söndag, december 18, 2005

Ekdal, (DN) om skolan

Niklas Ekdal skriver på ledarplats i "Signerat" den 18 december om skolan. Han tar återigen upp de missförhållanden som så ofta luftats i svensk media. Ekdal hade intervjuat vinnarna i årets nutidsorientering, det gemensamma för alla barnen var att de hade mycket lätt för att lära. När Ekdal frågade barnen om den kommunala skolan tyckte barnen att den var OK (till Ekdals förtret sannolikt), men att det var för mycket liv på lektionerna, tänk detta enkla faktum är något som landets politiker inte har uppmärksammat, i alla fall inte vidtagit nödiga åtgärder för att skolorna skall kunna ta itu med problemet, för problemet kan med nuvarande lagar och förordningar och med den resurstilldelning som idag finns, icke enbart lösas av de enskilda skolorna.
Vidare drar Ekdal några alltigenom goda och förnuftiga slutsatser:
-"Det finns inga snabba skolpolitiska klipp, inga pedagogiska dunderkurer, ingen mirakulös IT-utrustning, inga övermänskliga lärare, inga genvägar till bildning. Men det finns några kardinalfel som i onödan tynger den svenska skolan."
Jag skulle kunnat sagt det själv, detta får vi tilolsammans banka in i huvudet på våra, ibland så trögtänkta, politiker.
Vidare:
-"Flera rutinerade lärare som jag talat med har haft en fruktansvärd hösttermin, av en enkel anledning. Speciallärare dras in på många ställen så att barn med särskilda behov placeras i vanliga klasser där de stör undervisningen.
Detta får tre förödande konsekvenser. Lärarna slits ner och tvingas hela tiden välja enklast möjliga upplägg. De mest krävande barnen utmärker sig negativt och får inte den extra hjälp de behöver. Alla de andra eleverna försummas, eller värre, triggas till skrän och suddgummikastning de också.
Ett rikt land som Sverige kan inte spara pengar på det viset, om vi kastar 4 miljarder på ett försök med trängselskatter i Stockholmstrafiken eller 17 miljarder på 40 mil järnvägsspår i Norrland.
Skriv SKANDAL på svarta tavlan och låt stå."
Väl talat Ekdal, du har verkligen talat med lärare som du påstår, det märks. varför inte låta skolan bli en valfråga? Där HAR verkligen de olika partierna lite olika syn på sakernas tillstånd och hur vi skall lösa problemen.

4 kommentarer:

Humle och Dumle sa...

Ett av probelmen med stort P inom skolan är devisen "En skola för alla" Tidigare fanns obs-klasser och annan specialundervisning för ungdomar och barn som agerar destruktivt och hindrar sin egen och andras inlärning. Idag skall alla gå i samma grupp i syfte att inte pekas ut negativt. Detta jävla klemande är numera norm och de flesta skolor har inga "kliniker" utan läraren skall individualisera, anpassa undervisningen till alla behov. Folk som inte kan sköta sig skall också få konsekvenser av detta, vilket skall gälla både barn och vuxna. Tyvärr ser jag minimal vilja att ändra detta hos våra politiker - förutom SD och vissa folkpartister.

Robsten sa...

Ja, det har väl återigen med politisk korrekthet att göra. De flesta människor , från alla partier (V undantaget och möjligen MP) vill nog göra något åt problemen. Det är politiker på riksnivå som inte vågar bryta med den pågående trenden, som förresten börjar brytas.

Humle och Dumle sa...

Det var ju lovande att någon anser att dagens krav- och konsekvenslösa skola är på väg bort. Vad grundar du detta på?

Robsten sa...

På väg bort är väl kanske att ta i, men visst börjar politiker att reagera mot "flumpedagogiken. t.o.m. vissa sossar reagerar. Som bakgrund kan nämnas att den s.k. Pisaundersökningen tjänade lite som väckarklocka, Sverige har halkat efter rejält där, vissa länder som Finland har sprungit ifrån Sverige rejält. Detta har i alla fall en del politiker reagerat på.