fredag, januari 18, 2013

Skrivbordskrigarna – en kritisk analys av Bjurwalds senaste bok

 
Allas vår Lisa Bjurwald är oförtröttlig i sin kamp mot ”mörkrets” krafter. Ännu en bok av Bjurwald har sett dagens ljus. Denna gång har hon har synat alla de aktiviteter som sker på nätet, främst då av det Bjurwald kallar högerextrema grupper. Boken heter ”Skrivbordskrigarna” och har nyss kommit ut på förlaget Natur & Kultur, som dessutom finansierat boken genom ett stipendium till författaren. Vi känner igen Bjurwalds nu så typiska teknik för att bevisa det hon bestämt sig för att bevisa. Detta tar sig uttryck i främst tre tekniker. Dels använder hon sig av sammanblandning, hon blandar samman SD med helt andra grupper i ett textstycke, vilket gör att läsaren får intryck av att SD hyser åsikter som i själva verket en helt annan grupp står för. Dels blandar hon relevanta fakta, med irrelevanta sådana och egna antaganden, detta på ett sätt som inte läsaren har en chans att värja sig emot. Dels använder hon sig av Breivik på ett sätt som väcker anstöt och måste betecknas som ytterst oseriöst.

Det är inte fel att i en sådan här bok behandla Breivik och hans nätaktiviteter, tvärtom är det fullt relevant i en bok av denna typ. Men Bjurwald använder sig av Breivik på ett mycket tendentiöst sätt, vilket gör det direkt oseriöst. Hon använder sig av Breivik för att lägga tyngd åt just sin tes, att kontrajihad-grupperna är minst lika farliga som rena jihad-grupper. När SÄPO anmäler en avvikande uppfattning tvekar hon inte att ifrågasätta SÄPO:s prioriteringar och definitioner [sid. 172], ja hon kallar t.o.m. SÄPO för ”okunniga” i boken. Bjurwald tar upp Breivik för att ge tyngd åt precis alla teser hon vill lyfta fram, väl medveten om vilket tungt och känsligt kort det är.

Emellertid blir det märkligt och inkonsekvent när Bjurwald friskriver kristendomen från Breivik och islam från jihadisterna [sid.114].

Det går att diskutera om och i så fall när jihadistiska terrorister verkligen bör beskrivas som muslimska, på samma sätt som Breivik inte optimalt kan kallas för en kristen terrorist. Både kristna och muslimska terrorister förvanskar sina respektive religioners budskap och hävdar att de företräder kristna och muslimska intressen.


Samtidigt som Bjurwald inte tvekar att friskriva islam från jihadister och kristendomen från Breivik (som hon annars använder som ett universalverktyg för att skuldbelägga allt hon inte sympatiserar med) så tvekar hon inte att göra precis tvärtom när det gäller Sverigedemokraterna [sid. 81].

När Sverigedemokratiska politiker avslöjas med att ha skrivit grovt rasistiska saker i mejl, bloggar eller kommentarsfält, då är det inte enstaka misstag – det är Sverigedemokraterna, under anonymitetens skydd.


Ett helt annat ljud i skällan således när det gäller SD. Detta trots att de som fällt dessa ”grovt rasistiska saker” oftast blir uteslutna eller får kliva av sina uppdrag. Detta trots att utsagorna nästan alltid kommer från outbildade kommunalpolitiker eller medlemmar på gräsrotsnivå som inte fått utbildning i partiets politik eller vad som gäller i övrigt. Kan det vara så att dessa politiker ”förvanskat” SD:s budskap, på samma sätt som muslimska terrorister ”förvanskat” islams budskap?

Partiledaren Jimmie Åkessons deklarerade nolltolerans hånas på ett närmast osmakligt sätt av Bjurwald [sid. 74]. Även om Bjurwald personligen misstror avsikterna med denna deklaration, så är hennes misstänkliggörande så grov i boken att det vore omöjligt att framföra något liknande om ett annat riksdagsparti, utan att få löpa gatlopp i pressen. Bjurwald hänger här ut alla SD:s politiker i samma galge och generaliserar på ett sätt som nästan är värre än de generaliseringar hon beskyller andra grupper för. Detta trots att linjen med nolltolerans efter ett gravt övertramp har fått praktiska följder som att Ekeroth fått lämna sitt utskott, att Almqvist t.o.m. lämnat partiet och riksdagsplatsen. Sådana ”petitesser” imponerar inte på Bjurwald när det gäller SD, och nämns inte ens i boken.

Att Bjurwald är omutlig i sin kamp mot systemkritiker behöver man inte tveka över, däremot blir den mest luttrade beklämd eller t.o.m. ledsen, när hon visar upp samma tendenser som diktatorer visar upp när de känner sig hotade av opposition. Så här skriver hon på sidan 167.

Den organiserade rasismens rekryteringsbas har mångdubblats, de har infiltrerat (sic.) mainstreamnätet och de kan framstå som flexibla och öppna (sic.), vilket tycks bekräfta ”etablissemangets lögner” om deras farlighet.


Vilka Bjurwald menar med ”organiserade rasister” kan man bara spekulera i, men med stöd av Bjurwalds tidigare produktion skall man nog tolka det väldigt ”vidsträckt”. Människor som inte delar Bjurwalds politiska åsikter har alltså infiltrerat mainstreamnätet, de deltar alltså inte i det demokratiska samtalet. Denna mening var mycket avslöjande för Bjurwalds syn på oliktänkande. Samma människor är alltså inte öppna och flexibla, något sådant är omöjligt i Bjurwalds värld. De bara framstår som öppna och flexibla, de spelar självklart ett elakt spel. Låt oss komma ihåg att Bjurwald är kanske den som ivrigast har viftat med intoleransens varningsflagg, låt oss med tanke på detta, läsa detta stycke igen, sakta och eftertänksamt.

Bjurwald blandar relevanta fakta med icke-relevanta och rena personliga antaganden, på det mest försåtliga och luriga sätt. På sidan 175 skriver hon om nätaktiva systemkritiker, ”Det är naivt att tro att de bara försöker uttrycka motstånd mot invandringen”. Varför skulle det vara naivt? Exakt vad har Bjurwald för fakta bakom detta antagande? Min erfarenhet är att systemkritiker som varken är kontrajihadister eller tycker illa om invandrare, men är kritiska mot immigrationspolitiken är i majoritet på nätet. Självklart finns det också många nätaktivister av den typ Bjurwald pekar på, men hur i hela friden kan en människa som vill betraktas som det minsta seriös överhuvudtaget fälla ett yttrande likt det ovan? Självklart är det lättare att kritisera en rörelse som kan beslås med kontrajihadistiska förtecken än rörelser som enbart kritiserar immigrationspolitiken. Därför skall helst så många som möjligt falla under den förra beteckningen. Strategin är uppenbar (men är dock ett personligt antagande likväl, se där Bjurwald).

Till kategorin ”tveksamma fakta” har vi en riktig guldklimp vi absolut inte kan förbigå. På sidan 57 skriver Bjurwald detta.

När Quick Response, som granskar den svenska nyhetsrapporteringen invandring och integration, tillsammans med tidningen Journalisten frågade 1 655 journalister om de avstått från att rapportera om negativa aspekter av invandringen, svarade 70 ”aldrig”.


De som svarade ”ja” hade enligt undersökningen gjort det av pressetiska skäl. Så oerhört trovärdigt! Journalisterna svarar själva att de gör ett bra arbete. Varför inte fråga läkarkåren om de brukar glömma verktyg i patienterna under operationen eller SJ om de sköter tidtabellen på ett bra sätt. Vi svävar ju alla i okunnighet om vilka svar vi skulle få, eller hur?

En annan liten vinkling kan vi nog identifiera på sidan 44 där Bjurwald plötsligt kallar vår stats eller företagsfinansierade media för vår ”icke-vinklade nyhetsmedier”. Att på detta sätt kröna vår media som den absoluta sanningens fanbärare luktar starkt av Pravda och Sovjetunionen.  

Allt som Bjurwald skriver är naturligtvis inte felaktigt. Hon identifierar t.ex. på sidan 110 ganska träffsäkert rätt grova generaliseringar om att alla mångkulturvurmande journalisters politiska hemvist är långt till vänster, detta enligt vissa grupper av nätaktiva systemkritiker. Som de flesta torde veta finns det en hel del liberala sådana journalister, liksom en kader av MP-märkta sådana. De MP-märkta kan väl ur många aspekter också betraktas som ”vänster”. Men begreppet är nuförtiden svårt att avgränsa och ge en exakt definition på. Det Bjurwald inte ser, och självklart inte kan se ur hennes position, är att hon generaliserar lika mycket själv. Hon ser andras generaliseringar, ibland t.o.m. helt korrekt, men ser aldrig sina egna. Det är nästan så att ordet ”projektion” osökt dyker upp här. Men som de goda och seriösa nätaktivister vi är, undviker vi psykologiska termer.

Till sist då, har Bjurwald något recept för att bekämpa den enligt henne ”mörka” sidan av internet? Självklart har hon det, trots misstanken att det hon helst skulle vilja göra är att skicka STASI på alla som vågar yppa något om invandring, islam eller PK-journalister (det finns faktiskt en del syftningar om man läser noga mellan raderna). Så här skriver hon på sidan 174-175 om hur de goda på nätet skall bekämpa de slemma nättrollen.

• Vi lär oss deras argument och kan därmed motarbeta dem och deras idéer med större precision. Var kan vi motarbeta dem? I stort sett överallt. Online, i kommentarsfälten och på deras webbsajter, och i den fysiska verkligheten – från riksdagsdebatter till rasisternas besök i skolorna.
• Vi kan riskfritt hålla koll på miljön, exempelvis dess omfång, antal aktivister, hierarkier, kommande demonstrationer och internationella samarbeten. Tidigare krävdes att man infiltrerade miljön vilket, om man alls hade möjlighet, riskerade infiltratörernas personliga säkerhet. Sådana försök kunde bara företas av en begränsad skara människor (polis, säkerhetstjänst, grävande journalister) och gav inte automatiskt värdefulla resultat. I dag kan alla walraffa.

Jag önskar att fler ”antirasister” på t.ex. SVT Debatt hade tagit till sig Bjurwalds tips att argumentera med större precision. De debatter jag deltagit i har varit som att argumentera med ett godissuget barn. Man använder Inga relevanta argument alls och fakta som saknat allt vad källor heter har varit frekvent förekommande. Debattregler som att man håller sig till ämnet och undviker personangrepp har dessa nydöpta näthumanister aldrig hört talas om. Nåja, all vår början bliver svår och alla på min politiska kant följer inte heller alltid de givna reglerna, som Bjurwald påpekat i en hel bok. Min spontana tanke på Bjurwalds krigsstrategi är om det inte vore bättre om vi alla kämpade för ett korrekt och värdigt samtalsklimat, demokratin till fromma? Om det inte vore bättre att vi stod för våra åsikter och bröt dem mot andras åsikter på ett jämlikt och respektfullt sätt? Om det inte vore bättre att vi accepterade att vi faktiskt tycker olika men ändå kan se och bemöta varandra med respekt? En bra börjar är att INTE skicka arga e-postmeddelanden till Bjurwald, att INTE referera till hennes kön eller andra personliga karakteristika, när vi bemöter hennes argument på nätet. Skulle vi lyckas med det, har vi bevisat att Bjurwald har fel i sin bok.     

Bokomslag Skrivbordskrigarna : hur extrema krafter utnyttjar internet (inbunden)

40 kommentarer:

Anonym sa...

Bjurwalds (tidigare Bjurvald) gymnasiebetyg:
http://bayimg.com/fAJABAAdk

Denna illitterata histrioniker är egentligen inget att bry sig om, eftersom hon är totalt obegåvad, men eftersom etablissemanget hyllar henne så kan det förstås vara relevant att kommentera tramset. Vilka diskuterar hon i sin oerhört vederhäftiga utgåva, då? SD, Avpixlat, Peter Mangs - vad och vilka fler?

Osynlige Mannen sa...

Nu är det förstås väldigt länge sedan jag gick ut gymnasiet, men det här betygsdokumentet gör mig förvirrad. Finns det gymnasieutbildningar med så få ämnen nu förtiden? Och betygsdatum utspridda över en tidsperiod om åtta och ett halvt år?! Hur blir man godkänd i Samhällskunskap A 90p år 1996 och därefter underkänd i Samhällskunskap A 100p år 2003? (Men godkänd på B-kursen.) MVG i Engelska B, men var är Engelska A? Varför är utskriften från 2011? Har hon använt det i sin CV? Och blivit anställd?!!! Inte som kassörska med IG i Matematik...

Anonym sa...

Det är märkligt att Bjurwald och Co. tycks tro att det skulle gå att iscensätta denna enorma massinvandring utan att opposition skulle uppstå?
Hur kan de vara så naiva?
Rune

Robsten sa...

Nomen nedcio.
Ja det är i princip de hon talsr om. Hängerut Ekeroth en del. Även EDL behandlas rätt ingående.

Mats sa...

Tänk om detta varit en SD'are ...
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ex-politiker-i-varmland-begars-haktad

Robsten sa...

Rune. Ja, de trodde nog det & räknade med det. De lyckades nästan.

Mats sa...

I och med hennes bok så kan man se att pk-människor med förtroendekapital nu börjar använda detta för att slira på sanningen. Boken tycks också vara ett försök att vrida tillbaka till läget där traditionell media har en större tyngd än alternativ media på nätet. Tankesättet har sin utgångspunkt i det glada åttitalet då en enig media skrev vad folk skulle tycka och inte blev motsagda av ett besvärande internet.

Robsten sa...

"Boken tycks också vara ett försök att vrida tillbaka till läget där traditionell media har en större tyngd än alternativ media på nätet"

Utan tvekan, utan tvekan. Men boken har också andra motiv. att locka ut vänstermu...kollektivet att börja bete sig lika illa som de mest aggressiva av de systemkritiska. Ingen långsiktigt bra strategi för Sverige, oavsett ståndpunkt. Den försöker också klistra på Breivik till de kontrajihadistiska och klistra på SD till denna grupp.

Robsten sa...

"http://www.dn.se/nyheter/sverige/ex-politiker-i-varmland-begars-haktad"

Skicka till expo, de har tydligen uppmärksammat att en suppleant i KF har blivit dömd för att ha tafsat en badgäst på brösten. Mycket dumt, självklart. Men vad har Expo med detta att göra? Det är knappast något som har med högerextremism att göra.

Robsten sa...

Nomen nescio.
Nä Bjurwald är inte helt obegåvad på alla områden, tyvärr kan man säga. Hon har en litterär ådra och kan foga samman en historia. Hon har sannolikt inte ett IQ som understiger normalkvoten, trots bedrövliga mattebetyg.

Däremot är hon helt inne i sin mentala bubbla. Inte vår sak att analysera egentligen. Dessutom har hon allvarliga brister när det gäller vetenskaplig bevisföring och källor, hon har ingen aning om vad det egentligen betyder. Sanning? vad betyder det? Att man håller med Bjurwald?

Mats sa...

Bjurvald skriver:
Både kristna och muslimska terrorister förvanskar sina respektive religioners budskap och hävdar att de företräder kristna och muslimska intressen.


Dom förvanskar faktiskt ingenting, det går att vara våldsam av olika skäl och ändå vara religiös. Det är bekvämt för människor att förklara sina handlingar med hjälp av religionen eller politiken, vissa personer slipper då att konfronteras med det obehagliga att se sig själv och hur man själv är. Martin Luther King var antirasist liksom Lisa Bjurvalds och afa, ändå skiljer sig King från de övriga två. Det beror inte på att han anslutit sig till goda idéer som automatiskt gör honom till en god människa. Han var emot våld därför att han hade respekt för andra människor, inte beroende på sin lära. Han var en kristen pastor, lika kristen som löjtnant Calley som beordrade massakern i Song My (My Lay) i Vietnam.

Vad som orsakar terrorism är ingen vantolkning av en perfekt fredlig lära, det är när man likt Bjurvalds tror på allvar att läran i sig gör en till en god människa. Antirasism, nazism, kommunism är inga facit man kan följa för att bli en bättre eller sämre människa. Det är hur du själv agerar i varje enskild situation som avgör. Och vi lever inte i en perfekt värld där allt är svart eller vitt när du ska fatta dina beslut.

Mats sa...

En lära som allmänt beskrivs som god har alltid en tendens att dra till sig onda människor som inbillar sig att dom blir renade av den goda läran. Antirasister reagerar inte på att SD är det parti som är mest utsatt för våld. Att SD alltid utsätts för antidemokratiska metoder reagerar man inte heller speciellt över. Hur kan det komma sig om man förespråkar allas lika värde och en rad andra goda klyschor?

SD å sin sida måste alltid moraliskt motivera sina ståndpunkter. Den skillnaden gör att SD'aren aldrig kan gömma sig bakom en godhetsförklarande klyscha. Ponera att Erik Almqvist och Kent Ekeroth hade varit antirasister. Då hade de kunnat gömma sig bakom att de greppade aluminiumrören för att försvara allas lika värde och väldigt korkade människor hade sett det som både acceptabelt och trovärdigt.

Anonym sa...

Läst detta? Aftonbladet kultur förnekar sig inte:

http://mobil.aftonbladet.se/kultur/article16089167.ab

Robsten sa...

Helt rätt Mats.

Robsten sa...

Ahh det där med fotsoldater. Alltså jag har ingen aning om hur denna ansökan gick till. Jag har ju svårt att tro att alla föreningar som fick bidraget har gjort en bättre ansökan än SDU, men i övrigt vet jag ingenting, förutom att en i ungdomsstyrelsen visst är antirasist.

Anonym sa...

Bjurwald känns som en klockren rättshaverist som ser spöken där de inte finns.


"Det går att diskutera om och i så fall när jihadistiska terrorister verkligen bör beskrivas som muslimska."

Den raden gör mig övertygad om att SÄPO aldrig kommer ta Lisa på allvar..de ligger förmodligen på golvet och rullar runt av skratt..om jag får gissa.

Robsten sa...

ja möjligt. I alla fall tar de henne inte på allvar. Tyvärr finns det de som gör det, bland politiker och mediemänniskor.

Micke sa...

Hon får säkert ett slags pris av likasinnade tillsammans med utdrag ur boken i alla kulturkretsar och tv som gratisreklam för "den enda sanningen".
Man såg ju Gellert Tamas rasistförklarade halva svenska folket som ifrågasatte varför det bara finns så stor del apatiska barn i Sverige.
Sen Sundströmskan, nästa gudaliknande stjärnskott på den antirasistiska himlen.
Deras stjärnstatus kanske falnar men de har för all framtid lyckats skapa sig plats i soffprogram och en livstidsförsörjning anordnad av sina egna likar.
Att deras alster sågas av vid fotknölarna av experter och utomlands påverkar inte hjälteglorian ditsatt av vänstervännerna hemma, dom har ju rätt åsikt och det är det viktigaste, fakta är bara för de oinvigda.
Mvh Micke

Robsten sa...

Hon har ju redan fått ett pris, hummerkniven eller något.

http://www.journalisten.se/nyheter/greider-och-bjurwald-prisas-av-aftonbladet

Micke sa...

Ja, men det var för nå´t annat!
Typ" som delas ut till liberaler som står för det som är sant och relevant, som går till källorna tänker kritiskt, och vågar stå för en egen åsikt också om den är inopportun och som försvarar yttrandefrihet och alla människors lika värde"
Falskt så gott som alltihop och det sista i den meningen är just det den människan inte gör, hur f-n kan man då få pris för det??
Det är så j-a dumt så det borde vara straffbart.
Mvh Micke

Robsten sa...

Ja jag höll ju på att ömsom svimma ömsom skrattkrampa när jag läste det.

Mats sa...

Fast det blir sådär makabert när man inte tar debatter med motståndare, man övervärderar sig själv. Den amerikanska snabbmaten och stora orsaken till fetma, pizza, lever ju kvar i antirasisternas "argumentering" sen 80-talet.

För att SD ska slippa denna fälla så är det bra om man strävar efter en höjning av nivån trots att motståndarna inte höjer sin nivå och inte blir lat. Det har man faktiskt gjort hittils vill jag tillägga. Men det är ändå bra att ha fokus på att vässa argument och ta bort det som är dåligt och absolut ta bort sånt som är överbevisat eller som ändrats.

Robsten sa...

Absolut! Helt rätt.

Micke sa...

Nasrin Sjögren sågar i alla fall Bjurwald, hummusskedsvinnaren eller vad det nu var.
Inlägget finns på facebook och fria tider
Mvh Micke

Mats sa...

På sidan 114:
"Det går att diskutera om och i så fall när jihadistiska terrorister verkligen bör beskrivas som muslimska, på samma sätt som Breivik inte optimalt kan kallas för en kristen terrorist."

Visst kan han väl kallas en kristen terrorist. Han stred ju för en del kristna ideal, enligt han själv. Fast då mörkas ju det faktum att han tillhörde en världsomspännande rörelse, visserligen med bara han och hans mamma som medlemmar varav hon inte visste det.

Kul vinkling av Bjurvalds, att visa tolerans för Breivik och kristendom för att fiska efter tolerans mot islam Jihadterrorister.

Robsten sa...

Tror det snarare handlar om att hon inte vill ge sig på vare sig kristendomen eller islam. Vad hon verkligen vill ge sig på, kan vi kanske gissa...ähum...

Mats sa...

Jag tror att det näthat som Bjurvalds pratar om till största delen handlar om att prata förbi varandra. Som när till exempel Fridolin pratar om att se vad som sker i Malmö som möjligheter samtidigt som reportrar beskriver våldsamma händelser som får Malmö att likna en krigszon. Reportrarna låter naturligtvis våldsamma och hatiska då.

Antirasisterna har ju också bestämt att all kritik av invandringspolitiken är lika med främlingsfientlighet och fientlighet är väl lika med hat?

Anonym sa...

Media har ju valt att mörka näthatet. Dom har inte lyft fram några exempel på hatfyllda kommentarer från ica-kuriren och inte heller rotat vidare i hat som Mazetti utsatts för.

Robsten sa...

Precis. Men i dag har Orrenius på twitter sagt att man kan kritisera immigrationpolitiken utan att vara rasist. Framsteg.

Mats sa...

Det var jag som råkade bli Anonym.

Mats sa...

"Det går att diskutera om och i så fall när jihadistiska terrorister verkligen bör beskrivas som muslimska, på samma sätt som Breivik inte optimalt kan kallas för en kristen terrorist."

Det finns en del likheter här. I båda fallen handlar det om att se traditioner och synsätt inom respektive religion som hotad. Det betyder inte att Breivik är särskilt mer kristen än andra i sin vardag och det betyder inte att jihadisterna är mer fundamentalister än andra muslimer, snarare aningen mindre. Däremot återfinns Breiviks tankar hos den kristna högern i USA som också har haft förståelse för honom. Diverse imamer runtom i världen har visat stor förståelse för terrorister, senaste exemplet i Norge.

När muslimer börjar hylla terrorister så blir dom plötsligt kallade islamister, trots att ingen på ett trovärdigt sätt kan beskriva skillnaden mellan en muslim och en islamist.

"Islamisten vill införa sharia och ser islam politiskt i samhället!". Njaa, det vill han faktiskt inte. Han ser islam som hotat beroende på hur omgivningen beter sig. Det är i alla fall min slutsats om man verkligen lyssnar på vad dom vill och inte bara läser medias upprörda beskrivningar av folket bakom terrordåden. Terroristen hyllas inte för själva dådet utan för sitt mod att stå upp för islams värderingar och att han offrar sig själv (ibland) för att bromsa en utveckling mot en värld där muslimer inte kan leva.

Robsten sa...

Ännu en statsvetare som skämmer ut kåren med lösa antaganden och egna åsikter utan påvisbar grund. Malena Rosén menar att Centerns dåliga siffror INTE beror på att folk skulle ogilla de tokliberala idéerna, utan att det beror på bilden av ett parti i kris. Förmodligen en försvinnande minoritet av befolkningen som gillar månggifte t.ex.
.

""–Jag tror att många väljare inte bryr sig om hur pass liberalt Centerpartiet är. Vad väljarna ser är istället ett parti som sagt att de ska bli tydligare men nu bråkar och inte vet vad de själva vill, och en partiledare som inte verkar ha kontroll, säger Malena Rosén. ""

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/interna-kritiker-inte-overraskade_7843536.svd

Mats sa...

Undrar om MP är på riktig nedgång? Dom tror ju att dom kan vinna röster på att bli SD's huvudmotståndare eftersom media utmålat SD som sin största motståndare.

Micke sa...

Re Mats
"Dom tror ju att dom kan vinna röster på att bli SD's huvudmotståndare eftersom media utmålat SD som sin största motståndare"
Är det inte samma sak;)
Och Malena Rose`n, är inte dåliga siffror ett tecken på att folk inte delar ideérna sedan därav blir man ett parti i kris, det är iaf så jag ser det.
Centern sjönk som en gråsten efter de presenterade sin politiska ide´samling eller snarare brist på politik.
Mvh Micke

Robsten sa...

Grejen är att Rosen bara gissar, och på sätt och vis försvarar idéprogrammet, det var ju inte de som drao ner siffrorna trodde hon. Hur kan hon tro det? Vad har hon för grund att tro detta? Alltså en statsvetare skall väl inte gissa eller önsketänka. Så lågt.

Robsten sa...

För tidigt att säga något om MP:s nedgång. Vi måste ju komma ihåg att alla inte tänker som vi. Jag kan tänka mig att MP går upp en smula. Alltså de som tidigare sympatiserade med dem, var har de tagit vägen? De kan nog återvända.

Anonym sa...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]casino games[/url] hinder the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]online casinos[/url] unshackled no set aside bonus at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]no lay gratuity
[/url].

Mats sa...

Föreställ er en resa bakåt i tiden, tidigt 90-tal eller sent 80-tal, en tid då inget internet fanns. På den tiden fanns det naturligtvis också flera Lisa Bjurvald, skillnaden mot nu är att det fanns absolut ingen granskning av någon alternativ media. På den tiden skapades SD's mörka historia och dessförinnan hade kampanjen BSS dömts ut som rasistisk.

Det kan ju i och för sig tilläggas att SD hade demonstrationer på den tiden då man fullständigt struntade i vilka som deltog. Anders Klarström talade om i media att demonstrationerna var öppna för allmänheten vilket resulterade i demonstrationer med deltagare som knappt visste vad det hela handlade om. Öldrickande skinheads deltog i "festligheterna" och dom tyckte det var kul att provocera motdemonstranterna med att stå och heila (vilket gav ett visst negativt intryck av demonstrationerna...).

Trots allt detta så skapades SD i en anda som var emot rasism, detta erkänns även i expos skola om högerextremism.

Puh! F--n vad det har gått framåt sen! SD har haft en explosiv utveckling jämfört med all annan politisk rörelse i världen.

Anonym sa...

Tack Robban,
jag gillar lååååånga genomgångar. Bjuder på en kort dock, en lista på allt Lisa B inte vill diskutera, i datumordning:

http://sjunne.com/2013/01/23/chronology-of-islamist-terrorist-attacks-and-plots-2000-2013/

Lev väl !
Janne Sjunnesson

Mats sa...

Jättebra sammanställning Sjunnesson (den utvalde? Sjunde son av sjunde son :-)). Påminn om den på fler ställen.