torsdag, juli 31, 2014

Valrörelsen har sparkat igång – Jenny Bengtsson hot och allas lika värde

Nu har Jenny Bengtsson, ordförande för restaurang och hotellfacket, blivit utsatt för hot (och hat tydligen), kommenterat i dagens SvD. Två händelser är polisanmälda och de är säkert verkliga hot. I övrigt har vi ingen aning om hur många hot Bengtsson erhållit, inte efter den mediekampanj som följde efter att Mazetti skrivit en rätt provocerande krönika i ICA-kuriren [ICA-Kuriren, 13-01-02 Svårt att finna en riktig ”svensk”] där media basunerade ut att kommentarerna innehöll massvis med hat och hot. Jag läste i alla fall 250 kommentarer, där de flesta kritiska kommentarer höll en hövligare ton än den artikel de kritiserade. Något hot hittade jag inte alls, men kan ha förekommit i de över tusen kommentarer som publicerades (kommentarerna skall ligga uppe på nätet). I vilket fall så gav media en mycket skev bild av Mazettis artikel och reaktionerna på denna. Vilket är själva poängen, i ett makroperspektiv. Media har satt i system att skildra en sida av verkligheten, men inte den andra. Ja, en hel del krönikörer har på sistone belyst ”hatet från vänster”, vilket är bra.

Låt mig för säkerhets skull med skärpa påtala, alla hot (och även oartikulerat hat) är både förkastligt, många gånger olagligt och definitivt kontraproduktivt. Därför uppmanar jag alla som är aktiva på sociala forum att låta bli detta. Skaffa en sandsäck att slå på i stället och skriv inte saker i affekt. Det är lättare sagt en gjort men följ regeln i alla fall.

Ingela Edlund. Andra vice ordförande LO, har i SvD skrivit en artikel om hoten mot Bengtsson, en artikel som andas en del ren politisk propaganda. Edlund och Ella Niia skriver att de är oroliga inför den fortsatta valrörelsen. De är inte ensamma om den oron. Många SD-medlemmar har till mig vittnat om en oro inför valrörelsen, och om hur media skall agera den sista månaden innan valet. Minnen från förra valrörelsen 2010 förskräcker. Edlund och Niia skriver inte bara om hot mot Bengtsson, utan även om ”hat” riktat mot henne. Nu har Bengtsson uttryckt en del hat själv, vilket de självklart förbigår med tystnad. Nej, att Bengtsson gett uttryck för hat är ingen anledning till att hon skall bli hotad. Men när de nu inte bara nämner hot i artikeln, utan även hat , blir detta relevant att bemöta.

I själva verket uppträdde Bengtsson så provokativt så man nästan misstänker en bakomliggande strategi bakom det hela. När man märker att någon uppträder avsiktligt provokativt, gå inte i fällan och svara med samma mynt. Gör vänstertrollen besvikna med att fullständigt ignorera dem i stället. Det är ganska självklart att om någon uppträder maximalt provokativt, så VILL de ha kraftiga motreaktioner, om de nu planerar ännu en artikel eller vad syftet nu kan vara. Snälla -IGNORERA! Annars spelar ni dem rätt i händerna.

Så här skriver författarna i artikeln.

Hoten mot fackligt förtroendevalda som försvarar den grundläggande principen om alla människors lika värde är helt oacceptabla.

Ja, Bengtsson försvarar ”allas lika värde” på ett mycket mustigt sätt må man säga. Som denna länk visar.


Dessutom kan man undra hur många av hennes uttalande verkligen går ihop med ”allas lika värde”Vidare i artikel skriver Edlund följande:

En av LO:s viktigaste utgångspunkter är principen om alla människors lika värde och rätt

Författarna nämner detta om ”allas lika värde” inte mindre än fem gånger i artikeln. Men samtidigt skriver de fackliga företrädarna följande:

När det i juli startades en debatt om huruvida fackliga förtroendeuppdrag går att förena med medlemskap i Sverigedemokraterna, klargjorde flera LO-förbund sin ståndpunkt. Eftersom antirasismen är en central del av vårt fackliga engagemang, är en sådan kombination inte godtagbar;

Man får alltså inte vara medlem i SD om man skall ha fackligt förtroende uppdrag inom facket, men samtidigt skall alltså alla vara ”lika mycket värda”. Två tolkningar är möjliga, den första är följande.

  1. Man får inte ha förtroendeuppdrag i facket, men är fortfarande lika mycket värd.

I detta fall så urholkas ”allas lika värde rejält”. Vilka fler uppdrag och vilka fler specialregler skall gälla vissa personer, fast man ändå kan anses ”lika värd”.

  1. Alla är lika mycket värda, förutom sverigedemokrater.

Detta blir i förlängningen också problematiskt. Om man nu är mindre värd bara för att man har åsikter om immigrationspolitiken (i samsyn med övriga Europa dessutom), vilka fler åsikter kommer i framtiden att göra någon mindre värd? Är nazister, fascister mindre värda? Moderater och folkpartister, exakt när blir de också mindre värda? När de uttrycker synpunkter om Mellanösternkonflikten kanske? Vi har sett tendenser åt det hållet (se Löfvéns Facebook-uppdatering Mellanöstern-konflikten t.ex.).

Vad det hela nog handlar rätt mycket om avslöjar författarna i sitt sista stycke, där skriver de följande:

Vid valet den 14 september har vi alla möjlighet att säga ifrån mot hot och antidemokratiska yttringar, genom att välja parti och företrädare till Sveriges riksdag som också står upp för allas lika värde och ett demokratiskt samhälle.


Ja, det är val den 14 september och det överskuggar nog tjafs på våra sociala forum, ärligt talat. Det handlar om makt, mandat och pengar, bland annat. Slutligen, - är inte demokrati när alla tycker lika och klappar varandras ryggar när debattstudion slår av kameran. Demokrati är svårt och kämpigt. Demokrati är när jag får ha en annan åsikt om Sveriges immigrationspolitik än Ingela Edlund och LO, och när de får ha en annan åsikt i frågan än undertecknad, på samma villkor. Exakt det är demokrati. Så vem är mest demokrat och vem är minst demokrat?   

16 kommentarer:

Anonym sa...Jag har aldrig fattat varför moderater, folkpartister, etc, etc och nu Sverigedemokreater ska agera i ett fack som är socialdemokrater.

Orkar ni inte göra jobbet?

Moderterna kan väl starta ett fack där deras medlemmar driver arbetsgivarnas intressen t.ex?

Varför ska dom vara med i ett socislistisk fack?

Mats sa...

Vi har en lag om yttrandefrihet som är fundamental för demokratin. Detta innebär att staten inte kan gå in och förbjuda partier eller straffa folk med "fel" åsikter hursomhelst.

Om man tillåter institutioner, privata eller statliga, eller någon som erbjuder offentliga tjänster av något slag att diskriminera folk med fel åsikter så faller hela intentionen med lagen om yttrandefrihet. Det blir typ att staten kan inte straffa folk med "fel" åsikter men privata aktörer med lite makt kan göra det.

Antirasister har en tillåtande hållning till fenomenet eftersom det inte drabbar dom själva och problemet är nog väldigt svårt att göra något åt. Annars så skulle det kunna åtgärdas med en mindre ändring i lagtexten.

Mats sa...

Jag tycker att fackföreningar, gaypride, nobelfesten och andra delar av etablissemanget borde känna själva att de bryter mot lagen om yttrandefrihet när de kränker SD's yttrandefrihet på det sätt som de gör. "Vill inte ge rasisterna en plattform"? Ser dom det verkligen på det sättet? Att de ger SD en plattform och att dom inte har några motargument alls så fort SD skulle få en plattform, en chans att föra ut sitt budskap.

Jag kan ju avslöja för antirasisterna att SD's partiprogram är skrivet av vanliga människor och inte nedskrivet av Gud själv. Det går alltså att kritisera. Men det är uppenbart att dom saknar det som krävs för en sån debatt.

Mats sa...

Åsiktskränkningen av medlemmar i facket är ju lagligt på det sätt som Jenny Bengtson förespråkar. Och det är mycket som är lagligt, annars skulle vi inte ha till exempel företag med telefonförsäljare som lurar på åldringar varor som de inte förstår att de beställt. I en demokrati med rättssäkerhet så går det inte att lagstifta på ett sätt som ger en perfekt lag utan kryphål.

Tidigare har man förväntat sig att människor ska ha demokratin som ledstjärna och inte förberett lagen för att passa till dagens situation och mentalitet hos antirasisterna. Men jag tror att lagen om yttrandefrihet måste stramas upp lite tyvärr.

Mats sa...

I USA hade Jenny Bengtsons handlande brutit mot konstitutionsutskottet, däremot hade hon haft rätt att ha åsikten hon har, samt yttra den.

Men här i Sverige så är det ok. Jag har faktiskt kollat och expressen har inte sagt åt oss att det är en skandal så det ska vi inte tycka.

Robsten sa...

Nä...visst är det horribelt. hade någon sagt till mig när jag var ung att personer från ett visst parti inte var välkomna i facket hade jag aldrig trott på det. Men nu är det som det är, eliterna är desperata och vi tjänar på det. Enskilda medlemmar tjänar väl i princip bara pengar på att inte vara med.

Anonym sa...

Undrar vad det beror på att folk som inte är sossar tror att det är en mänsklig rättighet att driva andra partiers politik inom LO?

Moderaterna och resten av allinsen delar er uppfattning om detta och vill inte heller göra jobbet och bygga egna moderata fackföreningar som tillvara tar arbetsgivarnas intressen.

Obegripligt.

Anonym sa...

Vi har en lag om yttrandefrihet som är fundamental för demokratin. Detta innebär att staten inte kan gå in och förbjuda partier eller straffa folk med "fel" åsikter hursomhelst.
---------------------------
Ja men ingen lag som säger att Lo måste driva SD´s politik.

Mats sa...

Bra sommartal av Jimmie Åkesson. Tror han vände sig mycket till den kategori av sd-väljare som är som mig.

Mats sa...

@Anonym: "Jag har aldrig fattat varför moderater, folkpartister, etc, etc och nu Sverigedemokreater ska agera i ett fack som är socialdemokrater."

Fackets primära roll är *inte* att vara ett stöd för socialdemokraterna. Av historiska skäl så är dom ett stöd för socialdemokraterna ändå. Fackets styrka är att de har många medlemmar och dom har en skyldighet mot betalande medlemmar att sträva efter att bli så starka som möjligt. Om du hade ett fack för varje parti så försvinner hela idén med fackets styrka. Hur ska dom kunna förhandla sinsemellan och bestämma sig för vilka lönenivåer som är rimliga? Och hur ska en strejk kunna samordnas så den har någon effekt alls? Facket ska alltså tillvarata medlemmarnas intressen att få så bra villkor som möjligt.

Socialdemokraterna är ett stort parti och skulle visserligen kunna köra med att alla som är med i facket måste vara sossar, de skulle ju ha rätt många medlemmar ändå och ha en viss styrka. Men det betyder att den som väljer att tillhöra ett annat mindre parti kommer inte ha samma villkor. En styrning av folks åsikter som inte jag tycker hör hemma i en demokrati.

Mats sa...

Enormt bra sommartal av Jimmie Åkesson.

Robsten sa...

Ja håller med ;-)

Mats sa...

Och vi är ju ändå opartiska.

Robsten sa...

Jamen självklart.

Robsten sa...

Jamen självklart.

Anonym sa...

Det är ok att som förtroendevald i SD driva Vänsterpartiets frågor?

Är det det som är demokrati?
Jag trodde att SD skulle driva den politik som majoriteten ger partiledningen i uppgift att driva.