söndag, maj 25, 2014

Antirasismens rötter

Det går slentrian i det mesta här i livet, så även kritik mot polisens arbete. Går något snett, blir man störd, hörs det obehagliga oljud, är den givna reaktionen – polisen varför gör ni inte ert jobb? Vi har en skattefinansierad polis som skall beivra alla handlingar som bryter mot brottsbalken, i teorin. Vuxna människor brukar förstå att det ofta finns en skillnad mellan teori och praktik. Tyvärr kommer det nog alltid vara så, vi kommer aldrig få uppleva det perfekta samhället. I går höll Jimmie Åkessons ett torgmöte på Norrmalmstorg som kunde genomföras så att publiken hörde hela talet utan större problem (i alla fall från den plats jag stod på). Det var en hel del motdemonstranter, som ibland bröt mot lagen. Polisen ingrep, såvitt jag kunde bedöma, resolut och omedelbart.

De flesta motdemonstranter utstötte läten som i skrift kan beskrivas som ett långdraget ”bhuuuuuuu”. I grundskolan vill jag minnas att vi kallade detta för ”bu-rop”. Dessutom hade de påfallande unga demonstranterna vänligheten att vända ryggen mot talarstolen, vilket hade det goda med sig att man lätt kunde urskilja åhörare och tillresta demonstranter ifrån varandra. Alla politiska partier har rätt att hålla torgmöten och framföra sitt budskap. Tyvärr ingår det i de demokratiska reglerna att polisen kan- och skall inte ingripa mot människor som utstöter missnöjda läten eller vänder sin unga kropp åt ett visst håll. Var gränsen går till mötesstörning är väl flytande, men använder demonstranterna någon form av hjälpmedel i sina missnöjesyttringar är gränsen definitivt passerad. Sammantaget tycker jag att polisen skötte sin uppgift väl i går på Norrmalmstorg, tack för det.


Problemet ligger egentligen inte i motdemonstrationerna och polisens arbete, om det sker som i går. Problemet ligger i hur alla dessa politiskt ganska obevandrade unga människor har fått sin uppfattning om Sverigedemokraterna. Majoriteten av ungdomarna som demonstrerade i går har sannolikt mycket vaga uppfattningar om vad de olika partierna står för, men de vet att Sverigedemokraterna är hemska. Exakt hur har de bibringats denna ”kunskap”?

Här har självklart media ett mycket tungt ansvar. Medier och journalister pumpar ut sin propaganda att Sverigedemokrater är hemska och inte står för ”allas lika värde” samtidigt som de behandlar SD och dess medlemmar allt annat än lika. De gör det sannolikt i syfte att SD inte skall erhålla allt för många röster vid nästa val, eftersom en stor del av media och journalistkåren antingen är knuten direkt till politiska partier, eller i varje fall står för en helt annan politik. En bieffekt är dock att de inympar hat hos unga och många gånger väldigt formbara människor. I handling blir alltså effekten den rakt motsatta, mot det budskap media så intensivt pumpar ut. Det blir lite som Chang Frick beskrev i en utmärkt krönika. Klassen hade en temadag mot mobbning där grupparbete skulle genomföras. Ingen reflekterade över att Frick fick sitta själv i en alldeles egen grupp. Dessutom berömde läraren gruppernas presentationer, samtidigt som de i praktiken inte låtit Frick deltaga i någon grupp.

Detta för oss osökt till vad som händer i våra skolor i dag. Det trillar in rapporter från barn/ungdomar som upprört meddelar sina föräldrar att lärarna talat om för klassen att Sverigedemokraterna skall man inte rösta på, det är icke-demokratiskt parti, eller att skolan arrangerar ett skolval där SD inte finns som alternativ. Senast i raden kom det rapporter från Tyresö och kunskapsskolan där. I Skollagen står det tydligt i kap.1, 4§

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
I Läroplan för skolan grundskolan står det ännu tydligare på sid 9, nämligen så här.
Saklighet och allsidighetSkolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.
En del av de ungdomar som demonstrerade i går mot Åkesson hade kanske kommit fram till sin uppfattning alldeles på egen hand. En ganska försiktig gissning är nog att de flesta av ungdomarna inte fått en saklig och allsidig utbildning, att de inte fått ta del av skilda uppfattningar, att de inte beretts möjlighet till personliga ställningstagande. Blir man varse som förälder att informationen om de politiska partierna är vinklat skall man ovillkorligen anmäla detta till Skolinspektionen på följande webbfomulär:


Låt oss göra ett inte alltför svårt tanketest för att i någon mån kompensera för skolans brister i sitt demokratiska uppdrag. I går under talet på Norrmalmstorg så måttade en av de tongivande motdemonstranterna (se bild) en spark mot en ung flicka som kanske vägde 45 kg och var av utländsk härkomst. Hon var uppenbart inte av svensk härkomst utan snarare av samma härkomst som den sparkande motdemonstranten. Jag såg hela händelseförloppet och det utspelade sig enligt följande. Motdemonstranten stod och skrek, viftade med armarna och såg mycket aggressiv ut. Flickan gick fram och mälde något, förmodligen yppade hon kritik mot motdemonstranten, som efter ett par hotfulla och aggressiva tillmälen måttade en spark mot flickans huvud. Sparken missade och demonstranten höll på att tappa balansen. Nu till skoluppgiften.

A.   Försökte demonstranten sparka flickan för att han trodde att hon var rasist eller för att hon kritiserade mannen?


B.    Om svaret blir det sistnämnda, att mannen blev arg för att flickan hade mage att kritisera honom, kan det innebära indicier på att hela rörelsen agerar under åtminstone delvis falsk flagg. Att det handlar mer om politiska åsikter än om ”allas lika värde”?


7 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tänker också på att just dessa vänsterdemonstranter är i rakt nedstigande led från deras förfäder som för 100 år sen själva utsattes för hån och spott från de som då inte gillade arbetarrörelsens framfart. Vilken dubbelmoral och historielöshet är inte det?

Stig sa...

Eftersom vi lever i ett "informationssamhälle" idag i motsats till för 40 år sedan, enligt alla duktiga politiker och allvetande journalister, så borde dagens ungdom ha en enorm faktabank inne i hjärnan jämfört med på 70-talet eller 80-talet. Sedan slutet av 90-talet har de flesta dessutom internet och böcker har blivit mycket billigare och många bra och intressanta kommer ut i pocketutgåvor så även den fattigaste tonåring kan köpa dem.
Trots det stora informationsflödet och gratis informationskanaler via internet och TV-kanaler som är minst 20 ggr fler än på 80-talet så har allmänbildningen sjunkit rejält. I alla fall den politiska kunskapen.

Enligt en undersökning från Demoskop http://www.dn.se/debatt/ungdom...
(från 2007) känner svenska ungdomar inte till Sovjetunionens dödsläger, de flesta ungdomar vet inte att kommunismen skördat några offer öht medan det i verkligheten rör sig om hundra miljoner döda.
95 procent känner till Auschwitz - men 90 procent känner inte till Gulag.
40 procent anser att kommunismen bidragit till ökat välstånd i världen.
22 procent anser att kommunismen är ett demokratiskt samhällsskick.
50 procent vet inte att Berlin är huvudstad i ett land vid Östersjön
56 procent av grundskoleeleverna svarar "Vet ej" på frågan om de anser att samhällen baserade på västerländsk marknadsekonomi är demokratiska.

Jag tror att den svenska välfärden och tryggheten som vi tagit för given ända sedan början av 60-talet gjort oss svenskar allt mer intellektuellt förslöade och politiskt ointresserade. Medlemskapet och engagemanget i partier och fackföreningar har sjunkit dramatiskt sedan 50-talet ungefär till kanske en fjärdedel eller ännu mindre. Invandrare är däremot mycket mer politiskt engagerade och nästan invaderar de politiska partierna för att de kommer från länder där politiskt intresse är nästan livsnödvändigt.

Vad än dagens ungdom än preparerar sin kunskapsbank med så verkar det inte vara sådana "petitesser" som uppförande och ordning som fanns i de gamla skolbetygen fram till 70-talet eller vad som är ett demokratiskt beteende. Demokrati verkar av fr.a. extremvänstern uppfattas som vissa paragrafer i grundlagen och att alla ska tjäna ungefär lika mycket och en rad punkter i ett socialistiskt partiprogram. De ror till och med att demokrati är en sorts exportvara som vi kan skicka till länder som Afghanistan, Irak och Somalia. När folk i de länderna pratar om demokrati syftar de sällan på kvinnor, barns, homosexuella och djurs rätt till en respektfull behandling och bemötande. Demokrati är en långsam process som dessutom kan gå bakåt vilket vi tydligt har sett på motdemonstranternas asociala beteende på Åkessons torgmöten. Att vända ryggen till en som talar är en antidemokratisk härskarteknik som mycket väl hade kunnat vara med i Machaivellis bok "Fursten". Även om de inte är medvetna om sina fascisminspirerade demonstrationsknep så är de skyldiga, även omedveten ondska är ondska.

Mats sa...

Mycket intressant Stig. Som du skriver så är det ett stort engagemang för politik bland invandrare från icke-demokratiska länder. Men det är bland de som engagerar sig, de oengagerade har en förmåga att totalt strunta i politik. Det är ett väldigt stort steg att som invandrare själv läsa in sig på SD's politik så pass att man till och med går med i partiet i det brus av SD-mostånd som finns runtomkring.

Mats sa...

Valet gick väl över förväntan för SD's del även om många räknat med ännu fler röster? 9,7%.

Och nästa EU-valrörelse börjar idag och det betyder att SD borde lära av folkpartiet och ge sina kandidater publicitet *mellan* valen. Inte som folkpartiet som dammar av Marit Paulsen starx innan valet, är det någon som vet något vad hon gjort eller sagt de sista fem åren? Det ska alltså finnas en kontakt mellan väljarna och eu-kandidaterna som annars blir väldigt osynliga efter valet.

Arlav sa...

Är det kanske dags att citera Churchill?:
"Dagens antifascister är morgondagen fascister"

Dagens ungdom vet nog inte ens vem Churchill var...

Stig sa...

@ Mats
Hej Z99... Nä Mats var det ju... :-)

Ja, visst gick valet över förväntan och det var ett bra bevis på att extremvänsterns antidemokratiska metoder inte fungerar, de har säkert baksmälla idag.

Vad Marit Paulsen har gjort eller sagt de sista fem åren är det nog väldigt få som minns men jag minns henne mest från 80-talet då hon var en riktig krutgumma som var emot etablissemanget men det har hon själv blivit del av. Hon sålde en stor del av sin själ när hon blev politiker.

Mats sa...

@Stig:
"Hej Z99... Nä Mats var det ju... :-)
"

Det är valfritt :-)

Håller med om Marit Paulsen.