tisdag, maj 01, 2012

Vart tog den arabiska sommaren vägen?


När den arabiska våren stod i full blom applåderade många i vårt land den politiska årstiden. Några av oss hyste farhågor att våren i själva verket var en höst, men vi blev snabbt klassade som mindre vetande eller bakåtsträvare (i bästa fall). Leif Stenberg, Chef för Centrum för Mellanösternstudier, skrev i DN så här:


Det har även visat sig i omfattande vetenskapliga undersökningar, att i de länder där islamistiska partier har deltagit i fria och allmänna val, speciellt vid flera tillfällen, har de inte nått några större framgångar och att de efterhand tenderar att ideologiskt gå mot en politisk mitt.
I det fall Muslimska brödraskapet inlemmas i en process som leder mot ett demokratiskt Egypten kommer de förmodligen följa samma utveckling, det vill säga att inte radikaliseras utan röra sig mot en mer pragmatisk mittfåra.


Den utveckling Stenberg målar upp, och som han verifierar med icke namngivna "omfattande vetenskapliga undersökningar" är inte den utveckling vi ser i Egypten i dag. Vi undrar vad det var för vetenskapliga undersökningar Stenberg lutade sig emot. Återigen visar det sig att det helt enkelt inte går att lita på de experter som enligt all logik skall sitta inne med sakkunskapen. Måhända är dessa experter alltför hårt politiskt styrda för att kunna göra klara analyser. 


Att Peter Weiderud hyllade revolutionen i Egypten förbehållslöst var det väl ingen som blev förvånad över. Så här skrev Weiderud bl.a. på Newsmill:


Islamismen i Egypten, och andra länder i regionen, rymmer hela spektrat av hållningar. Om vi från omvärlden bemöter den med samma respekt som vi gör i andra politiska processer och fria val, finns stora möjligheter att vi kan få en liknande utveckling som i Turkiet. Den överväldigande majoriteten av människorna i Egypten vill ha ett fungerande liv. Man suktar efter demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling. 


Nu ser inte utvecklingen i Egypten ut att gå mot det turkiska hållet. Weiderud hade fel när det gällde den demokratiska utvecklingen i Egypten, i alla fall så här långt och efter de signaler vi nu fått fram till nu. DN har publicerat en ledarartikel där situationen med beduinerna tas upp, samt det förhållande att relationerna mellan Israel och Egypten försämras konstant.  


Magnus Norell beskriver i senaste numret av Axess hur Egypten går mot ett klimat med ökad repression mot vissa grupper samt hur samhället utvecklas i en mer totalitär riktning. Så här skriver han bl.a.


Återigen riktas uppmärksamheten mot vinnarna i det egyptiska parlamentsvalet, Muslimska brödraskapet. Flera faktorer talar emot att dess politiska gren, Frihet och Rättvisa (FR), skulle moderera sig och söka kontakt med mer liberala krafter.


Norell tecknar alltså en bild av utvecklingen i Egypten rakt motsatt den Leif Stenberg sade sig ha vetenskapliga belägg för. Om nu Stenberg är chef för en institution med namnet "Centrum för Mellanösternstudier" kanske han borde fundera på att byta till något annat institut att verka i. Vidare skriver Norell så här.


Brödraskapets officiella engelska och arabiska webbplatser, Ikhwanweb (länk) och Ikhwanonline (länk) har helt olika inriktning och språkbruk. Den engelska har ofta flera artiklar om demokrati, vikten av att sträcka ut en hand till den kristna (koptiska) minoriteten samt vikten av tolerans och pluralism. Den arabiska däremot har inte alls lika mycket av demokratifrågor, utan snarare artiklar där pressfriheten kritiseras (speciellt om det är Muslimska Brödraskapet som kritiseras). Vidare nämns kvinnofrågor ofta på Ikhwanweb, vilket nästan aldrig sker på den arabiska hemsidan. 


Vi ser att även Muslimska Brödraskapet har lärt sig modern kommunikation och hur man bedriver effektiv propaganda. Det verkar också tydligt att man uppvisar ett Janusansikte, med olika bilder beroende på vem mottagaren är. Vidare i Norells artikel på Axess så står det följande:


Men det kanske tydligaste tecknet på att Brödraskapets dubbla budskap är en genomtänkt strategi kom i oktober förra året. Då skrev en av Al-Azharuniversitetets mest kända lärare - dr Ismail Ali Muhammad - sex artiklar på Muslimska Brödraskapets arabiska hemsida som i sin antisemitism snarast måste jämföras med nazitidens alster. Rubriken var: "Judarna är en källa till ondska och skada i alla mänskliga samhällen". 
Artiklarna, som publicerades mellan den 20 och 25 oktober, handlar om "den judiska karaktären" och innehåller en mängd både klassiska och nyare antisemitiska angrepp på judar, från Sions vises protokoll till förfalskade påståenden i Bibeln och Talmud.


Utvecklingen i Egypten blev inte den många av oss hoppades på. Den blev inte heller den en del trodde på. Weiderud kan vi lämna därhän, få tar hans artiklar på allvar och de allra flesta inser att Weiderud i princip styrs av politiska ställningstaganden. Däremot är det oerhört genant att en chef på ett institut för Mellanösternstudier, beläget inom Lunds universitets domsago, gör en sådan fatal felbedömning. En läkare som tar miste på en njure och en lever kan inte stanna på sin tjänst, det är självklart för de flesta. Leif Stenberg har faktiskt gjort misstag av samma dignitet, i alla fall om utvecklingen i Egypten håller i sig. 


De flesta förstår att de fromma förhoppningarna om en demokratisk utveckling i Egypten grundade sig på dimmiga politiska ställningstagande, snarare än kyliga realpolitiska analyser. Men ändå så höjde debattörer man trodde var sansade, rösten för ännu en invasion, denna gång i Syrien. Det kan inte bli frågan om att ersätta en någorlunda sekulär diktatur med en religiös sådan, ännu en gång. Att ersätta kolera med pest är inte försvarbart ur något perspektiv. 


Länk DN ledare Branden i Sinai


Länk DN Stenberg


Länk Newsmill Weiderud

30 kommentarer:

z999 sa...

Just när det gäller islam så handlar det om mycket önsketänkande från de självutnämda och självgoda antirasisterna.

Och om dom nu gjort en sådan total felbedömning av utvecklingen i mellanöstern så är det väl självklart att de felbedömer islams utveckling i Sverige också?

Nisse sa...

Det är en viss skillnad på länder där muslimer är i majoritet och Sverige där de utgör några procent av befolkningen, z999. Är det inte lite långsökt att tänka sig att den svenska majoritetskulturen skulle vara hotad av kanske en kvarts miljon muslimer?

z999 sa...

Hotet kommer egentligen inte från muslimerna utan från de som inte ifrågasätter deras värderingar och som istället väljer att uppmuntra dom. Som när kommuner går med på skilda tider för män och kvinnor på offentliga bad med mera. Normalt sett så uppmuntrar/skyddar vi inte ultrapatriarkala läror i Sverige, men i och med islam har det ändrats.

Humanisterna, som verkligen inte kan kallas för rasister, har fått på skallen av diverse kulturmarxister för att de inte visar respekt för muslimerna, vilket en sådan organisation inte ska göra.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/intolerans-praglar-humanisterna_5549653.svd


När en muslim kan anmäla en arbetsgivare som kräver en viss klädsel bland sin personal så har de en stor påverkan på samhället och är ett hot för de som vill se en utveckling mot ett mer sekulariserat samhälle. Jag anser, som jag skrivit tidigare, att arbetsgivare ska ha rätt att köra ut folk från arbetsintervjuer om dom inte klarar av att kompromissa med sina religiösa symboler (=slöjor). Det måste finnas en ambition från staten att behandla även muslimer som vuxna människor som själva får ta ansvar för sina handlingar. Och klarar dom inte det får dom söka sig till psykvården som andra människor.

Tidigare generationer har efterlämnat ett samhälle där religionen vartefter har tappat sin kontroll över medborgarna. Jag vill helst fullfölja den traditionen.

Nisse sa...

@z999...

Men vad skulle man kunna göra åt allt detta politiskt? Det mesta handlar ju inte om vad som står i lagboken, utan om en praxis som har utvecklats. Kommer inte den att blåsa över? Är det i längden möjligt att inte majoritetens åsikter, t.ex om att muslimer får finna sig i att underordna sig samma sociala koder som alla andra, kommer att vara det som gäller?

Robsten sa...

"Hotet kommer egentligen inte från muslimerna utan från de som inte ifrågasätter deras värderingar och som istället väljer att uppmuntra dom." Här kan du vara något på spåren Z.

Kastor sa...

Tendensen att gissningar,önsketänkande,halvsanningarm och rena lögner vinner allt mer terräng är uppenbar.

max sa...

Nisse:
"Kommer inte den att blåsa över? Är det i längden möjligt att inte majoritetens åsikter, t.ex om att muslimer får finna sig i att underordna sig samma sociala koder som alla andra, kommer att vara det som gäller?"

Möjligt men inte alls säkert. Ser vi till tendensen idag verkar framtiden snarare handla om en relativt stor minoritet som lever vid sidan om majoriteten, helt eller delvis med egna lagar och sociala koder. Antingen formaliserat eller mer informellt. Redan idag råder speciella normer i vissa förorter och på flera håll i Europa finns no-go-areas där majoritetssamhällets polis, myndigheter och transporter inte fungerar som tänkt. Nalin Pekgul har gett exempel på en form av religiös självpåtagen polis som övervakar kvinnors klädsel, som i Iran.

Vad kan man göra åt det politiskt? Om minoriteten är nog stor och/eller nog högljudd i sina krav kan man antingen blunda för det (som sker idag), eller formellt införa särlagstiftning (som i Malaysia där muslimer kan dömas i egna domstolar, eller shariadomstolar som man prövar försiktigt i GB).

När jag växte upp fanns detta inte på kartan. Tänk 15-20 år framåt.

Swedish Dissident sa...

Grejen är att vi inte ska särskilt många muslimer alls i landet, eftersom vi inte bör ha massinvandring. Några särlagar bör det dock inte vara tal om. Om man bortser från individer och grupper som har kommit hit på juridiskt giltiga grunder och andra som har rotat sig i det svenska samhället så skall merparten återvända till sina hemländer. Alla former av uppmuntran till det bör premieras.

max sa...

De som får det svårast med en utveckling mot enklaver och särskilda minoritetslagar är vänstern och liberaler, de som värnar om mänskliga rättigheter och universell välfärdsstat. Det blir omöjligt att upprätthålla (utom möjligen på papperet, inte i praktiken).

Lägg därtill att minoritetssamhällenas syn på feminism, hbt-frågor, mänskliga rättigheter, demokrati och liberalism passar bra ihop med ultrahöger. För de senare kommer en sån samhällsutveckling att vara mindre smärtsam och mindre oväntad.

z999 sa...

@Nisse:
"Men vad skulle man kunna göra åt allt detta politiskt? Det mesta handlar ju inte om vad som står i lagboken, utan om en praxis som har utvecklats. Kommer inte den att blåsa över?"

Menar du vad SD skulle göra eller vad jag föreslår som lösning? Du vet ju att jag inte företräder SD och kan ta ut svängarna lite grövre i egenskap av privatperson, SD måste ju ta hänsyn till demokrati och rättssamhället.

Jag tror att med den mängd muslimer vi har idag så skulle jag föreslå att man inte absolut söker dialog med den röststarkaste. Idag så låter man ungefär samma imamer alltid sitta med i TV-sofforna med en självklar pondus som verkar nästan större än Mohammed hade på sin tid.

Tyvärr tror jag att styret i Sverige inte kommer att göra nånting och motsättningarna bara kommer att växa.

"Är det i längden möjligt att inte majoritetens åsikter, t.ex om att muslimer får finna sig i att underordna sig samma sociala koder som alla andra, kommer att vara det som gäller?"

Fast dom ökar i antal och har en backning från teokratiska diktaturer som strävar efter att dom ska följa den "rätta" läran och inte förnya sig bara för att dom bor i Sverige.

z999 sa...

@Nisse, du skrev någonstans om likheterna mellan retoriken mot islam och mot judar i Tyskland runt 30-talet. Egentligen används retoriken med konspirationsteorier i ännu högre grad mot SD. Det är sällan man ser någon kritik mot SD's partiprogram utan istället kritiseras en massa gissningar om vart SD's politik ska leda och en massa påståenden om vad SD tycker som det inte finns någon grund för.

När det gäller likheten mellan islam och judar så är det väl ändå en viss skillnad på muslimska terrordåd gentemot riksdagshusbranden? Men du ville jämföra retoriken enbart tror jag?

BSS's sjupunktslista tas fortfarande fram när SD ska kritiseras trots den väldigt vaga kopplingen mellan BSS och SD. Den typen av argumentering påminner mycket om när nazisterna lyfte fram Sions vises protokoll. Jag tror det finns mer likheter mellan logiken mot SD och retoriken mot judar i nazityskland. Det enda som saknas är en film från expo om "den evige sd'aren".

z999 sa...

Några viktiga skillnader mellan Sverige idag och Tyskland på 30-talet. Den antisemitiska propagandan var *inte* orsaken till folkmordet på judar. Det var inte så att antisemitisk propaganda skapade en folkstorm med krav på utrotning av judarna. Propagandans syfte var att rättfärdiga statens behandling av judar (den som syntes för folket alltså).

Även här kan man se likheter i retoriken mot SD. Media ger stort utrymme åt SD's mörka historia och beskyllningar att SD har som mål att återskapa tredje riket i någon diffus framtid. Detta rättfärdigar sedan riksdagsmän och andras avståndstaganden från SD som egentligen är personangrepp mer än något avståndstagande från SD's åsikter.

Nisse sa...

@z999 och max...

Jag tycker ni är pessimistiska. Givet att vi befinner oss i Sverige och har svenska lagar, seder och bruk i ryggen så är den svenska kulturen helt överlägsen. Om tävlingen är fri besegrar den alla andra kulturer utan minsta tvekan. Varför inte låta det loppet ha sin gång?

Man kan naturligtvis invända att tävlingen inte är fri. Vi har viss positiv särbehandling, både de jure och de facto, men det tror jag är flyktiga företeelser utan egentligt folkligt stöd. Om dessa plockas bort, får vi upplopp och inbördeskrig då? Knappast. Jag skulle snarare tro att vi får frivillig assimilation och kanske rent utav viss repatriering. Om alternativet är ett liv på absoluta existensminimum brukar de flesta kunna ta seden dit de kommer.

z999 sa...

Fast det förutsätter att någon kämpar för svenska/västerländska ideal.

När det gäller religion så ser jag att nazisten David Laine fortfarande sätter normen för vad wotanism är och hur den ska definieras. Djupt tragiskt för alla med min tro. Den som skapar mest negativ sensation runt religionen blir tydligen mest uppmärksammad inom alla religioner. Åke Gren med sin homopredikan är förresten mest uppmärksammad av svenska präster på senare tid.

z999 sa...

Islam som hot diskuteras ju också, alltså religiös terrorism. Som terrorister så har dom iofs varit väldigt ineffektiva, jämför Breivik med självmordsbombaren på drottninggatan i Stockholm.

Robsten sa...

"Jag tycker ni är pessimistiska."

Jag förfaller också till pessimism. Beror på våra politikers obegripliga undfallenhet och märkliga förmåga att undfly alla verkliga problem utan att någonsin komma med konkreta effektiva åtgärder eller ens diskutera verkliga problem. De måste tvingas till att ens kommentera verkliga problem.

"Givet att vi befinner oss i Sverige och har svenska lagar, seder och bruk i ryggen så är den svenska kulturen helt överlägsen."

Svenska lagar är inte anpassade till vårt mångkulturella samhälle. I alla fall inte rättspraxis. men visst, i en fri kamp borde vi vinna, men våra politiker har uppvisat en blåögdhet som verkligen oroar.

"Om tävlingen är fri besegrar den alla andra kulturer utan minsta tvekan. Varför inte låta det loppet ha sin gång?"

Ligger någonting i vad du säger, utan tvekan. Problemet är att skall vårt system fungera så måste politiker svara adekvat på verkliga och uppenbara problem. Den politiska korrektheten är ingen fördel i vår kultur, utan en enorm nackdel. Även vår kultur har sina dödliga brister, lets face it.

"Man kan naturligtvis invända att tävlingen inte är fri. Vi har viss positiv särbehandling, både de jure och de facto, men det tror jag är flyktiga företeelser utan egentligt folkligt stöd"

Instämmer, den positiva särbehandlingen i sig är inte det stora problemet egentligen, utan det är ett symtom på något värre.

"Om dessa plockas bort, får vi upplopp och inbördeskrig då? Knappast"

Håller med, det skulle vara ett symtom på att systemet håller på att friska till. Lite upplopp är enbart stimulerande.

"Jag skulle snarare tro att vi får frivillig assimilation och kanske rent utav viss repatriering."

Ja....här håller jag tyst, med vad jag tänker.


"Om alternativet är ett liv på absoluta existensminimum brukar de flesta kunna ta seden dit de kommer."

Eller om alternativet är att åka hem.

z999 sa...

Den arabiska sommaren liknar alla andra blåögda antaganden och förutfattade meningar om arabvärlden som byggs upp i vår värld. När USA stormade Irak så pratades det om att irakierna skulle stå och vifta med flaggor och välkomna befriarna, något i stil med hur det var vid dagen d. Men Europa är inte samma sak som arabvärlden som har sina egna sedvänjor och sin egen kultur. Att det finns människor i den delen av världen som tar intryck av och ofta skönmålar våran västerländska kultur betyder inte att det finns en majoritet som vill kopiera oss rakt av när det gäller demokrati och tillhörande synsätt.Man har ju mer eller mindre förnekat religionens betydelse också och då kommer en misslyckad bedömning som ett brev på posten.

z999 sa...

Det har diskuterats om SD använder samma retorik mot muslimer som nazister använde mot judar.

Något som också borde diskuteras är att antirasister använder samma retorik som oseriösa telefonförsäljare. Rösträtten ses inte längre som en demokratisk handling av antirasisterna utan som ett avtal. Röstar man på något av sjuklöverns alternativ så har man gått med på massinvandring oavsett vad samtliga opinionsundersökningar säger. Man ser alltså valsedeln som något bindande trots att den inte skrivs under med namn.

z999 sa...

Ett förtydligande, jag anser att väljarna bör ta ansvar för vad de röstar på. Men sen ska politikerna försöka seriöst att visa hänsyn till folkviljan.

z999 sa...

Någon som är historiskt bevandrad? Jag läste om Wansee konferensen där det påstås att nazisterna tog beslutet om utrotning av judarna. Ingenstans nämner nazisterna något om att de anser att judarna skulle vara mindre värda eller att den vita rasen skulle vara mer värd än andra raser. Jag var säker på att dom diskuterade i dom termerna, speciellt vid Wansee konferensen men tydligen hade jag fel.

Judarna omnämns bara som ett hot och förintelsen ses som den naturliga följden av kristedomens historia i Europa.

z999 sa...

Invandringskatastrofen fortsätter.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-migranter-vantas-till-sverige

z999 sa...

Har kollat igenom på nätet efter högerextrema mord, blev nyfiken när Anonym här tog upp det och påstod att det bara har varit 25 stycken under en 30 årsperiod. För att komma upp i siffran 25 så har man varit tvungen att ta med såna mord som Malexandermorden. Tony Ohlsson och Jackie Arkelöv påstod sig vara nazister utan att ha något engagemang i någon nynazistisk rörelse. Det finns en del andra nazistiska mord som inte jag kan se som politiskt betingade.

Man har tagit upp alla mord som begåtts av nazister och sen struntat i orsaken utan alltid sett det som politiskt.

Ur socioekonomisk synvinkel så är inte nazisterna så speciellt välbeställda, merparten från socialgrupp 3 eller 2. Om man ringar in en annan godtycklig grupp med lika många personer ur samma socialgrupp ungefär så visar det att nazisterna är mindre mordbenägna.

Tittar man däremot på våldsbrott och skadegörelse inom gruppen så är nazisterna väl representerade, men ändå inte så mycket som jag trodde.

Om man vill angripa nazismen i Sverige så tror inte jag att det är någon bra idé att ta upp våldsbrotten. Det ger ett intryck av att nazismen skulle vara acceptabel som idélära bara dom lugnade ner sig lite. Många verkar "veta" att nazister är våldsamma men har inget hum om varför de är negativa till nazismens idélära.

Robsten sa...

jag håller med till fullo. Jackie Arklöf t.ex. hade i princip en traumatisk uppväxt. Dessutom lärde han sig hur man avrättar svårt skadade motståndare i det forna Jugoslavien, de gjorde tydligen alltid så där. Arklöf hade i princip aldrig läst en bok. hans enda umgänge under en period i uppväxten var några skinnskallar. Alltså det blir löjligt till slut. Man har tagit alla chanser att göra vissa mord till politiska.

z999 sa...

Syndikalisternas tidning arbetaren skriver bra och detaljerat om mordet på Björn Söderberg:
http://arbetaren.se/artiklar/sa-mordades-bjorn-soderberg/

Detta är alltså ett av de mest ökända nazistiska politiska morden i Sverige. Långt ner i artikeln kan man läsa att åklagaren kunde inte bevisa att de haft för avsikt att mörda överhuvudtaget, omständigheterna tyder på tvärtom.

I utskrifterna av polisens förhör med vittnen och gärningsmän tonar en bild fram av hur mordet gick till. Hellekant och Lindberg Hernlund hade gått upp till Söderbergs dörr på tredje våningen och ringt på. Efter ett kort gräl smällde Söderberg igen dörren i ansiktet på nazisterna som svarade med att skrika hot genom brevinkastet. När de sedan gick däri- från rusade Söderberg skrikandes ut i trapphuset efter dem, endast iklädd kalsonger, strumpor och collegetröja. Då slår det slint för de båda nazisterna.

z999 sa...

Jag har ändrat min uppfattning när det gäller Eurabia. Orsaken är att Tyskland (enligt avpixlat) planerar att förbjuda en välkänd teckning av Muhammed.

Eurabia är den naturliga slutprodukten av den nuvarande politiken i hela Europa när det gäller islam. Undrar om majoriteten av muslimerna själva tycker det är ok? Just nu finns inget som tyder på motsatsen.

Nisse sa...

Beslutet är redan upphävt av domstol, z999. AP kanske råkade missa den lilla detaljen i hastigheten.

Tyskland må ha en del tveksamma lagar när det gäller yttrandefrihet, men landet har en stark konstitution och domstolar som ser till att den efterlevs. Något för Sverige att tänka på.

@Robsten...

Kommentarer försvinner lätt här numera. Om det är så att du raderar dem, eller blockar av någon anledning, så vore det bra med en ledtråd om vad det beror på så man har en chans till bot och bättring.

max sa...

Att en tysk delstat (inrikesminister) alls överväger att införa hädelselagar, och sen låta dem gälla bara en religion, är väldigt oroväckande. Det är ju de tongångarna som hörts även i Sverige sen Vilks och Hedegaard. Argumenten kan komma från såväl höger som vänster: vi har visserligen yttrandefrihet "men" det är fel att provocera... och dessutom: inte bra för exporten till MÖ... Enklast att lägga sig platt för diktaturens kreatur.

Vänta 10-15 år och se vilka krav som kommer då. Och om rösterna blivit mindre tongivande i samhället...

max sa...

Och:
Nisse,
tyska författningsdomstolen är bra. Men det är såklart ingen garanti för någonting, den är en del av politiska systemet. Men vi kommer nog ändå att behöva en i Sverige så småningom, när kraven från nybyggare och "antirasister" blir svåra att värja sig mot.

z999 sa...

@Nisse:
"Beslutet är redan upphävt av domstol, z999. AP kanske råkade missa den lilla detaljen i hastigheten."

Att förslaget läggs överhuvudtaget av förtroendevalda personer ger en mycket obehaglig indikation vart vi är på väg. Och i dne regimtrogna median i Sverige så har jag inte sett att man tagit upp det alls, yttrandefriheten är ingen stor sak i Sverige.

"Tyskland må ha en del tveksamma lagar när det gäller yttrandefrihet, men landet har en stark konstitution och domstolar som ser till att den efterlevs. Något för Sverige att tänka på."

Något annat för Sverige att tänka på är att rättsväsendets grund vilar på majoriteten i samhället. Enligt DN idag så ser befolkningsutvecklingen ut som att svenskar och folk med en västerländsk rättsuppfattning kommer att hamna i minoritet mycket fortare än vad "extremhögern" befarat.

"Kommentarer försvinner lätt här numera. Om det är så att du raderar dem, eller blockar av någon anledning, så vore det bra med en ledtråd om vad det beror på så man har en chans till bot och bättring."

Jag har haft några (två tror jag) inlägg som inte gått fram heller. Var försiktig om du skriver något långt och genomtänkt Nisse och skriv det kanske först i word då eller vad du nu har för något.

Robsten sa...

Jag har gått in och kollat kommentarer som väntar på moderering. Ingenting där. Google har gjort om allt så jag har ingen aning om vad som händer. Det nya gränssnittet är oerhört mycket sämre än det gamla. Ja jag blir alltmer konservativ i alla fall.