måndag, maj 07, 2012

Räkningarna för immigrationen och EU börjar komma

Hans Dahlgren tidigare socialdemokrat men som nu kommit ut som centerpartist skriver i DN att priset för vår välfärd hela tiden höjs samtidigt som fler skall försörjas av färre arbetande människor. I framtiden kan det enligt Dahlgren bli aktuellt med att delvis avgiftsfinansiera vår välfärd. Andra åtgärder enligt Dahlgren är att införa kösystem, behovsprövning och centralstyrning. Just det Dahlgren kallar ”centralstyrning” förvånar en smula då vi trodde att just Centerpartiet var emot allt vad centralstyrning heter.

Så här skriver Dahlgren i sin artikel.

De som drabbas hårdast av en välfärd som inte är finansierad fullt ut är förstås de mest utsatta. Därför är det viktigt att värna välfärdens finansiering.


Självklart är det lågavlönade från de lägre socialgrupperna som får ta den värsta smällen om vår välfärd krackelerar. Men när det gäller välfärdens finansiering så spelar ju statens alla utgifter roll. Att samhällets får mindre pengar över till välfärd om vi lägger ut stora summor på en omfångsrik kostsam immigrationspolitik och dessutom tvingas betala allt mer till EU är4 självklart. Detta skall väljarna i framtiden ha klart för sig. Vidare i Dahlgrens artikel.

Det finns flera orsaker till kostnadsökningen. En är den åldrande befolkningen, vilket i grunden är en glädjande förändring och dessutom inget nytt.


Andra orsaker är vår generösa immigrationspolitik. Immigranter är överrepresenterade i de flesta välfärdssystem inom sjukvård, kriminalvård och t.o.m. inom skolan. Senast skickade någon in anonymt att man i vissa skolor anställt tolkar för att grundskoleelever skall kunna göra sina prov, självklart kostar allt detta pengar. Det är nog dags att påpeka detta nu. Vidare i DN-artikeln.

Mätt som andel av BNP har sjukvårdskostnaderna legat tämligen konstant. Skolan och utbildningssystemet uppvisar inte lika goda resultat och ambitionerna har höjts vad gäller kraven på omfattningen av utbildning.

Här gör Dahlgren ett tankefel. Själva omfattningen på utbildningen vi har i landet behöver nog inte öka nämnvärt, det är kvaliteten på utbildning som behöver höjas. Dahlgren menar att det kommer att kosta pengar att höja kvaliteten. Det är en sanning med modifikation. Det behöver inte kosta speciellt mycket att kräva mer ordning i skolan, det är mer en fråga om inställning och ideologi. Vidare i artikeln.

Det viktigaste är förstås att få fler i arbete genom att minska utanförskapet och underlätta för att fler som vill söka sig hit för arbete från andra länder välkomnas. Min bedömning är dock att även någon form av ransonering kommer att vara nödvändig givet att möjligheten att höja skatter är begränsad.

Här har vi en fullständig ”syntax error” från Dahlgren. Vi har nu en arbetslöshet på nästan 400 000 människor, varför inte sätta de i arbete innan vi ”underlättar för att fler som vill söka sig hit för arbete från andra länder”. Vad är det dessa immigrerade människor klarar av att göra som inte våra egna arbetslösa ungdomar klarar? Jag kräver en förklaring varför inte de som nu är arbetslösa skall sättas i arbete i första hand. Ja, immigrerad arbetskraft sänker lönekostnaderna och arbetar ofta under usla förhållanden. Men risken är överhängande att de förr eller senare, kanske p.g.a. arbetsskada, ändå hamnar i våra bidragssystem. Det blir i slutändan ändå en utgift för samhället, trots att ett företag under en kort period kan utnyttja underbetald arbetskraft. 

Hela detta geschäft med människor och arbetskraft blir till slut en minuspost för samhället, så länge vi har ett utvecklat välfärdssystem tillsammans med ett högteknologiskt näringsliv. Enskilda företag kan under perioder förmodligen skära guld med täljkniv genom att utnyttja billig arbetsvillig arbetskraft, men för samhället på lång sikt blir det en minuspost, som vårt samhälle nu ser ut. Eftersom man envisas med denna immigration så måste man undra om alliansen har en dold agenda att på sikt helt enkelt avveckla vårt välfärdssystem? Eftersom brottslighet och otrygghet kommer att breda ut sig är det svårt att se en annan framtidsvision än ett nyliberalt samhälle med s.k. Gated Communitys. Är det verkligen det vi vill göra med vårt samhälle och nation?

Länk DN

32 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har ett bättre alternativ. Det finns inget behov av svenska myndigheter längre. Försäkringskassan, CSN, socialen kan alla skrotas. Skattemyndigheten kan istället betala medborgarlön till alla medborgare.

Vi har sett tillräckligt med dåliga exempel på ”dra in lite här och där” och ”ta ut lite pengar här och där”.

Vad fyller socialen, försäkringskassan och CSN för funktion? Det måste vara statens självändamål att hålla myndighetspersoner sysselsatta som är mer korkade än tåget. Sjuka skall arbeta, studenter skall skuldsanera sig själva under pågående studier och folk skall ligga på parkbänkar och skuldsaneras för att andra ställt upp när staten dragit in?

Sverige är ett skitland numera och JO-anmälningar och domstolar kostar miljoner för allt vad statsanställda myndighetspersoner ställer till med.

Rensa upp i ert eget träsk politiker!!

Nisse sa...

"Syntax error"? Bara om du kan peka på en metod att plocka från de 400000 arbetslösa till de lediga arbeten och vakanser som finns (55400/19800 4:e kvartalet 2011 -
Konjunkturstatistik över vakanser
).

Beskriv gärna hur det ska gå till. Alla som befinner sig i situationen att det inte går att rekrytera folk är spända på att få veta vilket knepet är. Själv skulle jag behöva rekrytera 3-4 personer för medelavancerat verkstadsarbete plus 2-3 personer med CE-körkort. Var hittar jag dem?

Nisse sa...

...för det kan väl aldrig vara så att (SD) på ideologiska grunder bestämt att det inte behövs någon arbetskraftsinvandring? Dogmatism om något i så fall: när inte (SD)-kartan stämmer med verkligheten gäller (SD)-kartan.

I övrigt säger Hans Dahlgren en del saker som är odiskutabla fakta, som t.ex att de närmaste 10-15 åren kommer förhållandet mellan dem som är i yrkesverksam ålder och pensionärer att ändras från 3:1 till 2:1. Undrar just hur det ter sig i den framtid med negativ tillväxt som Robsten föredrar? Om det då är klokt att avstå ytterligare BNP för att man av nationalistiska skäl inte vill att utlänningar jobbar i Sverige kanske kan diskuteras.

Robsten sa...

jag är emot nuvarande arbetskraftsinvandring även om jag får äta barkbröd resten av livet. Men det är precis tvärt om, vi förlorar på den. Vi har en hel arme av arbetslösa, varför inte sätta dem i arbete?

Vad gäller förhållandet arbetsföra och de som skall försörjas så tvivlar jag faktiskt på siffrorna. 40-tals generationen har till stora delar gått i pension, det var ju då den stora katastrofen skulle inträffa. Vi har fortfarande 400 000 arbetslösa. Det saknas fortfarande jobb till alla.

Det spelar ingen roll hur många arbetskraftsinvandrare vi tar emot, om det inte finns arbete till dem. Och glöm restaurangnäringen, vi kan aldrig upprätthålla välfärden genom att laga mat till varandra. Jag tror i alla fall inte på det.

Anonym sa...

Nisse: Om du behöver anställa folk så sätter du in en annons där du söker folk. Som man ju alltid har gjort.
Men begär inte att de som svarar skall vara mellan tjugofem och trettiofem år och med skräddarsydd utbildning för just ditt arbete.
Du får ju givetvis lära upp dem i de arbetsuppgifter som skall göras. Som man ju alltid har gjort.
Rune

Robsten sa...

Dessutom lönar det sig dubbelt upp att sätta en arbetslös i arbete än att ta in arbetskraftsinvandrare, som Tullberg visat (och sunda förnuftet säger).

"Om nu ambitionen är att öka BNP per innevånare så gäller det att minska försörjningsbördan. Att nu få in en ny arbetsam invandrare innebär att öka såväl nämnare som täljare med en person och eftersom täljaren är ungefär dubbelt så stor så blir det initialt en förbättrad försörjningskvot, men en begränsad sådan. Om man i stället lyckas få en person ur R att utföra detta arbete så får man en dubbelt så stor effekt; denne person finns ju redan bland de tärande medan en ny invandrare inte bara innebär två friska händer, utan också en ytterligare mun att mätta. På lite längre sikt bör vi kanske inte heller försumma att beakta att invandraren blir äldre och pensioneras samt att han innan dess kanske skaffat barn som behöver försörjas."

http://robsten.blogspot.se/p/tullbergs-ekonomiska-analys-av.html

Nisse sa...

@Robsten...

Du svarar inte på frågan. Hur får man de 400000 arbetslösa att ta de arbeten som finns?

I väntan på det svaret kanske ingen ska bli förvånad över att arbetsgivare tillgriper utländsk arbetskraft. Den som tror att det ligger något nyliberalt ställningstagande i att göra det kan glömma det direkt: det är både en sämre och dyrare lösning än att anställa svenskar som är bekanta med förhållandena här.

@Rune...

Naturligtvis. Tänkte´nte på de´. Eftersom jag är född igår trodde jag att folk skulle söka arbeten utan att de vet om att några finns... :/

Allvarligt talat har det dock annonserats till leda, men det hjälper inte. Det här är ett återkommande problem och har så varit i många år. Låg- eller högkonjunktur spelar ingen större roll.

Min bild av det hela är att en stor del av den arbetslösa gruppen är icke-anställningsbara, av många olika- och spridda skäl varav lättja sällan är vad det handlar om, och det finns gränser för hur mycket en arbetsgivare kan bjuda på i form av utbildningar och extra förmåner. I slutändan är tanken med företagsamhet att den ska löna sig också. Det kanske går att skicka någon som verkligen är intresserad till körskolan för ett körkort som saknas, men det går inte sätta någon på en 2-årig verkstadsutbildning på företagets bekostnad.

Swedish Dissident sa...

Det handlar troligen om ett flertal parallella konstruktiva processer, men i vanlig ordning bör man undvika ideologiska fällor när man resonerar i dessa frågor - det viktiga är klarsynthet. Människor, oavsett bakgrund, måste ta mer eget ansvar samtidigt som de med stort realpolitiskt och medialt inflytande gör detsmma och upplyser folk vilka branscher som är relevanta. Givetvis är det som Robsten är inne på helt befängt att ta emot okvalificerad arbetskraft som jobbar som biljettkontrollanter, städare och restaurangbiträden när individer som redan är här kan ta de jobben, utan det handlar i så fall om nischad arbetskraftsinvandring inom viss specifika yrkesområden. Både Nisse och Robsten har delvis rätt, alltså. Jag har flera gånger sagt att Sverige bör titta på hur Singapore gör. Kan ju vara relevant då det är ett av världens rikaste länder med konstant låg arbetslöshet sett till de senaste två decennierna. Man kan givetvis inte schablonöverföra deras förhållanden på våra, men det finns en hel del förhållningssätt som förefaller vara fruktbara.

Anonym sa...

Nisse: Jag har jobbat i över 40 år i industri och på byggen som licenssvetsare och jag har inte gått en enda timme på någon slags yrkesutbildning vare sig det handlat om möbelsnickeri eller svetsning eller att köra CNC-maskiner. Allt har jag lärt mig på plats. Den sista CNC-maskinen lärde jag mig genom att gå bredvid i fjorton dagar, sedan fick jag köra själv.
Tyvärr lades företaget ner och jag blev arbetslös 58 år gammal sen blev det omöjligt att få något nytt arbete. Ett företag som jag ansökte till tre gånger utan att jag fick svar, beklagade sig i tidningen över att det inte gick att få tag i arbetskraft. Men mina ansökningar gick i papperskorgen. Jag fick inte ens komma och titta på det.
Jag ger inte mycket för dessa beklaganden att det skulle vara brist på arbetskraft. Anställ, lär upp intresserade personer, som man har gjort i alla tider.
För min del är detta överspelat jag är numera pensionär och tillverkar lite trädgårdsmöbler i min egen verkstad på hobbynivå som blir lite fickpengar ibland.
Rune

Robsten sa...

Precis, vad jag anat hela tiden. Det finns arbetskraft, om man vill anställa. Självklart anställer man på prov. De som inte duger får gå tills man får de man vill ha.

Att importera arbetskraft samtidigt som man ratar personer som Rune här är fullkomligt uteslutet. Det skall INTE förekomma helt enkelt.

Ja hur man får arbetslösa att arbeta finns det ju många knep för. Allt ifrån att sänka bidrag till att helt enkelt tvinga ut folk genom regler för A-kassa och annat. Jag tror helt enkelt inte det är något problem. Jo, hur man får Rosengård i arbete kan vara knepigt, men det är återigen ett importerat problem. Nog med sådant helt enkelt.

Exakt vad är det för arbetskraft som efterfrågas Nisse? Städare? Restaurangpersonal? Byggjobbare? Glöm det med min politik, aldrig i livet att vi importerar sådan arbetskraft, ALDRIG! öretagen får grina hur mycket de vill i TV, nope, njet, no, det blir inget av med det.

Fattas det någon typ av elektroingenjör så skall vi självklart importera sådan arbetskraft.

Robsten sa...

Är det verkligen någon här som tror att det skulle gå sämre för Sverige utan Rosengård, Hammarkullen och Fittja?

Robsten sa...

Nu finns dessa statsdelar, så nu får väl de politiker som orsakat dessa områden se till att få invånarna i arbete innan det blir tal om någon arbetskraftsinvandring.

Nisse sa...

@Rune...

Jag vet att det var så förr, men det finns inte ekonomiskt utrymme för att lära upp folk i mer än ganska begränsad omfattning längre. Utan att överdriva speciellt mycket så stipulerar kollektivavtalen i princip full lön från dag ett, och vad som är än värre är att certifierings- och legitimations-karusellen lägger hinder i vägen för att ta in entusiastiska, men formellt outbildade, ungdomar. Allt med fackets goda minne, förstås - det är ett sällsynt effektivt sätt att skapa trösklar som skyddar den befintliga arbetskraften.

@Swedish Dissident...

Visst. Det är mer en principdiskussion som jag gillar att ta med Robsten med jämna mellanrum för att jag inte tycker att (SD) skiljer tillräckligt väl på olika sorters arbetskraftsinvandring. Här handlar det varken om analfabeter eller om "högutbildade" experter. De senare godkänner ju t.o.m (SD).

Vad det handlar om är att den svenska arbetsmarknaden av olika skäl kommit i obalans. Många av problemen är helt igenom konstruerade genom politiska beslut och fackliga kampanjer, och det är inte rimligt att enskilda arbetsgivare ska ta ansvar för det. Deras uppgift är att driva företag som går med vinst och idag är det på många områden svårt att göra utan att anlita utländsk bemanning. Något som skulle bli än svårare med (SD):s politik eftersom man verkar likställa analfabetiska somalier med lettiska maskinoperatörer, exempelvis.

Robsten sa...

Lettiska maskinoperatörer? Det är ju själva fan om det inte går att få fram sådana inom landets gränser. Man måste ta reda på vad som inte fungerar i våra inhemska system. Det finns också en möjlighet med gästarbetarsystem. Men eftersom vi har de politiker vi har så litar jag inte på ett sådant heller.

z999 sa...

Jag kan ju kommentera volvo-it (eftersom jag skriver anonymt). Företaget bygger helt på idén med en globaliserad värld där man kan anställa it-tekniker (speciellt nätverkstekniker) billigt om man utnyttjar befintliga möjligheter. Högutbildade västerlänningar/svenskar skyr företaget utom bottenskrapet av nätverkstekniker som får konkurera om jobben med folk från framförallt Indien. Företaget klagar, liksom en del andra företag, på att det inte finns bättre utbildade it-tekniker och spär på myten att det behövs arbetskraftsinvandring. Egentligen handlar det om att helt enkelt betala för det. Arbetsmarknaden är också en marknad och på marknaden styr priset.

z999 sa...

Att importera arbetskraft för att täcka upp tillfälliga luckor är ett väldigt dyrt sätt i längden att få fram arbetskraft.

Alliansen har skapat en störd arbetsmarknad med att subventionera jobb inom den så kallade tjänstesektorn (hushållsnära tjänstehjon). Det är ju den branschen som skriker mest efter (billig) arbetskraft utifrån. Att låta den marknaden växa som den gör kunde vara bra i ett uland eller om man förvandla Sverige till ett framtida uland.

Anonym sa...

Kent Ekroth, Politiskt inkorrekt, Peter Mangs. Ok?

Nisse sa...

@z999...

Jag skulle snarare vilja använda det du beskriver som exempel på hur våldsamt olika de svenska arbetsmarknadsreglerna i praktiken kan slå mot stora respektive små företag. Få små företag har möjlighet, både när det gäller risktagande och faktisk kunskap, att använda regelverket på det viset för att pressa priserna nedåt.

z999 sa...

Om man ska ha en sund arbetskraftsinvandring så måste landet ha ett rykte om sig att vara något positivt för människor som vill vara produktiva. Om ryktet säger att landet är ett stort socialkontor så tror inte jag att det lockar till sig arbetskraft.

En del uländer som är på uppgång har ju skaffat ett rykte om att ha billig arbetskraft och gynnsamma(?) regler för företag samt ett minimum av besvärande regler när det gäller miljön. Detta är något som ökar i och med vårat nuvarande sätt att förhålla oss till globaliseringen (=teknik som för länderna närmare varandra).

Mindre företag tror jag inte har någon framtid alls i en mer globaliserad värld. Det kommer att handla om ett fåtal större internationella företag som drar runt i världen för att leta billig arbetskraft som bara återupprepar produktion av varor som redan finns med en obefintlig kostnad för produktutveckling.

z999 sa...

En blogg är väl egentligen inte ett forum att diskutera komplicerade arbetspolitiska frågor på? I princip så anser jag att varje parti ska ha en skyldighet mot landet och medborgarna i första hand, vad som är bäst för företag kommer möjligen i andra hand. Företag som inte hittar arbetskraft i landet kanske inte är lämpliga i Sverige.

Nisse sa...

@z999...

Det är väl en sådan attityd som lyser igenom i mycket av hur (SD) agerar. Det här med företag och näringspolitik är inte så viktigt och passar det inte är det bara att dra. Ungefär så har (V) och vissa (vänster-) delar av (S) resonerat de sista 40 åren.

Det gör det svårt att ta (SD) på allvar som politisk kraft. Trist men sant. Inget land kan leva på nationalism allena: skatterna på arbete drar in ca 870 miljarder varje år och är statens överlägset viktigaste inkomstkälla. Hur tråkigt det än är med ekonomi så är det vad allt handlar om i slutändan.

z999 sa...

Greklands ultrahöger har nått framgångar tydligen...
http://www.dn.se/nyheter/varlden/det-ar-dags-att-frukta--vi-kommer

Slapphänthet mot illegal invandring har tydligen öppnat upp för gyllene gryning. Om grekiska styret tror på sina egna lagar så förstår jag inte vad som är problemet.

z999 sa...

@Nisse:
"Det är väl en sådan attityd som lyser igenom i mycket av hur (SD) agerar. Det här med företag och näringspolitik är inte så viktigt och passar det inte är det bara att dra. Ungefär så har (V) och vissa (vänster-) delar av (S) resonerat de sista 40 åren."

Men dom har utgått från ett avundsjukeperspektiv som har grundsynen att arbetsgivare är suspekta. Det är den synen på företagare som har lett till att antirasister idag kan anklaga arbetsgivare för att vara rasister, som främsta orsak till arbetslösheten bland invandrare.

Att kräva att regelsystemet gynnar svenska medborgare på arbetsmarknaden tycker jag är mer än rimligt.

z999 sa...

Ligger SD på 8,2% nu? Jag tror på 10% eller mer i valet 2014.

Robsten sa...

""Det är väl en sådan attityd som lyser igenom i mycket av hur (SD) agerar. Det här med företag och näringspolitik är inte så viktigt och passar det inte är det bara att dra. Ungefär så har (V) och vissa (vänster-) delar av (S) resonerat de sista 40 åren.""

Absolut inte, vi skall ha ett företagarvänligt klimat. det råder alltid en konflikt mellan arbetstagare ur ett perspektiv. Det gäller och hitta en så bra balans som möjligt. Hela vårt välstånd bygger i grunden på att företag kan växa och fortleva.

När det gäller en sak kan vi dock inte gå företagen till mötes. Det är när det gäller att hämta billig arbetskraft utomlands, där blir det ett NEJ!

Robsten sa...

"Mellan arbetstagare och arbetsgivare" skulle det vara.

Robsten sa...

Framför allt så skulle skatterna kunna sänkas om vi inte haft denna oerhört kostsamma massimmigration. Eller så skulle vi kunnat satsa pengar på utbildning eller infrastruktur. Totalt sett hade företagen tjänat solklart på detta. Någon gång Nisse måste man se till helheten och se på lite längre sikt. Man kan inte hela tiden se till vad mitt företag tjänar på närmaste kvartalet.

Det som enskilda företag tjänar på kort sikt, blir en jättekostnad på lång sikt, även företagare måste någon gång kunna se detta.

Dessutom måste väl även företagare fundera på vilket land de vill att deras barn och barnbarn skall växa upp i.

z999 sa...

Man kan inte räkna antalet åldringar och dela dom med antalet arbetsföra på det sättet som görs. I ett stillastående land eller ett land som går bakåt ekonomiskt så är det kanske riktigt men inte i ett land som utvecklas. Om man räknar det som att alla tjänar exakt lika mycket så kanske man göra en sån beräkning som Dahlgren gjort. Om produktivitet och löner stiger så blir det en annan sak.

Swedish Dissident sa...

Nisse: Nej, det är inte alls vad "allt handlar om i slutändan". Den typen av uttalanden är svåra att ta på allvar, faktiskt, och vittnar om att vissa inom släktet homo economicus behöver vidga sina vyer. Men det är en oerhört viktig samhällsmässg beståndsdel, ja, det kan ingen säga emot.

JohanIII sa...

"vi trodde att just Centerpartiet var emot allt vad centralstyrning heter"
I ljuset av liberalernas ledares (Guy Verhofstadt) uppträdande i EU-parlamentet nyss, som hetsigt och högljutt kritiserade länders ovillighet att avhända sig mer beslutskraft till EU-riket, är det ingen nyhet.

Och inom Sverigas gränser, där staten i princip är suverän över alla regioner, regeringen likaså gentemot övriga maktcentra, och partiledarna totalitärt dito över sina parti-"kamrater", kommer politiker alltid att vilja lösa problem centralt. Här behäver inte avhändas mer makt - instrumenten finns redan. Och passar de inte kan man blankt strunta i allt och göra som man vill ostraffat, och med framgång.

Med tanke på detta skulla jag skrivit en mening så:
"Jag kräver en förklaring: varför ska de som nu är arbetslösa INTE sättas i arbete i första hand?"
Eftersom med makten kommer även icke-beslut att vara likvärdiga med beslut; ingen annan kan göra något åt sakernas tillstånd.
Och det gäller ju inte bara denna fråga.

Tankekedjan ovan - staten, regeringen, partiledarna - i dess förlängning kommer partiledarEN.

Makten måste tillbaka till folk. Notera: obestämd form.

Anonym sa...

Inte heller bör svenskar rösta fram indolenspartier och/eller verka för att u-länningar skall få lov att kolonisera Sverige, och medan de försörjs av den arbetande delen av befolkningen skaffar talrika barn som kostar ännu mer pengar och lever i maligna miljöer, och följaktligen cirklar, som påminner mer om de i hemländerna än hur det i regel ser ut i ett civiliserat i-land.

Anonym sa...

Inte heller bör svenskar rösta fram indolenspartier och/eller verka för att u-länningar skall få lov att kolonisera Sverige, och medan de försörjs av den arbetande delen av befolkningen skaffar talrika barn som kostar ännu mer pengar och lever i maligna miljöer, och följaktligen cirklar, som påminner mer om de i hemländerna än hur det i regel ser ut i ett civiliserat i-land.