måndag, mars 20, 2006

Fallet Bo

Om någon skulle skriva en roman om en man, som blev oskyldigt dömd för incest med sin dotter, en dotter som bygger sin historia på de vildaste fantasier. Lägg därtill att flickans historia, genom de enklaste faktakollar, skulle rasa som ett korthus, hon var t.ex. i den kommunala skolan när övergreppen sägs ha skett.
Flickan pratar om personer som inte finns, senare blir dessa personer hennes egen mamma! Hennes egen far skulle ha våltagir henne med 30! andra män. Hennes far skulle ha sålt henne till en porrklubb, som inte finns eller någonsin ha funnits. Det blir värre, på ett behandlingshem säger flickan i ett förhör att pappan ägnat sig åt ritualmord, någon saknad person går inte att hitta efter dessa uppgifter. Behandlingshemmet är känt för att få sina intagna att "erkänna" sexuella övergrepp, detta tar rättsapparaten ingen hänsyn till.
Vice riksåklagare Catharina Bergkvist Levin har ett särskilt uppdrag att vaka över rättssäkerheten i Sverige, hennes agerande är lite utöver det normala, när Högsta domstolen skulle behandla en resningsansökan som grundade sig på flickans brev där hon tog tillbaka sina anklagelser, ja då skrev Catharina Bergkvist Levin att breven fått en tillfredsställande förklaring.
Skulle du köpa romanen eller skulle du anse den alltför orealistisk? Sannolikt skulle du tycka den svävade för långt ut i rena fantasier som var alltför orealistiska, ändå har allt detta hänt i dagens Sverige, alldeles på riktigt.
Det är faktiskt ännu värre, en polis har vägrat lämna ut material och uppgifter som skulle friat den dömda pappan. Justitieombudsmannen som granskat fallet har kortfattat meddelat att han inte avser att ens inleda förundersökning mot någon tjänsteman som handlagt fallet Bo Larsson. Etc. De mest hårresande uppgifter man kan tänka sig staplas på varandra i detta fall. Låt det bli en varningsklocka att något måste göras åt de "trender" som kommer och går i rättsystemet, en varningsklocka om den bedövande inkompetens som ibland finns inom rättsapparaten, om den ohederlighet som också finns. Värst av allt, vice riksåklagaren är kanske den mest inkompetente av alla, hur har hon fått sin tjänst, politiska grunder? kompistjänst? Inkvoterad på kvinnokvoten?

Inga kommentarer: