söndag, december 17, 2006

Isaksson om maktförskjutningen inom den svenska demokratin

Enligt Isaksson har det skett en maktförskjutning från de representativa församlingarna till de exekutiva organen. Denna förskjutning präglar alla nivåer i det demokratiska systemet, denna förskjutning har ytterligare förstärks av vårt medlemskap i EU. Själva andemeningen med vårt parlamentariska demokratiska system var att varje nivå i det demokratiska systemet företräddes av folkvalda representanter. I dag har den reella makten alltmer tagits över av icke folkvalda människor, män och kvinnor i de exekutiva organen har tillskansat sig den makt som fordom de folkvalda ledamöterna hade.

En orsak till detta är att statens uppgifter är så oerhört många nuförtiden, statens alla institutioner är så många, hela statsapparaten är oerhört mycket större än vad någon kunde tänka sig i demokratins barndom. Alla utredningar, propositioner, promemorior och motioner kan i dag närmast liknas vid en evigt forsande vårflod, detta innebär att ingen kan överblicka allt, detta gör att ytterligare makt förskjuts till de exekutiva organen.

Från början var det meningen att statsministern skulle utse sina ministrar från de folkvalda riksdagsmännen, det var underförstått i grundlagen, dock skrev man inte ut detta explicit, denna lucka i lagen gjorde det möjligt för statsministern att hämta sina ministrar utanför riksdagen. Den första att sätta detta i system var Olof Palme, den som utnyttjade denna möjlighet till fullo var dock Göran Persson, han har hämtat två tredjedelar av sina ministrar utanför den folkvalda riksdagen. Persson har plockat sina ministrar från sitt tidigare kontaktnät, från sin tid i SSU och från andra håll. Persson lär enligt rykten vara missnöjd med den kompetens som riksdagsgruppen besitter, även Pär Nuder lär vid tillfällen ha hyst åsikten att viktiga jobb inte kan tillsättas av folk från riksdagsgruppen.

Allt detta gör att den parlamentariska demokratin urholkas, eller i varje fall inte fungerar som det en gång var tänkt. Besluten påverkas och tas av experter, de folkvalda får allt mindre att säga till om, det spelat mindre roll vilka som väljs in i riksdagen, riksdagsmännen uppgift blir mer eller mindre att trycka på rätt knapp vid rätt tillfälle.

Inga kommentarer: