torsdag, juli 17, 2008

Ett delat samhälle?

Skolresultaten i norra Botkyrkas skolor har en längre tid varit otillfredsställande. Elever som gått ut grundskolan utan godkända betyg har varit hög. Sabuni gick ut i DN och sade att 40 % av eleverna i de värst utsatta områdena gick ut grundskolan utan godkända betyg, samtidigt sade hon att norra Botkyrka hör till dessa områden.

Det är ingen lätt sak att åtgärda sådana stora brister i elevernas kunskapsinhämtning. Speciellt inte när vi har betydligt "lösare" och mjukare pedagogik än vad man har t.ex. i Finland. Samtidigt känner kommunens politiska företrädare att de måste göra något åt situationen. Siffrorna på icke godkända elever sprids över landet och drar en skugga över kommunens politik och företrädare. Så Jens Sjöström som är barn- och ungdomsnämndens ordförande i Botkyrka har gått i spetsen för att ämnesundervisning skall ske på elevernas hemspråk.

Det är inte lätt att förutspå hur skolresultaten kommer att påverkas av detta beslut. Om en höjning av elevernas resultat skall ske med denna åtgärd förutsätter det att eleverna kan sitt s.k. hemspråk bättre än svenska, det i sig förefaller märkligt när det rör sig om elever som i de allra flesta fall är födda i Sverige. Borde inte detta åtgärdas först och främst undrar man, och vad beror det på? Dessutom får man känslan av att vi slutgiltigt har gett upp om något som ens kan liknas vid en integration i dessa områden. Har vi slutligen accepterat ett delat samhälle?

Länk DN

6 kommentarer:

Anonym sa...

Ja de som styr har velat ha ett delat samhälle det är tydligt
Roberth Ström

Fenrisulv sa...

Jag tycker det känns alldeles uppenbart att man numera inte längre ser en integration i dessa områden som möjlig. Bastuklubbs-Billström har ju redan, om ej explicit, mumlat något om att den atronomiskt höga arbetslösheten bland invandrare i dessa, men även andra, områden har blivit helt permanentad och skolan verkar med stora steg vara på väg åt samma håll.

Ändå framhärdar fårskocken i riksdagen i att det måste in FLER av samma sort, denna gång kamouflerade som "arbetskraftsinvandrare". Man orkar inte ens bli förvånad och arg längre, det är bara att konstatera faktum och anpassa sin kamp till dom förutsättningarna. Vedervärdigt!

Trader sa...

Fullständigt befängt med ämnesundervisning på hemspråk för elever som är födda i Sverige.

Man kan fråga sig varför föräldrarna inte gör sig omaket att lära sig svenska när de t o m får betalt för att tillgodogöra i denna undervisning?

Anonym sa...

Mina egna erfarenheter säger tvärtom mot vad de "korkade" svenska politikerna tror!
Två egna barn i en amerikansk skola med obligatorisk undervisning i engelska och spanska. Mycket långa skoldagar för dessa små barn. Det svenska språket höll Vi igång i hemmet och via brevväxling med Sverige. På en månad talade dessa små barn flytande engelska och spanska och erhöll, i de amerikanska nationella proven, klart över genomsnittet i det engelska språket. Inom ett år tillhörde barnen de bästa i klassen och premierades därefter. Betyg erhölls varje månad, vilket snabbt fångade upp vilket/vilka stöd respektive elever behövde.
Att ha något sådant dumt som hemspråksundervisning och/eller undervisning bara på modersmålet skulle innebära en total katastrof i inhämtande av kunskaper. Vid ett senare inträde i det svenska skolsystemet fungerade det svenska språket omedelbart och samtidigt hade barnen överlägsna kunskaper i engelska och spanska jämfört med sina svenska skolkamrater!
Så "Grattis Sverige" till ett totalt idiotiskt beslut!!!!

Ola sa...

Du besvarar din egen fraga. Har man gett upp integrationen? Ja, i bostadsomraden dar 90% av innevanarna har invandrarbakgrund sa kan nan "integration" i det svenska samhallet inte ske. Man har gett upp, kort och gott.

Politikerna ger upp det mangkulturella samhallet ar en drom. Det var det vi visste.

(ar utomlands darfor inga prickar over o och a)

Erik sa...

Mycket trafiskt att integrationen går så dålig att andra generationens invandrare inte klarar moderlandets språk.

Jag fascineras alltid av hur invandringsivrarna samtidigt kan vara dom som inte tror att invandrare kan lära sig svenska.