fredag, april 19, 2013

Invandring och godhet


Vårt behöv av att bli älskade är omättligt. Hur många har inte drömt om att bli en firad idrottsstjärna, artist eller bli uppmärksammad som en hjälte i en krissituation? Självklart beror dessa drömmar på att vi vill bli uppmärksammade och uppskattade av vår omgivning. Vi har också ett behov av att framstå som goda och ridderliga, det är ett av de ideal samhället socialt sett premierar. Få politiska områden bjuder på så uppenbara tillfällen för en politiker att framstå som god som immigrationspolitiken. Detta område har i princip blivit sinnebilden av godhet för dem som ställer sig på rätt sida, i bjärt kontrast mot den rena ondskan. Exemplen på detta är så talrika och ständigt återkommande att enskilda källhänvisningar torde vara överflödiga.  

Det är självklart inte fel att vara god och göra gott, tvärtom så är det i högsta grad berömvärt. Motsatsen att vara ond är lika självklart destruktivt, i en fallande skala från folkmord till att reta sin lillasyster. Tyvärr är människans natur komplicerad och det är inte riktigt samma sak att framstå som god, just för att påverka omgivningens respons, och att verkligen vara god och göra gott. I själva verket är det själva definitionen på psykopati att just vara en mästare i att manipulera sin omgivning när det gäller att ge intryck av godhet, medan man samtidigt enbart tänker på sig själv [psykoanalytikern Karen Horney har ingående beskrivit detta, för den intresserade].

K Horney
Hur förhåller det sig då med äktheten hos alla politiker som vill skylta med sin ”humana” immigrationspolitik och samtidigt peka ut de onda blåsipporna? Det är omöjligt att avgöra i varje enskilt fall och vi skall akta oss för att peka ut enskilda människors egenskaper, speciellt när vi inte känner dem personligen. Det finns sannolikt människor som på ett äkta sätt verkligen vill hjälpa utsatta grupper i andra världsdelar. Vi kan dock konstatera att många ömmar för hemlösa flyktingar på andra sidan jordklotet och pekar ut de vilka inte genast vill erbjuda uppehållstillstånd som ondskans inkarnation. Samtidigt kanske samma person inte ägnar en tanke åt uteliggarna i sin egen hemkommun. Om man ändå ägnar en tanke åt uteliggarna och vill föreslå en post i kommunbudgeten för att hjälpa denna grupp, så pekas ändå inte det protesterande moderata kommunalrådet ut som ondskans inkarnation, vilket är fallet i det globala exemplet. Likaså är den ond som vill hjälpa flyktingarna med resurser i stället för att erbjuda en fristad i vårt eget land, detta trots att man kanske kan hjälpa 100 gånger fler att överleva med hjälp på plats.

Hjälp att överleva med ekonomiska och personella resurser räknas inte på något sätt. Det är just lösningen med uppehållstillstånd som är den magiska nyckeln till godheten. Man undrar om det ens skulle hjälpa om vi kunde svinga ett magiskt trollspö som genast skulle förvandla förhållandet i det aktuella landet till välstånd, fred och frihet, eller skulle det också vara ett uttryck för avgrundsdjup ondska? Allt detta pekar på att det föreligger en icke försumbar diskrepans mellan verklig godhet och att synas vara god inför omgivningen.

Vi verkar också ha glömt bort att politikernas ansvar är att stifta lagar, förvalta skattebetalarnas pengar och skydda landets befolkning på bästa sätt. Ansvaret för folkvalda är inte att populistiskt framstå som en riksdagens Florence Nightingale, samtidigt som man raserar inhemska strukturer. Det är just för att förvalta samhället på bästa sätt som från början var politikernas kall, till medborgarnas fromma. Det var deras explicita ansvar. Att det politiska livet med tiden understundom nästan blivit variant av en Robinson-tävling där det gäller att samla godhetspoäng för att inte bli utröstad av det egna partiet eller media var aldrig meningen med vårt parlamentariska system. Utvecklingen måste betraktas som en avart av demokratisk parlamentarism. Också medierna och journalistkårens makt över partipolitiken i allmänhet och immigrationspolitiken i synnerhet måste betraktas som en demokratisk avart. En förhållandevis liten klick journalister får en helt orimlig makt över landets politik. Detta eftersom de flesta politiker i grunden är rädda för journalisternas semantiska vrede. Samfällt kan journalistkåren både avsätta och förnedra den politiker som får för sig att ändra på immigrationspolitiken (se Billströms senast).    

Självklart innehåller inte godhetsargumentet någon sakpolitik. Mellan raderna säger man i princip att ”jag är god medan du är ond”. Det är ingen sakpolitik utan man spelar på känslor av moralisk överlägsenhet och demoralisering av motståndaren. Devisen ”allas lika värde” blir ett sätt att inte ens behöva diskutera om vi skall hjälpa 10 000 människor på plats så att de överlever men får stanna i sitt hemland med en lägre levnadsstandard, eller om vi i stället skall ge asyl till 100 människor med en högre levnadsstandard. Eftersom ingen varken har ifrågasatt ”allas lika värde” eller givit någon förklaring på vad det egentligen betyder så måste ”allas lika värde” betyda att man ger uppehållstillstånd åt hundra personer och låter de andra 9 900 andra klara sig bäst de kan. Detta i stället för att ge hjälp åt alla 10 000 på plats. Rent logiskt skulle man nästan kunna tro att ”allas lika värde” betydde det rakt motsatta.  

I stället för att diskutera sakpolitik värnar man det moraliska prerogativet och satsar alla resurser på att demonisera sin politiske motståndare. Innan SD blev ett parti av betydelse var alla bedömare i Sverige överens om att just detta med att demonisera sin politiske motståndare var det absolut sämsta med amerikans politik, nu är vi alltså där själva. Hur detta med demonisering går ihop med det upphöjda godhetsidealet har heller aldrig fått något godtagbart svar. 

UPPDATERING:
Och så här funkar då godheten i praktiken, från Ekot

"På grund av ökat tryck på Sverige då det gäller flyktingtillströmning och bostadspolitik har kommuner i större utsträckning än tidigara sagt nej till att ta emot både asylsökande och kvotflyktingar. De senaste åren har man inte kunnat leva upp till sitt åtagande, kvotflyktingar är de speciellt utsatta flyktingar som utses av UNHCR, FN:s flyktingorgan. Förklaringen till varför de sedan inte får komma till Sverige beror på att man ej fått klart från någon kommun om placering."

UNHCR är kritiska till att kvotflyktingar får vänta på resan till Sverige då det är de mest utsatta och drabbade. Karolina Lindholm-Billing är chefsjurist på UNHCR.– Flyktingar som har varit utsatta för tortyr, våldtäkt som har skador från krig och förföljelse och därför är i stort behov av medicinsk vård psykosocialt stöd, det kan vara barn som har förlorat hela sina familjer i det krig som de har flytt från, säger Karolina Lindholm-Billing.

27 kommentarer:

Mats sa...

Bra skrivet.

"Innan SD blev ett parti av betydelse var alla bedömare i Sverige överens om att just detta med att demonisera sin politiske motståndare var det absolut sämsta med amerikans politik, nu är vi alltså där själva."

Fast det är lite skillnad. Demoniseringen i USA syftar inte till att göra en själv till en godhetens apostel, där handlar det bara om att få motståndaren att framstå som opålitlig. Den typen av demonisering kan man se lite av i Sverige också, som när järnrören blåstes upp i regimtrogen media.

Anonym sa...

Finns det något av Karen Horney på klar och begriplig svenska?
Skulle vara intressant att läsa.
Rune

Johan sa...

Har du någon länk till en text (eller referens till en bok) av Karen Horney, där hon skriver ingående om detta?

Hennes nisch inom psykologin/psykoanalysen var väl annars den neurotiska människan.

http://www.muskingum.edu/~psych/psycweb/history/horney.htm

Robsten sa...

"Hennes nisch inom psykologin/psykoanalysen var väl annars den neurotiska människan."

Det stämmer absolut. Men hennes definition på neuros var att man vill/tror sig vara någon man inte är. Jämför med godhet och snällhet, som hon skrev mycket om.

Robsten sa...

"Finns det något av Karen Horney på klar och begriplig svenska?
Skulle vara intressant att läsa."

Alla hennes böcker är utgivna på svenska, jag har i alla fall läst dem på svenska.

Anonym sa...

"Alla hennes böcker är utgivna på svenska"
-----------------
Bra! Då skall jag leta på biblioteket. Psykologi är ett ämne som jag har börjat intressera mig för sedan ett par år.
Rune

Johan sa...

Robsten, jag vill minnas att jag sett en uppgift att Sverige tar 30% av Europas kvotflyktingar.

Vet du, om det stämmer? För 2010 hittar jag:

"the European countries together welcomed less than 9.000 under UNHCR resettlement programmes. Among them some have continuous resettlement programmes, under which they take annual quota of refugees: Sweden has a yearly quota of 1900 refugees and Norway accepts 1400 refugees per year."

http://reliefweb.int/report/world/europe-should-accept-more-refugees-need-safe-resettlement

Robsten sa...

Nä Johan. det fanns en tid när jag hade koll på alla siffror, men jag orkar inte längre.

Mats sa...

@Johan,
http://www.realtid.se/ArticlePages/200712/14/20071214095119_Realtid971/20071214095119_Realtid971.dbp.asp

http://www.europaportalen.se/2013/03/sverige-tredje-flest-asylansokningar-i-eu

Mats sa...

Felet är väl när man börjar benämna sig själv som god utan någon hänsyn till vad andra tycker. Inom antirasismen i Sverige så växer självgodheten och har nått det stadium där dom börjar prata om att vägra ta debatten. Dom gjorde ju inte det före internets tid och eftersom dom är i total avsaknad av självrannsakan så anses deras tidiga linje som demokratiskt riktig. Dom kan ju inte ha fel liksom.

Imbecilla bisittare till antirasisterna brukar hävda att dom måste ju ha rätt att ta vilken debatt de vill, det är väl ändå frivilligt? Och det är ju sant, demokrati är ett löst och bräckligt system där det inte ingår att tvinga någon att debattera. Demokratin förutsätter att makthavare i olika positioner har en viss demokratisk mognad och förståelse för att det är väldigt odemokratiskt att utnyttja demokratins svagheter för att köra över stora opinioner.

Robsten sa...

Patrik Lindenfors om Peter Weiderud och broderskapsrörelsen. Lite som jag själv tycker:
http://blog.lindenfors.se/index.php/2013/04/21/skandal-att-mustafa-far-ga-nar-weiderud-sitter-kvar/

Robsten sa...

" Inom antirasismen i Sverige så växer självgodheten och har nått det stadium där dom börjar prata om att vägra ta debatten."

Eller är det desperationen som växer?

Robsten sa...

"Imbecilla bisittare till antirasisterna brukar hävda att dom måste ju ha rätt att ta vilken debatt de vill, det är väl ändå frivilligt?"

ja det är väl inte bara bisittarna som hävdar det, utan de själva också. Självklart är det frivilligt att ställa upp i en debatt, för alla. Dessutom skall man inte heller lockas in i en debatt under falska förespeglingar, om Sveland verkligen blev lurad eller inte vet ju inte vi, så vi låter det vara osagt.

Däremot blir det problem om man skriver en bok med starka ideologiska förtecken, där man framför mycket påtagliga åsikter. Om denna bok sedan får en enorm uppmärksamhet och gratisreklam av hela medie-sverige, och om man därefter deklarerar att man minsann inte tänker ta en debatt om bokens innehåll, DÅ blir det mycket märkligt.

Mats sa...

Dilsa Demirbag om Mustafa och islam-
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dilsa-demirbag-sten-omar-mustafa-ar-inte-en-vanlig-muslim

Johan sa...

@ Mats

Tack! Jag letar emellertid specifikt efter hur stor andel av Europas kvotflyktingar, som Sverige (svenska politiker) accepterar.

(Kvotflyktingar söker inte asyl i Sverige; de har tilldelats flyktingstatus av UNHCR.)

Jag har sett (eller hört), att Sverige skulle ta 30% (!) av Europas kvotflyktingar och letar efter en källa för den uppgiften.

Robsten sa...

DN artikel av Orrenius om Svenska Kyrkan

“”Vad tycker du om Seglora Smedja?
Dag Sandahl ler.
– Jag älskar dem. Som en finne i röven under en cykelsemester på Gotland.””

DN Orrenius om Svenska Kyrkan

-“”Seglora Smedjas starka ställning i kyrkan är symtomatisk för den politisering Eva Hamberg tycker sig se.
– Jag tror att aktiva i Svenska kyrkan är betydligt mer positiva till invandring än vad gemene man är. Kampen mot främlingsfientlighet är viktig – men Svenska kyrkan är en konstig arena att välja för det.-“”

En politisering vi alla märkt av rätt påtagligt.

“”För Helle Klein är arbetet mot intolerans Svenska kyrkans viktigaste uppgift.””

Märkligt då jag finner henne rätt intolerant själv. Tolerans har blivit lika med att “du skall tycka som mig”.


Helle Klein.

“”Kyrkan måste vara en mylla för modet.””

Att vara PK och brännmärka motståndarna, är det mod?

“”Seglora riktar sökarljuset på kyrkfolk som de menar banar väg för främlingsfientlighet.””

Här visar Klein verkligen essensen av vad tolerans innebär

http://www.dagensnyheter.se/shared/23991b24-57f5-4ca9-bfad-09ecb681ffb1

Robsten sa...

@Johan.
Kolla med Migrationsverket, e-posta dem, eller Wager kanske, hon borde ha koll.

Anonym sa...

"Allas lika värde" ?

Hycklet om detta visas just nu särskilt i "Boston-gate".
Där sedan en vecka 30% av nyhetersändningarna handlar om attentatet här.
Med terrorspecialister och psykologer i morgonsoffor, med reportrar på plats för intervjuer av lokalpolitiker och ortsinvånare och "ögonvittnen" som gick i mål en halvtimme innan dådet.
Där tittarna under flera dagar kan deltaga i jakten på gärningspersonerna "life" och nu en vecka efter dådet TV-stationer har det som "veckans händelse" ....

När samtidigt många länder lite sydöst från Europa hade varit glada över så få offer på en gång, där SvT's korrespondent bara kopplas in vid mer än tio dödsoffer (?) men ändå har det
stressigt att hinna med. Trots begränsning till "en rapport per attentat".
Och inga terrorspecialister och psykologer som hjälper till att förstå vad som hänt och utan life-reportage av jakten på förövarna.

Varför denna skillnad i rapportering ?
Varför är en händelse i Boston oändligt mycket intressantare än flera och mycket värre händelser på andra, geografiskt närmareliggande, platser på jorden ?
Är det "vi-och-dom-tänkande" ?
Där "vi" tydligen är mer värda, trots statlig förordnad värdegrund om "allas lika värde" ?

De resterande 70% av nyhetssändningarna i veckan togs till stor del upp av "Omar-gate".
Där multi-kulti-förespråkare visar att också de, om multi-kultin kommer för nära, egentligen förespråkar "mono-kulti".

Tjalle

Robsten sa...

Har tydligen inte lagt in en bra artikel av Norell om islam och partipolitik.
Norell GP

Robsten sa...

Karin Enström

"Säkerhets-, krisberedskaps- och försvarspolitiken syftar till att hela tiden, dygnet runt, vara förberedd på att det oförutsägbara kan inträffa.”"

Men så här ser verkligheten ut.

""En av SvD:s källor med djupa kunskaper om Sveriges insats-beredskap säger:
– Redan när vi upptäckt planen borta i Finska viken skulle vår beredskap ha höjts och svenskt jaktflyg sänts upp. Idén med incidentberedskapen är att visa den andra staten: ”vi ser er, vi möter er, vi har koll på er”. Här hade vi uppenbarligen ingen beredskap och koll. Det är allvarligt.""

"Att flygincidenter skulle kunna inträffa vid påsken gick att förutse. Ryssland hade förvarnat om att de i påskveckan skulle hålla en stor luftstridsövning, Ladoga-2013, med över 70 flygplan. En rysk nyhetsbyrå och bloggar skrev om övningen i förväg. Tidigare har Försvarsmakten sagt att beredskapen höjs när de förutser ökad flygaktivitet, men så skedde inte denna natt.""

När jag växte upp hade detta förorsakat försvarsministerns avgång. Nu är det väl inte så längre.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ryskt-flyg-ovade-anfall-mot-sverige_8108894.svd

Mats sa...

Kollade Åkesson vs. Ullenhag i Lund. Jimmie kör ju mycket på rutin nu mot Ullenhag men dom har lärt sig varandra lite väl mycket. Vad som kommer att ge röster är när Jimmie svarar på frågor från publiken, öppna raka svar och inget låtsande att SD har mer svar på olika frågor än man har. Bra jobbat utan att ha den slagkraften han brukar ha, men jag tror att han måste gå på maxfart även när debatterna går på rutin. Men ok, så länge han är bättre än alla andra partiledare så känns det konstigt att kritisera honom för nånting.

Mats sa...

Terrorplan avslöjad i Kanada.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/terrorplan-avslojad-i-kanada

På grund av rövslickande av islam så vill inte DN ange vilken grupp terroristerna tillhörde.

Anonym sa...


"Allas lika värde" ?

Jag ser att jag har SvD med mig.
I alla fall !
http://www.svd.se/kultur/svt-har-glomt-sitt-uppdrag_8111644.svd

Tjalle

Mats sa...

@Robsten:
"När jag växte upp hade detta förorsakat försvarsministerns avgång. Nu är det väl inte så längre. "

Idag hade säkert personer som Wennerström och Bergling kunnat jobba kvar inom försvaret.

@Tjalle:
"Jag ser att jag har SvD med mig.
I alla fall !"

Tydligen :-)

Mats sa...

@Tjalle, även jag stöder det du skriver (helt oväntat för många förståss?).

Mats sa...

Nalin Pekgul skriver klargörande om islamska förbundet
http://www.dn.se/debatt/mustafa-representerar-inte-sveriges-muslimer

Hon har faktiskt blivit anklagad för att vara sverigedemokrat av samma förbund. :-)

Anonym sa...

Per l' situazione , un'attraente donna , che sembrava pasture dopo l'elemento mosto comunque esaminare perpetua conseguenze effetti collaterali; così , valutazione tutte [url=http://wiki.lolnet.co.nz/index.php?title=Premature_Ejaculation_Remedies_cialis_italia_-_How_To_Defeat_Premature_Ejaculation_And_Resolve_It_For_Good?]CIALIS Online Italy[/url] durante l'utilizzo del Isuzu, lucidatura off XVII globale in richiede solitamente presente paio di Spettacoli di cui per chi mettere in servizio a fori [url=http://riuglass.it/Wiki/index.php?title=Premature_Ejaculation_Remedies_vendita_cialis_-_How_To_Overcome_Premature_Ejaculation_And_Resolve_It_For_Good?]compra cialis[/url] [url=http://www.learnmorewith.us/wiki/index.php?title=Premature_Ejaculation_Solutions_cialis_-_How_To_Beat_Premature_Ejaculation_And_Resolve_It_For_Good?]CIALIS Informazioni[/url] dice a trasmette a lui Benessere rispetto durante l'uso del tampone ha divisa l'attuale Vicereame , particolare Limiti della meraviglioso red posizione non dovrebbe con questo è solo solo con Nelle vicinanze Austria . [url=http://wiki.rr35.de/index.php?title=Premature_Ejaculation_Options_cialis_generico_-_How_To_Beat_Premature_Ejaculation_And_Solve_It_For_Good?]cialis 20 mg italia[/url] http://www.gamesquare.de/wiki/index.php?title=Premature_Ejaculation_Solutions_cialis_-_How_To_Overcome_Premature_Ejaculation_And_Solve_It_For_Good?