tisdag, juni 29, 2010

SD inte med i SVT:s slutdebatt

SVT har, inte så förvånande, beslutat att SD inte får vara med varken i partiledarutfrågningarna inför valet eller i SVT:s slutdebatt. Den direkta orsaken anger Jan Axelsson från SVT vara att partiet inte kom över 4 procent i den senaste opinionsundersökningen av SCB, där partiet ändå fick 3,9 procent. Så här säger Jan Axelsson i en artikel på SVT:s hemsida.

Vår utgångspunkt är alltid att inte ta med några fler partier än riksdagspartierna. Under våren har vi avvaktat SCB:s stora undersökning och andra opinionsinstitut för att se om vi skulle bjuda in några andra partier. Men efter att ha sett resultatet av dessa såg vi ingen anledning till att ta in fler partier.

Enligt den sammanställning av resultaten från samtliga opinionsinstitut som SVT faktiskt står för själv så ligger SD över 4-procents spärren och är större än KD. Så står det vidare i artikeln.

Inför riksdagsvalet 1991 bjöds Ny Demokrati in till slutdebatten i SVT. Enligt Jan Axelsson var situationen en helt annan då.
-Ny Demokrati levde upp till kriterierna för att få vara med i slutdebatten. Partiet låg på en hög nivå i opinionsmätningarna under våren, och de hade en mycket stark ställning i debatten. Partiet diskuterades i riksdagen i stort sett varje vecka, säger Axelsson.

Vad en ”stark ställning i debatten” är kan ju diskuteras i det oändliga. De övriga riksdagspartierna anstränger sig maximalt för att överhuvudtaget inte nämna SD vid namn, det är att ha en oerhört stark ställning i debatten. Klart är att SD har en oerhört stark ställning i den politiska diskussionen även om de övriga partierna inte gärna saluför SD som varumärke, av naturliga orsaker. Mona Sahlin har ju t.ex. sagt att hennes viktigaste politiska gärning är att hålla SD utanför riskdagen och ge partiet inflytande (norska tv-kanalen NRK 1 söndagen den 8 november 2009) det ÄR att ha en stark ställning i själva den politiska agendan. Det verkar ändå som om Sahlin får sin vilja igenom temporärt, vilket parti väljarna lägger sin röst på vid själva valet kan dock inte ens Sahlin styra. 

Själv hade jag nog inte förväntat mig att SD skulle få vara med i den avslutande stora partiledardebatten. Jag tror att alla politiska bedömare vet att detta skulle inte bara vara en inträdesbiljett till riksdagen, utan kanske ett valresultat en bra bit över den berömda 4-procents spärren. Det Axelsson nu säger är efterhandskonstruktioner, snarare har han och andra funderat på hur de skall motivera och formulera varför de inte släpper in SD i slutdebatten. Nu kom SCB:s undersökning där SD fick 3,9 procent, ”ok då tar vi denna undersökning som orsak” tänkte Axelsson och hans chefer. Om SD hamnat över 4 procent hade de naturligtvis nämnt någon annan orsak.

Hårt arbete, beslutsamhet och strategiskt tänkande, samt en enorm trötthet på den förda politiken från valmanskåren kommer att föra SD in i riksdagen, antingen det mediala och politiska etablissemanget vill det eller inte. På valdagen är det väljarna som har ordet, inte mediala eller politiska potentater. Vi såg det under EMU-omröstningen, media eller våra tongivande politiker kan inte styra folkopinionen hur som helst. Lars Leijonborgs vrede och sårade stolthet under valnatten när EMU föll i vårt land var som blodsmak för jagande rovdjur, det går att besegra etablissemanget.

Länk SVT

Länk SVT väljarindex

16 kommentarer:

Anonym sa...

En så god anledning som någon att INTE betala tv-radio-licens!

Anonym sa...

Är det verkligen enligt avtalet med staten?
Allemand

Anonym sa...

Varför går efter det senaste resultatet?

Jag hade åtminstone gått på medelvärdet av alla små-omröstningar, hur hade det sett ut då förresten?

FRIHETSVÄN sa...

Märklig formulering av stats-tv.

Är verkligen etablissemanget så skakat inför SD:s opinionsframgång?

Trodde i min enfald att vårt land var befriat från denna form av korruption, men så var icke fallet.
Brösttoner om fri och oberoende tv-vilket hån.. Har i dag sagt upp licensen efter nära 30 år...

Henry Rouhivuori (PP) sa...

Robsten du var väl inte SD:are på tiden då swnet.politik hade lyskraft kvar?

:)

PS: vg-regionen

Robsten sa...

Jo, åsiktsmässigt var jag väl det. Minns du inte alla diskussionerna, bl.a. med Jinge, ha, ha?

Tror också att jag stod för den längsta tråden någonsin (antal inlägg) som handlade om invandringens kostnader. Vi höll på i minst en månad med ett antal inlägg som måste ha gått till historien. Har du tid Henry kan du väl leta efter den på Googles groups? Har kikat efter den men inte hittat den. Glömt vad tråden hette, Magnus Andersson var med, jag, och en massa andra. Jinge postade ett inlägg som var mycket mycket märkligt, han skulle nog betalat pengar för att inte det inlägget kommer upp i ljuset. Skulle vara roligt som fan och hitta den tråden.

Har ingen klient längre så jag kan kolla diskussionsgrupper längre. Vår MES började ju bete sig konstigt som. Hade en gruppklient i en Linuxpartition, men där kommer jag inte in längre för att jag glömt något lösenord, kanske lite typiskt Linux.

Robsten sa...

Minns du "Sveriges kvinna" och hon från Knutby, Åsa ...vad hette hon Waldau, ha, ha, ja det var tider det, fan anamma.

Henry Rouhivuori (PP) sa...

Hehe det var tider. Jag la nog ner usenet 2008 om jag minns rätt. Om jag har lust så kan jag kolla grupper, men jag är fokuserad på annat.. ;)

Robsten sa...

Ja gör det. Böhme har väl också lagt ned. Känns lite vemodigt faktiskt, var ganska kul.

itsweden sa...

På tal om minnen. För flera år sedan var jag och aliaset Mar engagerade på unga mot rasisms forum. Dom började censurera och efter ett tag lades forumet ned. Det roliga var att jag använde citat och statistik från deras egen hemsida som argument.

Rune sa...

Märkligt att hänvisa till opinionsundersökningar för att utestänga vissa partier från de allmänna medierna.
I en demokrati är det ju en självklarhet att alla som ställer upp i ett val blir presenterade och att de får säga vad de vill åstadkomma. Detta i de allmänfinansierade medierna.

itsweden sa...

Det blir alltså en trisst "debatt" där allt går på spår. Vem faan kommer att orka se skiten?

Vivian, Köpenhamn sa...

I Danmark, där vi fortfarande har demokrati, deltar alla, som ställer upp till val, i valdebatten.

Anonym sa...

So what?
Låt, de stora elefanterna frotera
sig med sina PK-svettgiga gråa skinn så det blir än mer uppenbart hur etablisemalnget med stasi-TVs hjälp avskärmar sig från folket. Dvs den del avfolket som inte röstar med plånboken - mer bidrag eller lägre skatter beroende på social situation. Vi sverigedemokrater röstar för vilket samhälle vi vill ha, inget annat.
Skönt att slippa delta i mutkolvarnas debatt.

Anonym sa...

Demokratur betecknar ett samhälle som till ytan är, dvs nominellt, en demokrati, men som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende (där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger man tillhör), där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull, där man som dissident / dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare (och där staten ser mellan fingrarna med detta). Ytterligare ett kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs (av staten själv).

Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd, själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.

"I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps."

Anonym sa...

Ytterligare en anledning till att inte betala tv-licensen.
Sverige har gått från ett demokratiskt land där alla fått uttalat sina åsiker och yttrandefriheten har respekterats.
Till en diktatur där man inte får uttala sina åsikter om massinvandringen till Sverige.
SD får inte vara med i sista partiledardebatten just på grund av denna fråga.Sverige har mycket att lära av Danmark när det gäller demokrati.