onsdag, oktober 15, 2008

Trakasserier


På DN-debatt, denna tummelplats för suspekta undersökningar, skriver i dag ordförande för fackförbundet Unionen att kvinnliga chefer trakasseras sex gånger så ofta som män. Man kan undra hur de undersökt detta? Är det genom intervjuer kan ju förhållandet vara så att kvinnliga chefer känner sig trakasserad lättare än sina manliga motsvarigheter, bara för att nämna ett exempel. Är det meningen att vi skall tycka synd om kvinnliga chefer nu? Är det den nya samhällstrenden? Människor som är medlemmar i politiska partier som inte befinner sig i riksdagen blir allvarligt trakasserade p.g.a. sina politiska åsikter. Det är t.o.m. vanligare att så sker än att kvinnliga chefer blir trakasserade. Är det inte dags för SCB att göra en undersökning om detta? Det står så här i artikeln.

Resultatet visar att det är tufft att vara chef i dag. Särskilt tufft är det att vara kvinna och chef.

Jag trodde att det var fattiga och arbetslösa det var tufft för, oavsett kön. Det är mycket tufft att vara politiskt aktiv om man inte delar den syn som är allmänt påbjuden i vårt land också, förmodligen mycket tuffare än att vara kvinnlig chef. Vidare står det i artikeln.

Det är rimligt att anta att den manliga dominansen på chefsnivån vidmakthåller en manlig norm, där det är svårt för kvinnor att ta sig in i de manliga nätverken. Det gäller inte minst kvinnor som har ambitioner att bryta med dessa normer och utöva ett annat ledarskap än det gängse. De svårigheter som kvinnliga chefer möter enligt resultaten i Unionens undersökning kommer säkerligen inte att kunna överbryggas förrän det är lika vanligt att ha en kvinnlig chef som en manlig.

Vad är det för nätverk man hela tiden talar om i alla möjliga och omöjliga sammanhang. En person jag känner skulle skriva en doktorsavhandling om dessa nätverk men fick underkänt och han var tvungen att skriva om något annat i stället, han hade svårt att få grepp om dessa nätverk. Jag har aldrig sett en konkret analys eller undersökning om dessa s.k. "nätverk". Vad består de i? Vad fyller de för funktion och hur fungerar de? På de flesta jobb anställs man enligt gängse principer och när man väl fått jobbet har man inte tid att frottera sig i en massa implicita nätverk.

Det är däremot rimligt att anta att de sju riksdagspartiernas dominans i media vidmakthåller en politiskt korrekt norm som gör det svårt för människor som tänker annorlunda och har ambitionen att bryta den politiska korrektheten i vårt land. Dessa svårigheter kommer säkert inte kunna överbryggas förrän de sju nuvarande riksdagspartierna tappat en massa väljare, som i stället röstar på partier som för tillfället befinner sig utanför riksdagen.


Länk DN

1 kommentar:

Anonym sa...

I takt med att en ökande del av befolkningen har en annan kvinnosyn blir det naturligtvis tuffare för kvinnliga chefer.