lördag, maj 05, 2012

Vansinnet accelererar med alliansregeringen


Det står i både DN och SvD att strömmen av asylsökande från främst Afghanistan och Somalia väntas öka den närmaste tiden. Migrationsverket begär mer pengar från regeringen för att kunna behandla alla asylansökningar. Dessutom väntas anhöriginvandringen öka efter att Migrationsöverdomstolen i januari beslutat att det inte krävs fullgoda identitetspapper för att få uppehållstillstånd som anhörig. 


Oskar Ekblad, avdelningschef på asylprövningen Migrationsverket säger så här i DN.


Sverige blir tydligare ett destinationsland.


Blir det lättare att få asyl i ett land så sprids uppgifterna om detta till emigrationsländerna och fler söker sig självklart till just det landet. Nu konstaterar alltså Migrationsverket att Sverige blivit ett ”destinationsland” i ännu högre grad än förut. Om det var regeringens önskemål så är det bara att gratulera denna för att ha uppnått sitt syfte. Det står i DN att ”oron” fortsätter i Somalia och Afghanistan. Självklart kommer oron att fortsätta ett bra tag i dessa instabila länder. Att bevilja asyl för att det råder oro i en nation är i längden en fullständigt vansinnig politik. Det kommer alltid att råda oro i en rad länder världen över. Följden blir att asylströmmen aldrig kommer att sina.


Dessutom meddelar artikeln i DN att arbetskraftsinvandringen väntas öka kraftig i år. Regeringen anser tydligen att vår nuvarande arbetskraftsreserv på 389 000 inte räcker. Att det huvudsakligen är högutbildade ingenjörer som anländer till vårt land för att arbeta har också visat sig vara en myt. Så här står det på SR:s hemsida från 2011.


Ungefär hälften av arbetskraftsinvandrare rekryteras inom yrken där det inte finns brist på arbetskraft. Och ett växande antal av dem inom mindre kvalificerade yrken.[...]
Det handlar om exempelvis bygg- och restaurangbranschen, där det snarare handlar om att arbetsgivare söker billig arbetskraft, säger Monika Arvidsson som jobbar med migrationspolitik på LO.


Att denna arbetskraftsinvandring till slut blir en minuspost borde stå klart för alla, i alla fall om man räknar in framtida kostnader i samband med olika bidrag samt den undanträngningseffekt som blir följden av denna form av immigration. Trots detta så fortsätter regeringen styvnackat på den inslagna linjen. 


Vad gäller immigrationen från Somalia och Afghanistan så måste man fråga sig vad den långsiktiga planen är för regeringen och andra som förespråkar vår nuvarande oerhört slappa immigrationspolitik. Orsaken till asyl verkar vara att det råder ”oro” i dessa länder. Är planen då att tömma dessa länder på den befolkning som inte orsakar oro och på lång sikt enbart låta dessa länders befolkning bestå av människor som orsakar oro? Planen kan i alla fall inte vara den att dessa länder någon gång skall bli trygga och drägliga att leva i. I sådana fall skulle ju de vi nu tar emot, hjälpa till att bygga upp dessa länder och skapa stabilitet. Förresten så stämmer regeringens politik inte ens med denna fullständigt vansinniga plan, då vi enligt debattörer som t.ex. Gudmundson även tar emot människor som är med och skapar denna oro. Det finns helt enkelt ingen rim och reson i vår nuvarande politik, det finns ingen logik. 


Vår nuvarande immigrationspolitik kostar självklart oerhörda summor. En icke obetydlig del av våra resurser går till en vanvettig immigrationspolitik där människor beviljas asyl bara för att det råder ”oro” i deras hemländer. Vem som i framtiden skall skapa stabilitet i dessa utvecklingsländer är det ingen som frågar sig, då vi ju beviljar asyl för de som kanske främst är förmögna att bygga upp dessa länder i framtiden. Samtidigt som regeringen driver en vansinnig immigrationspolitik som kostar vårt samhälle stora summor så läser vi hur resurserna till skolan, sjuka och gamla inte räcker till. Vi läser att en man vars 9 åriga dotter gått bort i cancer utförsäkrats och tvingas jobba heltid, detta med motiveringen att ”regelverkets skall följas”. Ja det regelverket skall följas, på alla områden. Det står så här i utlänningslagen.


När en utlänning upphör att vara flykting eller annan skyddsbehövande
4 kap. 5 §
4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land där han eller hon är medborgare eller som statslös tidigare hade sin vistelseort, eller
5. på grund av väsentliga och bestående förändringar i hemlandet eller i det land där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelseort inte längre befinner sig i en sådan situation att han eller hon kan anses som flykting och därför inte kan fortsätta att vägra använda sig av hemlandets eller vistelselandets skydd. Lag (2009:1542).


Vi hoppas verkligen att detta regelverk skall följas lika hårt som försäkringskassans regler. Vi har hört rykten om motsatsen, med det är som sagt rykten. Vi skall inte ställa grupper mot varandra säger förespråkarna för vår nuvarande immigrationspolitik. Självklart måste vi göra just detta. Vi har i slutänden bara en pengapåse att fördela våra resurser med. Det är så att ger vi mer till en grupp, så blir det mindre till en annan grupp. Enligt enklare logik och de naturlagar vi alla lyder under så ställs grupper mot varandra hur vi än bär oss åt. Det är just det politik handlar om, att fördela våra gemensamma resurser. 


Alliansregeringen har visat hur den vill fördela resurserna och jag anser att deras politik är vansinnig. Den är inte stort bättre än den fördelning röd-gröna regeringar tidigare gjort. På migrationsområdet är borgerliga regeringar historiskt sett snarast värre än röd-gröna regeringar, tvärt emot vad många systemkritiker tycks tro. 


Länk DN


Länk SvD


Länk DN försäkringskassans


Länk Utlänningslagen


Länk SR


Länk Ekonomifakta

38 kommentarer:

Swedish Dissident sa...

Föredömlig text. "Oro" bör inte räcka för att utlänningar ska få strömma in i Sverige. Det råder "oro" - i olika grader - i merparten av alla sub-sahariska, sydamerikanska, centralamerikanska och centralasiatiska länder då staterna i allmänhet fungerar tämligen dåligt och ekonomierna är knackiga, men det är givetvis helt orimligt att norra Europa ska behöva ta ansvar för det. I stället bör vi, om något, delta i konstruktiva uppbyggnadsprojekt som syftar till långsiktig stabilitet. (Detta innefattar dock inte att bomba sönder länder för att "sprida demokrati".)

Nisse sa...

Så huvudteorin är att regeringen agerar irrationellt, utan eftertanke eller kunskap och bara sticker huvudet i sanden, alternativt tror att den kan lösa världens problem genom att flytta människor till Sverige?

Det krävs bättre förståelse för hur motståndaren resonerar än så. Senaste Demoskop visar på 4.6% för (SD) och både trend och tendens är i vikande. Kanske dags att byta till någon mer konstruktiv strategi än konfrontation och börja se till vad som är politiskt möjligt? Med nuvarande inriktning på politiken kommer (SD) att vara helt utan inflytande även om man mot alla odds skulle lyckas fördubbla antalet väljare till 2014.

Swedish Dissident sa...

Fast det är väl ingen som säger att regeringens företrädare på allvar tror att de kommer att lösa tredje världens problem genom immigration, utan att man kohandlade till sig ett samarbete med Melonpartiet som av allt döma är destruktivt för Sverige och svenskar. Om det nu verkligen är så att man kalkylerar att det ska skapas en potentiell arbetskraftsreserv så kan man likväl fråga sig om det är rationellt; ett beslut kan vara irrationellt även om det är rationellt givet ramarna för en viss ideologisk linje eller arbetskraftsmarknadsmässig strategi. Göran Greijder är intelligent och argumenterar rationellt inom sina bestämda ramar, men har så att säga valt fel ideologi, för att ta ett annat exempel.

Anonym sa...

Sverigedemokraterna är den svenska arbetskraftsreserven.Skydda den.

Anonym sa...

Nisse sa...
"Så huvudteorin är att regeringen agerar irrationellt, utan eftertanke eller kunskap och bara sticker huvudet i sanden, alternativt tror att den kan lösa världens problem genom att flytta människor till Sverige?"
-----------------------
Men varför handlar den här regeringen och de närmast föregående regeringarna som de gör?
En gåta för vanligt folk?
Är det vanlig korruption? Handlar de under hot? Eller är det vanligt oförstånd?
Axel Oxenstierna lär ha sagt till sin son: Du skall veta, med hur ringa vishet världen styrs!
Rune

max sa...

Jag tror förklaringen är ideologisk. Immigrationen är en del i en nyliberal politik där målet är nedmonterade gränser och fri rörlighet. Resten sköter marknaden. Alliansen och borgerligheten har ingen genomtänkt idé om invandring, etnicitet, mångkultur osv utan kör på antagandet att det är bra att det strömmar in arbetskraft som pressar löner. Än så länge sammanfaller det med vänsterns och miljöpartiets vision, t ex vill (mp) ha "fri invandring" på sikt och mer "mångkultur" (i praktiken monokulturella enklaver modell MÖ). Att det på sikt inte går ihop med en ambitiös välfärdsstat har knappast borgarna problem med. Däremot kommer så småningom sossarna att inse det (många sossar inser det nu) och förhoppningsvis slå in på en mer restriktiv linje som ser till nationens behov. Men det är ändå svårt att förklara t ex Billströms agerande mot ekonomiskt svaga kommuner som inte vill bekosta ensamkommande gubbar från MÖ, utifrån nyliberalism. Samtidigt har det kommit signaler från Borg och Reinfeldt om att det verkar kosta lite för mycket.

Anonym sa...

max sa:
"Alliansen och borgerligheten har ingen genomtänkt idé om invandring, etnicitet, mångkultur osv utan kör på antagandet att det är bra att det strömmar in arbetskraft som pressar löner."
----------------------
Men Somalier och Araber kommer ju från kulturer där det är högstatus med arbetsfria inkomster. De blir ju aldrig arbetskraft. Ett vanligt arbete i fabrik eller kontor är ju förnedrande för dem.
Det enda jobb som har någon status hos dem är ju att ha en egen affär. Men inte att jobba åt andra.
Rune

max sa...

Rune,
så sant. Men Alliansen kanske (naivt) antar utifrån nyliberal människosyn att alla fungerar likadant på marknaden, eller att problemet snarare handlar om företagsskatter eller diskriminerande arbetsgivare. Eller så vet man att de visserligen inte är gångbara på arbetsmarknaden, men att man tänker sig en snar framtid där tillgången på okvalificerad arbetskraft är så hög (och socialförsäkringssystemen så försvagade) att det i sig pressar löner och arbetsvillkor (som det väl redan gjort illegalt). Vi får då en situation med människor som tvingas jobba för svältlöner inom yrken som skoputs, hålla upp dörrar på lyxhotell osv, om de inte vill leva i total misär. Marknaden löser problemet, det handlar bara om en övergångsfas där välfärdsstaten nedmonteras.

Adderat sa...

Hej Robsten, bra blogg du har!

I det här inlägget finns länkar till Migrationsverkets senaste rapporter om bl.a. invandrad arbetskraft hittills i år.

http://adderat.blogspot.se/2012/04/farbroder-raketforskare-och-david-lang.html

Mvh
Adderat

Robsten sa...

Tack!!

z999 sa...

@Nisse,
"Så huvudteorin är att regeringen agerar irrationellt, utan eftertanke eller kunskap och bara sticker huvudet i sanden, alternativt tror att den kan lösa världens problem genom att flytta människor till Sverige?"

Inte irrationellt eftersom det ger naturligtvis något tillbaka att agera som dom gör. Att agera på något annat sätt än de gör nu innebär uthängning i media och politiskt självmord.Med SD i riksdagen så har man i alla fall tvingats resonera på ett annat sätt.

Jag anser att SD ska lägga om taktiken och retoriken och sluta leta efter vettiga förklaringar/baktankar till riksdagsbeslut som kanske inte finns. Peka på vad dom gör och låt dom själva få förklara varför de gör som de gör.

Miljöpartiets hållning i invandrarfrågan ska inte tolkas som annat än att de inte tänker göra nånting åt problemen utan bara köra huvudet i sanden och prata om möjligheter istället.

Robsten sa...

Alltså, vårt land håller på att gå under, är det verkligen ingen som fattar det? På twitter tyckte någon att det var en jättebra artikel när en ung flicka hade upptäckt att det inte var rasistiskt med svenska flggan, allt medan vårt and går under. Phuu... kanske lika bra att ge upp. Vi, som folk, är helt enkelt för dumma.

Ni får gärna kritisera detta, jag hoppas jag har fel.

Mark sa...

Nej det är alldeles för få som förstått det, Robsten.

Som misantrop är detta ett av mina favorit citat: "Folk är inte så dumma som man tror, de är dummare" - Stig "Stikkan" Anderson

Det här landet har levt för länge med fred, ingen ser längre faran som lurar runt hörnet. Folket tar välfärdssamhället och vår frihet för givet. Jag är både rädd och arg för vad det är för Sverige mina barn ska växa upp i. Räddningsmetoden som jag förespråkar och som skulle behöva utföras kommer aldrig bli acceptabelt på många många år, förmodligen måste det bli mycket värre innan det kan bli bättre.

Tycker Kent Ekeroth satt fingret på detta Svenska fenomen väldigt bra: "Varje civilisation kommer förr eller senare till ett vägskäl. Och i det vägskälet så går man antingen under i krig eller i en stilla suck"

z999 sa...

I den tidiga arbetarrörelsens historia så skämdes många arbetare när facket började prata om att dom hade vissa rättigheter eller om att strejka för bättre arbetsförhållanden. Det är väl lite av sån mentalitet vi ser idag?

På den tiden fick faktiskt båda sidor, arbetsgivare och arbetare, kämpa för sina rättigheter och det var en tydlig uppdelning som inte finns idag. Akassan hade tidigt som uppgift att fungera som ett stöd för att folk inte skulle tvingas ta vilka jobb som helst med vilka villkor som helt. Idag tas det för givet att staten ska se till att det inte finns dåliga arbetsvillkor. Den långa sosseeran skapade en övertygelse att staten var på arbetarnas sida och en garant för svagare grupper i samhället. Detta har ju sedan ändrats radikalt så pass att ingen reagererar när reinfelt och company skapar en perverterad form av arbetarrörelsen från tidigare 1900-tal.

Känner att jag skulle kunna skriva en hel bok om det men det passar inte i en svarskommentar i en blogg.

z999 sa...

Blääk! Råkade bläddra förbi en till sådan där artikel som påstår att Breivik agerade i en politisk kontext. Utan några som helst vettiga analyser så låter man det avvikande, Breivik, bli normen för alla kritiker av islam.

Anonym sa...

Citat: "Vem som i framtiden skall skapa stabilitet i dessa utvecklingsländer är det ingen som frågar sig."

Som jag skrev nyligen:
"Det är bara de snälla och de utbildade som kommer till Sverige.
De stygga och de outbildade får snällt (?) stanna kvar i hemländerna."
Varför tror svensken att det i hemländerna är en tvist mellan snälla och stygga där de snälla alltid förlorar och måste få asyl i Sverige ?

Jag ser i en annan SvD-artikel en siffra för den väntade totala anhöriginvandringen och inte bara Somalia-fraktionens blygsamma 20.000:
"I år kan antalet människor som söker uppehållstillstånd som anhöriga i Sverige komma att öka med 45 procent, till cirka 59 500 ... enligt Migrationsverkets nya prognos."
Alltså 34.000 asylsökande och 59.000 anhöriga i år. PLUS arbetskraftsinvandrare som av Ekonomifakta anges till 28.000 för 2011 !
Lite huvudräkning ger totalt ... 120.000 pers ! På ETT år !
Får vi nu inte börja ta med femtiotalisternas snara pensionsavgångar i kommande prognoser ?
Eller missar jag något och ovannämnda grupper är överlappande ?

Citat: "Alltså, vårt land håller på att gå under, är det verkligen ingen som fattar det? "
Man vill inte fatta det ! För då är man automatiskt rasist och främlingsfientlig och belönas med NOLL godhetspoäng.
Och noll godhetspoäng är ett hemskare öde än noll poäng för Tre Kronor i hela ishockey-VM.
När jag frågar bekanta i Sverige om aktuella problem nämnda i TV eller på bloggar så får jag alltid som svar att "Du, sånt tittar jag inte på !".

När jag citerade Merit Wager i ett inlägg till min länstidning refuserades det med virrig hänvisning till "lagen om upphovsrätt".
När jag ifrågasatte länstidningens påstående om att "en familj utvisades till ett land som de inte ens kom ifrån" så blev jag portad.
När jag sedan mailade länstidningen att "familjen nu fått pass utfärdade i landet som de inte kom ifrån" så ignorerades detta.
Jag är forftarande blockerad från att kommentera här. Life is hard !

Tjalle

Utlandssvensk sa...

@Robsten,
"Alltså, vårt land håller på att gå under, är det verkligen ingen som fattar det?"

Jag delar både din uppfattning och din frustration. Vidare anser jag att det sannolikt är kört för Sverige. Men trots att jag lämnade landet för länge sen och att jag många gånger har bestämt mig för att jag helt ska sluta följa svensk debatt visar det sig om och om igen att det inte går.

Min relation till Sverige påminner lite om att se en nära vän supa ihjäl sig. Först gör man allt för att hjälpa men någon gång tvingas man erkänna att han helt enkelt vill fortsätta att supa. Men att helt sluta att bry sig går inte, även om man är ganska övertygad om att slaget är förlorat.

Robsten sa...

Undrar hur lång tid det tar innan administratörerna på Wiki ser detta.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mona_Masri

Robsten sa...

jag lägger in texten här som en kul grej från Wiki, det är nog bara timmar tills den tas bort:

"Mona Masri, född 1985, är kulturjournalist och skriver krönikor i Sydsvenskan. Hon är även en del av Tankesmedjan i P3 tillsammans med Liv Strömqvist, Nanna Johansson, Sara Hansson, Jonathan Unge och Simon Svensson Hon har tidigare varit programledare för Hallå P3 och för Din gata 100,6 som på Radiogalan 2007 utsågs till Årets nyskapande programsatsning med motiveringen: Med ung och kaxig Malmöattityd passar Din gata perfekt på FM-bandet i Sveriges yngsta och mest internationella storstad. Hon har retat upp stora delar av Sverige genom att göra ett reportage om en kompis (fattig-frida) som hon med lögner försöker få att framstå som fattig. Detta visar sig vara helt fel och näthatare på internet avslöjar bluffen.
Masri är uppvuxen i Malmö. Hon har en examen från Lunds universitet.
2010 medverkade Masri i antologin Vad gör de nu?. 2011 blev hon uppmärksammad för att reta upp Danmark genom att kalla dem "pissland".[1]
2012-05-01 medverkade Masri i P1 och Kluvet land och gjorde en påhittad dokumentär om en av sin kompisar som vill ha ett jobb på SVT. [2]
"

Anonym sa...

"Blääk! Råkade bläddra förbi en till sådan där artikel som påstår att Breivik agerade i en politisk kontext"


Ha han motiverade sitt massmord med att han agerade mot kulturmarxisterna och deras import av muslimer vilket är exakt samma politiska kontext du själv och SD verkar i.

Att detta förtydligats har gett er ett fall med två procent i opinionen och när valet är klart så är ni sannolikt borta .

Nisse sa...

@Robsten...

"Alltså, vårt land håller på att gå under, är det verkligen ingen som fattar det?"

Om man ska tolka det som att det Sverige som kommer att finnas i framtiden inte kan se ut som det gjort sedan andra världskrigets slut finns det många som fattar det, men alla håller inte med om din och (SD):s analys om att det beror på den förda invandringspolitiken i första hand, eller att lösningen är att återgå till 1965 års socialdemokratiska politik.

Snarare att det beror på globalisering, att vi skönjer naturresursernas-, och därmed den ekonomiska tillväxtens-, gränser. De flesta lider svår beröringsskräck inför dessa saker. Inklusive (SD).

Robsten sa...

På sätt o vis är jag glad att vi "skönjer tillväxtens gränser" Blir lättare att introducera en vettig politik då.

max sa...

Nisse,
globalisering, resursbrist och invandring hör samman. I tider av kommande peakar går det inte att öka befolkningen genom invandring från 3e världen. Särskilt inte de extrema visionerna, som (mp)s idé om "fri invandring" eller (c) som talat om 30 miljoner "nybyggare". Det går inte rent fysiskt.

Nisse sa...

@Robsten...

Varför skulle det bli lättare att ändra något under negativ ekomimisk tillväxt?

@max...

Ja, det är klart att de hänger ihop. Invandringen skulle dock kunna upprätthålla illusionen av business as usual ett tag till givet att de flesta invandrare arbetar. Då kan vi bibehålla den demografiska ålderspyramiden kanske någon generation till. Jag tror f.ö att det är detta som hägrar för dem som är för en stor invandring.

z999 sa...

@Nisse:
"Då kan vi bibehålla den demografiska ålderspyramiden kanske någon generation till. Jag tror f.ö att det är detta som hägrar för dem som är för en stor invandring."

Fast det är dyrare med arbetslösa invandrare än med pensionärer. I framtiden är det väl mer ovisst om vi kommer att ha tillräckligt med skattebetalande pensionärer för att kunna bekosta ökningen av arbetslösa invandrare.

Nisse sa...

@z999...

Ja, men man tänker sig att man ska kunna få folk, inklusive invandrare, i arbete. Inte för att det syns några direkta tecken på hur det ska gå till, men viljan finns säkert.

Om man inte lyckas med det, och även om invandringen stoppas helt, kommer det att bli svårt att finansiera statens verksamhet. Speciellt under en stillastående eller krympande ekonomi. De olika partiernas respektive program är inte precis späckade med idéer om hur man tänker sig att organisera ett välfärdssamhälle av svensk modell under sådana förhållanden.

z999 sa...

@Nisse:

För SD's del råkar det vara så att man har bestämt sig för att inte ha några visioner om vad man ska skapa genom sin politik. Bara konkreta beräkningar men inte så mycket om vilken inriktning man tänker främja. Ska man satsa på ett land med gynnat företagande eller säkra bidragen åt arbetsösa eller nåt annat? Ungefär som om alliansen skulle sänka akassan utan att ha någon tanke om att det ska generera nya jobb. SD har använt statens utredningstjänst för att beräkna vad invandringen kostar och sen har man visserligen visat var man tänker satsa pengar men inte så mycket idéer/visioner som visar vart samhället ska vara på väg.

Nisse sa...

@z999...

Jo, (SD) visade i slutet på förra sommaren hur man skulle kunna spara 106 miljarder kronor under hela innevarande mandatperiod på invandringen. Det är inte en summa som gör någon avgörande skillnad.

Det kanske ändå är läge att ha några visioner om vad man vill göra, sätta ner foten, ta ställning och lägga nivån högre än "vi är för det som är bra" och att bara upprepa mantrat "ansvarsfull invandringspolitik". Som det nu är med (SD):s konturlösa ambitioner när det gäller annat än invandring så spär det bara på bilden av ett enfrågeparti som inte riktigt går att lita på eftersom det, i de flesta väljares ögon, överdriver betydelsen av sin enda fråga.

Det hade varit skillnad om (SD), som i Norge eller Danmark, mer eller mindre officiellt hade kunnat vara en del av ett regeringsunderlag. Då är det enklare att komma undan med att bara odla sin enda fråga. Men den situationen har vi inte Sverige och till stor del ligger skulden för det på (SD) själva.

z999 sa...

När SD presenterade vad invandringen kostar under mandatperioden så borde det ha gjorts tillsammans med att visa tydligare vart SD tycker att pengarna skulle ha satsats och sedan också redogöra varför man ville satsa på just det. Jag tror att det fortfarande finns väljare som tror att det enda som händer om SD skulle få 51% av rösterna är att staten skulle bli rikare och väldigt många av SD's väljare anser absolut inte "staten, det är vi det", inte ens SD's vänsterväljare.

I Danmark och Norge så har läget varit så enormt annorlunda. Samarbeten med andra partier har varit möjligt eftersom det inte har varit samma polarisering som här. I Norge tror jag att Breivik har skapat en polarisering, beroende på hur fremskrittspartiet agerar inom närmaste framtiden.

Robsten sa...

Det gjorde SD nog Z, men av outgrundlig anledning rapporterade inte medierna det. Kan lägga ut vårproppen här om någon är intresserad.

Robsten sa...

Ääähh...jag vet inte om Sverige eller SD ens förlorar på en polarisering fram till 2014, kanske vinner SD på det.

Anonym sa...

Vilken polarisering då?


Det är ni mot alla andra och ni har backat 2 procent.

Har SD nåt program för hur Sverige bör bemöta högerextremt våld?

Börja där.

Anonym sa...

Anonym - stämmer inte med senaste Sentio:

C 2,8 (-1,3)
FP 5,2 (-0,7)
M 28,5 (-1,7)
KD 3,4 (±0,0)
S 37,9 (+5,2)
V 5,1 (-1,2)
MP 7,8 (±0,0)
SD 8,2 (+0,1)

http://avpixlat.info/2012/05/07/sentio-april/#more-20403

Robsten sa...

"Har SD nåt program för hur Sverige bör bemöta högerextremt våld?"

Ja verkligen! Alla våldsbrott skall dömas mycket hårdare än i dag. Polisen skall jobba effektivare och lagföra fler. Här högg du verkligen i sten.

max sa...

Till "högerextremt våld" bör räknas våldet från islamister.

Robsten sa...

Men det spelar ju ingen roll. Lagen skall döma lika. En misshandel skall dömas lika oavsett om det är en AFAit eller nynazist. Bakom lås och bom skall de. Ja faktiskt även om det är en sosse som gör samma sak.

max sa...

Absolut. Ville bara kommentera Anonyms och andras vilja att peka på "högerextremt" våld och ignorera/relativisera vänsterextremt och islamistiskt våld (det senare är rentav "höger" på det mest extrema sätt). Men visst ska allt våld kraftigt motarbetas och rättsstatens opartiskhet gälla, det är enda vägen.

Anonym sa...

Den samlade vänstern har inte
utfört uppåt 25 politiska mord sedan 80 talet.