söndag, september 30, 2007

Gissa religion, författare och andemening

Dags för lite mental motion på söndagen, ett avsnitt ur en basal religionsskrift kommer här.


Förmån och förnedring är som fruktan

Välgång och olycka är som människans kropp

Vad menas med

Förmån och förnedring är som fruktan?

Förmån är en högre plats och förnedring en lägre

Vilken du än vinner så lever du i fruktan

Vilken du än förlorar så lever du i fruktan

Så förmån och förnedring är som fruktan

Vad menas med

Välgång och olycka är som människans kropp?

Välgång och olycka kommer av att ha en kropp

Utan kropp

Hur skulle välgång och olycka kunna finnas?


Den som månar om värden som sin egen kropp

Han kan styra den

Den som älskar världen som sin egen kropp

I hans vård kan den överlämnas.

Ja det var ju mycket lätt och de flesta gissade rätt på en gång antar jag. Världen kan med fördel översättas med Sverige eller vilken annan nation som helst som man råkar vara medborgare i. Likheter mellan denna religion och vår egen gamla asatro är dessutom mycket lätt att hitta.

Inga kommentarer: