fredag, juli 25, 2014

Hur media förvanskade bilden av Balkankriget

Det är viktigt att känna till hur media arbetar och hur den kan göra om svart till vitt enligt en dramaturgisk sagomodell, med en genomond skurk och goda hjältar. I verkligheten är det ofta så att det inte finns varken genomonda skurkar eller klart lysande hjältar. Alla parter drivs av sina intressen och har för det mesta både goda och onda sidor. Ofta är aktörerna i en konflikt lika goda kålsupare, men likt publiken i en fotbollsmatch vill ha en sida att hålla på, vill den mediala publiken också ha en god sida och en ond, där den onda till slut skall förlora. Media i Sverige arbetar ofta på samma vis, även i inrikespolitiska frågor. Är man vaksam ser man hur media ofta försöker framställa någon som god eller enbart offer, medan någon annan part tilldelas skurkrollen. Det sker självklart skickligt med små men effektiva meddel.

För att visa på hur media kan förvanska bilden av verkligheten citerar vi ett avsnitt från boken ”Lögn, förbannad lögn och journalistik” av Anders R. Olsson.    

Sagovärldens sanning
Någon måste vara god. Det är nästan alltid den som vinner.

Efter en viss tvekan vid mitten på 1990-talet beslöt nyhetsmedia i väst att utse Slobodan milosevic till Balkans ende store skurk. ”Vem är det som ytterst har satt igång hlea det för miljoner människor på Balkan katastrofala händelseförloppet under hela 90-talet? Alla vet vi svaret: Slobodan Milosevic...” skrev Olof Dahlberg, redaktör för SvT:s Dokument Utifrån. (Journalisten 00-05-25) När skuldfrågan så enkelt och kategoriskt hade avgjorts föll övriga bitar automatiskt på plats. Var man fiende till Milosevic så gick man säker för kritik. Kroatiens ledare Tudjman till exempel, en lika hänsynslös maktspelare som Milosevic, slapp i allt väsentligt undan.

En rad skeenden och faktiska förhållanden som, om man tagit upp dem i den journalistiska rapporteringen, skulle störa sagoperspektivet måste man helt bortse från: 
Stromakternas cyniska spel om maktsfärer före och under Jugoslaviens sönderfall – då Slovenien och Kroatienenligt sekelgamla mönster återknöts till yskland/väst och Serbien till Ryssland – tillmättes ingen betydelse trots att det så uppenbart gynnade extrema nationalister och krigsherrar på båda sidor. Att NATO mot slutet av 1990-talet backade upp UCK-gerillan i Kosovo trots att den var hela Balkans mest uttalade anhängare av etnisk rensning och lät den, som enda representant för albanerna, delta i de så kallade förhandlingarna i Rambouillet 1990 om Kosovos framtid kunde inte ifrågasättas i den journalistiska rapporteringen. Att vid dessa ”förhandlingar” i Rambouillet kräva Milosevics namnteckning på ett avtal där Serbien gav upp sin nyvunna nationella suveränitet och godtog NATO-ockupation av hela landet (inte bara av Kosovo) – i medvetande om att ingen serbisk ledare kunde skriva på ett sådant papper och överleva på sin post – beskrevs i nyhetsmedierna som ett seriöst försök till konfliktlösning. När bomberna föll över Serbien senare samma år kunde det bara skildras som ett rimligt straff för att Milosevic inte hade gjort det man egentligen visste att han inte kunde.[...]

Rapporteringen inför/ om NATO:s bombkrig 1990 mot Serbien gick ut på att det blev nödvändigt för att få slut på serbernas redan påbörjade etniska rensning av albaner i Kosovo. Redan då var det emellertid påståendena om systematiskt fördrivning av albaner uppenbart felaktiga. Som många påpekat, bland andra överste Bo Pellnäs i Dagens Nyheter [2004-02-08], påbörjades massfördrivningarna i Kosovo en vecka efter att de första bomberna fallit.

Jag vill minnas att jag reagerade redan under kriget på hur vissa parter framställdes som genomgoda och närmast som offer, medan andra framställdes medvetet onda. I själva verket fanns det inga ”goda” sidor i konflikten, inga oskyldiga offer. Självklart låg det starka intressen bakom denna förvanskning av verkligheten. Samma mönster av det Olsson kallar ”sagomodellen” finns självklart i vår inhemska medierapportering. Vi närmar oss ett val, där vi förmodligen kan se talrika exempel på denna modell.  

27 kommentarer:

Jan Olof Bengtsson sa...

Tack för denna påminnelse om Olssons bok. Har sett men ej läst och hade nu glömt den.

Balkankriget måste problematiseras mer i Sverige. Att folk inte förstår det är en viktig orsak till illusionerna om NATO, och även om EU och Bildt.

Robsten sa...

Right ;-)

Mats sa...

Det brukar vara populärt bland mindre pålästa människor att ta upp den stora flyktingvågen från Balkan som exempel på lyckad invandring. På den tiden fanns inget internet och SD var för små för att platsa i riksdagen och public service (=publikt rövslickande av extablissemanget) mörkade alla problem utan några störande avslöjanden.

Att påstå att den invandringen var lyckad är som att påstå att alla levde lyckliga i forna Sovjet, fanns ju inget som motsade det. Och självklart upplevs inte den invandringen idag som stort problem eftersom andra invandrargrupper skapat större problem.

Annars så tycker jag att balkankriget borde ha en egen hemsida nånstans som förklarar lite bättre från olika synvinklar.

Mats sa...

Något annat som borde förklaras bättre är den nazistiska ideologin. Jag anser att det är fel att förklara den med den allmänna mentaliteten som rådde i Europa vid den tiden och som fanns i alla partier på den tiden. NSDAP diskuterade i termer av rasistisk hierarki, men det gjorde ju även andra partier. Även efter att NSDAP försvunnit.

Det som urskiljer nazismen som ideologi är inställningen till allmänna och hemliga val. Men den är kopierad från fascismen. Inställningen till judar var inte NSDAP ensamma om. Det var inte heller NSDAP som tog besluten hur "judefrågan skulle lösas". NSDAP var iofs med och avskaffade demokratin vad det gällde allmänna val. Yttrandefriheten levde kvar men begränsad till att den inte fick hota själva systemet.

Jag ser det som att fascismen är den övergripande ideologin och nationalsocialismen har den som övergripande. Ungefär som att kalla gamla moderaterna för kapitalister. Det finns en kapitalistisk ideologi, men det finns inte ett likhetstecken mellan moderat och kapitalist ändå.

Just det där med övergripande bakomliggande ideologi som inte skiljer på höger och vänster anser jag är viktigt. Annars blir ju begrepp som extremhöger helt obegripligt.

Personer som anser att det är rätt att sparka folk från jobbet pga åsikter, eller utesluta ur facket eller på annat sätt straffa någon enbart efter den personens åsikter är fascister. Och då menar jag inte som ett skällsord. Och det är samma ord oavsett om personen i övrigt anser sig vara vänster eller höger.

Mats sa...

Lagen om hets mot folkgrupp.
Hade den hjälpt för att hindra nazismen i Europa? Svaret är faktiskt nej. Tvärtemot vad många tror så samlade inte nazismen många poäng på att hetsa mot någon folkgrupp. Inställningen till judar var inte så framträdande om man tittar på Hitlers olika tal. Han framhäver Tyskland och det tyska folket och det handlar ofta om tyska folkets rätt till rättvisa. Och det gav förståss gensvar hos ett folk som upplevde det som att de blivit djupt orättvist behandlade efter första världskriget.

Historiker pratar ibland om att WW2 hade kunnat undvikas om Tyskland hade behandlats mildare efter WW1, orsaken till Hitlers framgångar kom alltså inte av att hetsa mot några folkgrupper.

I TV4 dokumentären ”hitler och förintelsen” så beskrivs det stegvis vad som ledde till massmord på judar. Vartefter så inskränktes judars rätt i olika progromer. Judar uteslöts ur olika organisationer som bevakade medborgares rättigheter (motsvarande fack idag ungefär). En enig media beskrev ofta judarnas mörka historia (mord på Jesus med mera) och mordet på den tyske diplomaten Ernst vom Rath i Paris blåstes upp till enorma proportioner och belastade samtliga judar.

I dokumentären försöker man också ta upp frågan hur människor kunde flockas runt Hitlers torgmöten och okritiskt stå och bröla med ena handen uppsträckt utan att ens försöka lyssna på vad han sa. Även om den typen av beteende inte förekommer idag så bör såna tendenser uppmärksammas.

Mats sa...

Initiativ till en lag om hets mot folkgrupp togs av forna Sovjet i FN. Finns det en risk att den var ett försök att legitimera åsiktsförtryck? Åsiktsfrötryck var väl en del av forna Sovjet?

Mats sa...

Kristallnatten beskrivs av många historiker som inledningen på förintelsen. Jag har hittils inte sett någon historiker dra upp det faktum att redan mer än hundra år tidigare hade det förekommit flera kristallnätter. Källa
Den populära beskrivningen är att holocaust började med kristallnatten och antisemitismen försvann över en natt 1945. Hur kunde det vara möjligt? Kristallnatten skapades faktiskt av en enig media. Gruppen som utsattes för anklagelser fick förståss inte komma till tals. Och det räckte för att skapa det som sedan följde. Men effekten byggdes upp av den eniga median som fanns, något som inte ens verkar tillåtet att diskutera idag.

Mats sa...

I TV4s dokumentär om förintelsen pratas lite vagt om "tyska tidningar" och vad som skrevs i dom på 30-talet. Faktum är att det var flera ägare till skillnad från Sovjetunionens Pravda. Hur kunde censuren ske? Förekom censur alls? Jag har hört att NSDAP attackerade tidningsredaktioner som skrev "fel" saker, men det tycks inte ha varit så frekvent om det alls förekommit. Men åsikts-likriktningen är helt klar i alla fall.

Antisemitismen som fanns i tidningarna kan vara intressant att studera. Den är egentligen ganska diffus och pratar mest om framtida hot, liknande filmen der ewige juden. Det var egentligen ganska få antisemitiska nyheter, de få som va blåstes upp och exploaterades ungefär som vi kan se "järnrörsskandalen". Däremot var det många artiklar om vad man trodde judarna planerade i framtiden...fan, får någon sorts dejavukänsla här...

Robsten sa...

Du får hålla föredrag på Forum för Levande historia Mats ;-)

Anonym sa...

En ny fas i utvecklingen är att stalinister och nazister delar analys om både invandring och internationell politik.Det enda som fattas nu är att nazister tar till sig kommunisternas skötebarn kim jong un

Anonym sa...

"Det var egentligen ganska få antisemitiska nyheter, de få som va blåstes upp och exploaterades ungefär som vi kan se "järnrörsskandalen" "

Ja den har ju inte ens hänt.

Mats sa...

@Anonym:
""Det var egentligen ganska få antisemitiska nyheter, de få som va blåstes upp och exploaterades ungefär som vi kan se "järnrörsskandalen" "

Ja den har ju inte ens hänt."

Stämmer. Det var ingen skandal.

Mats sa...

@Robsten:
"Du får hålla föredrag på Forum för Levande historia Mats ;-)"

Det skulle jag kunna göra. Där slipper man väl mötesstörningar i alla fall?

Robsten sa...

jag garanterar ingeting om du drar ditt. ;-)

Mats sa...

@Robsten, tänkte du storma föreläsningen ensam? :-)

Robsten sa...

Nä, men däremot lägga ett förslag på att lägga ned hela prylen.

Anonym sa...


@Mats

Stämmer. Standarden för vad som är normalt i partiet sattes ju långt innan dess och vi ju skulle ha oändligt överseende med vänsterpartiet om dom gör en lika bra dokumentär om partiets inre arbete.

Mats sa...

@Anonym, betyder det att du anser att tramsande med järnrör efter en blöt kväll på krogen är oacceptabelt? Skandalöst? Om man lever ett väldigt isolerat liv där inget händer, vare sig negativt eller positivt, så kan jag ha förståelse för det.

Eller anser du att ordväxlingen innan på något sätt bevisade partiets åsikter? :-)

Mats sa...

Mina krav för att det ska ses som en skandal.
Någon måste ha blivit skadad, järnrören måste ha använts alltså som ett angrepp och inte som självförsvar. Att knuffa bort någon som försöker ta ens mobiltelefon är lagligt och enligt mig ett bra beteende.

Att det hela blir "ihågkommet" av folk som att SD springer runt på stan och hotar folk med järnrör visar övertydligt hur SD's så kallade mörka historia har fabulerats fram.

En tidning som skriver rubriker som "troschock i lets dance tävlingen" tycker jag sänder tydliga signaler att den inte är något för mig att läsa.

Anonym sa...


Problemet är att om man sätter t.ex Jonas Sjöstedt och Löven samt två valfria sossar i exakt dom roller som spelades av Ekroth och kompani och ersätter fyllot med en packad svensk så hade ni ansett att det var mer än en skandal.

Det är det som är grejen och ni fattar inte ens det. Hur skulle ett sånt parti kunna regera? När det inte ens klarar av att ta ansvar för sin egen partilednings agerande?

Anonym sa...

@ Mats.

Ja den representerar partiets åsikter så länge partiet inte ser några problem med den.

Mats sa...

@Anonym: "Problemet är att om man sätter t.ex Jonas Sjöstedt och Löven samt två valfria sossar i exakt dom roller som spelades av Ekroth och kompani och ersätter fyllot med en packad svensk så hade ni ansett att det var mer än en skandal."

Nej, faktiskt inte. Trots att du drar till med partiledare här. De tre sd'arna var lite längre ner på listan. Samma situation? I så fall vill jag påminna om att SD inte satt i riksdagen när det utspelades, men jag förstår att du bortser från det eftersom det presenterades som en ny händelse i media. Om Sjöstedt eller Löven gjort något liknande innan de satt i riksdagen är ärligt helt ointressant för mig och jag skulle uppfatta det som tjat om något oväsentligt om det togs upp som nyhet i media.

"Det är det som är grejen och ni fattar inte ens det. Hur skulle ett sånt parti kunna regera? När det inte ens klarar av att ta ansvar för sin egen partilednings agerande?"

Media tonar ner att Erik Almqvist sparkades ur partiet och då tonar du också ner det. SD var tydliga med att de ansåg att Almqvist uttalanden tillsammans med agerandet var oacceptabelt.

"Ja den representerar partiets åsikter så länge partiet inte ser några problem med den."

Som sagt, han sparkades ur partiet för sina uttalanden, alltså ansåg partiet att de hade stora problem med det. På den tiden när SD's mörka historia hittades på så fanns inget störande internet så många fler hade dina åsikter om SD.

Du är helt klart en självtänkande person (ser ut så på det du skriver trots allt) och jag kan knappast övertyga dig att SD är något drömparti. Vore roligare om du ville diskutera vad SD har för fel i partiprogrammet och varför.

Mats sa...

Påtal om vänstern så är det konstigt hur vänstern försvunnit i skymundan på senare år, rättare sagt vänsterns grundideologi har försvunnit. Numera accepteras privat(???) företagande inom välfärden. Visserligen utan vinster men man tycker tydligen det är ok med "privata" aktörer. Felet med sånt företagande är att produktionsvolymen bestäms av staten/kommunen/landstinget, ungefär som femårsplanerna i forna Sovjet. Ett sånt företag drivs sen liknande konkursföretag på fallrepet, det enda som ger någon vinst alls är nedskärningar. Goda eller dåliga tider existerar inte, det är egentligen bara en enda lång dålig tid.

Anonym sa...

Tips: RT Documentary om Serbien efter NATOs bombningar http://rtd.rt.com/films/why/#part-1

Anonym sa...

"Media tonar ner att Erik Almqvist sparkades ur partiet och då tonar du också ner det"

Dom andra är kvar.Ingen av dom hade varit kvar om dom varit moderater.Oavsett när det hänt och dom hade sparkats ut utan diskussion.

Mats sa...

@Anonym: Islamisten och moderaten Waberi sitter kvar i moderaterna efter extremt kvinnofientliga uttalanden.

Anonym sa...
Det går inte att kvitta skit mot skit utan att få skit som resultat.
Ni ansvarar för er och dom ansvarar för sig.