torsdag, oktober 17, 2013

Välfärd eller demokrati

I dagens DN har 22 representanter för ” kultur och samhälle” skrivit en hjärtskärande artikel som de vill kallar ”ett upprop för Grekland”. Bakgrunden är självklart den ekonomiska kris som Grekland tyvärr har hamnat i. Det ligger säkert mycket i att landet har levt över sina tillgångar, även om det finns röster som påstår att den överdådiga levnadsnivå som det först rapporterades om, är kraftigt överdriven. Hur det än är med de förmåner grekerna eventuellt beviljat sig själva, så är själva huvudorsaken deras medlemskap i EMU, ett medlemskap den svenska valmanskåren var klok nog att vänligt men bestämt tackade nej till. Det är inte Anders Borg som är huvudorsaken till Sveriges relativa goda ekonomi, det är svenska folkets förtjänst som inte lyssnade på moderaterna (och andra partier) inför EMU-omröstningen. 

Undertecknarna pratar om gammal solidaritet mellan Sverige och Grekland, som mycket väl kan stämma. Steget är däremot långt från denna solidaritet till att svenska hårt tyngda skattebetalare skall betala någon slags nota för Grekland. Undertecknarna talar också om att organisationerna EU, ECB och IMF ligger bakom de stränga kraven på Grekland för uppstramning av ekonomin. Tyvärr lyckas inte undertecknarna prestera någon djupare analys än så. I själva verket är en stor del av hela tanken med EU vinstmaximering för internationella företag, som bryr sig minimalt om greklands eller något annat folk. I de flesta EU-dokument (och jag har läst några) står det om att reglerna är tvingande och att de kommer stimulera ekonomin, eftersom företagen gynnas av gemensamma marknadsregler. Undertecknarna har inte förstått EU:s natur (se Robsten ERT).

Så här skriver undertecknarna i artikeln   

Krisen offrar välfärden och hotar demokratin.


Det är snarast EMU som hotat välfärden i Grekland och det är EU som hotar demokratin. Om människor visste hur mycket makt som dagligdags skyfflas över till Bryssel skulle det bli upplopp, t.o.m. i modesta länder som Sverige och övriga Norden. Den som inte ser den odemokratiska riktning EU tagit får vara mer än lovligt blåögd. Det har faktiskt gått så långt att svenska regeringen har börjat reagera. Demokrati är dock inte samma sak som välfärd. Demokrati är att människor får rösta fram sina parlament och själva får bestämma sin framtid. På något sätt används begreppet ”demokrati” i fel syfte, också i denna artikel - återställ vår välfärd. Ibland (ofta rentav) ställs demokrati mot en utlovad ökning i välfärden. Grekerna valde välfärden framför demokratin och nu visar det sig att de valde fel. Det blev varken välfärd eller demokrati. 
EU:s utveckling har tagit alltmer totalitära former. Alltmer bestäms i Bryssel genom s.k. ”fullharmoniseringsdirektiv” innebärande att nationell lagstiftning ej får förekomma i frågan. Projektet kostar allt mer och relativt välskötta ekonomier får betala en allt större nota. De marknadsmässiga vinsterna (för sådana finns absolut) äts alltmer upp av EU-avgiften, samt andra därmed förknippade kostnader. Som lök på laxen läser vi nu i Riksdag & Departement att nya medlemsstater är på väg in i EU. Länder som Turkiet, och Albanien, länder som inte främst är kända för sina stabila ekonomier, demokratiska institutioner eller rättssäkra juridiska institutioner. Dessutom står Makedonien på tur för förhandlingar.

Varför envisas EU med att vilja ta in Turkiet i EU? En förkrossande majoritet av människorna i de nuvarande EU-länderna vill inte ta med Turkiet unionen. Svaret finns redan i denna text. Det handlar om att organisationer som ERT tryckt på för att de vill utöka sina marknader. Människor som undertecknarna till DN-artikeln svävar på luddiga moln och tror säkert att det handlar om Turkiets folk eller ett försök att liberalisera landet. Detta är helt fel och vi kan se fram emot kommande upprop för än det ena eller andra befolkningen i olika länder. Undertecknarna kommer att upptäcka att EU, ECB eller IMF inte bryr sig om något folk.   

13 kommentarer:

Mats sa...

Bra att du tar upp att Anders Borg åker snålskjuts på svenska folkets nej till euron.

Såg att SD funderar på samarbete med Front National. Marine Le Pen riskerar ju åtal för hets mot folkgrupp (=kritik av religion och utövarnas krav på Frankrike). Dom toleranta och anti-auktoritära har ju inte kunnat bemöta hennes argument och försöker då åtala henne istället.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/marine-le-pen-mot-atal_8230824.svd

Hennes uttalande: " ”Jag är ledsen, men de som gärna pratar om andra världskriget, om det nu handlar om ockupation, då kunde man också tala om det här (muslimska bönestunder på franska gator), eftersom det är en ockupation av franskt territorium”, sade Marine Le Pen i december 2010.

En månad senare startade den franska polisen en utredning om huruvida detta kunde klassas som hets mot folkgrupp, skriver tidningen Le Figaro."

Hennes synpunkt är annars synnerligen befogad och liknelsen relevant eftersom fransmännens rörlighet på gator och torg inskränktes under nazi-ockupationen på ett sätt som handlade mycket om tysk irritation över franska sedvanor. Det handlar alltså om pjosk med vidskepliga ritualer som att be till allah 5ggr om dagen och hur detta ska kombineras med att muslimer kan "tvingas" be medans de är ute på stan (Paris).

Robsten sa...

"Såg att SD funderar på samarbete med Front National. Marine Le Pen riskerar ju åtal för hets mot folkgrupp (=kritik av religion och utövarnas krav på Frankrike). "

Jag vet i princip inget om FN och jag har inte tagit någon ställning. Bara en deklaration. Och..jag läser inte franska, så deras partiprogram vill jag på engelska. Om någon har det, länka gärna.

Mats sa...

En fara med att samarbeta med partier i Europa är att svensk media ljuger rätt hårt om dom och lögnerna kan vara svåra att bemöta. Det går till exempel att påstå ungefär vad som helst om vad dessa partier har för ståndpunkter, möjligheterna att prata skit om någon ökar ju med avståndet. Vissa likheter med när kommunister kunnat beskriva vissa stater som himmelriket eftersom insynen varit obefintlig. Utländsk media skriver väldigt mycket lögner om dessa partier, ungefär som svensk media skriver om SD när det inte går att bemöta SD's argument. Dessa lögner citeras sedan av svensk media som anser att de har källhänvisningar då.

Mycket klokt annars att vilja läsa igenom partiprogrammen vad de står för men jag tror att du får maila respektive parti för att få programmen på engelska. Kan du inte skånska då? Det har ju vissa likheter med franska väl?

Swedish Dissident sa...

Bryssel är en metonymi för EU i sin helhet, men faktum är att Strasbourg är den mer centrala beslutsfattnings- och mötesplatsen. Europaparlamentet ligger där.

Mats sa...

Bra att det här dras upp...
http://www.dn.se/sthlm/tva-av-tre-fick-inte-flytta-till-servicehus/

Robsten sa...

Tyvärr sätter folk inte detta i samband med en oerhört kostsam immigrationspolitik, tyvärr, tyvärr. Men fler och fler gör det kanske.

Mats sa...

Vore det inte enklare för SD om SD's väljare var som de anti-auktoritära antirasisterna och nöjde sig med ett uttalande från en auktoritet som typ säger "invandringen är olönsam"? Inget krångel med RUT och sånt eller siffror överhuvudtaget. För antirasisterna räcker det ju med att en auktoritet säger "invandringen är lönsam" så är allt klart.

Anonym sa...

Det är tveksamt om SD:s anhängare är mindre auktoritetsbundna än andra partiers, Mats. Snarare är det väl tvärtom.

Det ligger i sakens natur att anhängare till en auktoritär ideologi gillar auktoriteter. Exempel på det kan du se dagligen på valfritt nationellt forum.

Mats sa...

Nisse, jag tror att det går att skapa en auktoritär ideologi av alla ideologier. Vi har visserligen inte sett en rakt igenom auktoritär liberalism (väl?) men jag tror ändå att det skulle kunna uppstå.

Sossarnas auktoritära tänkande när folkhemmet skapades gled över mer och mer i ett icke-accepterande av minoriteterna. Trots det så har sossarna aldrig betraktats som extremhöger och av många inte ens som extrema. Jag anser att sossarna hade en mer auktoritär inställning även till majoriteten än vad till och med SvP kan ha (jag bortser helt från synen på demokrati här). Och bitar av den synen lever kvar fortfarande med statlig television som är folkfostrande och socialistiska underorganisationer som strävar efter att kontrollera vad medlemmarna tycker. Anslutna till fackföreningar anses fortfarande självklara socialister oavsett om de gynnas av socialismen eller inte.

Robsten sa...

"Det ligger i sakens natur att anhängare till en auktoritär ideologi gillar auktoriteter. Exempel på det kan du se dagligen på valfritt nationellt forum."

Nu har inte SD en "auktoritär ideologi", utan bekänner sig till socialkonservatismen, som inte är auktoritärare ideologi än någon annan.

Inte ens första satsen stämmer, anhängare till totalitära ideologier vill ibland själva bli auktoriteter medan de hatar andra auktoriteter självklart. En del människor vill bestämma, andra vill helst att andra tar besluten. Det är frågan om personliga egenskaper som skär genom partilinjerna. Bengt Westerberg var företrädare för liberalismen, en icke autoritär ideologi. Många som arbetat med/under Westerberg har vittnat om vilka utpräglade auktoritära drag han har. Och de kan man säga om oerhört många liberaler, påfallande många faktiskt. De blir ju helt vansinniga om man inte själv faller till föga.

Snarare är det så som en utrikesminister från ett oerhört auktoritärt samhälle i arabvärlden sade, vanan att få sin vilja igenom eller vanan att ofta inte få sin vilja igenom som formar människor i mycket högre grad än ideologin.
Swedish Dissident sa...

Nisse: Onyanserat och fånigt. Nationalkonservatismen är, som Robsten, är inne på (fast han talar om den snävare socialkonservatismen) inte mer auktoritär än liberalism eller socialdemokrati, förutom möjligen om den skulle kombineras med förnyad och stärkt monarki, men det är det ju få som vill. Se på partier som Kuomintang i Taiwan och SVP i Schweiz. Det är så man vill ha det, ungefär. En stat som är stark och stabil men inte lägger sig i alltför mycket i både det ekonomiska och privata, kompetenta och starka ledare, och reellt folkligt inflytande.

Mats sa...

Nisse, jag har faktiskt kallat antirasister för anti-auktoritära i flera inlägg. Detta efter att vi diskuterade en professor (eller vad han var) som konstaterat att SD'are är auktoritära. Jag anser att debatten vinner på om man använder samma språkbruk, blir ju mycket klarare. Jag vet inte hur du ser på mig men det är helt ok om du vill kalla mig auktoritär. Så länge du inte säger att jag är tjock så går det mesta. Fast helst inte främlingsfientlig, jag tycker att det känns pinsamt när folk använder det ordet eftersom dom alltid låter som lillgamla barn som lärt sig ett svårt ord från kloka vuxna.

Mats sa...

På tal om auktoriteter så har det dykt upp färre nazister i SD efter att media har slutat att konsekvent kalla SD för nazister.

Däremot har det dykt upp folk på twitter som vill att SD ska ta avstånd från SvP eller markera på något sätt. Ungefär som om sossarna skulle bry sig om socialistiska rättvisepartiet eller liknande. Men innan man kommer med såna krav på SD så vore det kanske bra om man visade själva att man har lite mer respekt för demokrati och sånt än vad SvP har. Det är ju officiellt att SD är det mest våldsutsatta partiet och de antiauktoritära har inte direkt fördömt det, i de fall det har gjorts så har det oftast funnits med att "SD tjänar på det", inte att politiskt våld i sig skulle vara fel. Dessutom har de antiauktoritära bedrivit mötestörningar ala tyskt 30-tal, något som borde höra till SvP men inte gör det.

Andra saker är att SD'are förlorat jobbet, blivit uteslutna ur facket som i forna kommunistiska Polen och ej blivit bjudna på nobelfesten (kommunister är välkomna samt diktatorer från andra länder). Som sagt, kunde vara bra om man försökte undvika att bete sig som SA (StürmAbteilung) i Tyskland på 30-talet.