torsdag, maj 09, 2013

Den egoistiska arbetsimmigrationen


Med titeln ”Välfärdsturismen är en myt” publicerar GP en artikel där ekonomen Joakim Ruist i en doktorsavhandling påstår att vi varken har förlorat eller vunnit på arbetskraftsinvandringen. Enligt Ruist har varken skatteutgifterna eller de sociala utgifterna ökat sedan vi införde den fria rörligheten för arbetskraft. Enligt artikeln har denna invandring ”inte frestat på ekonomin ett dugg”.

Jag har inte tillgång till doktorsavhandlingen men att mäta de sociala utgifterna totalt sett verkar vara ett mycket konstigt sätt att undersöka utgifterna för en speciell grupp. Det måste vara mycket bättre att helt enkelt be att få uppgifterna från berörda myndigheter på hur mycket de betalar ut till de aktuella grupperna. 

Eftersom skatteinkomsterna inte ökat kan man förmoda att en viss undanträngningseffekt ligger vid handen. Alltså att arbetskraft utifrån tagit en del arbeten som annars skulle gått till inhemsk arbetskraft. De som bor fast i Sverige och därmed är arbetslösa erhåller ju A-kassa eller annat bidrag, vilket blir en kostnad för arbetskraftsinvandringen i de fall de inte får arbete p.g.a. undanträngningseffekten.

Dessutom har vi i dag enligt Ekonomifakta en arbetslöshet på 8,8, procent. Som ekonomen Jan Tullberg konstaterat blir det en dubbel positiv effekt om en arbetslös inom landet tar ett nytt arbete i stället för en immigrerad arbetskraft. Detta eftersom den arbetslöse inom landet har levt på bidrag, en kostnad som samhället slipper när han får ett arbete. Tar en arbetskraftsinvandrare samma nya arbete blir det bara plusposten genom skatteintäkter som staten gör i vinst. Detta behöver egentligen inte ekonomer som Tullberg påtala, det borde alla normalintelligenta människor förstå ändå.    

Vi kan också tänka oss att svensk ekonomi som det talas om, inte avläsbart påverkas av arbetsimmigrationen, beroende på vad och hur man mäter. Kadern av arbetslösa kan ju i alla fall lida men av arbetskraftsinvandringen, beroende på att de har svårare att få ett arbete. Detta är något som i alla fall artikeln inte tar upp, men som det står en SR-artikel om i dag. Sedan skall man också sätta in siffrorna i sitt sammanhang. Alltså inte bara läsa av den ekonomiska utvecklingen, utan också ta med i beräkningen vad vi kunde gjort I STÄLLET för att importera arbetskraft, som t.ex. att försöka få den allt större kadern av arbetskraft i arbete.

En annan effekt av arbetsimmigrationen kan bli pressade lönenivåer i landet. Något som sannolikt redan skett i Sverige inom t.ex. byggbranschen. Det behöver ju självklart inte innebära en sämre ekonomi för nationen Sverige, tvärtom innebär det vissa positiva effekter. Men snickarna kanske inte håller med Ruis om det saliggörande med dessa pressade lönenivåerna. Om regering och andra aktörer vill få ned en för hög lönenivå inom vissa branscher, så är arbetsimmigration sannolikt det sämsta verktyget för detta ändamål.      

Enda sättet det kan uppstå en ”win-win” situation är sannolikt om arbetsmigrationen sker mellan likvärdiga länder där migrationen går likvärdigt åt båda håll. Om Sverige saknar snickare och Polen golvläggare kan ett fruktbart utbyte ske. Alternativt att läkare tar sig från Polen till Sverige och ingenjörer den motsatta färdvägen. Om Sverige tar emot läkare från Polen men skickar iväg golvläggare uppstår på sikt en obalans som Polen förlorar på. En sådan arbetsmigration vi talar om här dör med tiden ut då det verkar vansinnigt att länderna inte själva täpper till kompetensluckorna.

Man kan också tänka sig att en nation tar emot arbetsmigration då det råder absolut arbetskraftbrist från en nation där det råder absolut arbetskraftsöverskott, men långsiktigt är inte ens det hållbart. Att Polen skulle utbilda arbetskraft som sedan arbetar och betalar skatt i Sverige skapar långsiktigt ohälsosamma obalanser. Situationen kommer inte heller inom överskådlig tid bli sådan för västliga nationer att det kommer uppstå absolut arbetskraftbrist. Ekonomierna ser helt enkelt inte ut så nuförtiden i norra Västeuropa. Sedan har vi konjunkturerna att tänka på. Skulle det otroliga ske att det uppstår absolut arbetskraftsbrist, lär denna brist försvinna vid nästa lågkonjunktur. Exakt vad gör vi av alla arbetskraftsinvandrare då? Man slås också av hur oerhört egoistisk denna arbetsimmigration ter sig. Ju mer man tittar på den, ju mer egoistisk ter den sig.

Det står i GP-artikeln att vi inte sett något av den oro för ”social turism” som Göran Persson lidit sådan smälek för att ha uttalat. På pendeltåget tog jag på måfå upp sista numret av Dagens Samhälle. Första uppslaget jag fick upp handlade om den lavinartade ökning av utländska tiggare som ju är ett resultat av den fria rörligheten vilken Persson uttryckte oro inför. Det står också att socialtjänsten inte har skyldighet att hjälpa dessa individer, men att trycket hela tiden ökar. Det ställs fler och fler krav på att dessa den fria rörlighetens vagabonder skall få ta del av vårt välfärdssystem. Jag kan inte se annat än att Göran Perssons oro var befogad och att GP har fel. 

UPPDATERING: 
En uppmärksam läsare har påtalat att nationalekonomen Joakim Ruist inte bara är nationalekonom, han är också miljöpartist och har suttit i Stenungsunds fullmäktige. Vad jag kan se från Stenungsund kommuns hemsida sitter han inte i fullmäktige i dag. Att en aktiv politiker skulle vara oberoende och objektiv är inte särskilt troligt. Ruists avhandling kan läsas här.   


46 kommentarer:

Mats sa...

Jättebra skrivet och jag tror lite att det kan ligga bra till i tiden.

Robsten sa...

Tack Mats. ;-)

Mats sa...

Det jag skulle vilja se är att Jimmie Åkesson blir skarpare när debatten handlar om arbetskraftsinvandring, men det är en balansgång för det skulle väl medföra att varenda invandrare som jobbar ser det som ett angrepp på dom.

Robsten sa...

Näää, det tror jag inte. En argumentation som jag tar upp här måste ju vara helt ok. Invandrare som är arbetslösa skulle få ökat hopp. Ser inga problem.

Mats sa...

Nej, den här texten har inga problem på det sättet.

Mats sa...

Om man lyssnade på senaste partiledardebatten så borde det vara helt klart för alla att SD's politik är det som kommer att ge jobb på riktigt eftrsom man inte tänkt att spä på arbetslösheten med fortsatt massinvandring. Vad jag sökte efter är att Jimmie borde haft siffror som klart uttrycker just detta med alla sidoeffekter inräknade.

Anonym sa...

Appropå tiggeriet så är det väl inte helt osannolikt att Miljöpartiet snart kommer att förslå att tiggarna skall få tillgång till socialtjänst, bostad mmm

I likhet med den politik man drivit.

Mats sa...

Eftersom skolan är på tapeten-
http://www.youtube.com/watch?v=cQkCoAEefH8

Mats sa...

Dagens nyhet - Breivik startar ett parti (för närvarande ett enmansparti) vid sidan av sitt medlemskap i den världsomspännande tempelriddarorganisationen där han och hans mamma är dom enda medlemmarna.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/breivik-vill-starta-fascistparti

Jag antar att expo ställer upp och blåser lite liv i det hela med konspirationsteoretiskt dravel riktat mot SD.

Robsten sa...

T.o.m. Expo verkar ha lagt ned. Ingen tror på det i alla fall, man bara sätter sin trovärdighet på spel.

Robsten sa...

"Appropå tiggeriet så är det väl inte helt osannolikt att Miljöpartiet snart kommer att förslå att tiggarna skall få tillgång till socialtjänst, bostad mmm
"

Ja det verkar sannolikt. Samtidigt publiceras artiklar där allt prat om "social turism" avfärdas som rent nys.

Mats sa...

Faan, min arm är söndertrasad. Kan inte skriva som vanligt utan måste skriva med en hand. Och har massor med saker jag tycker...

Robsten sa...

Låter inte bra. Vad har hänt Mats?

Mats sa...

@Robsten, jag har svår muskelinflammation. Inte riktigt söndertrasad :-)

Mats sa...

Läste i Svd om hot mot politiker och om hur speciellt kvinnor drabbas.
läs här

SvD sammanställer så här:
SD mest utsatt:

Fakta om hot och våld mot förtroendevalda:

• Högst utsatthet har politiker i Sverigedemokraterna. Lägst utsatthet har politiker i Centerpartiet.

• Förövaren är ofta en man, som agerar ensam.

• Att vara ordförande i kommunens socialnämnd är en särskilt utsatt position.

• Mest utsatta är förtroendevalda i åldern 20–29.

• Majoriteten av händelserna polisanmäls inte.

Källa: Brå, Politikernas trygghetsundersökning 2012.

Förövarna är oftast ensamma män som rationaliserar bort skuldkänslor för sitt beteende när läser nyheter och tittar på TV. Om exempelvis många anser att mötesstörningar, sparka folk från jobbet pga fel åsikter eller att folk blir rättslösa på arbetsmarkanden genom uteslutning ur facket är helt ok så känns det inte som någon större sak att hota folk till livet som har fel åsikter.

Ett stort problem är att så få fall polisanmäls vilket är grunden för att stoppa all form av brottslighet. Detta beror på att antirasisterna pekar ut folk som anmäler som gnälliga martyrer, inte lögnare och det skadar ännu mer.

Det är också ett stort problem att det är ett parti som drabbas mest. Det ger andra partier en känsla att de tjänar på hot och våld vilket minskar deras benägenhet att göra något åt det.

Robsten sa...

SD har nu en säkerhetsansvarig, Bengt Malmberg, som tar hand om allt, anmälan till polisen, kontakter och allt annat. Så för SD-medlemmar är det bara att slå en pling så fixar sig resten.

Mats sa...

@Robsten, helt suveränt! Jag tänkte precis föreslå att SD skulle ha en liten grupp som tog hand om just sådant så man inte bara lämnar den som hotats.

Men sen finns problemet med uteslutningar ur facket baserat på luddiga formuleringar där man inte säger rakt ut att det beror på att personen är med i SD, i så fall kan man ju bli tvungen att hänvisa till något konkret från SD's partiprogram. Den där luddigheten (osammanhängande tal om värdegrund och lika värde) är inspirerat från hur Hells Angels tidigare har betett sig för att utföra brottet övergrepp i rättssak.

Robsten sa...

"Men sen finns problemet med uteslutningar ur facket baserat på luddiga formuleringar där man inte säger rakt ut att det beror på att personen är med i SD, i så fall kan man ju bli tvungen att hänvisa till något konkret från SD's partiprogram."

Finns bara ett sätt att möta detta, alla som tycker detta är fel, gå genast ur facket. Money talks, moore then ever. Gå ur facket, ni spar pengar utan att förlora något. Ni är självklart fortfarande med i A-kassan.

Mats sa...

En sak till. Jag tror det är bra om hoten "filtreras" genom Bengt Malmberg så att det blir en sakkunnig som avgör vilken typ av brott som begåtts. Alla hot är ju inte lika. Han kan ju dessutom avgöra om det går att anmäla överhuvudtaget.

Mats sa...

@Robste, jag har följt din uppmaning angående facket.

Robsten sa...

"jag har följt din uppmaning angående facket.
"
;-)

Robsten sa...

"Jag tror det är bra om hoten "filtreras" genom Bengt Malmberg så att det blir en sakkunnig som avgör vilken typ av brott som begåtts. Alla hot är ju inte lika. Han kan ju dessutom avgöra om det går att anmäla överhuvudtaget."

Det som går till polisen går alltid genom Malmberg, tyvärr så kommer ju hoten direkt till berörda personer, där kan man aldrig göra något. man kan erbjuda stödsamtal efteråt förståss, vilket sker i dag. Jag är själv nybliven kamratstödjare.

Mats sa...

Henrik Arnstadt, Sveriges mest framträdande historiker har ju skrivit en del om norrmän och fascism. Enligt honom så borde ju Breiviks nya parti bli en succe i Norge. Om inte så skulle det ju vara en stor skam för Arnstadt samt samtliga medier som gett honom utrymme utan att ifrågasätta honom.

Mats sa...

Det kan bli rätt kul när regimtrogen media släpper igenom vem som helst med vad som helst bara för att personen är negativ till SD.Här, en länk till ett exempel från Henrik Arnstadt i DN:
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/ny-film-skildrar-forintelsens-mekanismer

"Ny film skildrar Förintelsens mekanismer"

Ny? När artikeln skrevs så var filmen över 10 år gammal (2001). Fast just det kanske inte är så noga.

Eftersom Arnstadt ser fascistiska konspirationer överallt (inklusive juden och filmskaparen Spielberg) så skriver han så här:
"En märklig detalj angående förhållandet mellan krigsfilmer och filmer om Förintelsen är hur vattentäta skotten förblir dem emellan. I Steven Spielbergs storproduktioner "Rädda menige Ryan" (1998) och "Band of Brothers" (2001)
existerar knappt judemorden."

Jag lägger en länk till ett av "Band of brothers" nyckelavsnitt (why we fight)
http://www.youtube.com/watch?v=1PNjQi1Pmkc

Skarpsynta personer kanske kan se ett koncentrationsläger...?

Och, på tal om det, i filmen "Rädda menige Ryan" så finns en rätt logisk orsak till varför det finns ett vattentätt skott mellan kapten John H. Miller och hans manskap och judemorden, ett par tusen mil av vattentäta skott. Filmen utspelas nämligen inte i de områden lägren fanns. Uppenbarligen är geografi inte ett av Arnstads starkare ämnen.
Men eftersom frågan om förintelsen ligger Spielberg varmt om hjärtat, så löste han det genom att låta Stanley Mellisch häckla tillfångatagna tyska soldater med att han är jude...

Robsten sa...

Av alla misslyckade antirasister är Arnstadt den mest misslyckade, he,he

Mats sa...

@Robsten "Av alla misslyckade antirasister är Arnstadt den mest misslyckade, he,he"

Ja, det är han nog. Jag var tvungen att läsa hans recension(?) av filmen "The Conspiracy" två gånger för jag var bombsäker på att jag måste ha läst fel. Jag rekommenderar filmen annars (sorry alla nazister) för den som är intresserad av att studera holocaust (obs! det är en spelfilm och ingen dokumentär). Undrar om nazisterna anser att den är lögn rakt igenom?

Robsten sa...

OT
"På frågan om kulturen måste vara vänster svarar Jonna Sima raskt ”Ja!”. När Wille Crafoord undrar om hon skämtar eller är allvarlig förtydligar hon sig med att konsten ”ska vara samhällsomstörtande”."

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/kulturdebattens-olidliga-lattviktighet_8157422.svd

Robsten sa...

SvD Rayman

"Sedan förklarar hon varför det trots allt känns otänkbart med en pjäs vars budskap är ”höger”. Detta berättas under ett häftigt tillintetgörande fnitter av den typ som alla tjejer som varit fjorton och i socialt underläge har krupit ihop inför någon gång. Fnittret som är grymt och glädjelöst, skolgårdens värsta härskarteknik helt enkelt.

Om man nu ska skriva en pjäs om något som gör en moderat arg….(avbrott för skrattparoxysmer) … så blir det liksom... (häftigt fnitter)...inte så bra. Det blir inga cojones i budskapet. Liksom vad skulle det handla om ”bevara rut-avdraget”?! Hahaha!!!"

Robsten sa...

SvD Rayman

"DN:s ledarskribent Erik Helmerson påpekar att det mest ”utmanande” man kan vara i kultursammanhang väl snarast är att vara höger. Panelen skrattar gott åt detta, men Helmerson tar sin poäng vidare. Alla ni som är vänster och ser det som kulturens plikt att utmana, frågar han, har aldrig ni behov av att bli utmanade av kultur?

Det är en intressant fråga. Den politiskt vänsterorienterade kulturen har ju ofta en föreställning om att den utmanar åsiktsmotståndare, att den ställer obekväma frågor, tvingar dem att tänka i nya banor - allt det där. Och borgerliga kulturkonsumenter betalar snällt biljetter och prenumerationer för att låta sig utmanas och ifrågasättas. Men vem tvingar kulturvänstern att tänka nytt? Tänk om den bara går i upptrampade cirklar och föder inavlade tankar?

Montelius plockar upp tråden och förklarar hur hon gör när hon behöver bli utmanad. Hennes röst blir skälmsk och spelat teatral och Montelius kryddar berättelsen med konstpauser. För jo, när Montelius vill bli utmanad, då läser hon…..Svenska Dagbladets ledarsida! Då läser hon (enter spökrösten) Roland Poirier Martinsson. Eller Hanne Kjöller i DN. Och liksom riktigt gottar ner sig i hur himla fel de har. Och hur oempatiska de är när de kanske till exempel tycker att någon ska skärpa sig.

Så berättar Montelius om hur det går till när hon blir utmanad."

Robsten sa...

Sista från Rayman (som nog inte gillar att jag klistrar in så mycket här.)

"Det roliga är att Montelius verkar tro att hon är vidsynt. Hon berättar självbelåtet för oss, många gånger, att hon skäller på vänstervänner som är mindre toleranta än hon själv. Att hon minsann är kompis med Linda Skugge och att hon säger ifrån när folk tycker att hon inte ska ordna debatter med Timbro.

Tack, Martina. Tack för att vi får vara i din källare och låta oss utmanas av ditt förakt. Tack för att vi får lära oss vidden av hur oförskämd en människa kan bli om hon bara intalar sig själv att hon tillhör de goda."

Mats sa...

Är Herman Van Rompuy president i EU? Jag vet faktiskt inte, kunde vara kul att veta. I en demokratisk union så vet folk vem som är president, dessutom brukar dom på något sätt ha röstat på honom.

Mats sa...

Kolla in det här-
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5531725

Kvinnan i familjen har lärt sig väldigt bra svenska, lite bättre än mannen men även han gör sig lätt förstådd. Att kvinnan blivit duktig på svenska beror enligt henne själv på att hon har många svenska vänner. Helt otroligt hur hon kunnat haft det och ändå är totalt blind för svenska synsätt och svenskt sätt att tänka. Normalt brukar invandrare som förvärvat språkkunskaper på det sättet fått en mycket högre förståelse för det svenska samhället än de som läst in allt på sfi. Om nu inte förklaringen är att dottern faktiskt är en häxa på riktigt.

Robsten sa...

von Rompoy är Europeiska rådets ordförande

http://sv.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy

Barroso är europeiska kommissionens ordförande

http://sv.wikipedia.org/wiki/José_Manuel_Barroso

Robsten sa...

Artikel om EU kommer.

Mats sa...

Bra.

Mats sa...

Sanna Rayman har (självklart och förväntat) fått på skallen för sin artikel om partiledardebatten.
http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/05/12/vad-menar-sanna-rayman-egentligen/

Mats sa...

KD slår personbästa i att vara töntiga-
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/retweetade-sverigedemokrat/

Vilken jävla fjant han är Göran Hägglund.

Robsten sa...

Phuu...trött man blir. Lika töntiga är ju media som tar upp det. Fanimig otroligt.

Mats sa...

DN återger lite knapphändigt om ambulansmän.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/rasistisk-ambulanspersonal-fick-sparken

Ser man bara till fysiska skador så är det så att i en sådan situation som det var så ska polisen ta med pojken och inte ambulansen eftersom han inte var skadad (fysiskt). Polisen ansåg att man kunde räkna det som att hans psykiska skada var tillräcklig för att få åka ambulansen, vilket är delvis rätt. Poliserna blev förbannade och tyckte att ambulanspersonalen övertolkade reglerna för en ambulanskörning för att slippa jobba. Innan hade ambulanspersonalen stövlat in och stört polisens medling med självmordskandidaten. Dom försvarar sig med att dom snabbt måste få en lägesrapport om skador. Polisen anser att pojken var i ett sådant skick psykiskt att ambulanspersonalen skulle ha tagit hand om honom, detta kan iofs vara en riktig bedömning eftersom försök till självmord ligger högt på prioriteringslistan. Men om pojken uppträder sansat efter försöket, vilket han gjorde, så ska polisen köra honom. DN får det att låta som att polisen ställde upp bara för att ambulanspersonalen struntade i det. Den ena ambulansmannen sa en del saker som tyder på att han anser att självmordsorsaken enbart var att få stanna i Sverige och att den självmordsbenägne väntat med att hoppa tills polisen lagt ut madrasser att landa oskadd i. Detta stämplades som rasistiskt. Lite tufft att sparka ambulanskillarna tycker jag men deras arbetsgivare vill säkra kontraktet med landstinget och har redan andra anmälningar på sig. Det rasistiska(?) uttalandet förenklade att sparka dom utan tjaffs med facket.

Robsten sa...

För protokollet. Hägglund säger på twitter att han inte tänker radera några tweets, SDare eller ej.

Mats sa...

@Robsten:
"För protokollet. Hägglund säger på twitter att han inte tänker radera några tweets, SDare eller ej. "

Håller med om att han är rolig. :-)
Men han kanske ändrar sig om det blir lite tryck från åsiktspolisen expo?

Mats sa...

Ytterligare en bra artikel av Sanna Rayman som egentligen handlar om det större fenomenet att partier och personer i Sverige inte är vana att bli granskade.
http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/05/14/har-nagonting-hant-med-uppdrag-granskning/

Som när sossarna nu haft sin Omar Mustafa affär med en krishantering som mest handlat om att i panik skylla på varandra (jämför SD's och Jimmie Åkessons krishantering som är aningen mer statsmannamässig och ger intryck av konsekvens och ansvarstagande).

Robsten sa...

Håler med fullständigt Mats, bra reflexion.

Robsten sa...

Skarp artikel av Sanandaji

http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=1673

Mats sa...

Väldigt nonchalant syn på kommunismens offer...
Rossana Dinamarca

Men eftersom hon är för massinvandring så ses hon naturligtvis som en god människa ändå.

Mats sa...

En sak som jag tycker är viktig för en förtroendevalds trovärdighet är känslan för nyanser. Om någon till exempel vill framstå som att h*n stöder demokrati, idéen om att makten ska utgå från folket, så bör den personen ha ett kraftfullare tonläge mot V's alla övervintrade kommunister istället för att till exempel ha ett kraftfullt tonläge gentemot SD och Jimmie Åkesson som står för demokrati och numera glasklart anses vara ett demokratiskt parti.

Samtidigt så kan man förståss inte säga åt folk att respektera demokrati, dom som är emot kommer ju ändå fortfarande att vara emot. Som när biskop Brunne hyllade folk som stod för politiskt våld när hon talade inför riksdagen i kyrkan, det ser väldigt illa ut när bara SD'are reser sig och går därifrån. Men tycker dom att Brunne, likt prästen i Robin Hood (filmen med Kevin Kostner) ska tala ner till folket och kväsa alla som försöker göra uppror mot etablissemanget, då tycker dom så och det får man försöka acceptera.

AFA bygger ju helt på politiskt våld och själva idén med afa skapades först i Tyskland i en tid när politiskt våld var den enda framkomliga vägen för humanistiska ideal. Idag har detta i Sverige förts över till ett demokratiskt samhälle och då handlar det inte längre om samma typ av moral.

Enligt afa själva så är afa ett löst sammansatt nätverk bara som består av personer som använder vad som står till buds för att krossa sina meningsmotståndare. Det innebär inte bara knytnävar och tillhyggen. Är man till exempel en åldrad kärring så kan man kanske inte slåss men man kan stänga ner hemsidor. Är man en feg fackpamp så kan man istället utesluta medlemmar och hoppas att det skadar dom ekonomiskt. Och är man en ryggradslös statsminister och skiträdd att förlora sin lön och uppblåsta självbild så kan man åtminstone heja på genom att säga att offren för politiskt våld får räkna med att råka ut för våld. I den positionen kan man ju också se till att polisen prioriteras rätt och inte lägger någon energi på att garantera yttrandefriheten.