måndag, mars 17, 2014

Peak cheap oil


Jag skrev tidigare om ”peak oil” som togs upp i boken ”Kollaps”. Nu är åsikterna om ”Peak oil” väldigt skiftande och många forskare menar att det inte föreligger ett nära ”peak oil”. Alla är dock överens om att någon gång kommer ett detta tillstånd att inträffa, med mindre mängder olja som går att pumpa upp till ett rimligt pris. Den stora frågan är när detta inträffar. Enligt en del forskare skall detta tillstånd ligga för handen, ”Peak oil” skulle enligt dessa forskare ha inträffat runt 2006. Enligt andra kommer detta tillstånd med ständigt (men långsamt) sjunkande utvunna oljemängder inte inträffa förrän om 20 till 30 år. Under tiden räknar en del forskare med att vi skall kunna ersätta oljan med andra energisystem.

Regeringen har beställt en rapport gjord av Öysten Noreng [2012:2 Peak oil] där Noreng ganska noggrant går igenom oljeutvinningens historia och estimerade framtid. Enligt Noreng föreligger ingen akut brist på olja, främst beroende på två orsaker. Dels för att i de stora kända oljekällorna finns det stora mängder olja kvar, möjliga att ta upp med dagens spetsteknik eller med morgondagens teknik. Många källor är utnyttjade i högst begränsad grad, om man tar i beaktande att med modern teknik kan man ta ut så mycket mer än med gårdagens teknik. För det andra så har oljeletningen i princip upphört på senare tid. Efter 90-talets kris upphörde i princip all oljeletning (om inte ännu tidigare). Det lär enligt Noreng finnas stora ännu ej upptäckta oljekällor. Samtidigt använder vi oss i högre grad av alternativa energikällor i dag. Dessutom gör vi många bränsleslukande maskiner allt energisnålare. Allt detta tillsammans gör att vi enligt Noreng inte har något som kan kallas ”Peak oil” nära förestående.

När oljan börjar sina i de befintliga källorna med tillgänglig teknik så höjs oljepriset eftersom det råder en bristsituation. Det höjda priset gör att det lönar sig att investera i ny teknik som gör det möjligt att utvinna ännu större reserver i befintliga oljekällor. När investeringarna är betalda och det råder överskott på olja sänks priset och nya investeringar upphör, till det uppstår en ny bristsituation. Det hela upprepas i cykler med prishöjningar och prissänkningar. Eftersom den nya tekniken ändå kostar så blir oljan långsiktigt dyrare. De riktigt billiga oljepriserna kommer vi sannolikt aldrig få se igen.

En faktor som komplicerat situationen är finansmarknadens integration med oljemarknaden. Denna integration bidrar till en överprissättning och att prisvariationerna blir kraftigare, eftersom det spekuleras i oljan. Bakgrunden till dessa prisvariationer är att finansmarknaden inte enbart förhåller sig till den reala fysiska balansen på oljetillgången, utan den förhåller sig också inför förväntningar på andra marknader och aktörernas förhållande till risk.

Någon gång kommer tidpunkten när den sammanlagda produktionen inte är möjlig att öka, trots att nya oljefält hittas (vilket säkert kommer att ske). Detta kommer innebära dyrare olja men det kommer inom överskådlig tid knappast innebär att oljan håller på att ta slut. Noreng menar att ett mer passande uttryck för ”Peak oil” är ”Peak cheap oil”. En tidpunkt när den billiga oljan är slut, men fortfarande utvinns och används. Någon drastisk nedgång i välfärden eller civilisationsnivån är inte heller förestående. Alternativa energikällor och snålare maskiner går att vi förmodligen kan krångla oss igenom en viss nedgång i oljeutvinningen.


12 kommentarer:

ola sa...

Man får även räkna med försöken att göra etanol och diesel av alger. Alger är något som vi har gott om.

Man kan även göra olja och smörjmedel av träavfall.

Nä, oljan som sådan kommer aldrig att ta slut. Det kommer att finnas nya sätt att göra olja och drivmedel.

Den billiga oljan på 10-20 dollar faten är nog dock slut. Men vem vet vad den tekniska utvecklingen gör.

Robsten sa...

Ungefär så ja.

Lejeune sa...

Tja, vad skall man säga? I maj 2005 peakade eller åtminstone gick in i en "ondulerande platå" utvinningen av konventionell råolja, inte gick världen under, den gången heller?

Robsten sa...

Nä, men en nedgång i ekonomin och det reella näringslivet sker, om det nu sker, långsamt och nästan omärkligt. Uppgångarna blir mindre och kortare, medan nedgångarna blir något djupare och längre. Men som sagt, enligt Noreng så skall detta inte ligga för handen.

Sven sa...

Alltid intressant när du gör avstick bort från vardagsträsket i politiken och höjer blicken till större trender.

Jag vill komplettera Peak-Oil-bilden med att Norengs slutsatser är kraftigt ifrågasatta av andra auktoriteter i ämnet, ex Aleklett.

Lite om detta här http://www.fria.nu/artikel/96175

Mycket mera av mer teknisk analys i denna konflikt finns på ASPO.

Ha det gott!

Robsten sa...

Intressant artikel Sven. Tack!

Mats sa...

För min del anser jag överbefolkningen vara ett mångdubbelt större problem. Kanske en del av samma problem eftersom det är överbefolkningen som gjort rovdrift på naturen lönsam.

Robsten sa...

Man får räkna befolkning - naturresurser på lång sikt. Tror inte den ekvationen går ihop. Utan konstgödsel= fosfor och kväve, skulle halva jordens befolkning svälta ihjäl tämligen omgående.

Mats sa...

Men istället för naturens grymma sätt att ta hand om överpopulation borde människan ta ett ansvar och lösa det på ett mer humant sätt.

Mats sa...

Heléne Lööw levererar fortfarande, här om svenskarnas parti
http://www.dn.se/valet-2014/svenskt-nazistiskt-parti-mobiliserar-infor-valet/

Hon beskriver träffsäkert och sakligt vad det partiet handlar om och tar inte den lätta intetsägande vägen-

"Hon anser att det är svårt att med få ord beskriva SVP som bildades 2008 och som har sitt ursprung ur nazistiska Nationalsocialistisk front.

– Vad vi ser nu är blandformer av nationalsocialism, fascism och amerikansk vit makt-ideologi som sammansmält och skapat nya former. Det får vi också ta med i beräkningen när vi jämför med 30-talet, säger Heléne Lööw."


De okunniga på expo har naturligtvis inga nyanser eller analyser utan kallar dom kort och gott nazister vilket blir missvisande om man jämför med NSDAP

Daniel Pohl säger-
"– Anledningen till att man bytte namn var inte att man inte längre var nazist, utan att man insåg att man inte kommer att locka några väljare annars."


Fel. SvP skulle aldrig tveka att kalla sig nazister om man hade kopierat NSDAP's partiprogram eller om man hade haft en ideologi som överenstämt till 100% med nazismens. Jag råder alla som vill veta något att läsa Helene Lööws beskrivning och info om partiet istället.

"Man har paketerat om partiet, men nationalsocialismens grundprinciper finns där: man är emot demokrati, man drivs av en antisemitism och man anser att landet ska ledas av rasrena svenskar, säger Daniel Poohl."


Fel. Man är emot demokratins ena hörnpelare, rösträtten, men påstår sig vara för yttrandefrihet och mötesfrihet som också ingår som hörnpelare i demokratin. Expo och övriga antirasister har inte mycket till övers för yttrandefrihet och mötesfrihet och skulle också kunna sägas vara emot demokratin, nästan mer än SvP.

Onyanserad och väldigt dålig information i expo och annan regimtrogen media är en av orsakerna att SvP växer. Riksmedia kommer inte att redogöra för skillnaden mellan SvP och SD vilket öppnar för att SvP får röster från väljare som inte håller med om SvP's åsikter.

Robsten sa...

Expo säger dessutom emot sig själv. I dagens DN säger Poohl att högerextremismen ökar (eller om det var nazismen) medan en annan medarbetar på Expo i går på SVT sade tvärtom.

Vad gäller Svoboda säger Expo att partiet är nazistiskt, andra säger tvärtom. En rysktalande SD-medlem har tröskat igenom alla program från Svoboda och hittar inget direkt nazistiskt. Vi som inte är rysktalande har ingen chans att få tillförlitlig information (har visserligen 1-års ryskstudier bakom mig, men de kunskaperna är sedan länge bortglömda).

Alltså hela nyhetssituationen är bedrövlig i vårt land. Precis allt är vinklat eller bygger på gissningar. Är det någon som svikit sina ideal är det tredje statsmakten.

Mats sa...

När expo gjorde sin årssammanfattning av högerextremism i Sverige så fick man skäll från andra antirasister för att man bara redovisade vad som redan fanns på SvP och SMRs hemsidor. Antagligen för att låtsas vara sakliga på det sättet de försökte vara i början. Dom anti-auktoritära i landet ville att expo ska dra de gängse epiteten i sammanfattningen (främlingsfientlig och så vidare) och tala om för lyssnarna att det är onda åsikter. Jämför med när Helene Lööw diskuterar eller skriver artiklar på expo, hon översvämmar inte artiklarna med sånt utan litar på att lyssnare själva avgör vad som är gott och ont. Hon VET att hon inte gör reklam för nazism när hon redovisar information om nazismen i Sverige utan att hon behöver tala om för sina lyssnare vad de ska tycka om vad hon säger.