lördag, mars 02, 2013

Europakonventionen som retoriskt tillhygge - Reva


I samband med polisens Reva-projekt har det stormat om metoder och tillvägagångssätt för hur polisen arbetar med att hitta och avvisa människor som befinner sig i vårt land olagligt. Inte bara de väntade kulturpersonligheterna har höjt sina röster utan också en del politiker, företrädesvis socialdemokratiska sådana. De vet ju att de inte behöver ta så stort ansvar eftersom de sitter i opposition. Fakta och ett långsiktigt ansvar lyser med sin frånvaro i debatten. De socialdemokratiska EU-parlamentarikerna Anna Hedh och Marita Ulvskog skriver så här i DN.

Slentrianmässiga id-kontroller på personer som inte "ser svenska ut" är helt och hållet avskyvärt och går emot Europakonventionen som Sverige skrivit under.

Katarina Berggren vice ordförande i Polisstyrelsen uttrycker sig så här i Aftonbladet

Jag blir verkligen bekymrad över de erfarenheter som många invånare i Botkyrka upplever på väg till jobb eller skola, där man upplever sig diskriminerad. Det handlar om stockholmare, som är födda i Stockholm, men som har ett utseende som bygger på att de har utländsk bakgrund

Nu sker kontrollerna bara på personer som utnyttjat kollektivtrafiken utan att ha betalat för sig, som ledarbloggen på SvD konstaterar. Struntar man i att betala för sin resa bryter man mot lagen, om någon politiker har en annan åsikt för de vara så goda att meddela detta. Sitter man i Polisstyrelsen så kanske man borde överväga om man skall sitta kvar där med en sådan inställning. Är man på väg till ”jobb eller skola” får vi hoppas att man har ett giltigt färdbevis med sig, då slipper man nämligen bli kontrollerad.

Jag har själv rest varje morgon till Stockholms stad och jag har inte sett röken av vare sig någon kontrollant eller Reva-polis. Problemet har sannolikt förstorats upp enormt. Däremot har jag ett flertal gånger stött på personer som äskat bidrag för deras leukemisjuka barnbarn, vackert porträtterat på ett fotografi och ibland ackompanjerat av rumänska folksånger på dragspelsmusik. Vi har ett samhällsproblem med att människor befinner sig i landet olagligt och det är polisen och statsmakternas åliggande att åtgärda detta problem. Ofta ser dagens populistiska politiker och kulturpersonligheter inte skogen för bara enskilda träd. Därmed inte sagt att alla åtgärder skulle vara tillåtna eller etiskt försvarbara. Skulle polisen kontrollera personer enbart på utseende skulle deras handlande vara svårare att försvara (även om det lagmässigt och t.o.m. enligt Europakonventionen fortfarande skulle vara korrekt).

I en ledare på DN nås också en del riktigt låga retoriska och tankemässiga bottennapp. Så här skriver redaktionen.

I berättelserna om människor som stoppas och avkrävs identifiering bara på grund av utseende saknas till och med fernissan. Sådan kontroll är inte tillåten.

För det första gäller det människor som reser utan betalning, ett klart lagbrott och en klar felaktighet av ledarredaktionen på DN. För det andra har polisen all rätt att fråga om ID-handlingar, påståendet att detta skulle vara olagligt är hårresande. Sedan är det en annan sak att man som medborgare har rätt att vägra gå med på en sådan kontroll.

Även en del kulturpersonligheter har fått rejält med medialt utrymme för att ”rasa” mot de elaka poliserna. Ann Heberlein (yrke, kulturpersonlighet i största allmänhet med kristen profil [måhända]) skriver på DN kultur följande.

Ingenting, inte ett ord, inte en stavelse, antyder att det är människor det handlar om, riktiga män, kvinnor och barn med drömmar, rädslor, viljor, ja en hel massa liv. Det där ”verkställighetsarbetet” handlar om människors liv. Om att människor, ännu en gång, får sitt liv raserat och drömmar krossade, på ett ”rättssäkert och effektivt” sätt.

Jag förvånar väl alla när jag ger Heberlein rätt. Det är många människor som får sina drömmar krossade och kanske sina liv raserade. Hela migrationssystemet krossar sannolikt många drömmar och många liv. Arbetslöshet och kriminalitet krossar också mångas drömmar och att leva innebär att man kan råka ut för hårda bakslag. Nu kan man fråga sig om dessa drömmar ändå går att förverkliga när man väl fått avslag på sin asylansökan. Det handlar snarare bara om att acceptera den verklighet som redan ligger för handen.

En genomtänkt migrationspolitik med klara och tydliga ramar skulle sannolikt minska antalet krossade drömmar, även om det skulle innebära att betydligt färre fick uppehållstillstånd i vårt land. På lång sikt finns ingen annan utväg än att människor måste förverkliga sina drömmar i sina hemländer och därmed utveckla dessa länder och göra dem drägliga att leva i. Det är en smärtsam insikt för många men det är också en nödvändig insikt.

Vi håller också på att glömma bort att det är politikers och andra beslutsfattares uppgift att föra en långsiktigt ansvarsfull politik, snarare än att hela tiden snappa åt sig populistiska poäng i en Robinsson liknande tävling där ”snällaste” får stanna kvar. Politiker skall långsiktigt bedöma vad som är bäst för nationen och det folk som valt dem, även om detta skulle innebära att DN:s ledarredaktion inte utser dem till dagens politiker eller beslutsfattare. När yrkespolitiker med en lön i Bryssel som verklighetens folk inte ens kan drömma om, kommer dragandes med Europakonventionen och FN för att hindra och skambelägga polisens arbete, då har skam gått på torra land. 

7 kommentarer:

Robsten sa...

Professor Tullberg om immigratiosvansinnet: http://www.newsmill.se/node/49422

Utlandssvensk sa...

Ja, retoriskt tillhygge stämmer bra. Jag har en gammal Jur. kand från Sverige och har delvis följt hur man tillämpar just Europakonventionen. Det som man kan notera är att rapporteringen är minst sagt selektiv.

Medierna älskar att häva ur sig påstående som ofta saknar realistisk juridisk förankring när det handlar om deras prioriterade "värdegrundsfrågor". Detta är ett utmärkt exempel, där sannolikheten för att erhålla en fällande dom i Europadomstolen torde vara noll.

Å andra sidan skriver man knappt alls om de många fall när svensk lagstiftning uppenbarligen står i strid med konventionen eller när fällande domar har utdelats, vilket har skett ofta.

Av intresse i detta sammanhang är möjligen att svenska högsta domstolen (HD) publikt i en dom (fallet Åke Green) har erkänt att HMF (hets mot folkgrupp) lagstiftningen står i direkt strid med just europakonventionen men att man trots detta inte ser ett behov av att ändra lagstiftningen.

Tydligare kan det knappast sägas: Sverige struntar fullkommligt i internationella åtaganden när de inte passar in i den rådande PK mallen. För övrigt genererade det fallet, dvs Åke Green, mer internationell uppmärksamhet än någon annan svensk nyhet sen mordet på Olof Palme. Men det kunde man aldrig tro om man bara konsumerade svensk media.....

Mats sa...

Jag har fått upprättelse! För flera år sedan så blev jag stämplad som förintelseförnekare för att jag hävdade att den dokumentation som finns om förintelsen pekar på att aningen mindre antal judar dog i de kända koncentrationslägren. Samma siffror och källor användes av folk som aktivt ville bagatellisera(!?) förintelsen, det handlar alltså om att c:a 2,5 miljoner judar skulle ha strukit med under den aktiva perioden. Nu har förintelsemuseet visat att jag (och en del andra) hade rätt och att siffrorna stämmer ändå. Dom kända dödslägren var inte så effektiva som det påståtts, dom hade assistans från andra hittils ej kända läger.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/forintelsen-var-varre-an-man-trott

Forskningen förklarar hur siffrorna 2,5 miljoner och 6 miljoner (en bit över faktiskt) går ihop. Historierevisionister (allmänt kallade förintelseförnekare) borde få lite upprättelse, utan deras forskning hade inte förintelsemuseet i Washington fått anslag för att bedriva denna forskning.

OBS! Detta handlar om siffror som inte tar någon som helst hänsyn till det enorma lidandet bakom.

Historien lär oss att staten har väldigt lätt att dra igång vilka vansinnigheter som helst om inte medborgarna är kritiska till informationen från staten. Mindre aggressiva grupper är betydelselösa, startskottet för förintelsen är fortfarande kristallnatten som initierades 1938 av dåvarande tyska staten (Hitler valdes 1933) och det är ungefär fortfarande samma typ av männskor, då som nu, som utan kritiskt tänkande sväljer statlig propaganda och nyspråk.

Mats sa...

Utlandssvensk:
"Av intresse i detta sammanhang är möjligen att svenska högsta domstolen (HD) publikt i en dom (fallet Åke Green) har erkänt att HMF (hets mot folkgrupp) lagstiftningen står i direkt strid med just europakonventionen men att man trots detta inte ser ett behov av att ändra lagstiftningen. "

Det där är intressant faktiskt. Dessutom så förvanskades Åkes predikan i en enig media som endast hade internet som motvikt. Han predikade om fenomenet homosexualitet och försökte vara noga med att skilja på fenomenet och människorna. Genom diverse felciteringar av honom så är det många som fortfarande tror att han sa att "homosexuella är en cancerböld" som ska opereras bort, som utan större problem kan tolkas som att han ville utrota homosexuella människor.

Jag anser att hans predikan var delvis korkad och aningslös eftersom han diskuterar som om homosexualitet är en vald åsikt och inte något genetiskt. Hur sanningen än ser ut så hade inte Åke underlag för att uttala sig som han gjorde. Däremot så hade han full moralisk rätt att uttala sig som gjorde om man vill ha kvar religionsfriheten.

Mats sa...

Norge klagar över svensk invandringspolitik.
http://www.dn.se/ekonomi/norsk-klagan-over-svensk-invandring

"– Både Sverige, Polen och en del andra länder bör lägga större vikt på den egna arbetsmarknaden. . . Norge kan inte rädda Sverige från ungdomsarbetslösheten, säger Aarnes och hävdar att Sverige inte tar sitt politiska ansvar."

Mats sa...

Måste vara ett skönt jobb att vara finansminister utan ansvar.
http://avpixlat.info/2013/03/04/mer-pengar-till-invandringen/#more-48571

Jag tror att vi måste anpassa skolan till att många kommer från länder med väsentligt sämre utbildningssystem, säger Borg. Redan i höst bör vi titta på om det finns förutsättningar att göra något. Men jag tror att det är ett så allvarligt problem att vi bör hålla på med det i ett antal budgetar innan vi är framme.


Det finns alltså folk som på allvar anser att Borg är en bra finansminister. Grundat på vad?

Han menar alltså att det bara är att ösa in mer pengar trots att det är ett stigande problem. Lite som när alkoholister anpassar sig till sina problem vartefter, så långt det går.

Robsten sa...

Jaa...phhuu...vilken vansinnig politik.