fredag, januari 25, 2013

Ankersjö om fri immigration

Tino Sanandaji publicerade sig på DN och sågade boken ”Migrationens kraft” skriven av bl.a. Johan Norberg. Sanandaji sågar rena faktafel som Norberg och andra fört fram i sin bok, som väl med alla faktafel får ses som en ren propagandaskrift. I slutet på sin artikel ger Sanandaji även en släng åt Centerpartiet för att de okritisk gått på det uppenbart nyliberala budskapet i boken. Nu har en ilsken Per Ankersjö replikerat Sanandajins artikel, trots att apostroferingen till Stureplanscentern inte var direkt solklar (det var ju i huvudsak boken Sanandaji argumenterade emot). Självmålen blir dock bara värre när Ankersjö ger sig på Sanandaji. De torde förövrigt inte spela i riktigt samma liga. Så här skriver Ankersjö i sin replik.

I DN (24/1) träder Tino Sanandaji fram för att göda konspirationsteorin om att vi centerpartister är fjärrstyrda och inte själva har kapacitet att fatta väl övervägda beslut om de värderingar vår politik ska baseras på.


Det är en övertolkning av vad Sanandaji verkligen skrev, men för allt i världen. Både undertecknad och en hel del andra tvivlar verkligen på om centern av i dag kan fatta väl övervägda beslut. Det sista utspelet om idéprogrammet visar just på detta. Om ett redan lågt sympatistöd för C störtdyker i opinionsmätningarna och halva centerrörelsen hotar med revolution så tyder det inte riktigt på ”väl avvägda beslut”. Vidare i Ankersjös text.

I Centerpartiets nuvarande idéprogram från 2001 står att vi eftersträvar en värld utan gränser. Vad vi menar med detta förtydligades genom vårt migrationspolitiska program 2011, där vi slår fast att Centerpartiet på lång sikt ska verka för fri invandring. Det är också denna vision som står i det förslag till nytt idéprogram som nu diskuteras
.

Så Ankersjö och de övriga runt Stureplan förstod inte att detta med ”fri invandring” var att likna med ”jag önskar mig fred på jorden”? Det är precis vad som menas med att inte ta ”väl avvägda beslut”. Vidare skriver Ankersjö.

Centerpartiets vision om fri migration bygger i första hand på den humanistiska värdegrunden om alla människors lika rätt och värde. Om man anser att mänskliga fri- och rättigheter är någonting som gäller alla, oavsett var man befinner sig i världen, är den rimliga slutsatsen att man också ska ha rätt att flytta från en plats där dessa inte respekteras.


Ja alla människor har ett lika unikt värde, vilket inte innebär att vi kan resa runt och bosätta oss i det land som faller oss in. Ankersjö kan själv testa att packa resväskorna och försöka flytta till valfritt land utanför Norden. Att man har rätt att flytta från en plats, innebär givetvis inte att man har rätt att flytta till en plats. Det finns miljoner skäl till detta, som gäller allt från kriminalpolitik till vår skattefinansierade välfärd. Detta måste varje vuxen människa bara förstå. Vidare i texten så står det följande.

Sanandajis implicerade slutsats att fri migration skulle vara något kostsamt och icke eftersträvansvärt är därmed ett tråkigt inlägg i debatten. Där Sanandaji ser kostnader ser vi människor.


En väldigt trovärdig replik av Ankersjö som ju tillhör den beryktade Stureplanscentern, känd för sin nyliberala agenda. Ayn Rand såg säkert också människor, där andra elaka människor enbart såg kostnader. Snarare ser Ankersjö, det som Sanandaji var inne på i sin artikel, pressade löner p.g.a. ökad konkurrens på arbetsmarknaden och ett avvecklat välfärdssystem. Vidare i artikeln.

Vår utgångspunkt kommer alltid vara att dessa människor är precis lika mycket värda som de människor som råkat födas i ett rikt och tryggt land som Sverige.  


Självklart är alla människor lika mycket värda och det är glädjande att nyliberaler tvingas säga detta för att försvara sin ståndpunkt. Men det har inte med migrationspolitiken att göra. Samma regler för immigration gäller ju för svenskättlingar från USA som för människor från Gambia. Till slut tar vi med detta i Ankersjös artikel.

De strukturer som idag håller människor utanför arbetsmarknaden måste förändras så att fler får möjlighet att skaffa sig ett arbete, bygga sin egen framtid och bidra till vår gemensamma välfärd.

 
Precis, det Ankersjö menar är en agenda typ Ayn Rand, i light-version möjligen. Att människor kanske kan bygga sig en framtid i sina hemländer är väl ingen tanke som slagit Ankersjö. Att människor med tiden fått det bättre i många underutvecklade länder är heller inget som debatteras särskilt ofta. Inte heller debatteras det att genom migration så kan inte ens en liten bråkdel av befolkningen i underutvecklade länder få det bättre, det gör helt enkelt ingen skillnad i det stora hela. Dessutom lär de initiativrika unga människor som vi dränerar vissa länder på behövas i den inhemska utvecklingen. Det är ändå en smula roande att nyliberaler som Ankersjö börjar prata om att ” Där Sanandaji ser kostnader ser vi människor”. Så skulle husguden Margaret Thatcher aldrig ha uttryckt sig.


34 kommentarer:

Anonym sa...

Ankersjö skriver...

. Där Sanandaji ser kostnader ser vi människor.

Så bra ,då kan jag ge fan i och betala mina räkningar/kostnader för jag är ju en människa.

Eller Stureplans.idioten Ankersjö kanske vill stå för mina kostnader ?

Lars P

Anonym sa...

Ankersjö är möjligen nyliberal i den betydelsen vänsterpropagandister använder ordet. I mer objektiv mening är han, liksom resten av (C), en välmenande socialliberal - vilket är något helt annat.

I själva verket hade Sverige, om det förts en nyliberal politik här, bara haft en bråkdel av dagens invandring.

Det är ett avsevärt avstånd mellan hur man ser på invandring inom klassisk liberalism, och inom socialliberalismen. Den senare skiljer sig i princip inte från (SD) - allt handlar bara om vilken nivå allvetande politiker anser vara den rätta.

Mats sa...

@Nisse:

Hej,

"Ankersjö är möjligen nyliberal i den betydelsen vänsterpropagandister använder ordet. I mer objektiv mening är han, liksom resten av (C), en välmenande socialliberal - vilket är något helt annat."

Tror du att det är många som uppfattat centern som mer liberala än dom är egentligen efter Maud Olofssons härjningar? Speciellt i skenet moderaternas nya inriktning.

"I själva verket hade Sverige, om det förts en nyliberal politik här, bara haft en bråkdel av dagens invandring."

Förutsatt att det bara invandrar folk som vill bli försörjda av staten. Du är miljöskadad av för mycket vistelse på högerextrema sajter :-)

Hur "illa" folk än får det socialt så handlar det ju om frihet också och där är västvärlden totalt överlägsen gentemot mena-länderna.

"Det är ett avsevärt avstånd mellan hur man ser på invandring inom klassisk liberalism, och inom socialliberalismen."

Ungefär som nationalsocialism och nationell socialism där det senare syftar på ett samhälle med en folkhemsinriktning?

"Den senare skiljer sig i princip inte från (SD) - allt handlar bara om vilken nivå allvetande politiker anser vara den rätta."

I alla fall skulle väl socialliberala kunna samsas med SD. Johan Norberg har skrivit om klassisk liberalism och han har väl blivit någon självutnämnd uttolkare av ordet. Men jag har en känsla av att han har mycket önsketänkande i vad han skriver och jag tror inte att han företräder alla liberala som han själv tycks tro.

Robsten sa...

Om vi hade fört en nyliberal politik så hade vi sannolikt haft färre ur vissa immigrationsgrupper, ganska betydande minskningar bland vissa grupper hade vi nog kunnat gissa att det hade blivit. Dock hade vissa grupper som lever på bettleri och kriminalitet inte påverkats av detta. Sedan är det så att smulorna från de rikas bord alltid är fler och större än från den fattigas bord. Problemet hade s.a.s. inte varit löst för det. En arbetslös afrikan kommer inom överskådlig tid hellre vara arbetslös här än i Gambia. Men de får ju inga bidrag? Nä, och de får de inte i Gambia heller.

Det är bara lägga ned alla tankar på att lösa immigrationsproblematiken genom en nyliberal politik. Dels vill svenska folket inte ha en nyliberal politik, det märktes tydligt när Centern gick ut med detta (fri invandring är nödvändigtvis inte nyliberalt, men hör ändå till paketet). Märkte ni att svenskarna i hög grad började sympatisera med C då?

Dels så kommer grupper av immigranter alltid rösta vänster. Detta innebär att vänstern alltid kommer att vara för stark för att avskaffa bidragssystemet i vårt land. De immigrerar hit, erhåller rösträtt efter en tid och röstar vänster. Tino Sanandajin har ju även fastslagit detta i sin första kända artikel på en borgerlig hemsida, (glömt vad den heter).

En sista reflexion. Min bekantskapskrets är begränsad i de övre stånden. Men jag har några bekanta som är förtjusta i lite mer renodlad nyliberal politik bland de något lägre stånden. Det är ibland personer som själva inte skulle dra några fördelar av en nyliberal politik (fast de tror sannolikt det själva) de skulle inte tjäna en massa pengar på något toppjobb. Ingen i deras släkt skulle heller göra det, knappt någon i deras bekantskapskrets skulle heller göra det. Det finns t.o.m. någon med nyliberala böjelser som själv skulle gå under i en sådan politik, som själv levt på bidrag under ganska långa tider. Alltså fattar de inget eller har de noll självinsikt? Eller är det frågan om ett "wannabee-syndrom"? Själv är jag som jag påtalat så många gånger förr, konservativ med en balanserad politik åt de flesta håll. Ju äldre jag blir, ju mer konservativ blir jag och ju mer tror jag på ett balanserat samhälle. Extremerna hör lite ungdomen till.

Kastor sa...

Robsten,om det vore så väl att ålderdom garanterar realism och flexibel konservatism borde vi inte ha några problem med invandrarpolitiken.

Swedish Dissident sa...

Tino Sanandaji plockat bort kommentarer på sin blogg som nämner SD (i positiva ordalag). Han tycker att det är parti med främlingsfientliga drag. Ingen kritik mot vederbörande utan bara ett sakligt konstaterande.

I övrigt så håller jag delvis med både Nisse och Robsten, och delvis håller jag ej med desamma. Det jag i vanlig ordning vänder mig mot - utöver att jag inte anser att nyliberalism automatiskt leder till färre tärande immigranter - är denna fixering vid specifika ideologiska förhållningssätt. Realpolitik handlar om pragmatik och rationalitet, och följaktligen finns absolut ingen anledning att förhålla sig till och försvara endast en viss ideologi. Släpp 1900-talet och kom in i 2000-talet, mina vänner. Folkhemmet, nyliberalism, socialliberalism med mera har vi ingen nytta av längre, förutom i den utsträckning att sådana idéer stundtals överlappar sådant som kan vara fruktbart även under nuvarande förhållanden.

Robsten sa...

@Castor.
Ja, men det är ju bara en av många faktorer som påverkar både poliotiken och människorna. Jag tog det kanske lite för givet, som allmän kunskap.

Mats sa...

Bjurvalds bok har tydligen svårt att bli helt accepterad av uttalat antirasistisk press SvD trots den uppenbara risken att bli beskylld för rasism eller något annat av de barnsliga epiteten. SvD anser att boken inte går på djupet, mer intelligenta läsare som inte behöver spela korkade för att behålla jobbet inser snabbt att orsaken till att hon inte vill gå djupare. För där i djupet finns ett SD som inte är rasistiskt och inte heller speciellt hatiskt vars politik bygger på fakta ur verkligheten och inte på överdrivna känslosamma floskler.

Robsten sa...

""Det sprids också tips om vilka journalister som bör attackeras med mejl, handskrivna vykort till hemadressen eller med ännu mer påtagliga hot.""

Jag har nyligen läst boken "Skrivbordskrigare" men minns absolut inget om handskrivna vykort till journalister. Kanske skrev Bjurwald detta, men måste vara extremt ovanligt i sådana fall.

Robsten sa...

""Hon konstaterar att Breiviks förvandling inte hade varit möjlig utan Internet.""

Hon konstaterar? Precis som om det var en etablerad sanning. Vi vet inget om detta och någon forskning finns inte på området.

Mats sa...

Jag tror det är viktigt att försöka sätta sig in i hur meningsmotståndare tänker om man vill ha en meningsfull debatt på riktigt. Bjurvalds drar ju upp Breivik som en produkt av invandringskritiska idéer. Att Jimmie Åkesson driver ett demokratiskt parti och använder sig av parlamentariska metoder är ingen skillnad för Bjurvald mot när Breivik skjuter ner meningsmotståndare. När människor kickas ur SD på ett demokratiskt sätt så imponerar det inte på Bjurvald. Och självklart inte med hennes grundvärderingar, det är mer kraftfullare system i länder där personer som yttrar sig fel blir avrättade. Och med hennes och övriga antirasisters syn på demokrati så är den ståndpunkten naturlig att Breivik och Åkesson hör ihop.

Antirasisterna ser demokratin som ett svagt system utan några större poänger, detta bekräftas av att SD sitter i riksdagen. Det är helt ok för antirasisterna med mötesstörningar och nedstängningar av SD's hemsidor, även för dom som inte deltar i handlingarna. Bjurvald och company retar sig på att svensk lagstiftning har för högt i tak när det gäller yttrandefriheten, lagen har inte räckt till för att tysta ner meningsmotståndare.

Mats sa...

Den bästa beskrivning av Breivik och hans illdåd som jag har läst.
http://www.dn.se/kultur-noje/karl-ove-knausgard-breivik-slaktade-unga-manniskor-av-samma-radsla-for-granslosh

Jag förväntade mig ingenting av artikeln och rubriken gav intryck av ytterligare en artikel byggd på floskler för att bevisa hur öppna och goda alla antirasister är. Så var inte fallet. Fascister som jag har träffat känner ingen rädsla för gränslöshet så där håller jag inte med. Men den fascistiska ideologin kan beskrivas gränssättande (jag talar inte om landgränser), så rubriken kanske inte är helt fel ändå.

Breivik tog strid för ideal där inget av de nordiska extremhögerpartierna passar in, inte ens SvP eller NRP. I SvP och NRP's ideologi ingår verkligen inte masslakt på "vita" åsiktsmotståndare som inte är makthavare.

Jag varnar för att läsa den intilligannde artikeln av Mattias Gardell som inte ger nånting. Han ger en bild av att vara lite ytligt informerad i ett ämne och sedan låtsas att han vet mer än han gör på riktigt.

Robsten sa...

Knausgards artikel var dock bra.

Mats sa...

Betablockerare botar rasister.
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/betablockerare-tycks-kunna-dampa-rasistiska-attityder

Fast hur förklarar man då att jag som är rasist äter betablockerare? Jag tror nämligen på att mänskligheten kan delas upp i raser för den som tycker det är någon poäng i det och det är ju en av definitionerna av rasist på nyspråk. Men jag är även kulturrasist eftersom jag tror att det är skillnad på afroamerikaner och afrikaner söder om Sahara. Däremot så har jag ingen förståelse för att behandla andra raser illa baserat på rasskillnader.

Fast med tanke på hur verkligheten ser ut så är det smartare att dela in människor efter etnicitet istället. Människans livsstil skiljer sig från djurens så pass att en rasindelning riskerar att bli vilseledande.

Robsten sa...

He, he, ja då får de väl dela ut dessa gratis då, till de som känner att de behöver det. Undrar när de hittar en medicin så att man inte reagerar på en vansinnig immigrationspolitik.

Mats sa...

@Robsten:
"Knausgards artikel var dock bra. "

Ja, jag tyckte också det. Han ställer frågor till läsaren utan att tala om för läsaren vad den ska tycka. Tyvärr riskerar han kanske att bli vantolkad som en försvarare av Breivik och för att ta bort användbarheten av Breivik som ett (aningen krystat) argument mot SD och kritiker av invandringen. Breivik används ju också som ett tungt argument för att begränsa yttrandefriheten.

Mats sa...

@Robsten:
"Undrar när de hittar en medicin så att man inte reagerar på en vansinnig immigrationspolitik."

Sobril och lite hibernal kanske? :-)
Fast enligt Bjurvald så räcker det att läsa anonyma och obekräftade inlägg på "hatsajter" för att lockas över gränsen och bli en ny Breivik.

Helt otroligt hur hon kan missa all negativ nyhetsrapportering om invandringen i vanlig media (som "nätkrigarna" alltid länkar till som källhänvisning).

Mats sa...

Det här var det mest verklighetsfrånvända på ett tag.
http://www.dn.se/debatt/sverigedemokraterna-ar-ett-fascistiskt-parti

Artikeln går inte att kommentera (massan ska styras © Adolf Hitler).

Enligt författaren är fascismen patriarkal, det anser han inte att islam är som han vill skydda från fascismen.

Mats sa...

Hur kan det vara tillåtet att försvara utbredningen av en uttalat patriarkal religion med mer strikt dragna gränser än andra religioner och sedan kalla ett politiskt parti för fascistiskt med hänvisning till att det är patriarkalt(?) och att det har strikta gränser baserat på konservaism?

Jag anser att historieförfalskaren Arnstad inte är trovärdig och ändå får han stort utrymme vilket betyder stort genomslag i DN.

Anonym sa...

http://www.dn.se/debatt/sverigedemokraterna-ar-ett-fascistiskt-parti

Mats sa...

Läs här

Olika forskare framhåller olika karakteristiska egenskaper hos fascismen, men en vanligt förekommande modell sammanfattar den med ett motstånd mot kommunism, konservatism och liberalism (politisk och ekonomisk) med mål att upprätta en nationalistisk och auktoritär, ej traditionsbunden stat.


Som hämtat ur SD's partiprogram, eller hur?

Citerar från Arnstads artikel:
"SD tecknar i vackra färgar ett etniskt rensat, mytiskt och pånyttfött nationalistiskt Sverige inför väljarna."

Etniskt rensat? Baserat på vad? Önsketänkande?

Och...
"Tidigare var SD hatiskt antisemitiska och partiledaren pratade om ”judesvin”."

I ett bråk och pajkastningsdiskussion med Hagge Geigert över telefon så kallade Klarström Hagge för judesvin efter att Hagge kallat honom nazist.

"I dag inkluderar SD svenska judar i ”nationen”, vilket kan förändras i morgon."

Baserat på vad? Önsketänkande igen?

...och mitt i allt skitprat står SD's partiprogram orubbligt och omöjligt för korkade antirasister att ifrågasätta.

Robsten sa...

Han är ju inte klok Arnstad. Hamnar på "the black list".

Mats sa...

Jag läste chatten med honom där han svarar på frågor om fascism och om SD. Som väntat fanns inget näthat eller hot. Det var inte så stort intresse heller så han hann med att gå in med en del inlägg själv som inte var svar på frågor. Krystade svar kan man säga. Jag tror faktiskt att han hade väntat sig en massa rabiata människor som blivit upprörda av hans beskrivning av fascism. I chatten säger han att man måste skilja på islam och fascism trots att islam innehåller exakt det som han påstår vara kärnan i fascism.

Vidare kommenterar han judarna i Tyskland på 30-talet. Att det var en allmän antisemitism i Europa på den tiden struntar han fullständigt i, eventuellt inte känner till. Han påstår att makthavarna i Tyskland gick nazisterna till mötes när de började diskutera judarna som ett problem. I verkligheten hade dom diskuterat judarna som ett problem långt innan Hitler kom till makten. Arnstad skriver att judarna var en tillgång i samhället. I verkligheten var de 500.000 judarna som bodde i Tyskland på den tiden en assimilerad grupp ungefär som idag i Sverige.

Mats sa...

Arnstad är en lika stor bluff som allt annat skräp som kommer från antirasisterna-
http://www.friatider.se/dns-henrik-arnstad-ljuger-om-sin-historia

Robsten sa...

Ingeting stämmer av det han skriver. Få se om jag skriver ett svar.

Mats sa...

Var inne på hatsajten riksdag och departement och kollade ämnet migration
http://rod.se/migration-integration

Skrämmande läsning.

Mats sa...

Tobias Billström leker sverigedemokrat.
http://www.sydsvenskan.se/sverige/regeringen-infor-tuffare-asylpolitik/

Visserligen så vet regeringen att något sådant skulle behövas, men att de ansvarslösa fjantarna som för tillfället styr Sverige skulle våga gå emot tyckar-eliten är förståss omöjligt. Reglerna syftar till en generösare flyktingpolitik enligt Billström.

Mats sa...

Hatsajten DN.se bekräftar vad andra hatsajter säger om arbetskraftsinvandringen.
http://www.dn.se/ekonomi/bara-ett-av-tre-arbetstillstand-gar-till-specialister

Och därmed är det bekräftat att alliansen har skapat arbetslösheten och speedat upp skattetrycket.

Robsten sa...

Har du inte lärt dig Mats att det heter järnrörssiter ;-)

Mats sa...

"Det är ändå en smula roande att nyliberaler som Ankersjö börjar prata om att ” Där Sanandaji ser kostnader ser vi människor”."

Jag är bara så jävla trött på såna där filosofiska skitpratare. Precis sådär har både krig och invandring motiverats. Det är samma mentalitet som ligger bakom dom som pratar om att "vinna ära på slagfältet".

Det är respektlöst mot meningsmotståndare att fläska på med poetiska övertoner, förutom att det låter löjligt.

Mats sa...

"Har du inte lärt dig Mats att det heter järnrörssiter"

Jag är gammal och hinner inte med i utvecklingen. :-)

Sen är det ju inte alla antirasister som använder uttrycket eftersom det känns lite rättshaveristiskt att dra upp en sån händelse som dessutom blev bestraffad av SD.

Mats sa...

Järnrörssiten DN.se skriver idag en hel del om arbetskraftinvandringsreformen som är helt baserad på alliansens önsketänkande och fria fantasier om invandringen.

Självklart skapar luftslottet personliga katastrofer för enskilda invandrare:
http://www.dn.se/ekonomi/papperslose-deniz-utnyttjades-av-arbetsgivaren

Mats sa...

Järnrörsiten aftonbladet.se skriver rakt ut hur dyrt det är med invandringen i kommunerna
http://www.aftonbladet.se/kultur/article16132147.ab

Chockhöj? Detta kanske är början på en rejäl avveckling av välfärden? En sån här artikel ger naturligtvis massor med röster till SD, speciellt med det ordvalet. Kan verkligen anonyma inlägg på avpixlat.info mäta sig med detta när det gäller genomslagskraft?

Robsten sa...

@Mats ja den om arbetskraftsinvandringen har diskuterats lite överallt i dag. Jag har väl skrivit en del blogginlägg om dettav redan förut, för länmge asedan har jag för mig.