söndag, april 29, 2012

Inte en ensam galning


Karin Pettersson skriver på Aftonbladet att det är dags att välja sida. Hela artikeln pekar på att du inte ens skall välja, utan tvingas in dagens vänstervision om hur samhället skall se ut. Ja, Pettersson, lämnar alternativet till den liberala varianten av samma vision öppen, hon är ju demokrat. Med utgångspunkt i uttalanden av Anders Bering Breivik tar Pettersson upp utsagor av andra debattörer och kopplar ihop dessa på ett försåtligt sätt med Breiviks. Metoden är enkel men effektiv. Minsta kritik av den  samhällsutveckling som pekats ut av vår politiska nomenklatura kan effektiv tystas genom en enkel parallell till något Breivik sagt under rättegången eller skrivit i sitt 1500 sidor långa ”Manifeste”.  


Pettersson som varit kommunikationschef hos socialdemokraterna vet hur man använder retorik och bildspråk för att få ut sitt budskap. Hon vet hur man på effektivast möjlig sätt genom diffusa och nästan omärkliga glidningar i sin text kopplar samman vissa (fullt legitima åsikter) med Breivik. Det gäller ju att mjölka ur alla politiska poäng man kan. Ett exempel är detta i Petterssons text. 
Var och en som följer debatten kan se att Neudings tankemodell går igen i den främlingsfientliga retorik som nu förpestar Europa. Muslimer beskrivs som en grupp, bärande på värderingar och ideal som är oförenliga med västerländsk demokrati.
Vad exakt är det för ”tankemodell” Pettersson pratar om? Den enda slutsatsen man kan dra är att en överrepresentation av trakasserier mot judar från den muslimska gruppen. Jag har själv ingen aning om ifall en sådan överrepresentation råder. Jag har aldrig sett några vetenskapliga siffror eller statistik i ämnet och jag har, för att vara riktigt ärlig, aldrig ens letat efter sådan statistik. 


Om Neudings hypotes är felaktig så undersök saken och visa, svart på vitt, att hon har fel. Självklart duger det inte vetenskapligt att räkna antalet pojkar som föds med ett visst namn och sedan räkna på antalet trakasserier av judar. Någon i Neudings vänkrets borde nog avrått henne från just den beräkningen. Men hon kanske försökte visa något som faktiskt inte gick att visa på något annat sätt. För om Neuding har rätt, så måste hon vara desperat av flera skäl. Ett skäl är att hon inte kan verifiera det hon försöker påvisa, eftersom inga undersökningar gjorts. Det andra skälet är att den grupp Neuding försöker försvara, låter henne stå helt ensam i stormen, påhoppad av den svenska  åsiktsmaffian som likt rabiessmittade vargar på känt manér lagom långsamt sliter sitt offer i stycken. Jag har egentligen inget eget intresse i denna fråga, dagens samhälleliga vision är knappast mitt projekt. Men det berör mig väldigt illa hur en kulturell grupp kan låta en av dess representanter ensam föra kampen, medan de övriga räddhågset hukar för MK-fascisternas hugg och slag.   
Märk hur den forna kommunikationschefen skickligt använder sig av ord som  ”främlingsfientlig” ”retorik” och ”förpestar”. Vad gäller västerländsk demokrati så urholkas den av främst av åsiktspoliser som Petterson. Du får självklart får tycka vad du vill, men går du över de mer eller mindre subtila åsiktsramar, som är långt snävare än vad vårt demokratiska kontrakt egentligen förespråkar, så blir du vederbörligen rullad i den Breivikska tjäran med fjäder från Utøya. 


Den forne kommunikationschefens retoriska knep tar inte slut vid detta, utan studera hur hon skickligt fångar in läsaren och eventuella åsiktsdissidenter i en till synes perfekt fälla. Så här skriver hon.
Detta är också en helt central tankemodell i Breiviks värld.Man kan analysera Anders Behring Breivik på tre sätt. 
Antingen anser man att han är en ensam galning.Eller så ser man hans dåd som politiskt.
Slutligen finns det de som erkänner att Breivik har ett politiskt motiv, men att det är själva våldet som är kärnan i hans ideologi. Då är det legitimt att tycka att Breivik har rätt i sak om islamiseringen, så länge man tydligt tar avstånd från våld.
 
Men våldet är inte Breiviks utgångspunkt. Våldet är ett resultat av hans samhällsanalys.
Först och främst kan man nog analysera Breivik på minst hundra sätt, om man vill. Pettersson är och har varit mycket, dock varken psykolog eller psykiatriker. 


Man kan utan svårighet anse att Breivik är en ensam galning och att hans dåd var politiskt. Varför skulle man inte kunna detta? Breivik var de facto ensam. Han hade inget nätverk bakom sig, inga medhjälpare, ja knappast någon som sympatiserade med hans oerhört komplicerade och irrationella världsbild. Att hans dåd var politiskt står utom allt tvivel. Men det var sannolikt också ett resultat av en massa andra faktorer vi inte går inpå här.


Det Pettersson gör är att koppla samman en av Breiviks åsikter med den fruktansvärda massakern på Utøya. Hela Petterssons resonemang går ut på att det skulle vara illegitimt att kritisera islamiseringen av västvärlden. Detta eftersom Breivik kritiserade samma islamisering och han gjorde sig skyldig till ett fruktansvärt massmord. Det måste självklart vara fullt legitimt att kritisera islamiseringen av vårt samhälle (hur allvarligt detta nu är) utan att på minsta sätt bli sammankopplad med Breivik. På samma sätt kan man inte koppla ihop alla som är kritiska till det kapitalistiska systemet med Pol Pot, eller miljöpartister med UNA-bombaren. Pågår det en islamisering av vårt samhälle så har vi självfallet rätt att hysa åsikter om detta, allt annat vore ju absurt. Själva meningen med vår demokrati är ju att kunna styra hur vårt framtida samhälle skall utvecklas. Det är ju själva grundbulten i vår demokrati.   


Med Petterssons sätt att resonera: Anton Nilsson sprängde fartyget Amalthea, då de ville förhindra att arbetsgivarna använde sig av strejkbrytare. En person dog. Det är inte själva metoden, våld, som är det centrala, utan Nilssons samhällsanalys där arbetsgivare utnyttjar arbetstagare. Alla som delar denna analys är alltså potentiella mördare. Ety våldet var inte Nilssons utgångspunkt. Våldet var ett resultat av hans samhällsanalys. 


Till sist tar vi och tittar lite på en klassiker av den forne kommunikationschefen, så här skriver hon.
Svenska liberaler har ofta stått upp för den enskilda människans rätt till frihet när andra, konservativa och socialdemokrater, sviktat.Som publicisten Torgny Segerstedt som tog avstånd från nazismen när det var som mest inopportunt.


Ja, nu är det väl snarast Neuding som är inopportun. Pettersson representerar ju den påbjudna paradigmen, det vi skall tycka, det vi blir belönade för. Vem är det som löper gatlopp i medierna, är det Pettersson eller Neuding? Detta är ju rent löjligt. Segerstedt gick emot den rådande paradigmen, han hejade inte på den. Snarare är det sådana som Petterson Segerstedt skrev om 1933 i boken ”Demokrati och diktatur”.
Partiväsendets avigsidor äro iögonfallande. Det småskurna, finurliga har stort utrymme. Små intressen, rädd undfallenhet för de minst omdömesgilla, fördomsfullhet, allt detta kan ibland göra sig brett inom parlamentarismen. […]
Den fria kritikrätten, offentligheten över vad som händer och sker och den rättskänsla som är tillfinnandes hos ett sunt folk, motverka förfallet. Man kan förtvivla om folkväldet endast om man förtvivlar om människorna själva.
Ytterligare ett exempel på den åsiktskonsensus som råder och den reaktion centerpartisen  Staffan Danielsson mötte när han skrev en artikel med innebörden att en ålderskontroll borde införas av de ensamkommande till vårt land. Danielsson tvekar inför om det ens går att diskutera vissa frågor i vårt samhälle längre. Att detta skulle vara enligt Segerstedts frihetliga anda är absurt intill det löjligas gräns. Karin Petterson är inte en ensam galning, det finns fler. I P3 har Nanna Johansson sagt så här angående Danielssons artikel om ensamkommande:
Innan vi överhuvudtaget börjar med ålderstester så finns det ett mer akut test man borde göra , nämligen att testa psyket på människor som skulle skriva debattartiklar på DN. Är Staffan Danielsson verkligen frisk nog att få påverka opinionen och borde vi döma honom som tillräknelig eller avfärda honom som en ensam galning? 
Kan någon enda historisk kunnig människa tro att den för sin tankeskärpa och egensinnighet så kände Segerstedt, skulle sympatisera med slikt? Det är alltså på denna nivå vi nu debatterar. Vi beskriver dem som inte tycker ”rätt” som galningar och förlöjligar dem på grövsta tänkbara sätt. Vi skall, allesammans skrämmas till tystnad. Den som går utanför den kaukasiska kritcirkeln skall stigmatiserar på grövsta tänkbara sätt, androm till varnagel. Jag vet inte vilken diktatur som passar in bäst på de metoder Pettersson och Johansson använder sig av (jag undviker här medvetet att nämna några statsbildningar). Jag vet däremot att alla diktaturer och demokraturer har sina kommunikationschefer.

Länk Aftonbladet

Länk Newsmill

Länk Bokbörsen Segerstedt

Länk Dagens media

78 kommentarer:

Nisse sa...

Exempel på retorik som Sverigedemokrater går ingång på:

Nekrofillag på G i Egypten?

Innan (SD) gör upp med det sättet att föra en "debatt" så kanske man inte ska kasta så stora stenar i glashuset.

Anonym sa...

NANNA JOHANSSON – STOR KONSTNÄR OCH RADIOPROFIL

I den Newsmill-artikel av Staffan Danielsson, som Robsten länkar till, omtalas (på slutet) reaktionerna hos en viss Nanna Johansson, programledare i P3.

Nanna, en hård, radikalfeministisk 26-åring, är inte bara anhängare av ett okontrollerat inflöde av unga män från Afghanistan och Somalia, hon är dessutom – enligt kulturelitens mening – en av samtidens främsta konstnärer (tecknare).

Här ses prov på Nanna Johanssons konst:

http://www.ful heten.com/yesvihar.html


/ Info

Robsten sa...

Nisse vad har det du skriver med artikeln att göra?

Nisse sa...

@Robsten...

Innan man beskyller motståndarna för ohederliga metoder när det gäller att argumentera för sin sak är det möjligen passande att sopa upp framför den egna dörren.

En riksdagsman som på sin blogg publicerar helt overifierade påståenden, som av allt av döma är ett rent påhitt, i akt och mening att skapa en negativ generalisering om muslimer som grupp, är precis lika illa, om inte värre, än att en ledarskribent generaliserar om invandringskritiker.

z999 sa...

Jag kollade på efterföljande kommentarer och hittade den här raden:
Utvisa alla muhammedaner och förbjud troende muhammedaner att vistas eler bo i Sverige och EU,


Såna uttalanden föser ihop muslimerna till en grupp och skapar diskussioner som om det gällde en etnisk grupp vilket dom inte är. Dessutom skapar det pseudo-diskussioner som ger ett intryck att bara man kan få muslimerna att inte gifta sig med småflickor och ha sex med sina döda fruar så är problemet löst.

Jag anser att kritik av islam ska utgå från att det handlar om åsikter och värderingar och en tydlighet med att man inte kritiserar en etnisk grupp. Om terrorismen inte fanns inom islam, skulle det vara ok då att islam brer ut sig över Europa? Mitt svar är nej och dessutom så upplever jag terrorismen just nu som det minst hotfulla med islam.

Muslimerna har sina normer och värderingar som de tar på lika stort allvar som vi tar våra. Om man inte tror att man kan anpassa sig till normerna och värderingarna i ett muslimskt land så bör man försöka inse att det känns lika fel för dom att anpassa sig till våra.

Nisse sa...

@z999...

Oavsett vilket tycker jag man ska lämna de negativa generaliseringar utanför. Att islam har sin uppsättning med problem, som kanske, eller kanske inte, går att hantera inom ramen för västerländsk demokrati är en sak, och likaså att vi tror och tycker lite olika om den saken.

Men det är diskussion som går att föra utan att blanda in påståenden om att Muhammed var pedofil eller att muslimer är nekrofiler. För att återknyta till Robstens postning så vinner man väldigt lite på att sänka sig till motståndarnas nivå. Nu säger jag inte att Robsten gör det, men jag envisas med att tycka att (SD)-sfären i allmänhet lämnar mycket i övrigt att önska i det avseendet. Man har lite att vinna men desto mer förlora på att vulgarisera det man vill ha sagt. På samma sätt som att Karin Pettersson inte vinner några andra än de redan övertygade med sin text gör inte (SD) det heller om man inte ser till att höja nivån, och eftersom det är (SD) som är i underläge är det de som förlorar på det.

Swedish Dissident sa...

Info: Sådana där tragiska små kvinnor träffar man eller läser amn om lite då och då, och det är verkligen lustigt, eller åtminstone tragikomiskt, med alla dessa hjärntvättade stackare som inte förstår att de aldrig skulle ha samma positiva och negativa friheter i ett land som inte befolkades av liberala européer. Kvinnor, särskilt unga, är särskilt mottagliga för ideologiska lögner, men på några generationer ska förhoppningsvis dyngan ha försvunnit.

Robsten sa...

Väl talat Z.

Robsten sa...

Att Muhammed var pedofil struntar uppriktigt sagt jag och alla jag känner i. Herretor det är väl bra om vi kan lagföra dagens pedofiler. Ingen är intresserad, ta det med de som är det.

Detta med SDsfären är ju också en fråga. Det är ju så att många av dessa är inte ens med i SD. Varför skall SD ta ansvar för dem förutom på de egna bloggarna? jag kan ju också tycka att nivån understundom blir lite väl låg på sina håll.

Robsten sa...

@Nisse
Då tycker jag du tar det med vederbörande. Jag kan inte sitta här och göra någon som helst bedömning.

Nisse sa...

@Robsten...

Problemet är väl att Kent Ekeroth i hög grad är med i (SD). Hade du inget att säga om det, eller håller du med om att det är så diskussionen ska föras?

Nisse sa...

@Robsten...

Ja, jag skulle ta det med vederbörande och det inte vore så att vederbörandes "omodererade" blogg tenderar att tappa bort kommentarer som andas ens ett uns av ifrågasättande. Kanske ett exempel på yttrandefrihet och fri diskussion i (SD):s tappning, vad vet jag?

Swedish Dissident sa...

Nisse tar på nytt upp viktiga saker, och Robsten skrev träffande - apropå någonting annat - att man själv väljer vad man vill triggas igång av. Det är svårt att veta vad man ska fokusera på, och det kan förstås vara relevant att belysa vad som skrivs i etablerade tidningar så att argumentationer inte står oemotsagda, men överlag så är det givetvis saklighet och välunderbyggda argument i anslutning till debatter om VIKTIGA ämnen som är prio ett. Jag tycker att det här inlägget är välskrivet, träffande och sakligt så det var ingen kritik mot bloggupphovsmannen, utan bara ett instämmande i vad Nisse säger.

Det finns en ganska enkel modell inom argumentationsanalys som man kan, ja rentav bör förhålla sig till. Man bedömer ett arguments (för eller mot någonting) beviskraft eller substans utifrån två huvudsakliga delar: relevans och hållbarhet. Med det sista avses helt enkelt argumentet stämmer, t.ex. vissa siffror eller faktauppgifter som man hänvisar till. Detta går förstås inte att kvantifiera särskilt ofta, men det går ändå att värdera något så när. Är givetvis inget som gemene man i kommentarsfälten kommer att bry sig om, men de som gör anspråk på att debattera hyfsat seriöst bör överväga detta.

Johan sa...

Karin Pettersson skriver: "Våldet är ett resultat av hans samhällsanalys".

Breiviks terrorism är enl. henne således en naturlig och självklar följd av hans negativa inställning till att etniska norrmän hamnar i minoritet i Norge. Ergo, tänker hon, man måste vara positiv till (eller åtminstone likgiltig inför) att etnika norrmän blir demografiskt undanträngna i Norge, annars tillgriper man våld.

Karin Pettersson avslöjar därmed sina egna värderingar, att våld Och terrorism är oupplösligt förenat med en samhällsanalys.

Robsten sa...

Jag diskuterar inte om enskilda ledamöter, självklart inte. Men när det gäller enskilda uttalanden så får ju det stå för var och en. Denna blogg har dessutom ingen SD-logga, får jag be om att påminna om det.

Robsten sa...

"Breiviks terrorism är enl. henne således en naturlig och självklar följd av hans negativa inställning till att etniska norrmän hamnar i minoritet i Norge. Ergo, tänker hon, man måste vara positiv till (eller åtminstone likgiltig inför) att etnika norrmän blir demografiskt undanträngna i Norge,"

Ja, och Breivik reagerade genom att reducera antalet etniska norrmän ytterligare.

Robsten sa...

ja Dissident, jag brukar väl mer eller mindre instinktivt använda mig av din argumentationsanalys. Jag skrev ju mycket på det gamla (avsomnade?) usenet. Där fick man lära sig detta "the hard way".

Anonym sa...

"Ja, och Breivik reagerade genom att reducera antalet etniska norrmän ytterligare"

Nja...politiskt korrekta kulturmarxister och landsförrädare.

Anonym sa...

"Breiviks terrorism är enl. henne således en naturlig och självklar följd av hans negativa inställning till att etniska norrmän hamnar i minoritet i Norge"

Breiviks terrorism är en konsekvens av hans slutsater kring vad man måste göra för att hantera dom politiskt korrekta kulturmarxister och landsförrädare som ni själva har oerhörda problem med.

z999 sa...

Eftersom arbeiderpartiet gjorde ett rekordval efteråt så kan man säga att Breivik inte valde en speciellt lyckad lösning. Hade han utfört samma dåd i Sverige för runt 40 år sedan kunde han ha dödat både mig och Robsten eftersom vi var sossar då.

Swedish Dissident sa...

Anonym: Klart man har problem med så kallade kulturmarxister om de sprider negativa idéer, och man bemöter deras idéer med fakta och analyser. Inspiration och argument kan gärna hämtas från t.ex. Paul Gottfried eller Byron M. Roth:
http://www.friatider.se/joda-visst-finns-det-en-kulturmarxism

http://www.alternativeright.com/main/blogs/hbd-human-biodiversity/a-whimper-and-a-bang/

För övrigt borde du kolla vad respekterade psykologiprofessorn Steven Pinker säger under den sista minuten angående Breivik och andra oförutsägbara tokstollar:
http://svtplay.se/v/2745014/skavlan/se_hela_intervjun_med_steven_pinker__otextat_

Lars Petersson sa...

Så härskrev Jyllandsposten om det egypiska lag-förslaget. Deras artikel finns fortfarande kvar att läsa.

http://jp.dk/udland/mideast/article2761185.ece

DN plockade bort originalartikeln och ersatte den med en betydligt mildare version ,samt förklarade att den tidigare " felaktiga "artikeln hade plockats bort.

Vad som var felaktigt berättade man naturligtvis inte.
Typiskt PK maner att kasta ut ett påstående och låta det hänga fritt i luften utan att låta läsaren avgöra för sig själv vad som eventuellt var felaktigt med artikeln.

z999 sa...

@Nisse:
"Oavsett vilket tycker jag man ska lämna de negativa generaliseringar utanför. Att islam har sin uppsättning med problem, som kanske, eller kanske inte, går att hantera inom ramen för västerländsk demokrati är en sak, och likaså att vi tror och tycker lite olika om den saken."

Tänk om dom skapar något nytt och struntar i att västerländsk demokrati som mall?


"Man har lite att vinna men desto mer förlora på att vulgarisera det man vill ha sagt."

Ja, det är väldigt sant. Men man ska inte blanda ihop att ta upp känsliga ämnen med att vulgarisera, även om det kan se lika ut.

z999 sa...

Här, ett klipp från serien Holocaust från 1978 som beskriver de historiska händelserna på ett mycket bra sätt (sammanfattade).
http://www.youtube.com/watch?v=WPE8ZmFaPQM&feature=relmfu

I det här klippet så motsätter sig major Erich Dorf (Michael Moriarty) att nazisterna ska försöka sopa igen och dölja spåren efter förintelsen och istället ska man stolt visa upp hur duktiga man varit och bidragit till mänskligheten.

Hans tal påminner *väldigt* mycket om när Ilmar Repaluu beskriver Malmö i positiva ordalag eller när Anders Lago tidigare beskrev Södertälje. Hans tal börjar vid 6:05 någonstans. När Gutav Fridolin påstår att man måste tala om möjligheter istället för problem när det gäller Malmö är också väldigt likt.

Jag rekommenderar serien eftersom man kan se samma totala förtröstan på att staten eller armen ska ställa allt till rätta och hur många trackasserier som än judarna råkar ut för så blundar man för vart man är på väg eftersom man sakta glider mot något som liksom mångkulturen i Sverige idag inte kan ifrågasättas.

Idag kan man höra saker som:
"Nu måste dom (politikerna) ta tag i invandrarfrågan" och liknande trots att ingen utveckling tyder på det. I serien holocaust kan man se en mentalitet som är skrämmande lika.

Det är en karikatyr på kulturmarxism när muslimer blir utsedda till en folkgrupp. Tidigare generationers kamp för att få ett sekulariserat samhälle har helt glömts bort.

Nisse sa...

Det kan mycket väl vara så, z999. Jag vet för lite om islam i Sverige för att uttala mig om vad just svenska (eller Sverigeboende) muslimer anser om saken. Jag har dock aldrig träffat någon i Sverige boende muslim som haft några politiska ambitioner i islams namn. Däremot är många angelägna om att behålla sina traditioner på det religiösa området. Som vanligt ska man dock vara försiktig med att generalisera utifrån sitt eget lilla utsnitt av verkligheten.

En närliggande fundering man kan ha är den här: (SD) har redan vunnit slagen om invandringspolitiken och det öppna och sekulära samhällets värde och fortbestånd; närapå en majoritet anser att invandringspolitiken i något avseende är misslyckad, och jag har svårt att föreställa mig att det finns någon folklig opinion för särlagstiftning och multikultur i ordets egentliga betydelse. Det är alltså helt onödigt för (SD) att utkämpa de slagen igen, och än mindre att göra det med vulgära metoder. Problemet tycks ju finnas någon annanstans: att (SD) trots detta står still i opinionen.

z999 sa...

@Nisse:
"Problemet tycks ju finnas någon annanstans: att (SD) trots detta står still i opinionen."

Ja, tror du att fokus ligger åt fel håll?
Muslimerna i Sverige har ju egentligen ingen makt ännu trots sitt ökande antal. Många muslimer har ju inte ens rösträtt och en inte ringa del har ju inte tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna få ett reellt inflytande.

Ponera att man lägger ett nytt fokus och kör en ny drive för att rensa ut radikalare åsikter ur partiet. Hur ska man sätta vilka gränser som ska gälla utan att riskera storbråk och sönderfall och missförstånd? SD är heller inte immunt mot en eventuell svekdebatt som kan bli förödande. Om det ser ut som en eftergift för det politiskt korrekta så kan det ge irreperabla skador.

Ett sätt till förnyelse kunde vara att man förklarar inskränkningar mot islam som att man vill stoppa det totala religiösa inflytandet med motiveringen att religionerna (kristendomen och islam) inte står för demokrati och diverse andra värden som man vill bevara i samhället.

Jag tror annars att SD är rätt nöjda med det program man har nu och är lite rädda för att riskera vad man uppnått hittils med ett vågspel med alltför nya grepp.

Robsten sa...

Så här står det i en intervju med Karin Pettersson i Second Opinion:

"Kritik mot den egna tidningen skulle definitivt kunna förekomma, men har inte inträffat sedan Karin Pettersson tillträdde. Hon tycker att det är svårt att bedöma hur mycket av hennes texter som är kommenterande respektive agendasättande."

Och:

"De texter som mina kollegor skrev efter händelserna på Utöya var också väldigt viktiga för hur terrordådet kom att förstås i den svenska debatten, just att det var ett politiskt dåd, inte bara en ensam galning."

Det är alltså en medveten politisk strategi. Men det visste vi redan.

http://www.second-opinion.se/so/view/2556

Robsten sa...

Vidare i Second Opinion:

"Karin Pettersson tycker att det är viktigt att erkänna att hon har makt och inflytande som opinionsbildare, men poängterar att hennes ledartexter måste väcka känslor som ilska eller indignation för att de ska slå igenom och sätta agendan."

Robsten sa...

"Hon tycker personligen att det är tråkigt att det är så stor övervikt på högerinriktade ledarsidor i svenska tidningar, men strävar efter att deras vänsterperspektiv ska ta så stort plats i det offentliga samtalet som möjligt."

Ja, men sossarna sålde sina tidningar, och följden av det lär enligt all logik bli att det blir färre ledarsidor för densamma.

Robsten sa...

"Irak planerar att öppna grundskola i Sverige"

http://www.rod.se/irak-planerar-att-öppna-grundskola-i-sverige

Robsten sa...

vad jag sagt hela tiden om journalismen och MP, speciellt Wetterstrand: http://svt.se/2.22620/1.2788661/miljopartiet_har_en_graddfil

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Bilden på hunden i ditt inlägg Robsten...Är det partisekreteraren och överideologen Björn Söder som mediafestarar sin sin på homosexualitet??

Eller är liknelser mellan hundar och människor som har fel reserverad för sossar?

Anonym sa...

"vad jag sagt hela tiden om journalismen och MP, speciellt Wetterstrand: http://svt.se/2.22620/1.2788661/miljopartiet_har_en_graddf"


Tråkigt för er att media inte anställer så mycket folk som anser att tvingande arisk monokultur är eftersträvansvärt.

Ni kan ju dock glädja er åt att dom ni hatar mer än muslimer (sossar) blir färre och färre bland journalister.

z999 sa...

@Anonym:
"Eller är liknelser mellan hundar och människor som har fel reserverad för sossar?"

Jag tyckte det var en kul bild och jag ser det inte som nedlåtande att liknas vid en hund, tvärtom. Men du som försvarar islam kanske tycker att det är haram? Både hunden och grisen är ju orena djur.

När jag läste det där så kom jag på att Björn Söder aldrig haft fel nångång. Kusligt på något sätt.

z999 sa...

@Anonym:
"Ni kan ju dock glädja er åt att dom ni hatar mer än muslimer (sossar) blir färre och färre bland journalister."

Det stämmer nog men tyvärr blir dom något mycket värre.

Robsten sa...

"Eller är liknelser mellan hundar och människor som har fel reserverad för sossar?"

"Ni kan ju dock glädja er åt att dom ni hatar mer än muslimer (sossar) blir färre och färre bland journalister."

Tänk så fel man kan ha. Hela min släkt och även jag har varit sossar. Jag fick det socialdemokratiska partiet med modersmjölken. På något sätt var det inte jag/vi som övergav sossarna, de var de som övergav oss och sin egen ideologi. Nu har de väl ingen alls förutom röstmaximering.

Robsten sa...

"Tråkigt för er att media inte anställer så mycket folk som anser att tvingande arisk monokultur är eftersträvansvärt.
"

Jo men nu var ju inte ens det frågan. Att journalistkollektiver hatar SD lika mycket som Breivik hatar muslimer vet vi redan, och ifrågasätter inte. Men det finns fler partier än SD och MP, missat det?

Robsten sa...

Ja, alltså journalisterna har gått över till MP. Partiet är ju så där lagom liberalt och så där lagom radikalt samtidigt, för de lattesurplande journalisterna på Söder.

Robsten sa...

"Eller är liknelser mellan hundar och människor som har fel reserverad för sossar?"

Absolut inte, bara en speciell sorts sossar, som nog är i stark minoritet.

Robsten sa...

"Nja...politiskt korrekta kulturmarxister och landsförrädare."

ingen orsak att avrätta dem. 25 procent hade dessutom säkert gått över till Fremskrittspartiet när de blivit äldre. Hur många sossar har gått över till SD? Otaliga.

Swedish Dissident sa...

Här dissekerar jag Melonpartiet:
http://swedishdissident.blogspot.se/2012/03/melonpartiet.html

Johan sa...

Karin Pettersson avslöjar SINA EGNA (vänsterns) värderingar, när hon beskriver våld och terrorism som ett "resultat" av en samhällsanalys.

Robsten gör en utmärkt jämförelse med Amalthea.

Robsten skriver: "Med Petterssons sätt att resonera: Anton Nilsson sprängde fartyget Amalthea, då de ville förhindra att arbetsgivarna använde sig av strejkbrytare. En person dog. Det är inte själva metoden, våld, som är det centrala, utan Nilssons samhällsanalys där arbetsgivare utnyttjar arbetstagare."

Jag tror faktiskt, att Karin Pettersson skulle instämma i detta.

Rågången för Pettersson går inte mellan att använda eller att inte använda våld som metod.

Rågången för Pettersson går mellan att använda våld för RÄTT samhällsanalys (vänsterns samhällsanalys) och mellan att använda våld för fel samhällsanalys.

Anonym sa...

"När jag läste det där så kom jag på att Björn Söder aldrig haft fel nångång. Kusligt på något sätt."


Så han har rätt när han likställer homosexualitet med pedofili?'

Är det kusligt rätt?

z999 sa...

@Anonym:
"Så han har rätt när han likställer homosexualitet med pedofili?'"

Ja, så som han förklarar det.
Homosexualitet är en avart och sen är det upp till folk hur de väljer att förhålla sig till den. Att homosexualitet är en avart beror på att även homosexuella kan känna en stark längtan efter barn och deras sexualitet är då ett hinder. När heterosexuella inte kan få barn så räknas det som en sjukdom och det är inkonsekvent att inte räkna på samma sätt när det gäller homosexuella. Om homosexuella inte längtade efter barn så skulle alltså vara friska (sjukt va? :-)).

Homosexualitet exploateras varje år i en freakshow som heter gay pride där homosexualitet lanseras som något perverst som enbart handlar om sexualitet och inte om några andra känslor mellan människor av samma kön. Det handlar inte om att öka toleransen mot homosexuella (som du antagligen vet) utan om att normifiera det onormala (se kulturmarxism).

Anonym sa...

Det är inte en slump att så många människor som helt saknar bildning blir fascister.
Björn Söder är dett bra exempel och du är ett ypperligt dito på en perfekt dresserad papegoja.

Robsten sa...

Söder är ingenjör, vad är du?

mats c sa...

Micke

Du är välbekant frän t.ex. HAX´s Ingerös och Jerlerups kommentarsfält

Varför utelämnar du din signatur just här?

z999 sa...

Humanisterna hade länge en plats i solen i media, så länge de angrep kristendomen som råkar vara ett under av tolerans gentemot fredens religion, islam. Men en konsekvens av humanisternas livsåskådning (som inte jag delar eftersom jag är religiös) är att man är emot islam också. Och då blev det ett annat ljud i PK-kören.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/intolerans-praglar-humanisterna_5549653.svd

Intolerans? För att man är negativ till islam? Islam får långtifrån den respektlöshet som dom förtjänar. Personer som påstår sig vara vettiga ser det som något utslag av något fint att visa respekt för islam.

(eftersom vi har en meddebattör här som har samma förståelse för ironi som en teråring påstås ha så skriver jag redan här att nedanstående är ironi)
Varför inte samma respekt för nazister egentligen? Det var ju trots allt bara en liten del av nazisterna som sysslade med folkmord. Nazifobin brer ut sig i Europa och i Tyskland är nazismen förbjuden i lag.
----slut på ironi----

Hade Sverige tagit emot flyende nazister vid treje rikets sammanbrott med samma mentalitet som idag så hade vi antagligen koncentrationsläger i Sverige med hänvisning till att det är deras kultur.

Jag tycker att det blir aningen äcklande när Anonym drar ett likhetstecken mellan islam och judarna (inte judendomen alltså) och förlöjligar förintelsens offer.

z999 sa...

En del här kanske tycker det är kul när Anonym skapar en helt egen historia med typ såna här påståenden:
Symptomatiskt för folk som inte vet vad dom pratar om och saknar bildning är att dom fladdrar i argumentationen när dom inte har svar på fakta som är att situationen i Tyskland på 20 talet var mycket lik den i t.ex Sverige idag och att Tyskland tog emot många judiska flyktingar från främst Östeuropa Baltiska staterna och Sovjet SAMT att delar av den tyska befolkningen reagerade starkt negativt på detta på exakt samma sätt som ni reagerar på invandring till Sverige av muslimer.


Jag har läst boken Mein Kampf och har inget minne av att Hitler ens nämner ordet invandring. I filmen "den evige juden" nämns inte heller något om invandring. Den mesta och framförallt fränaste "kritiken" mot judar berör inte judarnas religion, med islam idag är det precis tvärtom.

Många nazister förringar förintelsen på diverse forum men inte på ett så förnedrande sätt som Anonym gör och jag tycker att Robsten ska väga in den aspekten när han bedömer Anonyms inlägg. Vissa jämförelser mellan islam och judarna har en ton av antisemitism. Bara för att Anonym har en "antirasistisk" hållning betyder väl inte att man får skriva precis vad som helst väl?

max sa...

Anonym:
"situationen i Tyskland på 20 talet var mycket lik den i t.ex Sverige idag "


Hen tänker möjligen på situationen för judarna i Malmö. Sverige 2012.

Anonym sa...

Att jag värdemässigt likställer ert hat mot muslimer med hur den tyska nazistska och högernationalisiska minoriteten hatade judar på 20 talet vilket sedan ledde till industriellt massmord är att definiera dom mekanismer som kan ge samma resultat idag som igår.

Det är inte att förringa det industriella massmord som utfördes av dom vars ideologiska arv ni förvaltar.

Anonym sa...

"Bara för att Anonym har en "antirasistisk" hållning betyder väl inte att man får skriva precis vad som helst väl?"


Jag har förstått att du reserverar det åt dig själv och att du fritt ska kunna spy ut ditt hat mot muslimer, zigenare, homosexuella, feminister och sossar oemotsagd men det är fel.

max sa...

Anonym:
"Att jag värdemässigt likställer ert hat mot muslimer med hur den tyska nazistska och högernationalisiska minoriteten hatade judar på 20 talet vilket sedan ledde till industriellt massmord"


Din spelade upprördhet framstår alltmer ihålig och inkonsekvent. Det stora hotet mot judar i dagens Sverige och Europa är din kulturmarxistiska vänster och Islam. Dagens verkliga fascister, det du vill dölja.

Anonym sa...

Det stora hotet mot svenska judar är i förlängningen dom svenska högerextremister du tillhör som av taktiska skäl valt att inte odla den traditionella judehatet som fortfarande odlas av svenska nazister (era bröder)för att istället fokusera på den muslimska minoriteten som är tacksammare att angripa eftersom den inte är etablerad på alla nivåer i samhället.


Inkonsekvens är att inte se likheten mellan hur tyskar på 20 talet angrep dom stora strömmar av judiska flyktingar från östeuropa och Sovjet och hur ni själva ser på flyktingar idag och då speciellt på flyktingar som är muslimer vilka ni angriper för sin religions skull på exakt samma sätt som tyskarna angrep judarna med religionen som argument.

Robsten sa...

"och då speciellt på flyktingar som är muslimer"

Och vilka har dessa flytt ifrån? Elaka kristna minoriteter?

Dessutom är det flyktingpolitiken som angrips, inte enskilda flyktingar.

Swedish Dissident sa...

Anonym: Så ynglingar som Gustav Kasselstrand och William Hahne vill alltså gasa muslimer, det är det du säger? De tillhör den där "högerextrema traditionen", vars idéer förs vidare likt arvsynden i kristen tro. De växte upp i medelklasshem, men så bara vips en dag så kom de på: Fan vad jag hatar mussar, asså. Om jag får chansen när jag hunnit bli ännu lite äldre så ska jag se till att avlägsna dem från jordytan. Och så började de umgås med likasinnade, som planerar samma saker.

Du är en frivillig eller ofrivillig komiker - möjligen ett avancerat troll, som försöker få människor att slösa tid - men det tycks finnas antydningar om att du är seriös. I så fall är det ett bevis på att det är farligt med genuin dumhet - det är inte sunt att tro på sin egna myter.

Robsten sa...

"Inkonsekvens är att inte se likheten mellan hur tyskar på 20 talet angrep dom stora strömmar av judiska flyktingar från östeuropa och Sovjet"

Men det är konsekvent att jag tar upp förföljelsen av judar i Malmö, trots att vi helst vill se de gasade enligt dig? Lika konsekvent är det att jag tar Neuding i försvar, mot alla rabiata vänstermuppar? Detta trots att vi helst vill se henne gasad (enligt dig). Detta på tal om konsekvens.

Vidare angående detta om konsekvens. Anser du att det sker en förföljelse av judar i Malmö? Eller är det elakt förtal? Om "Ja" på den frågan, anser du att vi skall ta upp detta problem till diskussion eller skall vi tiga ihjäl det?

Nisse sa...

Visst finns det likheter i hur propagandan idag bedrivs mot muslimer, med hur den bedrevs mot judar på 20-talet. I första hand bedrivs muslim-hetsen av kretsen kring Ekeroth. Det är en av (SD):s stora akilleshälar att detta är så uppenbart.

Påståendet som ska bemötas är alltså att denna likhet existerar, och inte resonemang om vem som är det största hotet mot judarna idag eller vem som försvarar Neuding mest.

max sa...

Nisse:
"Visst finns det likheter i hur propagandan idag bedrivs mot muslimer, med hur den bedrevs mot judar på 20-talet."

Ingen relevant likhet. Däremot bedrivs samma propaganda fortfarande mot judar, snart 100 år senare. Eftersom förföljelsen mot judar idag dessutom kommer från muslimska grupper (inte bara mot judar utan även mot "hädiska" konstnärer och författare som Vilks, Hedegaard mfl) så blir jämförelsen än mer märklig. 1920-talets tyska judar var en i samhället väl integrerad grupp med lojalitet till staten. Problemet idag är helt annorlunda: ett s k "mångkulturellt samhälle" med segregerade grupper utan lojalitet mot samhälle och stat. Lägg därtill en politik som främjar offermentalitet och krav på majoritetssamhällets anpassning. Och ett vänsteretablissemang samt myndigheter som sjukdomsförklarar kritik av religionens ökade makt i samhället. Och terrordåd riktade mot de som inte underkastar sig religiösa påbud. Terrordåd uppbackade av resursstarka aktörer utanför Europa.

Så såg det inte ut i Tyskland på 1920-talet. Men situationen i Malmö kanske kan användas som jämförelse.

Anonym sa...

"Så ynglingar som Gustav Kasselstrand och William Hahne vill alltså gasa muslimer, det är det du säger?"

Jag säger att du och dina vänner agerar exakt likadant gentemot muslimer som kollektiv som delar av det tyska folket agerade mot judarna Det står klart och tydligt äbdå säger du att det står något annat?

Är du angelägen att behålla den fernissa av intellektualism som du håller dig med så bör du låta bli att skrapa hål på den med nonsens om tolkningar av blank text.

William Hahne är såvitt jag förstår en fascist som liksom så många andra fascister inte kan spela rollen spela rollen av "normal männsika" när han är packad.

Det är väl det enda sättet att beskriva honom.Eller? Du kanske har något att tilläga?

max sa...

Anonym:
"Jag säger att du och dina vänner agerar exakt likadant gentemot muslimer som kollektiv som delar av det tyska folket agerade mot judarna"

Finns ingen likhet mella muslimer i Europa idag och tyska judar på 20-talet.
Du och dina vänner (inom vänstern och muslimer) agerar exakt likadant gentemot judarna idag som delar av det tyska folket agerade mot judarna.

Nisse sa...

@max..

Återigen en halmgubbe från din sida. Påståendet är att propagandan ser likadan ut. Inte att gruppernas situation är jämförbar.

Ekeroth & co driver sin propaganda enligt linjen att muslimerna är ett främmande inslag som inte hör hemma här, att islam förgiftar den svenska samhällskroppen med osvenska värderingar, tillskriver muslimer egenskaper som kollektiv - gärna i termer av grova överdrifter och skrönor - och inte minst att det finns en bakomliggande konspiration som styr skeendet.

Exakt detsamma gjorde nazisterna, fast riktat mot judarna, och många andra i sekler före dem. De tyska nazisterna uppfann inte detta på något sätt. Det är helt enkelt ett effektivt och beprövat sätt att bedriva propaganda som nu Ekeroth och counterjihad-rörelsen och använder sig av. Men det är inte mer smickrande för dem som använder sig av de metoderna för det.

Att Sverigedemokrater som ändå försöker hålla en intellektuellt hederlig profil inte vill se detta är tråkigt. Mest för (SD) själva som på det viset aldrig kommer att bli av med extremiststämpeln.

max sa...

Nisse:
"Påståendet är att propagandan ser likadan ut. Inte att gruppernas situation är jämförbar."

Om grupperna är så olika blir jämförelsen meningslös. Varför inte konstatera att judar fortfarande förföljs, i Sverige 2010? Och att de förföljs av de som de påstås likna, dvs muslimer? Om grupperna i sig är ointressanta och kan vara hur olika som helst går det att ta andra grupper och göra samma "jämförelse": hur framställs kristna t ex? Propagandan mot Katoliker?

Nisse:
"muslimerna är ett främmande inslag som inte hör hemma här, att islam förgiftar den svenska samhällskroppen med osvenska värderingar,"


Till viss del stämmer det. Islam är inte bara en religion utan även en politisk totalitär ideologi som är oförenlig med västerlandet om den inte reformeras helt. Hur det reformarbetet fortskrider kan ju var och en bedöma själv. Men det ser inget vidare ut om vi ser till muslimska reaktioner på muihammedkarikatyrer. Eller återkommande "skandaler" med homofoba imamer och talare. Här t ex, ser vi här vår tids "judar":

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=587371

?

Att alla muslimer inte beter sig så stämmer, men faktum kvarstår att det är en problematisk "föreställningsvärld" som delas, vars rötter återfinns i Koranen och hadither. Och som ibland tar sig väldigt våldsamma uttryck.

Så länge det är på det viset får man nog acceptera att det finns kritiker av Islam. Att kalla det "propaganda" och jämföra med judar är inte en framkomlig väg. Den bygger på att man blundar för de problem Islam för med sig i form av homofobi, kvinnoförtryck, antisemitism och integrationsproblem. Man måste vara väldigt marinerad i PK alternativt osedvanligt korkad för att missa det.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Robsten sa...

Återigen en raderad kommentar

Swedish Dissident sa...

Vi ska nog inte ödsla alltför mycket tid på Anonym. Det är lika lönlöst som att kommentera varenda substanslös Flashback-kommentar som man stör sig på.

Några saker vill jag dock tillägga innan jag, förmodligen, lämnar den här diskussionen. Man kan JÄMFÖRA vilka fenomen som helst, men att JÄMSTÄLLA europeiska muslimer som grupp anno 00-talet med judar som grupp anno 1930-talet är så enfaldigt att man baxnar. Det muslimska ummah har cirka sextio länder att tillgå, till att börja med. Schweiz har satt ner foten när det gäller både konkret och symbolisk islamisering, men det är inte tal om vare sig mord, moskébränningar eller repatriering. Fattar du det, cp-Anonym? Anonym är dum eller gör sig dum, men resultatet är likväl detsamma.

Swedish Dissident sa...

Vi ska nog inte ödsla alltför mycket tid på Anonym. Det är lika lönlöst som att kommentera vartenda substanslöst Flashback-inlägg som man stör sig på.

Några saker vill jag dock tillägga innan jag, förmodligen, lämnar den här diskussionen. Man kan JÄMFÖRA vilka fenomen som helst, men att JÄMSTÄLLA europeiska muslimer som grupp anno 00-talet med judar som grupp anno 1930-talet är så enfaldigt att man baxnar. Det muslimska ummah har cirka sextio länder att tillgå, till att börja med. Schweiz har satt ner foten när det gäller både konkret och symbolisk islamisering, men det är inte tal om vare sig mord, moskébränningar eller repatriering. Förstår du det, Anonym?

Ps. Ta bort ovanstående kommentar, som innehöll onödiga invektiv, vilket ju bloggupphovsmannen som bekant inte uppskattar.

Anonym sa...

Det är ok med mig att om nån ta bort alla dina skitkommentarer baserade i din önskan om att upprätta en fascistisk monokultur i det land som du under oerhört lidande lämnat.

Anonym sa...

Till den stackars politiske flyktingen.


Jag jämför inte muslimer och judar.


Jag jämför hur du och dina främlingsfientliga vänner bakåt i tiden såg på judar på 20 talet i Tyskland och hur ni ser på muslimer idag.

z999 sa...

Att diskutera med Anonym här är som att spela schack med en duva. Det spealr ingen roll hur smarta dra du gör. Duvan kommer i alla fall att strutta runt och välta pjäser och se ut som den tror den vunnit och skita ner schackbrädet.

Robsten sa...

Jo du har rätt Z. Ta denna sats
"Jag jämför hur du och dina främlingsfientliga vänner bakåt i tiden såg på judar på 20 talet i Tyskland "

Först främlingsfientliga, det är bara ett uttryck man kastar ur sig. Vad betyder uttrycket? Att man är emot massinvandring? Det spelar ingen roll om man visar att uttrycket används felaktigt, det är bara att ösa på om och om igen.

"Vänner bakåt i tiden" Vänner från 20 talet man aldrig träffat och inte har något gemensamt med, inte åsiktsmässigt heller, bara att vräka på. Judar under 20 talet i Tyskland? Jaha, jag hade för mig att jag tog upp problemen med att judar förföljdes, i Malmö i dag. Snacka om att göra svart till vitt och vice versa.

z999 sa...

Det är ju tur att vi präktiga Sverige har haft en sådan oklanderlig syn på judar runt 20 till 45. Det var sossarna som önskade ett J i judarnas pass och faktiskt inte sverigedemokraterna. Jag förstår att detta avslöjande slår ner som en bomb.
http://www.levandehistoria.se/forintelsen/fakta/j_st%C3%A4mplas

Swedish Dissident sa...

z999: Ungefär så. Det lustiga är att han enväldigt - likt en diktator - bestämmer vad vi är och vad vi tycker. Tro inte att vi har något eget handlingsutrymme och själva kan reglera och nyansera våra tankar och åsikter efterhand. Nej gud nej, Anonym har talat, och hans ord är lag.

Anonym: Faktum är att jag har funderat lite på hur det vore att bli kvasiostraciserad (lite pretentiöst men träffande uttryck för att frivilligt gå i exil efter att ha blivit bortjagad av 1984-poliserna) och flytta annorstädes. Det skulle påminna en del om en av mina favoritfilosofer, José Ortega y Gassets levnadsöden. Han lämnade nämligen Spanien sedan Franco et al tagit makten. Funderar på Danmark eller Schweiz, där vänsterfascismen är mindre utbredd.

Ps 1. Förresten så har jag skrivit en del om islam på min blogg, och det är minst sagt nyanserade utläggningar, så du bör nog vara återhållsam med att klumpa ihop mig med Fjordman et consortes. Faktum är att jag har några muslimska vänner (någonstans mellan sekulära och moderata) och har bevistat ett flertal islamiska länder. Malaysia är ett rätt schysst land, för att ta ett exempel.

Ps 2. Läs också mina inlägg om mångkulturalism. Jag förespråkar ingen ren monokultur, tror inte att det finns en sådan eller att det är möjligt att ha en sådan, men bevisligen är etniskt homogena länder att föredra framför heterogena. Viss heterogenitet - etniskt, kulturellt, religiöst - är dock ofrånkomligt och helt i sin ordning.

z999 sa...

För min del var det längesen jag slutade ta uttryck som främlingsfientlig på allvar. Jag föredrar ordet rasist eftersom främlingsfientligt låter så löjligt klämkäckt på det sättet som "antirasister" uttalar det.

@Anonym, du skrev att du läst en bok om treblinka på 60-talet. Du minns möjligen inte om den hette "Jag är den siste juden"? Vore högintressant i så fall eftersom den skrevs av en som flydde från lägret och verkligen har upplevt det. Den gavs ut 2010 men den skrevs runt 1945, så det finns chansen att du läste något verkligen unikt.

Anonym sa...

"Att diskutera med Anonym här är som att spela schack med en duva. Det spealr ingen roll hur smarta dra du gör. Duvan kommer i alla fall att strutta runt och välta pjäser och se ut som den tror den vunnit och skita ner schackbrädet."

Om det är viktigt för dig som du tidigare indikerat att förneka att Tyskland på 20 talet hade ett stort inflöde av främst fattiga judiska flyktingar från östra Europa och Sovjet som en konsekvens av krig och antisemitism och att det tyska folket betraktade detta inflöde på ungefär samma sätt som ni ser på dagens inflöde av muslimer så är du självklart helt fri att göra det.

Anonym sa...

"Du minns möjligen inte om den hette "Jag är den siste juden"? "


Nej den hette Treblinka.

z999 sa...

@Anonym:
"Nej den hette Treblinka."

OK. Trodde att du kommit över ett orginalex av en bok som skrevs 1945 men som av någon anledning inte har getts ut förrens 2010.

"Om det är viktigt för dig som du tidigare indikerat att förneka att Tyskland på 20 talet hade ett stort inflöde av främst fattiga judiska flyktingar från östra Europa och Sovjet som en konsekvens av krig och antisemitism och att det tyska folket betraktade detta inflöde på ungefär samma sätt som ni ser på dagens inflöde av muslimer så är du självklart helt fri att göra det."

Det är möjligt att några betrakade det så men i retoriken från NSDAP så omnämns dom inte som invandrare. Problemet med dom enligt NSDAP var inte att de invandrade utan att de existerade överhuvudtaget. Jag tror inte att man såg på invandrare på det sätt som många ser på invandrare idag. Det var ju inte så att de kunde leva på bidrag eller anklagas snylta på en tysk välfärd precis. I Mein Kampf omnämns judarna som en varböld i samhället om jag minns rätt från den översatta svenska utgåvan (jag läste den 1970 eller däromkring). Om dom invandrar eller inte nämns inte.

I filmen Den evige juden så visas iofs hur judarna strömmar in från öster och judefamiljen i filmatiseringen Holocaust är huvudfamiljen från Polen.
Men som du känner till så var man inte så intresserad av att utvisa judarna, inte till ett liv i frihet i alla fall. Istället så förbjöds de att lämna landet.

Det finns alltså indikatorer på att du skulle kunna ha rätt till viss del men antalet judar uppgick bara till 500.000 i Tyskland.