måndag, mars 20, 2006

Freivalds inblandning i Muhammed-affären rullar vidare

Det har framkommit att Freivalds verkligen kände till att en UD tjänsteman, Stefan Amér, skulle kontakta Sverigedemokraternas internetleverantör Levonline. Detta angående publiceringen av en s.k. Muhammedteckning och den befarade hotbild och de starka protester det eventuellt skulle föra med sig. Detta har kommit fram efter ett yttrande av Carl Hendrik Ehrenkrona, rättschef på UD. Yttrandet publicerades på "Riksdag & Departement".
I en intervju med Ekot dementerade Freivalds kraftigt att hon skulle ha känt till kontakten mellan UD och Levonline.
Till saken hör att att Persson kritiserat den tjänsteman som tog kontakt med Levonline och sagt till massmedia att Freivalds inte känt till kontakten. Det ligger nära tillhands att förmoda att Freivalds ljugit för Persson, eller i alla fall undanhållit en del, stor del, av sanningen.
Tjänstemannen som tog kontakten, Amér, har fått emotaga kraftig kritik av både Persson och andra. Nu visar det sig att det med största sannolikhet var sanktionerat av Freivalds. Detta är ytterst allvarligt, Freivalds kan faktiskt ha brytit mot svenska grundlag, dessutom har hon, troligen, ljugit, eller undanhållit en del av sanningen för statsministern.
De övriga partiledarna, förutom Ohly, har reagerat kraftigt. Hägglund har krävt Freivalds avgång, ännu en gång. Personligen tror jag att Freivald är rökt denna gång. Det har blivit lite för många affärer, hon är numer en klar belastning, detta inför ett stundande val. Jag gissar att hon avgår "frivilligt", blir chef för något stackars verk eller liknande.
Det är troligt att Freivalds såg SD som "lovligt byte", ett parti som är föraktat av de övriga etablerade partierna. Hon såg nog just detta att ge sig på de "främlingsfientliga" Sverigedemokraterna som ofarligt och hade väntat sig applåder för hennes resoluta handlingskraft. Nu bryter man inte mot grundlagen hur som helst, inte ens när det gäller SD.

Inga kommentarer: