fredag, mars 21, 2014

Bottennapp lägre än vanligt när myter om invandring skall punkteras

I dagens DN skriver en lång rad undertecknare om hur lönsamt det är med invandringen till Sverige och hur många falska myter som är i omlopp. Undertecknarna är människor som redan tagit ställning i frågan, med eller utan myter. Påfallande många är också direktörer av olika rang för olika företag. Frågan var nu en gång för alla om Sverige som nation tjänar på nuvarande invandringspolitik, inte enskilda företag. Det mest frapperande är undertecknarnas konstanta hänvisning till ” forskningen visar”, ” det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD”, ” en ny svensk studie visar ”, ” En aktuell svensk studie visar ” samt ” Forskningen visar”.  Det strider självklart mot alla regler att bara hänvisa till någon forskningsrapport, som man inte nämner namnet på eller vidare utvecklar, bara ”forskningen visar, så nu kan ni hålla tyst”.

Tittar vi lite närmar på några av frågeställningar kan stora frågetecken ställas till slutsatserna, oavsett de hemliga forskningsrapporterna som det hänvisas till. Vi börjar med kostnaderna för invandringen. Så här skriver undertecknarna.
1 ”Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna”. Fel. Flera aktuella internationella studier visar på positiva tillväxteffekter av invandring. Dessa uppstår bland annat av att invandring bidrar till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden samt motverkar kompetensbrist och arbetskraftsbrist.

Utan att gå in på sifferexercisen som kommer under ovanstående så har vi inte sett de ”internationella studier” som det hänvisas till i artikeln. Den rapport som publicerats (2013) har ju slaktats jäms med fotknölarna av Tino Sanandaji t.ex. Visst kan man vänta sig en liten exportökning av invandring. Hur invandringen skulle bidra till ökad specialisering inom näringslivet förstår jag inte. Viss invandring av högkompetenta specialister motverkar självklart kompetensbrist, men det är ju inte den invandringen som ifrågasatts.

Ett stort antal ekonomer, alltifrån Lars Ekberg till Sanandaji och Tullberg har konstaterat att vi förlorar på den typ av immigration vi har i dag. Arbetslösheten är stor och det finns varken arbete eller bostäder till de immigrantströmmar som anländer i dag. Kostnaderna skenar i väg och då även kostnader som är svåra att mäta som vissa välfärdskostnader. Vad kostar t.ex. bostadsbristen i Stockholm samhället? Om nuvarande immigration var en vinstaffär, skulle det märkas på kommunal nivå framförallt. Det är där kommunalskatten betalas in. Varför är inte Botkyrka och Södertälje de rikaste kommunerna? Varför kämpar inte Danderyd och Täby om denna outsinliga källa till kommunal rikedom? På nationell nivå så verkar inte EU:s länder precis slåss om immigrantströmmarna. De verkar inte riktigt tro på allt tal om ”vinstaffär”.

Med detta sagt gäller detta på systemnivå, inte på individnivå. Trots vad som sägs i vissa kommentarsfält så vill de allra flesta av våra nya medborgare arbeta och göra rätt för sig. Det är på makronivå felet ligger, inte på mikronivå. Vi går över till punkt tre, där står följande.

3 ”Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag”. Fel. En stor del av dem som invandrar till Sverige kommer för att arbeta eller studera.


Här har undertecknarna rätt, en stor del av dem som kommer hit gör det för att arbeta eller studera. Nu har dock ingen påstått något annat heller, så själva utgångspunkten (vad folk påstår) är likväl fel. Vi går över till punkt 4.

4 ”Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”. Fel. Invandringen tycks ha liten eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet, enligt internationell forskning.


Jo, arbetskraftsinvandring leder till lönedumpning. Rapporterna om underbetalda arbetskraftsinvandrare har ju duggat tätt, vad är det om inte just lönedumpning? Varför finns det knappt några svenska sjömän kvar? Jo för att utländska sjömän jobbar för en så mycket billigare peng. Varför tar utländska åkerier över transporter från svenska åkerier? Är det för att de utländska åkerierna håller en så mycket högre kvalitet? Byggjobben som försvinner i Sverige, försvinner det för att svenska byggjobbare är så dåligt utbildade? Och till sist, vilken internationell forskning lutar sig skribenterna åt? Och kan de i så fall visa upp denna forskning för svenska byggarbetare och lastbilschaufförer och förklara sambanden? Vi går till punkt 6, där står följande.

6 ”Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”. Fel. Det går att kombinera ett samhälle med omfattande sociala skyddsnät och stor invandring. Länder med omfattande sociala skyddsnät har ofta lättare för att öppna upp för mer invandring än länder med svagare skyddsnät.


Här bemödar man sig inte ens att hänvisa till någon ”internationell forskning”, man bara påstår. Inget säger heller vad som händer efter att man ”öppnat upp” med välfärden. Det är orimligt att välfärden inte påverkas om den skall delas med fler människor som själva inte har bidragit med den. Det blir lite som pojken med guldbyxorna. Faktum är att vår egen välfärd på vissa områden redan verkar ha nått sitt zenit och är på väg ner i kvalitet. Vi tar sedan sista punkten som vi bemöter, punkt 8. Så här står det.

8 ”Invandrare måste vara beredda att assimilera sig”. Fel. Människor som identifierar sig med och upprätthåller band till mer än ett land har tillgång till värdefulla resurser och dessa resurser kan underlätta invandrares integration.


Det här är en argumentation som är på en så låg nivå så man vill falla i koma. Det finns fler sådana punkter, men vi tar detta som exempel. Människor får väl upprätthålla band med vilka länder de vill, det är inget som någon politiker lägger sig i. Vad människor ”identifierar sig med” är också självklart något som undandrar sig politikers domsago. Ingen har påstått något annat. Däremot har det rests berättigade frågor hur mycket flykting man är om man året efter ankomst reser tillbaka på semester till hemlandet. Det är en fullt berättigad undran.
  
Människor får immigrera till vårt land utan att någonsin ”bli svenskar”, om de så vill. Det är helt upp till individen. Att vi börjat ställa krav på assimilation och integration är i grunden ett symtom på att vi för en oansvarig immigrationspolitik. Förde vi en ansvarig och strikt politik skulle förmodligen ingen ställa dessa krav alls. Vi skulle veta att de som kom hit hade ett meningsfullt arbete eller hade flytt från en fängelsehåla för sina åsikters skull. Vem skulle då ställa krav på assimilation? Integrationen (eller vad vi skall kalla det) skulle förmodligen gå av sig själv och frågan skulle aldrig bli aktuell att ställa. Vi diskuterade aldrig assimilationen när första vågens chilenare anlände till Sverige. Trots att Sverige tog emot en oproportionerligt stor andel chilenska flyktingar då, blev aldrig assimilationen ett problem. Assimilation/integration har blivit ett problemområde efter att vi börjat med en oansvarig immigrationspolitik.

Denna artikel som skulle slå hål på myter var ett bottennapp lägre än vanligt. Det är tydligt att författarna själva är invaggade i myter om hur immigrationskritiker tänker och argumenterar. Självklart finns det myter både bland de som är kritiska mot immigrationen och de som är för nuvarande immigration. Myter eller vrångbilder finns alltid av olika slag i alla grupper. Men innan man skall slå hål på några myter, är det nog vettigt att i så fall ta reda på hur myterna ser ut först. I annat fall är det lätt att man enkom slår stora slag i luften.

19 kommentarer:

Micke sa...

Klockrent igen Robsten!
Om man nu skall vara det framstående intelligenta toppskiktet i Sverige borde man ha åtminstone lite självrannsakan när man läste igenom den färdiga debattartikeln. Det är i klass med vad myten Ullenhag & co presterade tidigare.
Man kan få lite dåliga vibbar angående de företag och organisationer dom representerar, är deras prestationer där i klass med detta alster bör man undvika alla affärskontakter.
Med vänlig hälsning Micke

Robsten sa...

Riktigt så illa är det nog inte Micke, detta var ju under all kritik.

Micke sa...

Menade du att det inte var så illa som Ullentottens alster eller? ;)
Med vänlig hälsning Micke

Robsten sa...

Nä förstod att jag var otydlig, är trött. De driver sannolikt inte sina företag lika illa som denna artikel är slarvig och undermålig, ety då skulle de gått i konkurs direkt.

Steffe sa...

Att inte kvällens Rapport tog upp det nya försöket att knäcka myterna säger nog att många redan genomskådat eländet.
Så här kan man också krossa argumenten.
http://tedekeroth.se/2014/03/21/jag-punkterar-oss-allas-debattinlagg-i-dn/

Mats sa...

Vi har alltså inte nått längre än att en sån här artikel går att presentera i en tidning som vill verka trovärdig? Vad som saknas är något om att vi inte skulle ha pizza (amerikansk snabbmat) utan hög invandring.

I boken 1984 behövde inte sanningsministeriet motivera sina "sanningar". Men det var i en diktatur. Korkat av DN att lägga ut en sådan här artikel i en demokrati, även om vi har en media med gemensam åsikt.

Swedish Dissident sa...

Rapporten som artikeln handlar om är mer utförlig och välgrundad men även den har stora brister och blandar just halvsanningar med felaktigheter och diverse spekulativa utsagor som ges ett skimmer av substans genom referenser. Framför allt tar man inte hänsyn till de studier som motsäger de studier som man refererar till - man går bara så att säga halvvägs. Inte helt ovanligt i och för sig inom forskning, men det är likväl en allvarlig brist. Särskilt uppenbart blir det kanske då man förbiser den kritik som OECD-rapporten har fått motta av experter som Tino Sanandaji och Jan Tullberg. Visserligen har det skett i icke-officiella sammanhang men det är likväl intellektuellt och moraliskt tvivelaktigt handlat av dessa så kallade experter. Det här är viktiga frågor på flera olika nivåer, och som täcker in fler dimensioner än det nationalekonomiska, och därför bör man vara mycket försiktig med att sprida propagandistiska artiklar och rapporter.

Mats sa...

Några enormt viktiga detaljer du nämner här. Mikro och makronivå till exempel. I debatter så säger massinvandringsförespråkarna att enskilda fall anses ok för att motivera hela invandringspolitiken. Som när Björklund drog upp fallet Hibo. Man låter ju inte enskilda fall annars ens få påverka sjukskrivningsreglerna eller akassan, där ser man till helheten vad reglerna genererar för svar.

Mats sa...

Inför EU-valet står "extremhögern" i Europa inför en unik chans att kunna förändra. Tidigare erfarenheter från bland annat BSS's glada dagar säger mig att "extremhögern" kommer bränna denna chans, den förutsätter nämligen en del saker. Till att börja med att folk överhuvudtaget går och röstar även om de upplever EU som något diffust i Bryssel som inte berör Sverige och deras vardag så mycket.

Sen krävs ett samarbete. Alla "extremhöger" partier i Europa som har näraliggande åsikter som SD har kämpat för att få fram en bild av sig själva i media som överenstämmer med deras partiprogram vilket har gått lika dåligt i Sverige som i övriga Europa. Nationella fronten beskylls i fransk regimtrogen media för att vara antisemiter för att förre partiledaren har sagt att förintelsen av judarna var en parentes i andra världskriget. Detta uttalades i en hetsig debatt där Le Pen anklagades för att vara nazist och för att ha som enda mål att utrota judarna liksom Hitler hade som övergripande mål och sedan "...ska vi inte lära oss av historien" och bla, bla , bla. Le Pen ansåg inte att det var nazisternas övergripande mål utan att deras planer var större än så och "eftersom nazisternas planer berörde miljontals fler människor i Europa så blir förintelsen bara en parentes i det stora hela".
Klumpigt uttalande? Tja kanske det, men enligt Le Pen är det respektlöst att glömma miljontals andra offer som dog i den stora katastrofen för Europa som andra världskriget var.

Hade någon annan politiker uttalat sig likadant hade det förståss inte getts samma uppmärksamhet.

Och så "extremhögerns" andra problem. Ända sedan 80-talet har "extremhögern" haft en enorm tilltro till demokratin och yttrandefriheten som bitvis varit väldigt naiv. Det har inneburit att man haft stort förtroende för media och än idag lever den inställningen kvar mer än vad många tror. När "extremhöger"-människor i Frankrike läser medias överexploatering av Le Pens uttalande så tror dom på att det är sant och att media lyckats läsa hans tankar ungefär och skriver spikrakt rätt vad han egentligen menade. Det innebär att antisemiter ansluter till Nationella Fronten och att vissa som redan är medlemmar tror att antisemitism är partiets linje och något som man åtminstone ska vara neutral inför. SD har ju haft liknande problem med nazister som anslutit sig och trott på medias struntprat om en dold agenda, ofta har det inte skett något uppvaknande ens när de kickats ut ur partiet.

I Danmark så vill Dansk Folkeparti visa att man är ordentliga och tar fransk media på allvar och tar ställning mot NF därför att dom är antisemiter. Det inebär att man inte kan samarbeta inom EU med NF.

Mats sa...

Frågan är ju om SD kan ta belastningen det innebär om man skulle ha ett samarbete med nationella fronten? Man har ju i princip legat i krig med inhemsk förljugen media, men den är lättare att ha som motståndare. Fransk media blir inte lika lätt eftersom det är mer svårkontrollerat vad som egentligen sagts och den är lika förljugen som svensk media.

Nationella Fronten har många väljare bland arbetslösa invandrare i Frankrike, mer såna väljare än vad SD har, och man har varit framgångsrika när det gäller rasistanklagelser. Detta har inneburit att man inte lagt så mycket krut på antisemitism anklagelserna som har en mycket större betydelse för EU-samarbetet. Marine Le Pen har tagit avstånd från sin fars uttalanden men av respekt för sin far har hon inte drivit det så långt. Trots hennes tydlighet så har inte media lagt ner att anklaga dom för att vara antisemiter, det är ju inte som när det räcker för Jonas Sjöstedt att ta avstånd från politiskt våld, Frankrike har ungefär samma vänsterjournalister som Sverige har.

Jag hoppas att de antisemitiska anklagelserna inte kommer att vara hindret för ett samarbete med SD. Om SD inte samarbetar med Nationella Fronten så hoppas jag det har en annan grund i så fall.

Mats sa...

Lite mer exakt om Le Pens uttalanden:

För det första har Le Pen sagt att man måste ha en mer nyanserad bild av vad som hände under andra världskriget och inte automatiskt beskylla tyskarna för allt ont. Bland annat menade Le Pen att det inte var tyskar utan fransmän som låg bakom en massaker på 86 människor i Villeneuve d'Ascq 1944. Många historiker håller med om det.

Han har deltagit i ett franskt program där det diskuterades historierevisionisternas åsikt att gaskamrarna inte har existerat. Le Pen sa då:
"Jag är väldigt intresserad av andra världskrigets historia. Jag har ställt många frågor till mig själv om den. Jag säger inte att gaskamrarna inte existerade. Jag har inte själv haft möjlighet att se dem. Jag har inte heller utförligt studerat frågan. Men jag anser att de utgör en fotnot i andra världskrigets historia."

OBS! I ett sånt här program är det underförstått att det inte är tillåtet med nyanserade uttalanden utan det krävs halsstarriga avståndstaganden om man ska räknas som en god människa.

Media började omedelbart brännmärka honom för uttalandet trots att han egentligen bara menade att det är en fotnot om sex miljoner judar dödades med gaskammare eller andra vapen. Jag är benägen att hålla med honom. Räcker inte bilderna från förintelsen för att väcka avsky oavsett gaskamrar eller inte? Sex miljoner måste väl ändå ses som ett folkmord oavsett hur det gått till i detalj?
Några dagar efter tv-sändningen tog Le Pen tillbaka sitt uttalande men har sedan dess alltid fått stå ut med att media och andra politiker påstår att Le Pen anser att Förintelsen är en detalj, fotnot eller parentes i historien.

Marine Le Pen får idag alltså försvara ett gammalt uttalande som Le Pen har tagit tillbaka.

Robsten sa...

Ok Mats, efter att Marinne tagit över anser nog jag att SD kan vara i samma grupp som Nationella fronten. SD får ju skit i vilket fall. Vad är problemet?

Robsten sa...

Att svenska väljar skulle avstå från att rösta på SD för att vi sitter i samma grupp som NF tror jag inte på helt enkelt, trots en massa dynga från media.

Robsten sa...

Däremot anser jag nog inte att vi skulle gått med så länge fadern ledde partiet. Han hade en rätt tuff retorik.

Mats sa...

Vissa uttalanden av fadern tror jag var präglade av att han trodde han skulle bli rättvist behandlad i media. Men i stort sett så är det troligt att det skurit sig en del mellan Jean Marie och SD.

Jag tror inte heller att svenska väljare skulle välja bort SD på grund av NF. Jag anser att SD är det parti som är mest vaket för hur media jobbar av europeiska partier med liknande värderingar. Fast sen kan jag ibland tycka att enskilda SD'are skulle vara mer offensiva mot media när det kommer en massa löjliga beskyllningar för allt möjligt.

Mats sa...

Jag har blivit alltmer intresserad sista tiden att följa politiken i Bangladesh (av alla j-vla ställen :-)). Dock ej av deras hemsida :-)
http://bangladeshnationalistparty-bnp.org/Archive.aspx?tablename=webitem0&id=%27News%27&child=null&parentid=null

Dom kämpar bland annat för ett starkare gränsskydd med en argumentation som påminner om Joakim Isheden från SD. Dom vill också minska islams inflytande på politiken i landet och kämpar mot extrem islamism. Vidare vill dom ha större självständighet gentemot Indien som påminner om SD's EU politik. Ett större nationellt ansvar eftersträvas med en regering som i första hand ser till Bangladesh's befolkning.

Det intressanta är att de bemöts ungefär som SD. Det politiska våldet är enormt uppskruvat från motståndarna i regeringsställning.

Mats sa...

Tyckte punkt 6 och 8 var kul :-)

Mats sa...

Men antirasisterna tycker alltså denna lista är ok? Plus att man anser att Henrik Arnstad är en bra person att anlita som expert?
http://avpixlat.info/2014/03/21/mytomanen-arnstad-ljuger-igen/

Robsten sa...

ja, egentligen är det för lågt att ens bemöta.