söndag, maj 20, 2012

Visionen om fred blev till ett monster


Låt oss först slå fast: i begynnelsen existerade krig och död. De två världskrig som härjat Europa under 1900-talet saknar motstycke i mänsklighetens historia vad gäller antalet döda och omfattande förödelse. Vi får i princip gå till pestens härjningar under 1300-talet för att hitta någon liknande katastrof som de två krigen medförde för Europas befolkning. Under 2a världskriget dog kanske 90 miljoner människor och Europas förlustsiffror svarar för mer än hälften av dessa offer. Även om 2a världskriget aldrig var en rent europeisk historia som många vill göra gällande, så är det förståeligt att Europas ledare efter kriget ville förhindra ett upprepande av katastrofen.


Genom Schumandeklarationen bildades Kol och Stålunionen 1951, med några få medlemsnationer. De främsta nationerna i unionen var Tyskland och Frankrike, men även länder som Italien och Belgien var med. Tanken var att i framtiden hindra förödande krig, likt det som kontinenten precis upplevt. Unionen växte, fler nationer anslöt sig och uppgifterna blev också fler. Till slut blev det till denna koloss vi ser i dag. Alla vettiga människor kritiserar och ser det orimliga i den byråkratstyrda dogmatiska koloss som Sovjetunionen utgjorde exempel på. Nu håller samma sak på att hända i Europa, i skepnad av EU. Det verkar som att det finns ett frö inom de styrande klasserna som driver statsbildningar och samhällsorganisationerna till övergripande teknokratiska kolosser. I Sovjetunionen skedde det med paroller om proletariatets diktatur och arbetarens frigörelse (men även ord som jämlikhet användes). Nu använder vi begrepp som samarbete, öppenhet och fred för att legitimera EU. 


I själva verket är det inte ett samarbete på lika villkor mellan medlemsstaterna. Det kommer direktiv från EU och dess kommission som är oerhört omfattande och som går djupt in på nationella angelägenheter. Möjligheterna att sätta stopp för olika projekt är i praktiken noll. Det är alltifrån jättelika projekt som Erasmus för alla, där EU i princip skall besluta om vår utbildningspolitik, till Horizont 2020 som innebär att svenska skattebetalare skall betala forskning i Nordafrika. EU:s egna beräkningar ger vid handen att Sveriges EU-avgift kommer att höjas med 10 mdkr per år. Regeringen har sagt ja till förslagen, men protesterat lamt mot avgiftshöjningen. 


Nu börjar de negativa effekterna av EU:s klåfingriga och allomfattande politik visa sig så smått. Grekland har åkt snålskjuts på andra medlemsländer, men det går inte hur länge som helst. Så här skriver Wolodarski i DN.


Om Grekland faller – vilket verkar troligt – kan mycket väl Spanien, Portugal, Italien och Irland stå på tur.    


Det verkar inte orimligt att "Grekland faller" hur det sedan går får vi se. Långsiktiga spekulationer visar sig ofta helt värdelösa. Wolodarski skriver sedan. 


I förlängningen hotas hela EU-samarbetet och den öppenhet inom Europa som vi lärt oss att ta för given.


Hur det går med EU-samarbetet är för tidigt att ens sia om. Men exakt vad är det för öppenhet som hotas? Exakt vad är det för Sveriges del som är mer öppet nu än innan EU-inträdet? Som ung tågluffade jag genom Europa utan att ens behöva öppna passet. Ja, man får nu ta med sig större mängder vin från Tyskland hem till Sverige, det är sant. 


Dagens EKO rapporterar om att Obama intresserat sig för den Europeiska krisen och vill att vi stimulerar ekonomin och efterfrågan så att tillväxten tar fart. Kan det vara utifrån snöda amerikanska intressen den amerikanske presidenten uttalar sig? Europas främsta intresse borde vara att försöka lösa de strukturella problem som unionen lider av, en gång för alla. Själv ser jag helst att Sverige lämnar unionen, i alla fall om inte unionen reformeras i grunden.


Pinsamheten blir närmast monumental när krönikören på DN, Annika Ström Mellin ger uttryck för uppfattningen att EU-motståndet skulle vara en ny företeelse för SD. Är det något som genomsyrat partiet genom alla år så är det två saker, motstånd mot immigrationspolitiken och EU. Att medierna enbart rapporterat om den ena av dessa två saker kan knappast SD lastas för. När Mellin sedan kritiserar att Johnny Skalin är för påläst i vissa riksdagsdebatter undrar man om inte medias förfall och intellektuella förflackning nått en yttersta gräns. Skriver man i Sveriges största rikstäckande tidning måste man vara mycket mer påläst än vad Melin visat sig vara. Som avrundning kommenterar vi detta av Mellin.


Europas populister vinner för närvarande billiga poäng på sin EU-kritik, och det kan säkert ske i Sverige också. Det gäller att hejda den utvecklingen i tid.     


Europas "populister" [så!] vinner billiga poäng för att EU fungerar så pass dåligt. Själva grundtanken med demokrati är att om något fungerar dåligt skall valmanskåren kunna säga ifrån. Enligt enklare logik blir då "populism" lika med demokrati. Vad är det för utveckling Mellin vill hejda och hur? Är det att EU förvandlas alltmer till en otymplig odemokratisk koloss? Nej, ingenting av det Mellin skriver pekar på det. Hon vill i stället hejda missnöjet och kritiken mot EU, eller i vilket fall att vissa partier tjänar på denna kritik. Nu är det så att varje parti utvecklar sin politik enligt eget gottfinnande.  


EU har alltmer utvecklats till en otymplig odemokratisk monster. När Kol och Stålunionen en gång sjösattes var fredstanken äkta. Det var när minnena från 2a världskriget fortfarande var färska. Nu har talet om fred blivit demagogiska verktyg på de som vill se ett överstatligt Europa. Är det några som sviker fredstanken är det överstatlighetens apologeter.


    
Länk Wolodarski


Länk EKO:t


Länk Mellin

77 kommentarer:

Swedish Dissident sa...

I relativa tal - sett i relation till jordens dåvarande befolkningsmängd - så dog det betydligt fler människor i An Lushan-upproret (755-763) än i både första och andra världskriget.

Robsten sa...

Jaa, det stämmer. Men det blir omöjligt att jämföra till slut. kollar denna statistik. Här är det nog inte en siffra som stämmer.

http://necrometrics.com/pre1700a.htm

Här har de räknat in allt från svält, till rena avrättningar. Hur fick de fram siffran 66 miljoner för 2a världskriget? Sitter med en bok framför mig av den erkände historiker E.Salisbury. Han vet inte om det dog 20 eller 40 miljoner ryssar på östfronten. Han säger att ingen vet. Hur har de då räknat fram 66 miljoner? Man får släppa det helt enkelt.

Nisse sa...

"Det verkar som att det finns ett frö inom de styrande klasserna som driver statsbildningar och samhällsorganisationerna till övergripande teknokratiska kolosser"

EU som det ser ut idag är ett resultat av socialliberala och konservativa krafter. Två politiska ideologier som händelsevis delar föreställningen om att en stor och stark statsmakt är att föredra. Det är nog snarare där man ska söka förklaringar. Om man tror på idén att staten är bäst lämpad för att lägga människors liv till rätta så ligger det nära till hands att tro att det fungerar oavsett skala, eller t.o.m ännu bättre i stor skala.

Den "öppenhet" som Wolodarski skriver om syftar antagligen på den fria rörligheten av varor och tjänster. Det är sak som fungerat bra och som Sverige kunnat dra många fördelar av. I alla väsentligt var det den fria rörligheten vi röstade om -94, eftersom EU inte var mer omfattande vid den tiden, men det var naivt att tro att det skulle stanna där.

Robsten sa...

jag vill påstå att EU inte har något med konservativa krafter att göra, samt att hela EU:s nuvarande form strider mot allt vad konservatism står för.

Robsten sa...

"Den "öppenhet" som Wolodarski skriver om syftar antagligen på den fria rörligheten av varor och tjänster. Det är sak som fungerat bra och som Sverige kunnat dra många fördelar av."

Den fria rörligheten av varor hade vi i princip redan innan, i.o.m. EES-avtalet. Vi skall fortsättningsvis självklart vara med i EES.

Den fria rörligheten av tjänster är jag inte lika förtjust i och är ytterst tveksam om vi vunnit något på.

Swedish Dissident sa...

Nisse har förstås rätt med avseende på "fri rörlighet" av varor och tjänster inom EU. Frågan om statlig reglering är oerhört komplex eftersom det finns många delar och infallsvinklar att belysa därvidlag. Jag betalar gärna för fri sjukvård, vägarbete, bibliotek, att det byggs hel del hyresrätter med mera, men det finns mycket annat som man inte vill betala för. Inte minst den sämsta sortens statlig reglering i form av abstrakta "värdegrunder" och andra anti-demokratiska tendenser.

Swedish Dissident sa...

Håller dock med Robsten om att inte är ett särskilt konservativt projekt över huvud taget, snarare tvärtom. Beror iofs på vad man menar med begreppet.

Nisse sa...

@Robsten och Swedish Dissident...

Konservativt i meningen att tyska (CDU) och franska (UMP) konservativa partier har medverkat och medverkar.

Fast nämnda är kanske inga riktiga konservativa... ;)

Sveriges tjänsteexport har mer än fördubblats sen mitten av 90-talet (mätt som del av BNP - från 7% till 15%, på ett ungefär; varuexporten ligger på drygt 30%) så det råder ingen större tvekan om att den har sin betydelse.

Robsten sa...

Alltså Nisse, det står i M.s principprogram (eller vad det kallas) att partiet är byggt på liberal och konservativ grund. Ingen tar detta med konservatism på allvar längre. Samma sak gäller väl de tyska partierna. Men de kan fortfarande vara konservativa självklart. Att EU, i dess nuvarande form skulle följa konservativa principer är en absurd tanke.

Intressant med tjänsteexporten. Skulle vilja titta lite närmare på detta. Sedan importerar vi ju tjänster, i form av billig arbetskraft som slår ut svenska arbeten. Ren förlustaffär för oss som nation.

Nisse sa...

@Robsten...

Jag tycker nog man kan följa den röda tråden ganska tydligt från Bismarck, över Adenauer och Kohl, fram till dagens tyska CDU. Det skulle nog vara en överraskning för dem själva att någon inte tycker att de är konservativa.

Det konservativa motstånd mot EU som förekommit har kommit från britterna - om vi inte räknar små nationalistiska grupperingar. Britterna har mycket riktigt en mer liberalkonservativ tradition än den kontinentala socialkonservatismen.

Så jag vidhåller nog att dagens överstatliga EU är ett resultat av idén om den starka staten, och det är i mycket hög grad en socialkonservativ tanke.

Alla siffror om export, import och bytesbalans finns hos Ekonomifakta och i slutändan hos SCB. Man ska dock hålla i minnet att en stor del av den svenska tjänsteexporten består av s.k merchanting som betyder att svenska företag köper och säljer produkter utomlands, utan att dessa nånsin vidrör svensk mark, men det blir ändå ett bidrag till bytesbalansen eftersom företagen är svenska och skattar i Sverige. Det här är något som blivit väldigt mycket lättare i och med EU:s regler om fri rörlighet.

Robsten sa...

Oki, då kanske vi tvingas sätta detta på pluskontot.

Robsten sa...

Alltså, som jag skriver, Kol & Stålunionen hade inte jag några problem med. Gådagens konservativa som var med och startade den, vrider sig i sina gravar.

Robsten sa...

Socialkonservativa vill ha en tämligen stark stat, men inte överdimensionerad. Det är sossarna och V som vill ha det.

Nisse sa...

I vilket fall så är Sverige med i EU tills vidare och vi får göra det bästa av det. Där ingår bland annat att (SD) sätter ihop en bättre lista till nästa val till Europaparlamentet. Enskilda ledamöter kan göra skillnad, och det är bättre att skicka sådana som vill försöka göra det istället för, som 2009, sådana som tror att Europaparlamentet är en arena för att driva Frågan om att Sverige ska gå ur eller omförhandla medlemskapet.

Inget ont om Sällström/Sandstedt som toppade listan då, men inte var de rätt personer för det jobbet.

z999 sa...

@Nisse:
"Inget ont om Sällström/Sandstedt som toppade listan då, men inte var de rätt personer för det jobbet."

Jag anser att de var ypperliga. Och jag anser att det absolut ska ses som en arena för att diskutera utträde. Tyvärr så tror jag att EU kommer att vara orsaken till nästa krig i Europa och vi kommer att drabbas vare sig vi vill eller inte. Både första och andra världskriget föregicks av snack om en europagemenskap som inte existerar.

EU ses ju som ett fredsprojekt av vissa, peace in our time som det hette en gång i tiden.

z999 sa...

USA'a inbördeskrig är något att lära av för EU-vännerna. Att tvinga ihop länder med för stora skillnader i synsättet är ungefär lika fredligt som äktenskap där parterna inte är övverens om nånting.

Nisse sa...

@z999...

Jo, jag vet att det finns många inom (SD) som tycker så, och det ser jag som ett exempel på att (SD) som parti ännu inte är riktigt torrt bakom öronen. Man har alltid valet att försöka påverka den lilla del av verkligheten man kan, inom det system som för tillfället råder, eller att avstå från att göra det, kanske i hopp om att göra ett "statement" som på något sätt skulle få effekt. Dessvärre verkar (SD) mer och mer gå in för det senare.

Naturligtvis kan en ledamot sitta i Europaparlamentet och driva frågor som ligger utanför parlamentets ansvarsområde. Vad det nu skulle leda till förutom att dra ett löjets skimmer över ledamoten själv. Inte ens (V) gjorde det under den tid som de var för ett omedelbart utträde. Ett eventuellt utträde eller förändrat förhållande till EU är en fråga exklusivt för den svenska riksdagen.

z999 sa...

@Nisse, som du vet så representerar inte jag SD och kan ta ut svängarna på ett annat sätt. Jag kanske skulle försöka vara mer av en resultatpolitiker om jag var officiell SD representant.

Det finns en stor risk för SD om de börjar kompromissa för mycket. Dels vill ju inte de andra partierna ha något samarbete och dels är risken skyhög att tappa röster om vissa av väljarna inte kan se tydliga skillnader mot övriga partier.

z999 sa...

@Nisse:
"Naturligtvis kan en ledamot sitta i Europaparlamentet och driva frågor som ligger utanför parlamentets ansvarsområde. Vad det nu skulle leda till förutom att dra ett löjets skimmer över ledamoten själv. Inte ens (V) gjorde det under den tid som de var för ett omedelbart utträde."

Om en SD'are sitter i Bryssel och kommer med produktiva idéer för EU så lär h*n inte få så många personkryssningar. Vad ska man driva för frågor då? Skulle det vara meningsfullt att försöka driva frågor hårdare gränsbevakningar? Eller gemensamma restriktioner för invandringen?

Fredrik sa...

Härligt, njuter.. Precis vad som behövs och krävs..

z999 sa...

@Nisse:
"Härligt, njuter.. Precis vad som behövs och krävs.."

Eh, ursäkta en dumskalle. Vad är det som behövs och krävs?

Anonym sa...

Är det inte bättre och enklare att ni fyra som kommenterar här mejlar varandra?
Hogwild

z999 sa...

@Hogwild:
"Är det inte bättre och enklare att ni fyra som kommenterar här mejlar varandra?"

Jag har inte deras mejladresser. Annars kunde det vara en idé med twitter rullande vid sidan om som jag har föreslagit.

Nisse sa...

@z999...

Då får väl (SD) utbilda sina väljare, förklara att även om man är emot EU så är Sverige med för överskådlig tid och det fattas en hel del beslut som rör Sverige som går att vara med och påverka. (V) har t.ex under sin tid i parlamentet ganska framgångsrikt drivit frågor om den personliga integriteten och arbetsmarknadspolitik; frågor där partiets väljare har intressen som är värda att bevakas.

Att obstruera och kasta bort de möjligheter som finns framstår som omoget i överkant. Det väljare som skulle applådera en sådan symbolpolitik klarar sig (SD) utan. Det finns också andra grupperingar i parlamentet som driver liknande linje som (SD) gör i flera frågor. Många av (SD):s "systerpartier" runt om i Europa är representerade.

@Hogwild...

Och varför lägger du dig inte i diskussionen då? Är den för tråkig och ointressant kanske du kan göra det bättre. Det är inget IRL-kompisgäng som hänger här på Robstens blogg om du tror det. Även om det börjar kännas som att de som ofta kommenterar här vet var de har varandra och kanske upprepar sig till sist. På´t bara.

z999 sa...

@Nisse:
"Då får väl (SD) utbilda sina väljare, förklara att även om man är emot EU så är Sverige med för överskådlig tid och det fattas en hel del beslut som rör Sverige som går att vara med och påverka."

Du kanske har rätt i det. Men EU-motståndet måste vara glasklart eftersom EU står som motsats till nationalismen (och även demokratin).

z999 sa...

På tal om EU så sa Betnér (Betnér Direkt kanal 5) att han ville avskaffa nationalstaten och fick applåder för det. Man får ju anta att detta är något som antirasister i allmänhet önskar? När styret i Sverige avskaffade svenskar som en etnisk grupp så trodde inte jag att folk i allmänhet ville avskaffa svenskars existens.

Nisse sa...

Man kan vara för nationalstaten utan att vara nationalist, z999. Klassisk anglosaxisk liberalism hamnar naturligt i den ståndpunkten. Där behöver man en gräns för vilken (geografisk) räckvidd de rådande ideologiska principerna ska ha, och dessutom behöver man en värdegrund som delas av en majoritet. Världsdelar fungerar i allmänhet inte då, och likaså är det svårt att bygga imperier.

Robsten sa...

I någon mån är man nog en nationalist då Nisse. Begreppet är ju väldigt brett, om man säger så. V´år egen nationalism är ju egentligen skrattretande , detta märkliga land. Ryska liberaler är mer nationalister än vad SD är. Då talar vi alltså inte om ryska nationalister, de finns inte på vår skala alls, likaså Ungern. Nästan samtliga nationer på jorden är mer nationalistiska än vårt. Rent praktiskt är genomsnittsnorrmannen mer nationalist, i praktiken än den normale SDaren.

Robsten sa...

Klargörande till an vansinnig artikel i SvD:

https://sverigedemokraterna.se/2012/05/21/sverigedemokraternas-kompromisslosa-avstandstagande-till-vald-och-nathat/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

z999 sa...

@Nisse:
"Man kan vara för nationalstaten utan att vara nationalist, z999."

Jo, det kan man (och ändå hålla det begripligt). Däremot så anser jag inte att det motsatta fungerar speciellt bra (vilket inte är samma som att det inte praktiseras). Det som jag kallar nynazism (extremhögern i USA) förkastar nationalstaten som man är misstänksam mot men kallar sig nationalister ändå. Dom talar hellre om "den vita rasen" och sen kan den rasen vara utspridd över diverse nationalstater, liksom även andra raser. Det är i USA som nationaldemokrater och diverse med liknande åsikter i Europa samlas under David Duke och de hyllar inte nationalstaten. Nazister i Sverige säger att de respekterar David Duke men är av någon anledning inte med där.

Det är faktiskt i den grupperingen som Breiviks åsikter hör hemma egentligen. Hur mycket han än skrivit om Norge och norska folket i sitt manifest så är livsåskådningen mer lik David Dukes än nationella grupper i Europa, speciellt i Sverige.

Breivik kallar sig själv ultranationalist för att särskilja sig själv från andra nationella grupper. "Ultra" är väl egentligen fel, han är inte mer extrem i tankesättet (men i handlandet), han är annorlunda i tankesättet eftersom han ser sina idéer som gränslösa och inte bara något som rör Norge eller norden eller Europa.

Andreas sa...

OT, men läste du det här? Väl värt ett inlägg av dig kring detta!

http://www.dn.se/debatt/los-perspektiv-alltfor-nationalistiskt

Andreas sa...

Hogwild, vi är många här som läser kommentarerna med intresse, utan att för den delens skull känna det nödvändigt att delta i diskussionen. Med andra ord, jag skulle tycka att bloggen förlorade något i intresse om diskussionerna i kommentarsfältet försvann. Med det sagt, vadan denna sura inställning? Oavsett om du håller med om blogginlägget eller bloggen som helhet eller inte är väl inget skäl att försöka håna, vilket jag upplevde det som? Vad tjänar du på det? Vad tjänar det "din sak"? I övrigt: välkommen hit, du får mer än gärna delta i diskussionerna alldeles oavsett din ståndpunkt. Det är alltid kul med nya röster också.

Robsten sa...

En väldigt sur inställning, magsur! Det här är min blogg och jag bestämmer här. Det är oförskämt över alla gränser att komma med kommentarer om att E-posta i stället. Precis som att jag gick in till grannarna jag inte känner, och föreslår att de skall göra sig av med sin TV, det sänds ju bara en massa skit ändå.

Robsten sa...

"OT, men läste du det här? Väl värt ett inlägg av dig kring detta!

http://www.dn.se/debatt/los-perspektiv-alltfor-nationalistiskt
"

Absolut! Intressant att bemöta. Vi får se, har mycket att göra nu. Men dyker det inte upp något annat skriver jag ett bemötande.

z999 sa...

En sak som jag tycker är aningen oroande är att world trade center konspirationsteorier är så stora och viktiga inom amerikansk extremhöger och Peter Mangs säger mitt i alla konstigheter att han tror helhjärtat på såna teorier. Sen kan man läsa att Breivik har skrivit till Mangs och verkar ha haft en gemenskap innan Peter Mangs greps. Vad jag menar är att det kan peka på att Mangs och Breivik faktiskt tillhörde någon typ av grupp, men jag tror inte på korsriddarorden.

z999 sa...

Om man tittar på USA's kulturella inflytande på Sverige så kan man se hur lite invandringen påverkar svensk kultur. Faktum är att vi kanske tog till oss mer kultur (synsätt) utifrån innan invandringen. Synsätt som sedan filtrerats genom ett svenskt filter och blivit svensk kultur.

Robsten sa...

Det här är LO-artikelns enda konkreta resultat.

"Detta är förståeligt men det är hög tid att diskutera andra möjligheter. Ett alternativ är att så långt som möjligt förhindra konkurrens mellan arbetare och verka för en solidarisk lönepolitik i Europa. Det kan ske i olika former, både lokalt och över gränserna."

Det LO då kan göra är att sträva mot högre löner hos övriga medlemsländer. Alltså, det blir löjligt. Ingen skulle bry sig och dessutom är det svenska arbetare som betalat in fackavgifterna. Det är liksom inget som kan ändra på det.

Det är effektiva att "förhindra konkurrens genom nationella regler. då är vi tillbaka till ruta 1.

Robsten sa...

Tror inte Mangs tillhörde någon grupp. Han är ju svårt socialt handikappad. Han kan knappast vistas i en grupp.

z999 sa...

@Robsten:
"Tror inte Mangs tillhörde någon grupp. Han är ju svårt socialt handikappad. Han kan knappast vistas i en grupp."

Det kanske stämmer, men det är konstigt att en sån typ av person kan prata i samma banor som amerikanska extremhögern. Men det kan ju vara så enkelt som att han läst något av deras alster och tagit till sig det.

Överbefolkning
Den stora utmaningen i framtiden är hur vi ska kunna betala bidrag till allihop. En gissning är att katastrofen 10 miljoner inträffar före 2018.

z999 sa...

Till skillnad från hur det såg ut på twitter så tycker jag att Åkesson klarade utfrågningen hos Betnér väldigt bra.

Swedish Dissident sa...

Det är visserligen under min värdighet att befatta mig med fekalietelevision som Kanal 5, och i synnerhet program vari supertönten Magnus Betnér deltar, men jag gjorde ett undantag och såg faktiskt den aktuella immigrations- och integrationsdebatten. Åkesson var klart godkänd, en av hans bättre insatser på länge, även om vi inte är ense om allt. AJH var torr som fnöske men sa några vettiga, självklara saker. Madon också, så klart. Betnér var ännu muppigare än vanligt och det lyser igenom hur oerhört obildad han är.

Sakine Madon - om du nu vill avskaffa nationalstaten, varför kan du inte flytta till ett annat land där merparten av medborgarna har samma mål och tror att det är the right thing to do? Men visst, i framtiden, om nationalstatsmotståndarna får bestämma fullt ut, hoppas jag att det skapas stater där inte journalister som kallar sig statsvetare får sitta och lägga ut texten om sina floskelliberala visioner.

Detta har jag rentav tänkt på flera gånger - om det skulle skapas en utbrytarstat så skulle det bli mig ett nöje att inte släppa in imbeciller Betnér, Anders Lindberg, Mona Sahlin, Daniel Poohl, etc. ad nauseam. Det vore ett stort jävla skadeglatt ögonblick. Vilka skulle lyckas bäst då - en mångkulturell adminstrativ "liberal" stat eller ett homogent post-Sverige där man skapade och utgick från meritokratiska, eugeniska strukturer och ett sunt och bra samhälle i största allmänhet? Ledande frågor förvisso.

z999 sa...

Vill man avskaffa nationalstaten för svenskarna så är man enligt mig väldigt svenskfientlig. För att inte tala om vad jag anser om dom som inte vill erkänna en svensk etnisk grupp.

Skiljelinjen går inte mellan SD och invandrarna, den går mellan SD och vissa svenskar. Det är inte invandrarna som vill trampa ner SD's rätt till yttrandefrihet.

Robsten sa...

Med jag följer så var det idel gratulationer till Betnér. Han hade menade man, skaffat fler sympatisörer till partiet än vilken miljonkampanj som helst.

Robsten sa...

Alltså jag har knappast läst en enda mångkulturalist som tyckte Betnér gjorde bra ifrån sig. Vilka följer du egentligen Z? När t.o.m. mångkulturalisterna tyckte Åkesson vann matchen, då gjorde han verkligen det. Därav hotet också från Fryshuset mot Åkesson. Hoppas Carlgren fått sina fiskar varma under dagen.

Robsten sa...

Ingen tror på att avskaffa nationalstaten på allvar. Ett första steg, jag talar bara om det allra första steget, är att avskaffa transfereringarna och välfärdssamhället. Vem skulle vi betala skatt till?

Jag önskar verkligen att Madon kunde svara på, vad hon tror hennes kompisar i Flemingsberg skulle tycka om det? Herretor vilket kaos det skulle bli i övrigt. Skulle vi ha ett polisväsende? Hur skulle sjukvården organiseras? Ingen i Madons kvarter skulle ha råd att fixa blindtarmen, jag skulle då inte betala för det. Alltså det är en rent vettlös fantasi. Skulle det bli verklighet skulle alla som nu svamlar om nationalstaten byta åsikt inom ett dygn.

Swedish Dissident sa...

Robsten/z999: Stat och nationalstat är inte helt ekvivalenta begrepp, som bekant. Inget tror på statslöshet, däremot, utom möjligen Betnér. En världsregering innebär också en stat. Liberaler och libertarianer vill ha mer eller mindre administrativa nattväktarstater med låg inblandning utöver det rent administrativa och våldspotentialen.

Det bästa för svenskar vore förstås, om det blev kaos och/eller nationalstaten upplöstes, att antingen migrera och ansluta till ett nytt demos/etnos (företrädesvis i Europa) eller skapa en ny, till en början betydligt mindre stat vars befolkning inte gör om samma misstag som det gamla Sverige, utan tvärtom strävar efter frihet och differentiering (förbättring utifrån alla de möjligheter man har genom substantiell ackumulerad kunskap och vetenskap).

Robsten sa...

Ingen emigrerar här Dissident, någonsin under några förhållanden. När krutröken lagt sig, kanske (mycket möjligt) skulle nationalister som undertecknad tjäna på det.

Robsten sa...

Avskaffa nationalstaten förresten, skulle Sverige ensam göra detta? Ingen annan nation funderar ju på det. Frågar du norrmännen blir du väl ihjälslagen (gör inte det).

z999 sa...

@Robsten:
"Alltså jag har knappast läst en enda mångkulturalist som tyckte Betnér gjorde bra ifrån sig. Vilka följer du egentligen Z?"

Några twitterinlägg på avpixlat (#svpol). Jag tyckte också att han gjorde väldigt bra ifrån sig och blev förvånad när jag läste twitterinläggen där.

Jag håller inte med om att det var Jimmies bästa men när han är bäst i programmet så räcker ju det förståss. Han lyckades väl med att föra ut SD's åsikter och det är det viktigaste i det sammanhanget.

Robsten sa...

Nä, bästa och bästa. Anser att hans bästa debatt kanske var den med Mona Sahlin. Men hon var totalt oförberedd och hade ingen aning om vad hon mötte. Hon väntade sig en amatörboxare och fick möta en Tyson. Därför kunde han glänsa extra mycket. Ingen kommer längre lika oskuldsfull och oförberedd till en debatt med Å. Den tiden är förbi.

Nisse sa...

Betnér gjorde verkligen dåligt ifrån sig. Åkesson var bra, men jag tror han kan än bättre med rätt motståndare. Peter Santesson skriver bra om det hela:

Betnér Direkt, Åkesson och den där debatten

De tre frågor Santesson ställer i slutet av inlägget ovan är det lika bra att (SD)-företrädare börjar fundera på, för när så småningom invandringsdebatten trampar ur barnskorna är det frågor som dessa som (SD) måste kunna svara (bra) på. Idag tror jag inte man kan det. Speciellt inte den första.

Robsten sa...

"1. Integration. Även om så all asylinvandring skulle upphöra kvarstår fortfarande problemet med hundratusentals utrikes födda som har en svag ställning på arbetsmarknaden, segregering m.m. Den frågan behöver andra lösningar än stängda gränser. Och om man kan hitta en lösning på den frågan faller argumentet för stängda gränser."

Fel utgångspunkt. Att flytta folk över halva jordklotet för att lösa problem som ändå inte löses i hemländerna är en vansinnig och dyr politik, oavsett om man lyckas integrera immigranterna till sista man. Om vi lyckas integrera dem, men ingen vinner på det?

Fel igen. Vi måste stänga gränserna för att koncentrera resurserna på att få in dem på arbetsmarknaden vi redan tagit emot. Självklart blir det oerhört mycket svårare med en "öppen kran". Är det lättare att torka upp vatten från ett rum om vattnet är stängt eller om det ligger en piskande vattenslang som fyller på mer hela tiden?

Nisse sa...

@Robsten...

Santessons fråga 1) syftar på situationen i Sverige (för tydlighets skull). Åtskilliga invandrare befinner sig utanför samhället. De kommer inte in där genom att gränserna stängs för nya invandrare. Visserligen är det rätt som du säger att en första åtgärd kan vara att strypa invandringen, det ger andrum och minskar trycket, men sedan då? Där har jag aldrig sett eller hört någon från (SD) ha någon åsikt förutom hård hållning mot muslimer och att svinga assimilerings-piskan.

(SD) är svaret mer skyldigt än andra partier på frågor av den här typen eftersom det är (SD) som ifrågasätter systemet och vill ersätta det med något annat. Oklart dock med vad.

z999 sa...

Jimmie Åkesson fyller år!

z999 sa...

@Nisse:
"Åtskilliga invandrare befinner sig utanför samhället. De kommer inte in där genom att gränserna stängs för nya invandrare. "

Deras chans att komma in ökar om man minskar trycket utifrån. Förutsatt att man tror att statskassan inte är outömmlig så blir det större resurser till de som bor här redan. Idéer om lyckade integrationsproject finns mycket riktigt inte inom SD och det har inte funnits någonsin inom de andra partierna heller.

Robsten sa...

För det första tror jag inte problemen går att lösa helt. Allra minst de partier som nu påstår att det verkligen går. Ingen politiker kommer att erkänna det, absolut ingen, men jag tror att vi har problem för lång tid framåt, vad vi än gör.

Sedan får vi börja med skolorna, vi måste få fungerande skolor i våra etniska enklaver. Eleverna måste börja lära sig saker, lyda lärarna.

Vi måste göra klart att i vårt land gäller ovillkårligen svensk lag.

Allt bidragsfusk måste kontrolleras mycket hårdare.

Arbetsmarknaden är ju som den är. Men kanske var alliansen rätt ute att man måste flytta till jobben. Just nu skriker de efter folk i gruvnäringen.

Vi måste börja utbilda folk till de yrken där det finns behov.

Arbetsmarknadens parter gör ju själva upp om avtalet, men kanske måste det till en sänkt lönenivå inom vissa områden för att vi skall greja detta. Väldigt trist att behöva säga detta, men nu är vi där vi är, tyvärr.

z999 sa...

Jag tycker att SD framöver ska ge sig in på att vinna även den moraliska debatten. Det brukar pratas om att vi ska hjälpa människor i nöd när det gäller invandrare, svenskar i nöd har inte samma prioritet alls. Riksdagen är vald av folket (nåja...) och borde ha skyldigheter mot folket. Någon borde tala om för riksdagsmännen att statskassan är inte deras privata plånbok som dom kan dela ut lite som dom vill till spektakulära grupper för att förhärliga sig själva. Statskassan tillhör folket varav många inte riktigt har samma feta lön som riksdagsmännen har. Fattiga människor, folk som är i behov av bistånd från staten på något sätt ska känna en trygghet att staten inte struntar i dom. Även fattiga människor som jobbar och betalar skatt ska känna en trygghet att skatterna inte används med utgångspunkt från att politikerna räknar Sverige som ett rikt land enbart baserat på att de själva är rika. Kan man kräva att fattiga människor ska följa lagar och förordningar om dessa bara är anpassade efter rika människor som tycker att Sverige är ett rikt land? Jag pratar inte bara om människor som tvingas leva på bidrag utan även de som tvingas leva på låga löner.

Folk som är anställda på McDonalds brukar förstå att de är anställda för att serva folk som betalar för det. Deras kassa kan inte användas för att lösa världssvälten.

Hjälpa andra människor? Gör vi verkligen det egentligen? Islam är främsta orsaken till flyktingar från mellanöstern/nordafrika. Vad gör regeringen för att dämpa islams inflytande? Islam är främsta orsaken till problemen med den arabiska våren. Är det ok att bara flytta muslimerna från omöjliga länder att leva i till oss för att de sedan ska kunna fortsätta likadant här?

z999 sa...

Man vet alltså att islam är ett stort problem i MENA-länderna och ändå uppmuntrar man samma synsätt när de kommer hit. Det är ungefär som att "hjälpa" en alkoholist genom att flytta honom till ett lugnare ställe för att han ska få fortsätta att supa i fred.

Swedish Dissident sa...

Robsten: Det var hypotetiska reflektioner, helt enkelt.

Nisse: SD vill väl ändå inte "ändra systemet"? Själva grundpoängen med socialkonservatism är att man bevarar ett system och gör mindre modifieringar inom diverse områden, t.ex. immigrationspolitiken. Det är de andra partierna som har bevisbördan på sin sida i dessa frågor.

Robsten sa...

"Jag tycker att SD framöver ska ge sig in på att vinna även den moraliska debatten. "

Jag anser nog att SD försökt just detta. Men det är inte riktigt så att partiet kan välja debatter och välja ämne lite hur som helst. En ny taktik är ju att inte ens ställa upp på debatt. Dessutom sänds ju inte riksdagens debatter t.ex. på TV, utan bara på riksdagens hemsida.

Fick partiet chans skulle de nog ta upp dessa frågor också. Du hamnar själv i frågan om islam, och partiet kanske också gjort det i lite för hög grad. Vore nog smart att ta upp de andra frågorna du tar upp lite mer, men då innebär det också att man inte kan tjata om islam vid varje tillfälle. Men tydligen är det lätt hänt eftersom inte heller du kunde låta bli att halka in på ämnet.

Robsten sa...

"Man vet alltså att islam är ett stort problem i MENA-länderna och ändå uppmuntrar man samma synsätt när de kommer hit. Det är ungefär som att "hjälpa" en alkoholist genom att flytta honom till ett lugnare ställe för att han ska få fortsätta att supa i fred."

Se där, återigen. SD har chans att under 20 sekunder föra fram en fråga, inte två. Skall det ta upp detta med islam som du själv osvikligt halkar in på Z, eller det moraliska med vår immigrationspolitik?

z999 sa...

@Robsten:
"Jag anser nog att SD försökt just detta. Men det är inte riktigt så att partiet kan välja debatter och välja ämne lite hur som helst."

Jag tänkte egentligen mer på sympatisörerna som debatterar på nätet eller i lunchrum. Jag tror att moral ses som en mjukis-fråga och eftersom ingen annan dragit upp den först så kanske man tror att man kommer att hamna i en monolog där ingen annan hänger på. Jag skulle vilja se att man kom så långt att antirasisterna ses som enbart patetiska när de säger "vi måste hjälpa människor i nöd" eftersom dom helt enkelt hjälper människor, många gånger utan nöd, genom at köra över människor i nöd.

Du har rätt angående islam. Men den kunde också göras om mer till en moralfråga. Det görs ju redan ibland när man diskuterar kvinnoförtryck (e.g människoförtryck) men det skulle kunna styras upp ännu mer åt det hållet. Ett jätteplus för Jimme Åkesson som i Betnér direkt tonar ner diskussionen om terrorism när islam diskuteras.

Johan sa...

@ Robsten

Robsten, du skriver: "Ingen tror på att avskaffa nationalstaten på allvar. Ett första steg, jag talar bara om det allra första steget, är att avskaffa transfereringarna och välfärdssamhället. Vem skulle vi betala skatt till?"

Men de som förespråkar ett svskaffande av nationalstaten förespråkar som regel ingalunda ett avskaffande av staten.

Tvärtom. De ser Sverige som ett bra exempel, som ska skalas upp. I Sverige finansierar svenskbefolkningen invandrarbefolkningen.

Ambitionen för dem, som vill avskaffa nationalstaten, är att skala upp detta, så att Nord- och Västeuropa finansierar ff.a. Sydeuropa (och Östeuropa).

Transfereringarna ska inte upphöra, när nationalstaten avskaffas. Tvärtom!

Tyska skattebetalare ska finansiera grekernas livsmönster (inkl. korruption).

Johan sa...

@ Nisse

Du skriver: "Santessons fråga 1) syftar på situationen i Sverige (för tydlighets skull). Åtskilliga invandrare befinner sig utanför samhället. De kommer inte in där genom att gränserna stängs för nya invandrare. Visserligen är det rätt som du säger att en första åtgärd kan vara att strypa invandringen, det ger andrum och minskar trycket, men sedan då? Där har jag aldrig sett eller hört någon från (SD).."

Nej, naturligtvis inte! Vad anser du, att SD borde säga?

Nisse, är det en främmande tanke för dig, att de "lösningar", som Peter Santesson efterlyser, inte existerar?

Svenska politiker har ansvarslöst importerat en invandrarpopulation, som är underrepresenterad på arbetsmarknaden och överrepresenterad i bidragsberoende och brottslighet.

En population, som är underrepresenterad på arbetsmarknaden och överrepresenterad i bidragsberoende och brottslighet, brukar kallas för en underklass.

Svenska politiker har alltså importerat (!) en etniskt förankrad underklass.

Inget land på jordklotet har någonsin lyckats integrera/assimilera en etniskt förankrad underklass.

Jämför med USA. De svarta utgör en underklass - ingen bestrider det (inte ens SR eller SVT). Det finns en svart medelklass och en svart överklass och en svart familj i vita huset - men de svarta utgör en underklass.

Och där - och numera också i Sverige - så är etniska gäng och s.k. flashmobs, rån, plundring, upplopp, mordbränder och en oerhört snedfördelad våldsbrottslighet permanenta inslag i samhället.

Alla ansträngningar i USA att integrera/assimilera landets etniskt förankrade underklass har misslyckats. Och alla - säger alla - initiativ av svenska politiker att integrera/assimilera den etniskt förankrade underklassen har (föga förvånande) redan prövats i USA - och misslyckats.

Ett land kan - med stora ansträngningar - integrera en underklass.

Men. Inget land på jordklotet har någonsin - trots enorma ansträngningar - lyckats integrera/assimilera en etniskt förankrad underklass.

Är du verkligen omedveten om det?

Robsten sa...

"Men de som förespråkar ett svskaffande av nationalstaten förespråkar som regel ingalunda ett avskaffande av staten.

Tvärtom. De ser Sverige som ett bra exempel, som ska skalas upp. I Sverige finansierar svenskbefolkningen invandrarbefolkningen. "

Nej, det fungerar inte.man måste Vilja betala skatt också.

Johan sa...

Robsten, de, som förespråkar ett avskaffande av nationalstaten, utgår från, att allt fungerar, som de VILL ska fungera. Och skulle det händelsevis inte fungera, så utgår de från, att de kan TVINGA folk att göra det, som de vill.

De, som förespråkar ett avskaffande av nationalstaten, grubblar just nu över, hur de ska kunna tvinga och/eller lura tyska skattebetalare (eller snarare, hur de ska kunna sätta press på Merkel att tvinga och/eller lura tyska skattebetalare) att axla grekernas försörjningsbörda m.h.a. diverse fiffiga och ff.a. föga transparenta ekonomiska instrument...

z999 sa...

SD uppe på 10% i senaste mätningen, sentio.

z999 sa...

Läste om mordhotet mot Jimmie Åkesson. Angående våldet mot SD så brukar antirasisterna förfasas över det, säger dom i alla fall. Men någon reaktion från styret har man inte sett. När den där prästen till exempel hyllade våldsamma grupper i sin predikan inför riksdagen så sitter allihop lydigt kvar och lyssnar. Det finns ju rätt många exempel på nonchalans hos antirasisterna när det gäller politiskt våld, inte bara mot SD. När Anna Lindh mördades så var det inga problem för Göran Persson att gå ut och tala inför pressen, detta trots att han påstod sig varit nära vän med henne. Undrar om han haft någon vän han känt något inför, förutom Anitra då?

Jag kan till viss del förstå nonchalansen när det gäller politiskt våld eftersom dom till största delen tjänar på det.

z999 sa...

Jäkla förbudssamhälle, eller...?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/foreslar-kriminalisering-av-tvangsgifte

Det blir alltså till slut förbjudet att gifta sig med barn och påtvingade äktenskap.

Man vill också ta bort den dispens som gör det möjligt att gifta sig med någon under 18 år.

– Det mest kontroversiella är att vi föreslår att barnäktenskap ska kriminaliseras och då särskilt sådana barnäktenskap som inte är juridiskt giltiga, utan som är traditionellt religiösa äktenskap i vissa grupper, säger Göran Lambertz.


Kan verka konstigt för normala svenskar att det funnits en dispens för att gifta sig med barn. Speciellt för oss som är lite socialkonservativa så kan äktenskap och sex med barn ses som något som självklart borde vara olagligt utan att det ska behöva diskuteras så mycket. Men det beror på antirasisternas relativiserande när det gäller synen på främmande kulturer. Och visst är det en form av tolerans att vara öppen för pedofili, där har väl antirasisterna rätt?

z999 sa...

Finskt äldreboende---
http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=e5bd06c608534371907e1d716a05be77

Citerar från sidan:
Mer om oss

Vi kan ta emot parboende.

Mål och inriktning
Från början har föreningen haft målsättningen att främja finska språket och bevara kulturen. I praktiken har styrelsen bevakat att personalen har förutom yrkes- och svenskkunskaper också kunskaper i finska språket. Finska traditioner har bevarats bland annat finska självstänighetsdagen, finska morsdagen och inte minst bastubad. Finskt Äldrecentrum har möjligheten att ge vård och omsorg till de boende där de kan prata sitt modersmål. Detta medför att de boende mår betydligt bättre och är gladare.


Så kan man ju uttrycka sig när man talar om alla andra utom svenskar. Och hur ser det ut på svenska äldreboenden? Det är väldigt sällan man träffar på en svensk på ett svenskt äldreboende och personalen har definitivt ingen förståelse alls för svensk kultur.

Att det ser ut som det gör beror på svenskfientligheten hos alla partier utom SD.

Mats sa...

Bra skrivet om EU Robsten. Kul med någon som är så pass insatt i EU som kan kritisera EU på ett intelligent sätt.

Robsten sa...

Tack Mats ;-)

Robsten sa...

"Jäkla förbudssamhälle, eller...?" ;-)

Robsten sa...

"Läste om mordhotet mot Jimmie Åkesson. "

Killen upprepade mordhotet på twitter, samt lade till -" jag skiter väl i vad ni tycker, vad kan ni göra?" Innan dess var väl jag mest inne på att nonchalera det hela, men efter det gick det inte riktigt. Sedan hade han en twitter-avatar där han stod i grundställning. Han arbetar på Fryshuset, som skall verka mot våld. Helt otroligt! Speglar lite av vad vårt samhälle och media ger uttryck för mellan raderna.

Nisse sa...

@z999...

Ja, det är inte lätt att avgöra vad som är barn. Det raljeras ju ofta friskt över att ensamkommande flyktingar kallas barn när de är 16-17 år, och det förfasas över hur tonåriga brottslingar kan komma undan för att de döms som minderåriga. Fast nu, när udden är riktad mot en annan kultur, är det inga problem att se personer upp till 18 år som barn.

Det förnims en svag doft av hyckleri.

z999 sa...

@Nisse:
"Ja, det är inte lätt att avgöra vad som är barn. Det raljeras ju ofta friskt över att ensamkommande flyktingar kallas barn när de är 16-17 år, och det förfasas över hur tonåriga brottslingar kan komma undan för att de döms som minderåriga."

Man behöver inte göra det mer komplicerat än vad det är. Som du vet finns det två barngränser, 15 och 18 år. Ensamkommande flyktingbarn antas vara under 15. Det finns tonårsbarn som begår grova vuxenbrott där offren inte får hämnd (rättvisa, om du har problem med ordet hämnd) därför att det är ett barn(?) som begått brottet. Jag och många andra ser detta som stötande ur rättvisesynpunkt.

"Fast nu, när udden är riktad mot en annan kultur, är det inga problem att se personer upp till 18 år som barn.

Det förnims en svag doft av hyckleri."

Hyckleri? Det är liksom en grundvärdering för mig att barn ska skyddas mot att ha sex med vuxna och tvingas in i äktenskap. Jag vet att antirasister inte ser det på det sättet.

Johan sa...

@ Nisse

Jag kanske är trött, Nisse.. men jag begriper inte, varför du anser att det är "en svag doft av hyckleri" (!) att insistera på en artonårs gräns för att ingå äktenskap, samtidigt som man anser, att det är lämpligt att ha en betydligt lägre ålder för straffansvar.

I stort sett alla (med Sverige jämförbara) länder stipulerar en högre ålder för att ingå äktenskap än för straffansvar.