör det har av allt att döma en uppfattning i andra frågor, t.ex ekonomiska, som oftare än inte ligger en aning mer åt vänster om (M) och alliansen."

Mjaa, jag vet att du tror det men jag undrar ändå. SD's skånska väljare ligger rätt mycket till höger i regel och Skåne är ett starkt fäste för SD.

Friheten att profilera sig i andra frågor när man är varken höger eller vänster borde öppna för att kunna skräddarsy något opinionsvinnande men så enklet är det nog inte.

Andreas sa...

Jag är (sd)-röstare som fordom röstade (s). Min syn på ekonomisk politik, den offentliga sektorn, privatiseringar, välfärdsstatens utformning, etc, går betydligt mer till vänster än till höger. Däremot ligger jag till höger än vänster vad gäller "diciplin"-frågor som hur straffväsendet ska se ut, hur skolorna ska arbeta, etc.

Robsten sa...

"Så nej, som partistrateg på (M) är det fullt rimligt att inte satsa på invandrings- och integrationsfrågor. Det finns för lite att vinna på det opinionsmässigt - och det är vad politik på riksnivå handlar om numera."

Nja, tror det är oerhört komplicera detta. Opinionen kan vända snabbt. Betänk att våra medier också hela tiden hjälpt till att skyffla tillbaka denna opinionsströmning, är det säkert att det lyckas jämt? Dessutom, vad händer om missnöjet mot Reinfeldt bli massivt? Hur många går tillbaka till sossarna?

Nisse sa...

@z999...

Det är svårt att få nåt grepp om var (SD) står på en vänster-höger skala när det gäller ekonomisk politik. Läser man de officiella åsikterna så tycker jag att man hamnar en aning till vänster om alliansen. Samtidigt är det så trångt i mitten i de frågorna att det är svårt att säga. I vissa fall handlar det kanske också om populism för att om möjligt dra nytta av att vissa av alliansens förändringar varit klumpigt genomförda (vilket jag tycker är rätt i så fall).

Men för att återgå till att vissa politiska frågor, som rimligtvis inte alls är oviktiga, plötsligt bara försvinner från dagordningen tror jag det hänger samman med avideologiseringen av politiken. Alla partier säger sig numera stå för "sånt som funkar" och gyllene medelvägar. Ideologi och visioner utmålas gärna som blind dogmatisk strävan efter utopier, och då får man följdriktigt också en marknad för manipulativa partistrateger, spin-doctors och överhuvudtaget en väl utvecklad kultur av att känna av hur vinden blåser och anpassa sig efter det.

I längden tror jag det kommer att underminera demokratin och parlamentarism som idéer. Det blir ohållbart om skillnaden mellan partierna består i om bilprovningen ska vara statlig, några procent hit eller dit vad gäller ersättningsnivåer i socialförsäkringarna och liknande frågor, medan konsensus råder i övrigt. Den representativa demokratin är inget bra verktyg för att bestämma om trivialiteter, och än värre blir det förstås om trivialiteterna ges namn som "systemskifte" och så vidare.

Robsten sa...

"och de som gör det har av allt att döma en uppfattning i andra frågor, t.ex ekonomiska, som oftare än inte ligger en aning mer åt vänster om (M) och alliansen."

En majoritet har det, stämmer.Främst i t.ex. Stockholm. I Skåne kan det vara något annorlunda. Partiets linje ligger ju till vänster om M också.

Men kan dessa eko-liberaler inte räkna på vad immigrationen kostar? är de inte förmögna att varken räkna, tänka eller se med sina ögon? Detta förstår jag helt enkelt inte. De kanske möjligen ser immigrationen som ett pris man får betala, för att lugna alla mångkulturalister, samt så får man en liten bonus med pressade lönenivåer, vilket man sannolikt skulle fått i alla fall med den fria rörligheten inom EU. Obegripligt, fullständigt obegripligt!

Nisse sa...

@Robsten...

Men om opinionen skulle vända till att faktiskt sätta invandringen högst upp på listan över frågor tror jag att åtminstone (M) och (S) skulle anpassa sig ganska raskt. Förmodligen är det (S) som har mest att vinna på en mer restriktiv hållning, och i och med att ledningen för (S) numera inte är lika historiskt belastad av mångkulurssvärmeri som tidigare, så vem vet?

Swedish Dissident sa...

Klartsynta tankar av Nisse i vanlig ordning. Det är uppenbart att Moderaterna försöker finna mellanvägar och skapa hybrider mellan nyliberalism och third way politics. Ur ett rikspolitiskt maktperspektiv är det förstås helt riktiga förhållningssätt, och det torde ofta vara rätt att anpassa sig efter den politisk-historiska kontexten (många decennier av socialdemokrati i Sveriges fall), men det är knappast optimalt i alla avseenden. En hel del blir halv- eller helnöjda, men många blir också halv- eller rentav närmast helmissnöjda. Det är baksidan med representativ demokrati och komromisspolitik.

z999 sa...

@Nisse:
Jag har också funderat en del över hur ideologierna ser ut att bara försvinna men jag har inte kunnat sammanfatta det på det sättet du gjort i korthet här. Jag tror också att det är negativt för demokratin och parlamentarismen. Folkviljan, som bör vara det som leder landet, är mycket svårare att definiera om man inte har några ideologier, kanske omöjlig att definiera. Och kan man inte definiera folkviljan så kan det demokratiska läget vara svårbedömt.