fredag, december 07, 2012

Svar till Ullenhag


I Aftonbladet deklarerar Erik Ullenhag sin migrationspolitik på sedvanligt vis och med sedvanliga ord. Rubriken är satt enligt ”Därför tjänar Sverige på mångfald”, vad nu det betyder. Mångfald av vaddå? Exakt vad är det i mångfalden vi tjänar på? Självklart tjänar ett företag som handlar med Kina på att ha en människa med kinesiska rötter i sitt företag. Det är ovärderligt med kunskaper om ett lands kultur, seder och bruk när man skall bedriva handel eller förhandla om kontrakt med människor från en specifik kultur. På något sätt har vi en stark känsla av att det inte är just denna självklara fördel av mångfald som Ullenhag menar när han skrev sin artikel. 

Så här skriver Ullenhag i sin artikel:

Men för att fullt ut dra nytta av mångfaldens möjligheter måste fler arbetsgivare bli bättre på att anställa och inkludera personer med utländsk bakgrund.  

Om företag tjänar på att anställa en person, oavsett härkomst eller andra egenskaper, så gör företaget sannolikt det. Företag drivs för att göra vinst, och ofta hämmas deras strävan av att göra vinst inte av några som helst fördomar. Vad Ullenhag menar eller syftar på är oklart men nu signalerar många företag om varsel och arbetslösheten är enligt Ekonomifakta 7,7 procent säsongsrensad siffra. Förmodligen är den verkliga arbetslösheten ännu högre om man räknar in människor i olika åtgärder eller som inte anmält sig hos arbetsförmedlingen. Många företag anställer inga människor alls. Det kanske är det överskuggande problemet. Vidare skriver Ullenhag.

I tider av varsel och arbetslöshet framförs ofta krav på att våra gränser måste stängas för människor som av olika anledningar vill komma till Sverige. Det handlar ofta om protektionistiska och nationalistiska åsikter liksom om främlingsfientlighet och rasism.

Ja självklart kan det handla om rasism ifall man vill minska immigrationen, fast det förmodligen är en relativt sällsynt orsak. Nationalism har egentligen mycket lite med själva immigrationen att göra, om den inte blir samhällsomvandlande. Då är det själva den samhälleliga påverkan man är emot. Enligt nationalistiska principer kan vi ta emot fler immigranter ju bättre integrationen/assimilationen fungerar. Att nationalism skulle vara något fult som Ullenhag implicit menar här, är något vi i Sverige är ganska ensamma om att tycka. Här borde vi verkligen ta intryck utifrån och lära oss fördelarna med stolthet över den egna nationen av omvärlden. Typisk nog utelämnar Ullenhag den mest närliggande orsaken till att människor är emot den nuvarande immigrationspolitiken, det är nämligen att man tycker den är vansinnig. Vidare i Ullenhags artikel.

Sverige, liksom övriga Europa, står inför en demografisk utmaning. Fler och fler blir äldre samtidigt som det blir färre människor som befinner sig i arbetsför ålder. Företag saknar arbetskraft och risken är att arbetskraftsbristen förvärras inom de närmaste åren.  

Fel! Vi har stor arbetslöshet i vårt land och vi har inte varit i närheten av någon egentlig arbetskraftsbrist på mycket lång tid. Den brist vi har är huvudsakligen beroende av att alltför många gymnasieelever går på något medieprogram under sin gymnasietid och eftersom alla ungdomar inte kan jobba som programledare eller dogmafilmare så blir de arbetslösa i stället. Vi kan inte avhjälpa detta systemfel genom immigration, där en stor del av de immigrerade också blir arbetslösa. Det är ungefär lika smart som att avhjälpa nageltrång genom att kapa hela foten. Dessutom har Ullenhag redan i början av artikeln sagt att företagen anställer för få människor med utländsk härkomst. Om de saknade arbetskraft skulle de självklart anställa någon med utländsk börd i stället för att förlora pengar, i annat fall måste det röra sig om en mycket rasistisk arbetsgivare. Vidare i Ullenhags artikel.

Det måste vara en självklarhet att utgå från en människas kvalifikationer och inte från hans eller hennes bakgrund. Men okunskap, ibland fördomar och ren diskriminering gör att vi slarvar bort människors kompetens.  

Hur vet Ullenhag att företag inte redan i dag utgår ifrån kompetens? Vilken statistik eller undersökning lutar han sig på? Att på detta sätt anklaga landets företagare för diskriminering är direkt oförskämt och Moderaterna som företagarparti borde reagera kraftfullt på detta uttalande. Vidare i artikeln.

Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den potential som finns i vårt land, men vi måste också locka hit fler som vill jobba och bo i vårt land. Det är inte bara Sverige som kommer att ha brist på arbetskraft inom en nära framtid. På den globala arbetsmarknaden konkurrerar vi om framtidens arbetskraft. Sverige är ett litet landoch svenska är ett språk som talas av väldigt få.  Lägg till vårt geografiska läge och man inser att vi måste konkurrera med andra faktorer. 

Ja, kan vi locka hit högutbildade ingenjörer inom intressanta områden så är det bra. Tyvärr har regeringens arbetskraftsimmigration gett oss väldigt få högutbildade människor som kunnat etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vi behöver knappast import av människor som arbetar på restauranger med en arbetslöshet på nästan 8 procent, det borde t.o.m. Ullenhag förstå. T.o.m. om en immigrerad arbetstagare får ett arbete på en restaurang så blir det en minuspost om denne nya arbetstagare slår ut en annan människa som då skall gå på bidrag. 

Det är inte bara Sverige som kommer att ha brist på arbetskraft säger Ullenhag, men det är bara Sverige som för den vansinniga immigrationspolitik som vi nu driver. Antingen har Ullenhag rätt och nästan alla andra nationer fel, eller så har Ullenhag och regeringen väldigt mycket fel. Vidare i artikeln.

Jag är övertygad om att ett öppet och dynamiskt samhälle som välkomnar olikheter kan bidra till att locka hit människor som vill bo och arbeta i vårt land.

USA och Kanada är nationer som ”välkomnar olikheter” utan att låta immigrationspolitiken gå alldeles över styr. Man kan alltså ”välkomna olikheter” men ha en betydligt vettigare immigrationspolitik än vad Sverige har just nu. Det handlar överhuvudtaget inte om att välkomna eller inte välkomna olikheter. Det handlar om en vettig immigrationspolitik där vi solidariskt med övriga Europa ger skydd åt de som är förföljda av sin regering p.g.a. politiskt engagemang och att vi tar in högutbildad arbetskraft som vi är i behov av. Dock helst inte från utvecklingsländer då de har ett skriande behov av sin egen högutbildade befolkning. Det är verklig solidaritet. 

Sedan får vi hoppas att Ullenhag med ”öppet och dynamiskt samhälle” inte menar ett samhälle där stora mängder av fattiga människor står till företagens förfogande för att sälja sin arbetskraft billigt. Ett samhälle där stora grupper av människor svälter och där kriminaliteten härskar i förorterna. Där de lite mer välbeställda lever i Gated Communities. Vi får hoppas att han inte menar ett kallt och hårt samhälle. Det sorgliga i detta är att många som är för en generös immigrationspolitik från vänstern inte har en aning vart åt samhället är på väg och vilka visioner nyliberala immigrationsförespråkare har. I stället förenas de i sitt hat mot SD. Om alla dessa människor från vänstern visste vad målet är för de nyliberala krafterna kanske deras hat skulle byta mål ganska snabbt. Till sist detta från Ullenhag.

Ett samhälle som öppet bekämpar främlingsfientlighet och diskriminering, är självklart en konkurrensfördel i en globaliserad värld. 

Det är självklart inte alls bra om människor hyser fientlighet mot främlingar. Jag blev själv upprörd när en busschaufför av arabiskt ursprung i Botkyrka stängde dörrarna mitt framför näsan på en kvinna av afrikanskt ursprung. Kvinnan hade sprungit cirka 250 meter med väskor och andra pinaler. När kvinnan var 1 meter från bussdörren stängde chauffören dörrarna, mitt framför näsan på henne. Jag satt själv helt paff och trodde inte det var sant. Så gör man bara inte och här hade jag hyllat Ullenhag om han tagit chauffören ordentligt i örat. Borde gjort det själv men dels blev jag verkligen chockad, dels gör partitillhörigheten att man drar sig för att bli inblandad i händelser av denna art, man vet ju aldrig hur Expressen vinklar till det. 

Vi misstänker dock att med ”främlingsfientliga” menar Ullenhag oss som är starkt kritiska till vår nuvarande immigrationspolitik. Ullenhag kan ”bekämpa” oss så mycket han vill. Vi kämpar vi också. Vi finns på gator och torg, vi finns på bloggar och i kommentarsfält, vi finns i riksdagen och vi finns i förorten. Vi finns i Skåne och i Lappland, vi finns i småstäder och i obygden. Vi är män och kvinnor, vi är arbetare och tjänstemän och vi ger aldrig upp.   

35 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket bra skrivet!
/Tomas

Anonym sa...

Tack Churchill!
Rune

Robsten sa...

Tack Tomas, det värmer alltid att höra ;-) Bra Rune, jag undrade om någon skulle reagera.

Swedish Dissident sa...

Överlag mycket bra och nyanserat skrivet, och jag hoppas få se och höra dig i riksdagen inom inte alltför avlägsen framtid. Jag håller med om det mesta, men är lite skeptisk till vissa delar. För det första så är USA:s immigrationspolitik post 1965 skit, och tror man mig inte så kan man läsa t.ex. Mark Krikorian, Peter Brimelow och kapitel sex i Byron Roths "The Perils of Diversity". Problemen i USA är inte "bara" ekonomiska, bostadspolitiska, kriminalpolitiska, utbildningspolitiska etcetera, utan handlar om att whites - den grupp som byggt landet och alltid varit i majoritet - gradvis blir ersatta av diverse minoriteter, främst Hispanics och östasiater. Det pågor liknande utvecklingsprocesser i Sverige - etniska svenskar blir successivt ersatta av minoriteter, och enligt den teori och praktik som utgör inclusive fitness (läs framför allt Frank Salters "On genetic interests") så spelar det faktiskt roll varifrån dessa minoriteter kommer. Om etniska minoriteter utgör små grupper, och primärt är här med TUT av olika slag, så är det vanligtvis lugnt i bussen, och närvaron av dessa kan till och med vara berikande (på riktigt!). Men den massiva invandringen av utomeuropéer ÄR ett problem, såväl kort- som långsiktigt. SD behöver inte bli ett renodlat etnonationalistiskt parti men det känns som att man hamnar i svårigheter när man inte har en mer klar och ärlig bild av hur man ser på den demografiska utvecklingen.

Ullenhag pratar om protektionism. Helt riktigt, Erik. Vi vill slå vakt om nationen - inte bara staten och de materiella resurserna, utan även folket.

Swedish Dissident sa...

pågår ska det förstås stå - tryckte på fel tangent i all hast.

Robsten sa...

"Jag håller med om det mesta, men är lite skeptisk till vissa delar. För det första så är USA:s immigrationspolitik post 1965 skit,"

jag tror dig. Men mycket av immigrationen är illegal. Den legala är säkert mycket striktare än vår.

Swedish Dissident sa...

"Men mycket av immigrationen är illegal. Den legala är säkert mycket striktare än vår."

Riktigt, men den legala anhöriginvandringen är likaledes ett problem, och det är nästan så att illegal invandring uppmuntras genom vissa bestämmelser. Så det finns helt klart likheter med den svenska och europeiska situationen.

Swedish Dissident sa...

Recensioner av "On Genetic Interests":
http://media.anthro.univie.ac.at/ishe/index.php/bulletin/bulletin-contents/doc_view/44-bulletin-2005-volume-20-issue-2

Micke sa...

Den tog där den skulle;) Ullentotten hasplar ur sig floskler så han nästan själv tror på det han säger. Jag har själv hand om personal iofs i byggbranchen men är totalt ointresserad var de kommer ifrån, bara de gör ett bra jobb och följer regler,tider och sköter sig. Att det skulle vara annorlunda på någon annan arbetsplats har jag svårt att tro, men krävs det en viss kompetens och man inte har den, får man inte jobbet fast man heter Muhamed, inte tack vare man heter det.
Mvh Micke

Robsten sa...

"Jag har själv hand om personal iofs i byggbranchen men är totalt ointresserad var de kommer ifrån, bara de gör ett bra jobb och följer regler,tider och sköter sig. "

Tack för det Micke, det är min uppfattning av 30 års arbetslivserfarenhet också. Jag har arbetat på arbetsplatser där svenskar varit i minoritet (långvården) inte fan har någon brytt sig om ursprunget, kompetens och arbetsförmåga är det enda som räknats, faktiskt inte alltid till svenskarnas fördel.

Micke sa...

Om att det inte alltid är till svenskarnas fördel kan jag hålla med. Vi (och då även jag) är rätt så bortskämda med arbetstider, rättigheter gentemot arbetsgivaren och annat smått och gott, om man jämför med t.ex.polacker. Med den öppna marknaden i europa på gott och ont, så har man sett hur andra jobbar. Vi, alla i Sverige, har kämpat fram dessa rättigheter men kanske har rättigheterna gått lite för långt, och till skyldigheterna räcker det med att befinna sig på arbetet under arbetstiden, inte att vara bra eller egentligen kunna sitt yrke. Kan inte den anställde sitt yrke så är det företagets fel, och man kan inte friställa någon p.g.a. inkompetens.
Mvh Micke

Mats sa...

@Swedish Dissident, du borde lägga ut dina källor som visar att invandring är negativt på något samlat lättåtkomligt ställe. Jag tänkte om dom låg på något sätt permanent på första sidan på din blogg.

Dom har ett värde när politiker hävdar att invandring i sig är något bra utan att ha några andra källor än sig själva att hänvisa till.

Swedish Dissident sa...

Mats: Lägger upp min "mångkulturkritiska läslista" bland länkarna i högerspalten. Den är en bra början.

Mats sa...

@Swedish Dissident, Jättebra!

Micke sa...

På SVD opinion så publicerades faktiskt en nästan neutral debattartikel från en fd sosse och 1 fd M anställd, numera "konsulter"
"Sverigedemokraterna går fram kraftigt i SCB:s senaste partisympatiundersökning och landar på 7,9 procent. Det finns en rad slutsatser som går att dra av denna siffra. En är att alla de som på sistone argumenterat för att Sverigedemokraternas ökande trend i opinionsmätningar varit ett resultat av undermåliga undersökningsmetoder har haft fel. En annan slutsats är att det finns något hos väljarna som Sverigedemokraterna fångar upp som inget annat parti i nuläget tyckts nå."
Inlägget är bra och någorlunda neutralt men med "farhågor" om fortsatt SD ökning.
Mvh Micke

Mats sa...

Den antirasistiska taktiken har ju varit så här i årtionden. Man utnyttjar sin maktposition och blåser på som ullenhag utan några källhänvisningar som bekräftar nånting av vad man säger. Blir man överbevisad på några punkter så spelar det ingen roll, många minns inte vart man blev överbevisad och vad som minns är enkla klyschor och klichéer. Om det var så att exporten ökade automatiskt för att man anställer invandrare så skulle äldrevården vara vår största exportindustri, sanningen är tvärtom.

När meningsmotståndare kritiserar Jimmie Åkessons artiklar så säger dom inte "Jimmie Åkesson har fel", dom säger "SD har fel". Och det är faktiskt mer taktiskt riktigt för att tydliggöra att man menar samtliga som har någon kritik mot invandringen. Det är en taktik som även SD +anhängare kunde ta till sig. Man säger alltså inte "Ullenhag svamlar" eller liknande, man säger att "alliansen grundar sin politik på felaktigheter som är helt uppåt väggarna". Mycket effektivare än att låta Ullenhag få stå ensam för idiotin. Man lämnar inte utrymme för att Ullenhag har fel men Reinfeldt kanske har rätt. Vi har en situation där Anders Borg ingår i en regering som anser att invandring av folk som är omöjliga att anpassa till samhället är lönsamt, samtidigt så får får han beröm för att vara europas bästa finansminister eller näst bästa ibland. Det omdömet är baserat på att han slipper stå för regeringens invandringspolitik.

Ullenhag använder en massa korsbevisning. En åldrande befolkning kräver mer personer i arbetsför ålder. Men ett ökande antal personer i arbetsför ålder som inte jobbar tillför inte så mycket utan är istället dyrare än den åldrande befolkningen. Jag tror att det skulle vara bra om man kunde visa på att hela hans sätt att resonera är fel istället för att ta ut enskilda felaktigheter. Med Ullenhags resonemang kunde man komma med påståendet att de första aidsfallen kom till Sverige samtidigt med lättmjölkens introduktion.

Mats sa...

@Micke, såna där artiklar pekar på en enorm förändring av attityden till SD. Hoppas att det fortsätter på den vägen.

Mats sa...

Parlamentariskt kaos om SD får 10% nästa val.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/risk-for-parlamentariskt-kaos_7737104.svd

Swedish Dissident sa...

Mats: Måste få åtminstone 15-20% för att bli en kraft att räkna med, men 10% vore inte illa.

För övrigt så är Tino Sanandaji, som skriver Super Economy, en viktig källa till massinvandringskritik. Han är lite politiskt korrekt när han talar om vissa saker, men hans kritik av massinvandringens förmenta fördelar utan pardon.

Micke sa...

re Mats:
Det har inte gått med förnedring och hånfullhets linjen så nu övergår man till skrämseltaktik, "om SD får fler mandat kommer världen att gå under"
etc.etc.
Det hade varit trevligt om dom för en gång skull läste partiprogrammet, inte ryckte loss enstaka meningar utan såg på helheten. Det skiljer sig i sak inte mycket från de andra partierna, en del är ungefär likadant med gradskillnader men med undantag för invandring och att först och främst se till att vi som bor i Sverige skall sättas främst.
Mvh Micke

Mats sa...

@Swedish Dissident:
" Måste få åtminstone 15-20% för att bli en kraft att räkna med, men 10% vore inte illa."

Jag tror att man just nu har potential för 15% och om man slutar tro på "sanningen vinner till sist" och liknande så kan man nå längre. Sanningen har aldrig vunnit själv, det är något som måste kämpas fram av människor.

"För övrigt så är Tino Sanandaji, som skriver Super Economy, en viktig källa till massinvandringskritik. Han är lite politiskt korrekt när han talar om vissa saker, men hans kritik av massinvandringens förmenta fördelar utan pardon."

Ja, han är mycket inspirerande.

Anonym sa...

Ny artikelserie i Aftonbladet där vi återigen får höra att svenskar är vidriga rasister och att de nyanlända är alltings räddning om vi bara slutar vara så rasistiska.

Micke sa...

Konstigt vad folk glömmer lätt, här är en klassiker från Ullentottens vapendragare:
http://www.dn.se/debatt/ta-medborgarskapet-fran-kriminella-invandrare
Billström verkar ha lite klarare syn än Ullentotten, jag vill påstå att han förordar nästan Sverigedemokratisk politik i vissa avseenden:)
Mvh Micke

Mats sa...

Billström? Här en video-
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1ysAevMdz5g

Billström står och ljuger om att det finns avtal som hindrar Sverige att öka kraven på försörjningsansvar vid anhöringinvandring. Motdebattör, Petzäll.

Senaste budet är att Billström visar samma respekt för dessa avtal som jag gör med tvlicensen.

Efter dessa debatter sitter den regimtrogna median med gråten i halsen och desperat väntar på att Jimmie Åkesson åtminstone ska säga EN felaktighet, eller något som i alla fall är nästan fel.

Mats sa...

Waberi, ökänd islamist inom moderaterna, har varit rektor för en skola där han infört att flickor med mens ska ses som orena, får inte vistas på vissa plaster och inte vidröra koranen under den perioden med mera.

Och detta har sedan försvarats av moderaterna i Gävle så jag anser att det borde tydliggöras att detta är något som moderaterna står för. Självklart har det inte uppmärksammats i regimtrogen media. Och självklart så ses inte Waberis uttalanden som representativa för moderaterna, vilket däremot alltid är fallet när någon SD'are säger något häpnadsväckande eftersom man tillämpar dubbla måttstockar. Och ljuger och säger att man inte gör det. Och eftersom antirasister i Sverige är dumma i huvudet, objektivt sett, så fungerar det.

Jag anser att antirasister i Sverige förvandlas till vidrigare och vidrigare människor vartefter vi närmar oss valet 2014.

Mats sa...

Bahareh Andersson skriver om alliansens kvinnosyn-
http://www.newsmill.se/artikel/2012/12/06/moderata-riksdagsledam-ter-f-rsvar-waberi-utan-grund

Hon anser att det räcker med att moderaten Waberi ändrar sig och tar avstånd från det han tidigare sagt så skulle det vara ok. Det borde vara allmänt känt för de flesta att moderaterna inte har samma krav på sina medlemmar som SD har. Riksdagsledamoten Tomas Tobé (M) och Cecilia Magnusson (M) har sedan gått ut och försvarat Waberis kvinnosyn som något som moderaterna står för.

Och varför röstar då kvinnor och även män på moderaterna ändå? En kvalificerad gissning är att dom anser att Waberis idéer bara berör muslimska kvinnor och därmed i försumlig grad svenska kvinnor, ett synsätt som bottnar i att man inte ser muslimska kvinnor som människor riktigt. Fast troligare är kanske att man inte ser kvinnor överhuvudtaget som människor.

Mats sa...

Jag skickade ett mail till en krönikör/journalist/whatever idag som såg ut så här:
"Hej,
Du har skrivit en artikel i DN
http://www.dn.se/ledare/signerat/scb-matningen-ingen-ar-immun-mot-missnoje

Och i slutet på den står det -
" Det konstaterandet får inte hindra varken alliansen eller de
rödgröna från att försöka hitta bästa möjliga recept mot
lågkonjunkturen eller från att avslöja SD:s simpla svar på
komplicerade frågor."

Vilka är de simpla svaren och vilka är de komplicerade frågorna? Jag
har stött på detta förut men aldrig haft möjlighet att fråga.

Med vänlig hälsning från Mats."

Får väl se om han svarar. Och jag är uppriktigt intresserad av att få veta.

Robsten sa...

He, he, den sista meningen där kanske går en smula för långt Mats.

Mats sa...

Antirasisterna i ett nötskal -
http://na.se/nyheter/laxa/1.1909703-pepparkaksgubbar-forbjuds-i-luciataget

Och en ytterligare orsak till att jag aldrig skulle kalla mig antirasist. Jag anser att antirasist är ett skällsord.

Mats sa...

@Robsten:
"He, he, den sista meningen där kanske går en smula för långt Mats."

"Med vänlig hälsning"? Jag kanske skulle ha skrivit rakt ut att jag är så j-vla trött på såna där fjantar som låtsas att det finns något komplicerat bakom deras idiotiska beteenden. Och även den där von oben attityden att vanligt folk inte begriper vad dom menar för att det skulle vara komplicerat.

Alkoholister brukar också ha komplicerade lösningar medans omgivningen inser den enkla lösningen som helt enkelt handlar om att sluta dricka. Det betyder knappast att det är en enkel lösning.

Men jag tänkte att jag måste gå ut mjukt för att han ska svara alls. Antirasister är ju mycket för att inte ta några debatter och vill ju inte nedlåta sig till att svara ibland. Och det är ju en väldigt komplicerad lösning när man inte har något att komma med.

Robsten sa...

Rätt läsvärd artikel, men jag är egentligen trött på hela skiten:

http://debatt.svt.se/2012/12/07/linderborgs-inkonsekvens-gor-extremisterna-till-martyrer/#comment-731306399

Micke sa...

re Robsten
Aftonbladets batikhäxa fick på nöten ännu en gång, hon har fått rejält med mothugg med rätta:)
re Mats: Jag har skickat frågor och påstående till flera s.k.
journalister, flertalet svarade inte, men de som svarade läste troligtvis bara det de ville.
Det var "politikersvar" (f´låt Robsten) man fick och var totalt intetsägande, alternativt kunde de inte svara för då hade dom visat hur fel dom hade.
Mvh Micke

Anonym sa...

Ullenhag har säkert nya "Floskelspeak Professional 2013" för Windows 8 installerat och behärskar programmet perfekt.
Med installerad plug-in "Resurser". Den är skitbra för den förklarar valfri folkgrupp (utom svenskar, de är grålagda här) till "Tillgång för Sverige !".

Sverige har officiellt 7,7% arbetslösa ?
Den "riktiga" siffran torde vara tvåsiffrig om man tog hänsyn till statsfinansierade låtsasjobb, diverse "forskare" på olika tankesmedjor och 80.000 (?) ungdomar i Norge.

I åratal har det hävdats att "vänta till 40-talisterna går i pension ..."
Nu är 80% av dessa i pension och arbetslösheten är större än någonsin !
Och det aviseras ytterligare 40.000 förlorade jobb nästa år.
Inte medräknade här är årliga 120.000 (?) nysvenskar som med 50% sysselsättningsgrad kräver 60.000 jobb/år.
Frågetecknet (?) är för att även Migrationverket är rädd för rasiststämpeln och publicerar sin egen prognos lite nebulöst.
Och Aktuellt agerar Arbetsförmedling och berättar om 32.000 potentiella jobb i Bergen/Norge.

Och vad menar Ullenhag med mångfald ?
Förmodligen som vanligt bara "mångfald-light" med spännande mat ("oh, ni äter levande fiskar till frukost, vad mysigt !") och brokiga dräkter.
För alla andra främmande mångfaldsyttringar fördöms ju dagligen i svenska medier.
Bara en sådan bagatell som en IKEA-katalog i Saudi med bortredigerade kvinnor väcker uppståndelse i Sverige ??

Varför varnas alltid för "starka bilder" vid inslag från hemländerna i Aktuellt ?
Det visas aldrig något positivt. Inga uppfinningar eller upptäckter, inga Nobelpristagare eller nya cancerterapier, inga bilar som drar 0,2 l/mil, inga nya i-Pads eller 3D-platt-TV-ar.
Bara elände !
Inte undra på att man vill till Sverige och av en minister här bli utnämnd till resurs ! Om än en outnyttjad dylik.

Brasklapp:
Om jag bodde i ett land med krig och elände så skulle jag göra samma sak som alla "flyktingar".
Söka mig till ett "snällt" land och berätta en grandios historia. Så det är INTE "flyktingarna" jag är kritisk mot.
Utan alla godhets-politiker/journalister som tror att "finns det hjärterum så finns det stjärterum".

Anonym sa...

Det var jag ovan, trodde att signaturen skulle hoppa in som under Disqus. Sorry !

Tjalle

Robsten sa...

Håller med om mycket Tjalle, men en liten reflexion här. Jag hoppas du inte skulle göra dig skyldig till desertering om det utbröt krig och vårt land blev hotat.