lördag, maj 12, 2012

Ett taffligt försvar för en misslyckad politik


På DN-Debatt går Ewa Björling ut i en artikel och påtalar de positiva effekterna av exporten för företag som anställer arbetskraft med utländsk bakgrund. Björling bevisar sina påståenden genom att referera till en undersökning gjord av två ekonomer. Undersökningen skall publiceras på Ekonomisk Debatt, men finns för närvarande inte upplagd på deras hemsida. Inte heller går det att hitta studien vid en sökning på internet. Undersökningen har döpts till "Mångfald främjar företagens handel" vilket kanske inte skvallrar om ett förutsättningslöst närmande av ämnet. Så här skriver Björling i sin artikel.


En procentenhets högre andel utrikes födda i arbetskraften ökar i genomsnitt exporten med nio procent.


Det låter helt otroligt att några anställningar plötsligt skulle öka exporten med 9 procent. Exakt hur skulle det gå till? Förmodligen är det så att om ett företag vill starta export till ett relativt exotiskt land, så är det nödvändigt med kunskaper om lokala förhållanden och vad som gäller i just det landet. Företag anställer då personer från landet för att få den nödvändiga kunskapen. Så långt kan man väl säga att Björling har rätt. Men det skulle ju inte öka exporten ett enda dugg med några ytterligare anställningar av arbetskraft med utländsk härkomst. Dessutom gäller det ju redan planerad export till länder där man i dagsläget inte har tillräcklig kunskap om lokala förhållanden. Vidare i Björlings artikel.


Den globala konkurrensen är fortsatt stenhård i kölvattnet av den ekonomiska krisen. Samtidigt brottas Sverige med en betydande arbetslöshet bland utrikes födda personer. Sverige är i akut behov av nytänkande för att bemöta dessa utmaningar.  


Nej, Sverige är i akut behov av en annan immigrationspolitik. Ibland ser man inte skogen för bara träden. Vidare i artikeln.


Företag som handlar med omvärlden är mer produktiva och anställer fler.


Mer produktiva och anställer fler än vaddå? Försöker Björling säga att exportföretag anställer fler än importföretag eller företag som arbetar på den inhemska marknaden. Vad har det i så fall med ämnet att göra? Vidare i artikeln.


Ändå hindras många företag, särskilt små och medelstora, att handla med omvärlden på grund av för höga handelskostnader.


För höga handelskostnader har inte heller med ämnet att göra. Dessutom sitter Björling i regeringen. Det är regeringens ansvar att sänka handelskostnaderna (vad nu begreppet innebär). Vidare i artikeln. 


Trots att utrikes födda personer har goda och inte sällan unika kunskaper om främmande marknader, lagar, normer, affärskulturer, politik, religion och språk i sina tidigare hemländer, tvekar många företag inför att anställa personer med utländsk bakgrund.


Jag tror helt enkelt inte på Björling här. Ett företag som skall exportera eller göra affärer med Kina anställer säkert en eller några kineser för att få den nödvändiga informationen. Något annat vore ju huvudlöst. Men däremot kanske samma företag, som skall handla med Kina, inte anställer horder av somalier eller irakier (om de inte råkar vara de mest kvalificerade som går att hitta). Till sist i artikeln.


Inom kort publiceras en ny studie som undersöker betydelsen av mångfald i arbetskraften hos närmare 7.000 svenska företag under en tioårsperiod (se faktaruta). Beräkningarna som är helt unika i världen visar att svenska företag som anställer personer med utländsk bakgrund signifikant ökar både sin export och import.


En studie som alltså inte går att hitta ännu och som enligt faktarutan bär namnet ”Mångfald främjar företagens handel”. Det är inte förtroendeingivande att en undersökning redovisar ett eventuellt resultat redan i det namn man ger samma undersökning. Det vore lika konstigt som att starta en undersökning om torsken minskar eller ökar i Östersjön och döpa undersökningen till "Torsken minskar i Östersjön". Man kan i sådana fall få för sig att undersökningen inte sker helt förutsättningslöst. 


Jag vet inte om vi exporterar någonting till länder som Irak eller Somalia. Men självklart kan ett företag som tänker sig att exportera till exempelvis Kina ha stor nytta av några personer med stor kännedom om kinesiska förhållanden och kinesisk kultur (de har säkert en kultur, liksom Sverige). Men att det plötsligt sker ett enormt uppsving av exporten bara man anställer någon med utländsk härkomst, som Björling låter påskina, är närmast löjeväckande. 


Med undersökningar kan man nog visa det mesta, men alla undersökningar skall självklart noga undersökas ur vetenskaplig synvinkel. Det gäller ju att kunna skilja på vad som är hönan och ägget t.ex. Är det så att företag som redan planerat en export till ett visst land anställer en människa därifrån, just för att få expertkunskaper? Är det på detta sätt (vilket är troligt) så innebär ju inte ytterligare arbetskraft med utländsk härkomst någon fördel. 


Överhuvudtaget så finns det en ton av underskattning vad gäller företag från Björlings sida. Skulle inte företagarna själva veta vad som är bäst för sina företag? Dessutom finns det stora delar av världen som just inte exporterar något annat än sin befolkning och som inte importerar nämnvärt av något. I samband med att Lars Vilks ritade sina streckhundar så var det tal om att vissa delar av världen skulle bojkotta svenska produkter. Nu fanns det knappast några produkter att bojkotta. Vad jag minns på rak arm rörde det sig om några mejeriprodukter från Arla, som skulle kunna bojkottas. Det var inte direkt så att svenskt näringsliv skakade i sina grundvalar.    


Länk DN


Länk Ekonomisk Debatt

29 kommentarer:

z999 sa...

Jättebra analys Robsten och jag reagerade faktiskt också på den enorma förenklingen av artikeln och blindheten för bakomliggande orsaker.

z999 sa...

Antirasister brukar anse att dom är hundra procent representativa för folket och om det stämmer så kanske vi i Ewa Björlings artikel har svaret på varför kvinnor är underrepresenterade i styrelserummen på företagen?

...och om det inte stämmer så kanske det skulle vara bra med fler kvinnor i styrelserummen.

Robsten sa...

Tack Z.

Johan sa...

Är det en ny studie (eller den gamla studien) av Andreas Hatzigeorgiou?

Den gamla studien kritiserades rätt grundligt på FB t.ex.

https://www.flashback.org/sp19963291

Adderat sa...

Hej Robsten!

Jag tror att madame Björling refererar till den här rapporten som Tillväxtverket yxat ihop (2011).

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.12a8e7d113611eb047b166/mangfald_0315.pdf

Mvh
Adderat

Nisse sa...

Korståget mot allt vad arbetskraftsinvandring fortsätter ser jag... :)

Rapporten som refereras är inte publicerad än, men ett sammandrag av den finns i Adderats länk ovan. Det verkar vara en fördjupad variant av den rapport som Hatzigeorgiou gjorde för att par år sen. Av både den förra rapporten och av sammanfattningen att döma så har detta ingen som helst bäring på Sveriges invandring som den ser ut idag. Skulle man ta bort t.ex somalier och irakier ur källmaterialet skulle de statistiska samband som hittas bli ännu starkare.

Sammanfattningsvis är rapporten främst ett argument för att mångfald är bra i exportföretag, eller presumtiva sådana, givet att mångfalden finns på rätt positioner och är av rätt typ. Ingen hävdar att exporten till Sydostasien går bättre med somaliska städare på lagret.

z999 sa...

@Nisse:
"Ingen hävdar att exporten till Sydostasien går bättre med somaliska städare på lagret."

Jo, hon som har skrivit artikeln hävdar det. Hon gör ingen skillnad utan påstår genom hela artikeln att det väsentliga är bara att det är invandrare som anställs. Ett skolexempel på varför enbart invandringskritiska journalister ses som sanningssägare.

Det var förresten det som du påpekar som jag tyckte också och som artikelskrivaren struntade i att ta med.

När det gäller arbetskraftsinvandring så är det lite mer komplicerat än vad antirasisterna tror. Det behövs regler och lagar och de kan inte vara skrivna som att "förtaget x har rätt att anställa 10 personer från utanför Sveriges gräns förutsatt att jobben har en varaktighet på minst tio år". Enhetliga lagar kommer bara att spä på den totala invandringen av folk som enbart har som mål att till varje pris flytta till Sverige.

Människor, både invandrare och svenskar, anpassar sig till lagarna och pusslar ihop en så bra livssituation som möjligt efter dom regler som finns. Öppnar man för arbetskraftsinvandring så kommer det knappast att innebära att det bara flyttar hit folk som kommer att börja jobba så fort de anländer, reglerna kommer naturligtvis att utnyttjas/tillämpas av andra också.

Sen kan man ju ifrågasätta en samhällsplanering där man har en skola som inte förbereder folk att bli anställningsbara och sedan ska lösa det med arbetskraftsinvandring.

z999 sa...

Svenska politiker röstas fram av svenskar och är förtroendevalda av svenskar, deras främsta uppgift borde vara att främja ett företagande som anställer svenskar. Om dom anser något annat borde de vara tydliga med det.

Anders Borg har pratat om att han tycker att folk ska göra sig anställningsbara. Detta gäller naturligtvis inte muslimer som självklart inte uppmuntras till att kompromissa med religiösa symboler. I det fallet gäller fortsatt pjoskande.

Anonym sa...

"En procentenhets högre andel utrikes födda i arbetskraften ökar i genomsnitt exporten med nio procent."

Jag hittar på SCB:
"Under fjärde kvartalet 2011 var
4146000 personer i arbete i Sverige".

En procentenhet är alltså 41460 personer här.
Om alltså Sverige och Norge byter 41460 jobbare med varandra så ökar Sveriges Volvo-export med 9% och Norges skidvalle-export med cirka 18%.
Betyder detta en ökning av det totala världsbehovet av bilar respektive skidvalla eller minskar motsvarande produkter från andra länder i samma grad ?

Har Björling verkligen funnit världsekonomins perpetum mobile och det hela är en s.k. "win-win-win-situation" ?

Tjalle, amatörekonom

Robsten sa...

Ja alltså, det blir ju helt orimligt när man börjar göra lite tankeexperiment.

@Nisse. Ja alltså vi har ju utrikes födda så det räcker och blir över, om vi skall ha experter på utländska marknader. Finland kan behöva ta in en eller annan EXPERT! Möjligtvis. Skall vi handla med något arabisk land kan vi handplocka någon från Rosengård, vilket som helst. Alla är ju arbetslösa där, eller tycker du vi skall headhunta någon från Iran?

Nisse sa...

@z999...

Nej, det säger hon faktiskt inte. Artikeln handlar om att det är viktigt att etablera nätverk om man ska lyckas på nya eller outvecklade exportmarknader, och att en del av det underlaget möjligen kan finnas hos vissa av de utrikes födda som redan finns i Sverige.

Det är illa om den nationella paranoian blir så svår att alla taggar vänds utåt bara ordet "mångfald" nämns i något sammanhang.

Swedish Dissident sa...

Nisse: Problemet är att det aldrig slutar. Hade Sverige tagit emot en mängd utlänningar från lite olika platser som sedermera kom att motsvara ungefär 5-15% av totalbefolkningen för att sedan göra halt så skulle man kunna börja dra eventuell nytta av globaliseringen och migrationenes potentiellt positiva mynt. De här frågorna, och transnationell Gesellschaftspolitik som liberaler vurmar för, blir helt underordnade när det pågår en kolonisering, som därtill är en fiskal och sociopolitisk halvkatastrof, inte minst på längre sikt.

z999 sa...

@Nisse:
"Nej, det säger hon faktiskt inte. Artikeln handlar om att det är viktigt att etablera nätverk om man ska lyckas på nya eller outvecklade exportmarknader, och att en del av det underlaget möjligen kan finnas hos vissa av de utrikes födda som redan finns i Sverige."

Du kanske skulle läsa artikeln igen, hon skriver om detta som att det är lösningen på arbetslösheten bland invandrare. Ungefär som att skriva att fler kvinnor i styrelserummen skulle vara lösningen på arbetslösheten bland kvinnor.

Citerar några tvärsäkra uttalanden som är raka motsatsen när du skriver om vad hon skrivit och använder ett helt annat ordval.
"Mångfald stärker välståndet. En ny studie, med beräkningar som är helt unika, visar att svenska företag som anställer personer med utländsk bakgrund tydligt ökar både sin export och import. Den kompetens som finns bland de utrikes födda innebär enastående möjligheter att stärka Sveriges position som ledande exportnation, skriver Ewa Björling. "

Alltså, mångfald stärker välståndet, inte mångfald kan stärka välståndet.

Och
Den kompetens som finns bland de utrikes födda innebär enastående möjligheter att stärka Sveriges position som ledande exportnation


Hon nämner utrikesfödda som en grupp med genomgående hög kompetens, ordvalet tyder på att hon tror(?) att lägre kompetens möjligen kan existera som väldigt få undantag, om ens det.

"Det är illa om den nationella paranoian blir så svår att alla taggar vänds utåt bara ordet "mångfald" nämns i något sammanhang."

Så fort ordet mångfald nämns så strömmar det alltid utan undantag en massa överdrifter om invandringens fördelar som mest känns löjliga. Att använda ordet mångfald på det sättet ger också att intryck av en person som försöker övertyga sig själv om något som den vet innerst inne inte är sant. Miljön i svenska invandrargetton är torftig och enfaldigt grå. Speciellt med tanke på att riksdagen måste lagstifta mot mångfalden, barnäktenskap och så vidare, så känns ordet ännu löjligare när det används så som det görs av antirasister.

z999 sa...

Ser ut som att stödet till SD ökade efter Åkessons debatt-insats. Robsten, borde inte din blogg ha twitter kopplat till sig vid sidan om här? Kanske onödigt, vet inte hur du ser på det. Ser rätt snyggt ut hos dom som har det och man kan ha mer ospecificerade diskussioner där som inte följer ämnet.

Robsten sa...

Jo...men nu har de ändrat gränssnittet totalt, till något oerhört mycket sämre. Kan knappt posta längre. Fullständig katastrof! De måste ändra tillbaka till det gamla gränssnittet, detta är rena mordet. Sedan skall jag lägga in twittret. Promise.

z999 sa...

OK Robsten.

Angående artikeln. Om man inte redovisar vilka företag man syftar på eller om statistiken är baserad på alla företag i Sverige eller om det gäller bara vissa utvalda företag så är ju statistiken helt meningslös. Eller är det någon som tycker annat? En helt meningslös artikel alltså som inte säger nånting egentligen. Dåligt redovisad statistik som för tankarna till när jag brukar skoja om att de första aidsfallen dök upp i Sverige samtidigt som mellanmjölken introducerades. Hur kan man ens överväga att se den som trovärdig?

Robsten sa...

Alltså, det låter som propaganda. har inte tid ännu att kolla länken (eller det har jag gjort) men man skulle ju vilja se hela undersökningen. Om det är värt att lägga ned tid på det.

z999 sa...

@Robsten:
"Om det är värt att lägga ned tid på det."

Jag tror inte att det är det. Och sen tror jag att företagen i Sverige är rätt bra på att bedöma vilken hjälp det skulle vara att anställa invandrare av just de skäl som anges i artikeln. Angående hennes siffror om vinstökning så kan det lika gärna bero på lönedumpning.

Robsten sa...

Ingenting stämmer...förutom att företag självklart kan ha stor nytta av experthjälp på en marknad de tänker erövra. Ingen har någonsin motsagt detta.

Robsten sa...

Men det har ju ingenting med vår nuvarande vansinnespolitik att göra.

z999 sa...

Enligt artikelförfattaren så är det en av de största utmaningarna i framtiden att fixa jobb åt alla som invandrar hit. Samma ambitioner har man inte när det gäller svenskar, om dom ens ingår i framtidsplanerna. Tänk om man kunde vara lika fokuserad och se det som en mission att göra det som är bäst för svenskarna.

Att exportindustrin är det som ger landet inkomster har hon förståss rätt i. Men då kanske man inte ska vara så fixerad vid att utöka och skattesubventionera den så kallade tjänstesektorn. Med nuvarande arbetsmarknadspolitik så kommer vi kanske inte att ha några exportföretag alls i framtiden som kan anställa invandrare på det sätt som hon beskriver.

z999 sa...

I metro idag (stockholmsdelen) så stod det att skillnaden mellan blocken just nu är minimal och att det är förtroendet som avgör.

Robsten sa...

Det lär alltid vara förtroendet som avgör. Den tiden är förbi, när folk röstade på sossarna för att de är födda in i rörelsen (som jag i princip själv var).

Robsten sa...

Det Hanne Kjöller missar är att vi försökt gå den gyllene medelvägen i krav på integration (assimilation) och det har misslyckats. Vi tenderar hela tiden att svänga till vänster, grupper får lillfingret och tar hela handen:

http://www.dn.se/ledare/signerat/integration-lag-gar-fore-kultur

z999 sa...

@Robsten:
"Vi tenderar hela tiden att svänga till vänster, grupper får lillfingret och tar hela handen:"

Att såna här dokument överhuvudtaget existerar samtidigt som antirasister ifrågasätter om islam förändrar det svenska samhället. Varför är det ok om Hanne Kjöller skriver om uppstarten till Eurabia (syftar inte på konspirationsteorin) samtidigt som det skulle vara fel när Kent Ekeroth skriver om islamiseringen?

Det spelar ingen roll vilken kultur som är starkast, det är agerandet som avgör och väljer man att inte agera alls så förlorar man. Att agera mot det man anser vara fel är också en styrka i sig, det motsatta är en svaghet.

z999 sa...

Det pratas ju alltid om breivikanhängare när det diskuteras islam nu för tiden. Rättegången i Norge visar väldigt tydligt hur sällsynt det är med breivikanhängare trots att han borde ha stora förutsättningar att skapa en skara anhängare. Manifestet med stulet hopplock från nätet borde ju locka till sig några av de som tycker sig åtminstone känna igen Breiviks argument men så har inte hänt på något påtagligt sätt enligt expo och övrig media. I svensk media har han beskrivits som att han agerat självsvådligt inom en politisk kontext som han inte skapat själv. Inte ens före Utöya så har han lyckats skapa en miljö av anhängare omkring sig utan tydligen bara flytit med.

Själv trodde jag i början att han hade lyckats skapa sig ett någorlunda känt namn eller signatur någonstans inom "extremhögern". Han måste ha formulerat sig väldigt illa på nätet. Organiserade nazister i Sverige som betett sig våldsamt har fått ett mycket större stöd och förståelse för sina handlingar men för Breiviks del är det helt tomt både före och efter de meningslösa morden. Det har i alla fall underlättat för polisen när de sökt tänkbara medhjälpare och bara haft Fjordman att söka upp.

z999 sa...

Avpixlat har gjort om sidan på ett väldigt bra sätt. Det är ju mer en nyhetssida än blogg.

Anonym sa...

"Rättegången i Norge ..."

Varför visades denna i går för 43dje gången i Aktuellt sedan starten ?
Som igår med TVÅ inlägg, en allmän om hur Breivik "mådde" och en med en överlevande som berättade om sina upplevelser.
Jag inser att det var fasansfullt.
Men varför fokuseras det på en tio månader gammal handling i ett grannland medan liknande nyliga brott i Syrien och Mexiko knappast nämns ?
Är norrmän mer värda än syrier och mexikaner ?
Trots vår VÄRDEGRUND ?
Är syrier/mexikaner lite mer vana vid visslande kulor och behöver därför inte nämnas ?
När vi har en i ämnet oerfaren norrman som LIVE kan berätta hur han upplevde den 22 juli 2011.

Multi-kulti ?
Varför denna vurm för andra kulturer när vi dock menar att de alla ska införa våra värderingar.
Som i Aktuellt från igår där man anser att svenska djurskyddslagar bör införas i Sydafrika och svenska människolagar i Ukraina ?
Varför tror man att andra kulturer bara är annorlunda kryddad mat och brokiga kläder ("Oj, springer ni kring i pyjamas hela dagarna, vad mysigt !")
Annars bör allt vara som i Sverige !!
Med Pridefestival !
Som dock tycks ha lite "interna" problem just nu, folkpartister tycks momentan här vara lite mindre värda ?

Och apropå Björlings påstående:
Enligt SCB var Sveriges export 2011 totalt 1213,9 miljarder SEK.
9% av detta är 109,3 miljarder.
Enligt SCB var sysselsatta 2011 i Sverige 4146000 personer.
1% av 4146000 pers är: 41460 personer.
Alltså genererar EN person 109,3 miljarder/41460 = 109 mio/41 = 2,6 mio i ökad export.
10 utländska anställda i en kebabkiosk/städfirma alltså 26 miljoner !
Suggereras det !

Tjalle

z999 sa...

@Tjalle
***LOL*** :-)

Fast eftersom antirasister sitter med tindrande ögon och läser och sväljer Björlings påståenden utan eftertanke så skulle säkert dina beräkningar också kunna återges i till exempel DN som en seriös beräkning.