lördag, december 01, 2012

Massvaccinering och massimmigration


Medan det senaste mediedrevet klingar ur kan vi konstatera att ett paradigmskifte skett inom den lägre journalistiken (som en stor del av svensk journalistik består av har det visat sig). För kanske första gången har ett omfattande drev inte fått någon märkbar effekt på väljaropinionen. Detta sagt även med tanke på att en smärre dip i opinionen nog är att vänta i decembermätningarna. Något som vissa tidningar säkert kommer att slå upp stort. Pressens makt är på ett sätt bruten, för överskådlig tid framåt. Lite som när Ben Johnsson slog Carl Lewis i Seoul 1988. Det spelade ingen roll att Johnsson senare visade sig dopad, inte heller att Lewis hyllades av idrottsetablissemanget. På något sätt var Lewis knäckt i alla fall. På samma sätt är medie-etablissemanget med dess journalistkår besegrat och har för alltid förlorat något av sin makt. 

Orsakerna till SD:s opinionsstöd har flitigt diskuterats i förvirrade tidningars krönikor. Är det inte varselvåg så är det lågutbildade väljare som pekas ut som orsak till en uppenbar okänslighet för journalisternas pekpinnar från väljarkåren. Förmodligen är en orsak just de övertydliga pekpinnar journalistkåren oblygt satt mitt framför näsan på den svenska valmanskåren. Att det också rört sig om ren partipropaganda från en journalistkår som i frapperande hög grad själva röstar på Miljöpartiet är så uppenbart att även den mest okänslige väljare måste ha upptäckt detta. Också ägarstrukturer där vissa tidningsägare kört drevet extra hårt med just sina alster, är också ett uppenbart fenomen för den lite mer insatte.   

Lögnerna och felaktigheterna har också varit legio. Utan att bemöda sig om en massa enskilda detaljer har i princip gräsrötter benämnts som riksdagsmän och skvaller om obefintlig splittring har lyft fram med stora rubriker. Betecknande nog har t.ex. Expressen ringt runt till samtliga distriktsordföranden var tredje dag för att eventuellt spåra minsta tecken på spricka i den monumentala muren. Detta får oss att misstänka en agenda där just sprickbildning i partiet varit själva avsikten med drevet. Som ett ödets ironi har sköldarna inom partiet förts ihop på ett sätt som kanske aldrig förr, Expressenlänk. Effekten har alltså blivit en sammanhållning som vi tidigare aldrig sett maken till. Snyggt arbetat Expressen och andra medier. 

Det media nogsamt undviker att beröra är själva de politiska orsakerna till SD:s framgångar, nämligen en felaktig immigrationspolitik. Vi måste göra en jämförelse för att se bakom rökridåerna. Under 2009 härjade en (som det sades) pandemi med namnet Svininfluensa (H1N1) över stora delar av världen. Pandemin antogs på rätt lösa grunder vara av en mycket svårartad influensa. Det kan mycket väl utbryta mycket allvarliga influensaepidemier, vi är på intet sätt skyddade mot detta. Men rapporterna från denna epidemi var minst sagt spretande. En del vuxna friska människor hamnade i ett livshotande tillstånd, men antalet sådana fall var extremt få. De flesta som insjuknade i denna influensa fick tvärtom mycket lindrigare symtom än från en vanlig influensa. 

Myndigheter och politiker i vårt land, beslutade tvärtemot andra nationer, om en massvaccination av hela befolkningen. Professorer och läkare stod i TV-tutan och bedyrade att vaccinet var ofarligt, i alla fall inte farligare än annat vaccin. De höll en gemensam front, trots att en del av dessa inom sig hade vissa tvivel (vilket de erkänt efteråt). Våra medier som vanligtvis håller järnkoll på vad Sverigedemokratiska riksdagsledamöter har sin ryggsäck, ställde heller inga kritiska frågor. Medierna ställde villigt upp som politikernas och myndigheternas megafon. 

Nu vet vi att antalet dödsfall av influensan hade blivit ytterst begränsat. Vi vet också att vaccinet. Pandemrix hade oerhörda bieffekter för hundratals unga flickor och pojkar. Många unga människor har drabbats av svårartad narkolepsi som fullständigt förstört deras liv, kanske för all framtid. Vi vet inte vad vaccinets bieffekter beror på. Det kan ha och göra med att immunförsvaret ger sig på celler i hjärnan, som liknar celler från vaccinet. Det kan också ha och göra med lösningsmedlet skvalin (skvalan) som är en mycket speciellt fettsyra som bara återfinns hos människor och hajar i hela universum. Det vi med all säkerhet vet är att massvaccinationen var ett gigantiskt misstag som förstört livet för väldigt många unga människor, människor som inte skulle blivit sjukare av influensan än av en vanlig förkylning. Betecknande nog så uppmanade politiker och myndigheter alla att vaccinera sig om inte av annat så av solidaritet med riskgrupper. Kanske var det just denna uppmaning och hänvisning till människans mer civiliserade känslor som gör att ett okänt antal unga människor i dag lider av narkolepsi.

När jag såg KD:s partiledare Göran Hägglund framträda i SVT:s program ”Efter sprutan” och tvärsäkert säga att det var rätt med massvaccinationen så var det en déjà vu upplevelse. Hur kunde Hägglund titta in i kameran och med övertygelse säga att det var rätt med massvaccinationen efter att precis ha samtalet med Emelie, en ung flicka som fått hela sitt framtida liv förstört? För vanliga, normala människor, eller som Hägglund själv uttryckt det, verklighetens folk vid köksborden, så övergår det mänskligt förstånd med ett framträdande som Hägglund gjorde. Men det är exakt samma sak, samma fenomen med vår immigrationspolitik. Alla människor som sett lite av verkligheten vet nu att vår politik på detta område är ett gigantiskt misstag. Vi vet att det vore hundra gånger effektivare och bättre att hjälpa människor på plats. Vi vet att hela politiken bygger på ett lotteri där några få, av de med störst resurser, får chansen till ett liv i väst med rinnande vatten och ett effektivt elsystem. Det har dock föga med att hjälpa så många människor som möjligt att göra. Ändå så står våra politiker och andra auktoriteter med samma Hägglundska blick och tvärsäkert påstår att det hela är en gärning i humanismens namn. 

Det handlar självklart om prestige, om skadebegränsning och om att inte i onödan erkänna stora misstag, med oerhörda effekter. Pressad av media och andra omständigheter kan politiker erkänna misstag, men inte i onödan. I stället för att erkänna felaktigheter i tagna beslut, så fortsätter man på fel väg. Vi har ju också media att tänka på. Vilken politiker vill helt frivilligt ställa sig i mediedrevets skottglugg och med öppna ögon begå politiskt harakiri? Om vi skall få en bättre politik och en framtid för vår nation måste helt enkelt även politiker från andra partier än SD ta steget ut i det okända och möta den mobb av rabiata journalister och partikamrater som står ivrigt beredda att kasta sig över den som passerar den mest förbjudna linje av alla. Det är dessutom så, att när tillräckligt många gjort det, så är det inte längre farligt. Media och den politiska korrektheten går att besegra.           

31 kommentarer:

Anonym sa...

Klarsynt och mycket bra skrivet :-)

När man hånar svenskheten och i frågarsätter den, så är det nog många som reagerar hemma framför TV. Jag tänker b.la på Hubenette.
En helt absurd och otänkbar diskussion för bara 20-30 år sedan. Många äldre har inte alls hängt med i den sk. media/tyckarelitens tänkande, för dem känns utfrågandet av Jimmie som ett hån.
Tänk vad det var lättare förr då en utlänning var utlänning och en svensk var svensk och det var inget konstigt med detta?

Det är inte alls konstigt att SD växer. När politiker och media så öppet visar sitt förakt mot det svenska folket, så kan de inte bemötas med annat än med förakt tillbaka.

//Kajsa

Anonym sa...

"För kanske första gången har ett omfattande drev inte fått någon märkbar effekt på väljaropinionen."
------------------
Detta är ju ett sammanbrott och sk genomklappning för de stora medierna. Det borde ge utrymme för eftertanke och förmodligen en hel del chefsbyten på redaktionerna?
Rune

Mats J sa...

Mycket bra inlägg som jag håller med om varje ord.

Jag håller också med om att skandalerna har varit positiva för partiet på det sättet att de har svetsat samman medlemmarna. Alla de falanger som må finnas har nu tydligt fått demonstrera att man sätter partiets intressen i första rummet vilket torde minska det misstroende som kan ha funnits.

Jag har emellertid en fråga. Jag hämtar den från ett citat i dagens Expressen av Marie Edhager:

- Man måste se det som ett professionellt uppdrag. Vi har ett mål att bli ett betydligt större parti och då måste vi ha representanter som stämmer in i vårt parti ideologiskt.

Ni använder ofta ett sådant språkbruk, och då undrar jag om "ideologi" helt enkelt är ett kodord för rasism, eller om ni verkligen menar att det inte kan få förekomma ideologiska skillnader i ett parti.

Det skulle i så fall utmärka er negativt gentemot alla andra partier i riksdagen. Hoppas inte det är det ni menar.

Mats sa...

@Mats J:
"Hoppas inte det är det ni menar."

Jag är inte rätt person att svara, representerar inte SD, så ta mitt svar på det för vad det är.

Det är ok med ideologiska skillnader inom SD men just när det gäller invandringspolitiken blir det lite speciellt. SD har ju valt en kulturnationalistisk stil vilket man är ensamma om som parti. Vid sidan om SD har du partier som delar upp nationen i etniska svenskar och icke-etniska svenskar (=invandrare i första hand) och sen har du dom som ser svenskar som en stor ej definierad gråzon där alla ingår som tar sig innanför den svenska gränsen (undantaget turister). SD's linje är en smal remsa mellan dessa inriktningar. Dessa går vid sidan om SD's syn på svenskar och och dom som inte är svenskar. Detta innebär i sin tur att det ger ganska lågt i tak när det gäller åsikter i just denna fråga, du måste hålla dig inom SD's synsätt för att kunna representera SD. Åkesson har ju nyligen stramat upp det ytterligare genom att införa nolltolerans gentemot åsikter som tangerar ett synsätt som löper utanför SD's. Man kan ju tycka att SD borde ha infört nolltolerans även mot den andra linjen som förespråkar friare invandring och inget ansvar gentemot den befolkning som i förtroende valt våra politiker. Han har visserligen uttalat klart att han inte vill ha massinvandringsförespråkare inom partiet.

Rasism inom SD kan du glömma. Det har aldrig funnits utrymme för det, till och med expo har sagt i sin "skola om SD" att SD tog avstånd från rasism från början. Rasister som anslutit sig till SD har blivit kvar i "ytterhörnen" därför att SD är ett demokratiskt parti med demokratins alla brister och ledningen kan inte egenmäktigt peta folk som anses vara rasister hur som helst. Men vartefter så har de försvunnit ur partiet, men demokratins kvarnar mal långsamt (det är naturligtvis lättare med diktatur).

SD stöder att ett svenskt (och västerländskt enligt mig) synsätt ska dominera Sverige. Det innebär inte att alla som bor i Sverige måste vara svenskar, enda kravet är en anpassning till det svenska synsättet (och hur svårt kan det vara liksom?!). Nu har ju svenska självutnämnda och självgoda "antirasister" blivit kulturrelativister, men även dessa personer förstår ett svenskt synsätt även om de låtsas om något annat.

Hoppas du får ett bättre svar från någon SD-representant.

ayanami rei sa...

Intressant jämförelse, samtidigt som dessa två enskilda händelser är rätt olika minst sagt.

Jag vill bara tillägga att vid experiment gjorda av brittiska och kinesiska forskare på råttor och möss beträffande H1N1 fann man två väldigt skrämmande saker.

Den ena var att H1N1 gick på lungorna. Råttor med svaga lungor fick värre symptom etc och råttor som hade lunginflamation och blev till den minsta grad H1N1 dog. 100 % av den populationen dog.

Lika så så är det H1N1 självt som vid sällsynta fall gör så att en form av narkolepsi framkommer. Så, genom att skicka ut vaccinet till allt och alla så "garanterade" man att fler skulle riskera narkolepsin. Att H1N1 hade sådana effekter visste man inte förens något år efter, och så vitt jag vet har ej detta skrivits om i Sverige.

Inget är ännu helt bekräftat men mycket tyder på att det är något genetiskt hos individerna som fått pandemrix vilket fick narkolepsin att uppstå. Och som sagt var, detta skrivs ej i Svensk media.

http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/influenza/pandemic/h1n1_safety_assessing/narcolepsy_statement/en/index.html

Robsten sa...

Men alltså, svenskhet är inget man diskuterar vanligtvis inom partiet. Vi diskuterar immigrationen, kriminalpolitik och annat. Vem som är svensk eller inte kanske diskuteras på någon utbildning, för att kunna svara journalister. Men det är inget man diskuterar vanligtvis. På fester och annat brukar någon slänga fram något billigt skämt om Zlatan, men bara för att journalisterna förälskat sig i honom. otroligt många Sverigedemokrater som läst Zlatans bok förresten. Där han själv påstår sig att inte vara speciellt svensk.

Robsten sa...

Jag vet inte vad Edenhager menar. Du får e-posta henne och fråga henne själv. Hon är ordförande för Dalarna-Västmanland, så hennes e-post torde stå där.

Robsten sa...

Råsop mot Bengt Westerberg och hans "utredning".

http://www.realtid.se/ArticlePages/201211/15/20121115160929_Realtid422/20121115160929_Realtid422.dbp.asp

Mats sa...

Bluffanställningarna för att få uppehållstillstånd har kommit igång på allvar.
http://www.dn.se/ekonomi/betalade-100-000-for-att-jobba-pa-mcdonalds

Micke sa...

re robsten:
Då har man i alla fall fått läsa 2 bra texter idag, denne och krönikan du länkade till:)
Men vad det gäller svininfluensan hade jag faktiskt oturen att bli smittad av min fru, den bröt ut samma dag som jag skulle vaccinerats. Jag hade redan nedsatt immunförsvar p.g.a. "utmattning eller gått i väggen" och blev riktigt j-a sjuk.
Hostade t.o.m. sönder blodkärl i halsen och fick samtidigt problem med öron och bihålor. Det var dom värsta 10 dagarna hittills.
Mvh Micke

Robsten sa...

Ja den slog tydligen väldigt olika. En del som fick den blev nästan lindrigare sjuka än en vanlig förkylning, märkligt är det.

Robsten sa...

Jag kan ha fått den också, vet inte, var sjuk i tre dagar med influensa symtom.

Micke sa...

Jag läste J.Å. debattartikel i DN, som vanligt klar och koncis, och håller med dig, Robsten, att leden sluts vid kriser och skandaler. I Sd:s har det egentligen blivit ett ökat medlemsantal då sympatisörer som egentligen redan var övertygade visade det genom medlemskap.
Att det kan komma en dip är väl möjligt men det beror mycket på om media tar fram mer "snyftisar" och rapporterar mer angående ökande flyktingströmmar. Om man som flykting kommer hit och klagar på än det ena och än det andra, då är man ta mig fan ingen flykting i ordets rätta bemärkelse, då har man fått andra "förutsättningar" berättat för sig.
Dessa reportage i pressen gagnar bara ett parti, så vi får hoppas på mer av den varan.
Mvh Micke

Robsten sa...

Staffan Danielsson C:

"Sveriges andel av asylsökande till EU ligger runt 10 procent och under september tog Sverige till exempel emot fler flyktingar från Syrien än övriga EU-länder tillsammans." [...]

"Av de ensamkommande asylsökande barn som kommer till EU söker sig nära 30 procent till Sverige vilket är en hög siffra eftersom Sverige omfattar cirka 2 procent av EU:s befolkning. En anledning är uppenbart att Sveriges regelverk för åldersbestämning i tveksamma fall är mildare än i övriga EU, vilket bör analyseras."

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-behover-se-over-regler-for-invandring_7709304.svd

Micke sa...

Staffan har väl haft en del sansade inlägg på bl.a. Newsmill innan, men han har nog gjort en liten tankemiss när det gäller partival.
Alla "nybyggarna" C-ledarna sa, var det 30 miljoner, som skulle hit,rimmar lite illa med Staffans uppfattning, men det finns kanske ett annat parti som stämmer bättre!
Mvh Micke

Robsten sa...

Nu har jag e-postat honom redan 2007 om jag minns rätt, så jag har legat lite före här. Han svarade inte på -e-posten en gång, trodde väl aldrig vi skulle äntra riskdagens korridorer. Sedan är det detta med att bli hatad av vänstern och liberalerna. Kan verka avskräckande för en person som alltid befunnit sig i stugvärmen. Men där jag kan lugna Staffan, det är inte så farligt, lite av en vanesak. Man lär sig leva med det och det går faktiskt riktigt bra.

Micke sa...

Vi får kanske se 2014;)
Vad det gäller att bli hatad av vänstern så är han väl det redan nu, det gäller väl alla höger om V.
Ok, det är väl gradskillnader på eldigt hat också, det lär väl bli hetare om öronen för honom.
Kan man hoppas att du mailat
Tino Sanandaij också?
Mvh Micke

Mats sa...

Vill bara lägga en länk för att bekräfta att SD aldrig har haft en rasistisk inriktning-
http://skola.expo.se/sverigedemokraterna_107.html

Citerar från den:
Sverigedemokraterna beskrivs ofta av utomstående bedömare och politiska motståndare som ett rasistiskt parti. Partiet har dock sedan starten tagit avstånd från rasism. Ändå är Sverigedemokraternas hjärtefråga motståndet mot invandringen och främmande kulturinslag. Anledningarna till varför partiet är emot invandringen är många.

Mats sa...

Såhär ljuger expressen:
http://www.expressen.se/nyheter/har-julfestar-kent-ekeroth-med-sd/

"Filmade händelserna under festnatten 2010. Knuffade in en kvinna i en bil och skrek: ”Jag gör vad fan jag vill! Fattar du?! Backa!”. Gick runt med järnrör på stan."

Kvinnan ville förbjuda Kent att filma, det var alltså det han svarade på. Expressen ljuger och vill ha det till att han säger att han har rätt att knuffa kvinnan (ett försvar när hon försökte ta han mobil eftersom hon inte tyckte det var rätt att filma).

Och antirasisterna sitter med tindrande ögon och tar till sig allt från expressen.

Micke sa...

Jag börjar undra om inte espresson och aftonblaskan verkligen vill att SD skall växa och att dom håller på att manövrera ut sig själva med berått mod! Detta sista med bild på Åkesson och ett toblerone för att håna Mona kommer alla att skratta åt, möjligtvis blir Mona och närmast sörjande sura. Det kan ju också vara så att dyngspridarna försöker på något vis att komma åt Åkesson i ett sista desperat försök att knäcka kamelens rygg.
Mvh Micke

Sissi sa...

@Micke
Själv har jag funderat på om inte syftet med Expressens publicering av järnrörsfilmen egentligen var att skrämma bort presumptiva invandrare och asylsökande... Att visa de boende på hem för ensamkommande 'flyktingbarn' vad som väntar dem om de kommer ut i samhället... (Att SD då fick negativ press blev då bara en bonus...)

Micke sa...

För tillfället invaderas nog NÖ skåne och SV blekinge av "journalister" som går igenom årsböcker från J.Å. ungdomstid i skolorna, om där är "någon som kommer ihåg något" som kan täcka en helsida.
Mvh Micke

Robsten sa...

Kan man se ut så här som politiker? brahim Baylan och Thomas Bodström på scenen


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12078306.ab

Micke sa...

Vad menar du, dom har ju gjort en makeover, klar förbättring!
Det påminner mig lite om Stellan Sundahl, komikern från min hemkommun.
När han stod som tullare i Ystad i en sketch och det kom en kvinna med rött och vitt hår (M-L Lööf), han frågade " passet" och hon svarade "känner du inte igen mig , jag är Sveriges invandrarminister" Då svarade tullaren;"med den jävla frisyren, nä, åk du hem till polen med dig igen"

Micke sa...

Och nu har Niklas Orrenius tilldelats Guldpennan, pris för "journalistiska" insatser? Suck, fanns det ingen på Hänt i veckan som gjorde samma insatser?Patetiskt,
detta bevisar bara ens djupaste fördomar om svensk "Journalistik".
Ivrigt påhejade av sina likar, som högbetalda dyngspridare med en moralkompass som är ur funktion. Utbildas dom månne på lantbrukskolan?
Mvh Micke

Mats sa...

@Micke:
Stellan Sundahl? Han är en av mina svenska hjältar. Tyvärr gick han ur tiden alldeleles för tidigt. Jättekul sketch för MajLis Lööv såg verkligen spektakulär ut ibland. :-)

Jag hoppas att SD's toppar inte läser analyserna om varför valsiffrorna stiger trots "skandalerna". Jag har pratat med en del vanligt folk som har gett mig en glad chock när de så tydligt uttalar att de tänker rösta på SD och en stor orsak är helt enkelt SD's politik samt medias behandling av SD. Det gäller alltså att hålla en tydlig linje och nå ut med vad man vill förändra.

Angående "blatte" så lyckades Zanyar Adami (svensk medborgare från Iran) ge ordet en lekfull klang redan 2005 (eller tidigare). Han skapade tröjmärket Blattelicius som var tänkt för invandrare som ville skoja med att de var "blattar".
http://temperamento.spreadshirt.se/blattelicious-original-A3875705

Han (och anhang) tryckte även upp en liknande tröja för svennar, Svennelicius. Många invandrare (och svennar) tyckte att det var kul men att orden ändå hade en delvis ful klang. En del ville inte framhäva sig som "licius". Uttryck som "to sexy for my shirt..." ansågs gränsa till självgodhet och lite störande. I vilket fall så avdramatiserades ordet påtagligt för de som bor i gettomiljö (ej södermalm). Jag tror att många invandrare inte ens förstår på vilket sätt Erik Almqvist yttrat sig fel. Sen borde han ha varit ännu mer upprörd och använt ett mycket grövre språk än han gjorde med tanke på tidpunkt och bakomvarande omständigheter.

Jag har förresten spräckt ett blodkärl i näsan när jag försökte låta som en gris. Inte så kul när man käkar blodförtunnande trombyl. Stor bommulstuss i näsan. :-(

Mats sa...

Soran Ismail har ju sagt att han inte reagerade speciellt över ordet "babbe" som används ibland som en mildare slangform(?) av ordet blatte. Babbe syftar på en invandrare som regredierat till apstadiet och lever upp till *allt* negativt som förknippas med invandring (finns det såna invandrare :-)) samt att invandraren anser att det är hans kultur. Uttrycket används oftast av folk som vill tala om att man inte har någon som helst respekt för invandrarens bakgrund och kultur utan ser alla kulturella företeelser utom den svenska som idioti. Personligen anser jag att uttrycket slår tillbaka på den som uttalar det eftersom det ger en känsla av en väldigt inskränkt person från kolonialtiden, beroende på hur det används förståss och i vilket sammanhang.

Att Soran reagerar starkt på "detta är inte ditt land" måste förstås från hans kurdiska bakgrund. Kurderna har en väldigt stark nationalism i denna fråga och det kan förståss skära sig gentemot svenskar som uppfostrats i en antinationell miljö som den svenska nuvarande. Därför var Erik Almqvists offentliga ursäkt i radio viktig i detta sammanhang eftersom han inte var ute efter att stämpla Soran som statslös. Med Sorans bakgrund blir det som att Erik säger åt honom att han inte hör hemma nånstans och inte ingår i något socialt sammanhang med andra överhuvudtaget, och det var väl knappast meningen?

Mats sa...

Konstig krönika i DN:
http://www.dn.se/kultur-noje/johan-croneman-reportrarna-i-svensk-tv-har-totalt-misslyckats-med-jimmie-akesson

Gnäll från dåliga förlorare för att drevet misslyckades. Felet är att de gett Åkesson möjlighet att prata alls. Det fanns liksom en orsak till att man under årtionden "inte bemötte sd" och vägrade ta debatten. Ska man prata skit om någon så måste man göra det bakom ryggen (är lika med att inte ta debatten).

Invandringen är större nu och har satt mycket värre spår i samhället så vad förväntar dom sig?

Micke sa...

Re Mats
Då får jag väl ge dom ett tips, sätt en pappfigur i soffan och ställ frågor tíll den i stället. Men han ger ju också J.Å. rätt, svenska politiker skiter i att svenskar har farhågor om den förda politiken.
Och Mats, ge fasen i att försöka grymta som en gris, livet är väl grymt nog ändå;)
Mvh Micke

Mats sa...

Tänkte bara påpeka en sak som jag reflekterade över när jag läste i någon regimtrogen media, strunt samma vilken eftersom alla tycker likadant. Det var att krönikören (eller journalisten, vet inte vilket eftersom alla tidningar driver en politisk agenda på nyhetsplats) drog upp att SD stöder dispatch international som är öppet kritisk till islam, ungefär på samma sätt som alla människor är som har upplysningstiden i sitt historiebagage.

Att vara islamkritisk påstods då stå i motsats till att Jimmie Åkesson har infört nolltolerans mot rasism. Dom väger alltså inte in att det inte är allmänt vedertaget att kritik av islam skulle vara samma som rasism.

Om man har inställningen att araber och nordafrikaner är primitiva vildar predestinerade att ha islam som religion så blir det möjligen rasism att vara kritisk mot islam. Men om man försöker tänka sig att folk från den regionen också är människor med självständigt tänkande så kan det aldrig vara rasism att kritisera islam. Men så länge som de styrande i Sverige har ett kolonialtänkande från 1800-talet så får vi kanske vänja oss vid att kritik av islam alltid kommer att ses som rasism av vissa.

Mats sa...

Man ska komma ihåg att till kvantite så är etablissemanget starkast i Sverige och jag tror inte att idealismen inom SD räcker för att bräcka det. Att man idag klarar av att matcha dagspressen mitt i ett drev och ökar i opinionsmätningarna betyder inte att detta är något självgående. Avpixlat.info har tagit stora kliv mot förnyelse på nätet på ett sätt som dagspressen inte hänger med, men det det är dagspressen som har de ekonomiska resurserna.