lördag, februari 18, 2006

"Mitt i Botkyrka" förnekar sig inte

Får hem tidningen "Mitt i Botkyrka-Salem". På första sidan står det med fet braskande text, "Ingen vill köpa danskt halalkött". Under den braskande rubriken står det hur butiker märkt av vreden över Kuhammedteckningarna. På sidan 4 som helt ägnas åt den aktuella affären intervjuas en imam, han vädjar om "tålamod" med dem som publicerat muhammedteckningarna. Vi sekulariserade/kristna har visat islamisterna ganska stort tålamod när det gäller hedersrelaterade brott bl.a. så det borde nog vara på sin plats. Imamen manar till lugn och förordar i stället bojkott av danska varor!! Läste jag rätt? En lokal svensk tidning låter en imam träda fram och mana till bojkott av danska varor? Till imamens försvar skall sägas att han noga poängterar att detta inte skall överdrivas, han påtalar dock att många muslimer blivit kränkta.
Imamen nämner också att politiska krafter utnyttjat denna affär för sina egna politiska syften. Däremot riktar sig vreden över publiceringarna mot hela Danmark som nation, imamen säger: -" Alla är emot Danmark i dag, vi upplever det som om danska regeringen stöttat det här.
Om bojkotten säger imamen, -"De förlorar massor av pengar och allt handlar om pengar, om man stoppar inföldet så förstår de att de gjort fel".
Hmmm.....Om vi skall få de arabiska regeringarna att de gjort fel skall vi alltså stoppa "inflödet".

Inga kommentarer: