fredag, maj 25, 2012

Två förslag mot barnäktenskap har redan avfärdats av riksdagen


I DN finns en ledare med rubriken "Äntligen - eller nja" Äntligen syftar på att Göran Lambertz äntligen har blivit klar med sin utredning med förslag om att kriminalisera barnäktenskap. Det senare ledet i rubriken syftar på att Lambertzs förslag kanske går för långt, och att flickor kanske kommer att drabbas p.g.a. lagstiftningen. Bakgrunden är att det länge funnits farhågor om att det förekommer barnäktenskap och tvångsgifte inom vissa kulturer i vårt land.


DN anser att Lambertz förslag på framtida lagstiftning går för långt. Orsaken till detta är att flickor som blir gravida innan äktenskapet kan drabbas av familjens avståndstagande. Att vi låter vår lagstiftning påverkas av att det drabbar flickor när föräldrar som immigrerat hit inte accepterar vår lagstiftning och de sedvänjor vi håller oss med är egentligen helt oacceptabelt. Det är just ett sådant syn- och förhållningssätt som fört oss dit vi är i dag. Om alla våra regler och lagar vore kristallklara från början och om brott mot dessa lagar beivrades med fasthet skulle problemet redan från början bli väldigt litet. Återigen råder det ett motsatsförhållande mellan att vara human på kort sikt och vad som egentligen är humant på lång sikt. Detta motsatsförhållande är något som våra regeringar och riksdag är synnerligen dålig på att hantera (och media).    


Vi kommer hela tiden att hamna i situationer där våra inhemska lagar och sedvänjor kolliderar med kulturella och religiösa föreställningar från främmande kulturer. Det finns i slutändan bara en rimlig lösning på detta dilemma. Vi måste ställa kravet på de som själva valt att immigrera till vårt land att i Sverige gäller svenska lagar och regler. Ett krav för att välja Sverige som immigrationsmål är att man accepterar våra lagar och till viss del de samhälleliga paradigmer vi håller oss med. Självklart äter alla invånare i detta land vilken mat man vill, bär vilka kläder man så önskar och tror på den religion man själv anser mest relevant. Det är också en del av vår samhälleliga paradigm.   

Att DN skriver "Äntligen" i fetstil är egentligen att föra läsarna bakom ljuset. Det har legat motioner från den allmänna motionstiden som föreslagit ungefär det Lambertz föreslår i sin utredning. En motion av Vänsterpartiet avslogs av samtliga partier förutom SD. En annan motion från KD rönte samma öde. T.o.m. motionsställarna själva avstod från att rösta på sitt eget förslag. Det är nog dags att väljarna får insyn i hur partierna röstar när det är skarpt läge. 


Länk Mot 2011/12:Ju339 Tvångsäktenskap


Länk Mot 2011/12:Ju311 Tvångsäktenskap


Länk Betänkande


Länk DN

6 kommentarer:

Mats sa...

"En annan motion från KD rönte samma öde. T.o.m. motionsställarna själva avstod från att rösta på sitt eget förslag. Det är nog dags att väljarna får insyn i hur partierna röstar när det är skarpt läge."

I klartext är det alltså så att antirasisterna struntar i sexuella övergrepp på barn för att vara toleranta mot "främmande kulturer"? Jag kallar dom inte för främmande, har ett annat ordval, men jag anser att debatten vinner på att man har ett liknande språkbruk med varandra.

För min del skulle jag omedelbart stryka ett parti från möjlighetens karta över partier att rösta på om det hade den inställningen till övergrepp på barn som samtliga partier i riksdagen utom SD har.

Pedofiler smittar ju inte av sig men jag har stor förståelse för de som kan känna obehag av att vara så nära en pedofil att han nuddar en. Tycker synd om SD's ledamöter i riksdagen. Kunde dom inte kräva på något sätt att pedofilförespråkarna i riksdagen aldrig får röra dom, helst inte ens med tång.

Angående våldet mot SD och senast nu mordhotet mot Jimmie Åkesson. Det är ju väldigt uppenbart att det handlar om folk som agerar inom en politisk kontext, eller anser någon annan något annat?

Mats sa...

Vi kanske får acceptera att vi numera lever i ett Sverige där en del av befolkningen har väldigt avvikande uppfattningar mot vad som ansågs normalt för några tiotal år sedan? Vi har ju infödda svenskar som anser att kvinnor ska idka självstympning för att låtsas vara oskulder på bröllopsnatten. Barn kanske klarar sexuella övergrepp från vuxna om de är tvångsgifta med dom? I vilket fall så anser majoriteten i riksdagen att det inte är någon akut fråga att lösa.

Angående SD's mörka historia, jag anser att de andra partiernas mörka historia är igång just nu. Dom kanske aldrig har haft någon ljus historia?

Mats sa...

Det är tydligen så att det är svårt att kontrollera att lagen efterlevs och att den riskerar att bli tandlös. Det kräver i sin tur en större kontroll av medborgarna för att få den att fungera. FRA-lagen motiveras ju av säpo med terrorismhotet från islam. Det mångkulturella samhället kräver mer och mer lagar och kontroll av medborgarna och blir därmed ett mer slutet samhälle.

Johan sa...

Mats skriver:

"Vi kanske får acceptera att vi numera lever i ett Sverige där en del av befolkningen har väldigt avvikande uppfattningar mot vad som ansågs normalt för några tiotal år sedan?"

Det är ett problem, när dessa "avvikande uppfattningar" omsätts i praktisk handling t.ex. könsstympning, skamkulturella mord och äktenskap med minderåriga flickor.

Å ena sidan anser sjupartiet att de som invandrar till Sverige bör uppmuntras att behålla sin kultur - och könsstympning, s.k. "hedersmord" och äktenskap med minderåriga flickor är kulturella företeelser - å andra sidan ogillar sjupartiet könsstympning, s.k. "hedersmord" och äktenskap med minderåriga flickor.

Här måste sjupartiet alltså VÄLJA. Vad vill sjupartiet prioritera?
S.k. "hedersmord" är redan olagliga, eftersom mord är olagligt. Sjupartiet har lagstiftat mot könsstympning och nu vill man (kanske) också lagstifta mot äktenskap med minderåriga flickor.

Men - det finns ett stort problem.

De som vill leva i enlighet med dessa kulturella sedvänjor (könsstympning, s.k. "hedersmord" och äktenskap med minderåriga flickor) har NOLL sympati för att det är/blir olagligt att könsstympa, "hedersmörda" och ingå eller arrangera äktenskap med minderåriga flickor.

Så.. det kommer att krävas en omfattande och närgången övervakning och kontroll om staten verkligen vill förhindra sådana äktenskap. Vilka metoder har staten tänkt använda?

Ett mångkulturellt samhälle blir ett övervaknings- och kontrollsamhälle.

-----

PS Man kan ju titta på hur utvecklingen ser ut i länder, som eftersträvat mångkultur under en längre tid än Sverige.

2010 informerade BBC:

"A growing number of young Muslims in the UK are entering marriages that are not legally recognised, BBC Asian Network has found. This is because couples are having an Islamic wedding without the civil ceremony needed for the marriage to be recognised under British law."

http://news.bbc.co.uk/1/hi/8493660.stm

Sharia innebär ett parallellt rättssystem och äktenskap kan därför ingås oberoende av svensk (eller t.ex. brittisk) lag. De minderåriga flickorna betraktar sig isf som gifta och omgivningen betraktar dem som gifta - även om svenska staten skulle anse, att de formellt är ogifta.

Best Business Brands sa...

Frågan om barnäktenskap har diskuterats och utretts genom åren utan att särskilt mycket har hänt. Samtidigt upplever ... Kampen mot barnäktenskap stannar inte i Sverige. Varje dag gifts 20 000 ... Det är redan känt att ett av förslagen är att tvångsäktenskap ska kriminaliseras med fängelse upp till två år.

Anonym sa...

"Det är ett problem, när dessa "avvikande uppfattningar" omsätts i praktisk handling t.ex. könsstympning, skamkulturella mord och äktenskap med minderåriga flickor."


Det är i Sverige ett lika stort problem att invandringsmotståndare mördar invandrare och detta adresserar inte "invandringsmostsåndare" (etnofober)som du inte av förklarliga skäl.

Det är därför vi andra ska förhålla oss till extremt tillämpade religösa traditioner på samma sätt som vi förhåller oss till "invandringsmotsåndare"