söndag, juni 27, 2010

Svenska Kyrkan vet inte vilken fot den skall stå på

Två präster, Eva Cronsio och Lisa Åslund skriver i dag på SvD Opinion om skolavslutningar och demokrati. De två prästerna konstaterar att en förkrossande majoritet av befolkningen och föräldrar vill att skolavslutningarna sker i kyrkan, inte så mycket av religiösa skäl som av traditionella. Samtidigt konstaterar de två prästerna att Skolverket gett direktiv om att kyrkan på avslutningarna inte på något skall vara religiösa. Prästerna menar att Skolverkets direktiv går för långt och att Skolverket låtet sig påverkas av en minoritet. Så här står det i artikeln.
I en demokrati måste man ibland låta just minoriteternas intressen styra, om det handlar om att skydda människor från förtryck och förföljelse. Men vad är det man vill skydda svenska skolbarn ifrån? Inför årets avslutningar i vår församlingskyrka önskade skolan vår medverkan som präster, samtidigt som vi blev uppmanade att ”inte vara religiösa”.

I vårt land är det ingen minoritet som ens avlägset riskerar att förtryckas eller förföljas. I vissa frågor kan man i stället tala om ”minoriteternas diktatur”. I en äkta demokrati kan en regering alltid förlora makten om den tar för stor hänsyn till minoriteter, det är själva vitsen med en demokrati. Att detta inte riktigt fungerar i vår egen demokrati beror på medias roll i vårt samhälle och att riksdagspartierna varit så smarta att de gått ihop om en gemensam agenda i viktiga frågor.

Frågan om skolavslutningar är väl ett litet exempel på detta. Som prästerna själva påpekar står våra riksdagspartier för en annan åsikt än folket, och det är tydligt att det är det politiska etablissemanget som ”äger” frågan. Vi kan nu skåda utställningar som ”Ecce Homo” i kyrkan men vi kan inte ha skolavslutningar där. Vidare i artikeln står det så här.
Grunden för skolan är att undervisningen ska vara konfessionslös och att alla föräldrar ska kunna skicka sina barn till skolan med samma förtroende, oavsett vilken religiös tillhörighet eller livsåskådning man har. Om detta är vi väl alla överens.

Alla är också överens om att i praktiken är det inte så. Är det någon enda människa med en IQ över 60 som tror att muslimska friskolors undervisning är ”konfessionslös”? Alla vet att både muslimska och kristna friskolor bryter mot lagar och regler, varje dag under hela skolåret. Det enda raka vore att förbjuda alla religiösa friskolor, men det är inget riksdagsparti som ens snuddat vid den frågan, fast alla riksdagsmän med största säkerhet vet hur det förhåller sig med hur ”konfessionslösa” dessa skolor är. Så till slut klipper vi in två citat ut texten, som visar hur verklighetsfrånvända dagens präster är.
Vi undrar vems intressen det är Skolverket vill företräda. Vår erfarenhet lokalt är att det inte är andra trosbekännare, som t ex muslimer, som har problem med att skolavslutningen hålls i kyrkan. 

Vad debatten egentligen handlar om är något mycket mer grundläggande, nämligen om religionens plats i samhället. Där pågår en intensiv lobbyverksamhet, främst från Förbundet Humanisternas sida, för att marginalisera religionen och förpassa den ut ur det offentliga rummet.

Det är självklart inte Förbundet humanisterna som påverkat Skolverket till sitt ställningstagande angående de direktiv som samma verk utfärdat. Det är i själva verket inte ens ”religionens plats i samhället” det är frågan om. Alldeles uppenbart är det de oerhört starka politiska krafter som står för mångkultur och politisk korrekthet som vill ha bort alla skolavslutningar i kyrkan (men inte vågar stipulera ett direkt förbud). Vid varje diskussion om detta, offentligt eller privat, så är det glasklart att de två sidorna inte är religiösa människor mot ickereligiösa människor. Präster har sällan stått på barrikaderna för kyrkliga avslutningar, inte heller är det någon som bryr sig om den långhårige och ständigt flinande Christer Sturmark från humanisterna.

Det är så uppenbart att det inte i grunden är en religionsfråga, utan en fråga mellan traditioner och ”det nya Sverige” som Sahlin pratar om,* att prästerna måste ljuga rakt upp och ned. Inte ens Svenska präster kan vara så verklighetsfrånvända att de missat de politiska krafter som med alla medel bekämpar alla traditioner som kan stöta sig med andra kulturer, ibland utan att dessa främmande kulturer ens blir stötta (som prästerna själva konstaterat).

Jag förstår dock prästernas ideologiska dilemma. Svenska kyrkan har ju anslutit sig till de krafter som står för mångkultur med en iver som förvånat t.o.m. mig. Det är alltså samma krafter som inte vill ha några skolavslutningar i kyrkan. Nu kan ju präster i Svenska kyrkan inte utan vidare gå till storms mot den politiska korrekthet vi har i vårt land och de politiska krafter som står för mångkultur. Det vore att sätta sig själv i ungefär samma politiska kyla som Åke Green förmodligen befinner sig i. Vad gör då prästerna som ändå vill ansluta sig till samma uppfattning som folkmajoriteten också råkar ha? Jo de blundar med båda ögonen och utser en gammal avdankad IT-expert från Danderyd som huvudmotståndare, elegant trick men inte särskilt ärligt.

Länk SvD

* ”Det nya Sverige” Sahlin talade om var enligt följande ”Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka.”
P1-morgon i Sveriges Radio P1 den 17 maj 2001

34 kommentarer:

ddayperspective sa...

Mona "Toblerlonskan" Sahlin är den mest korkade politiker jag vet!!! Hon omskrivs ju numer ofta som "den inte skarpaste kniven i lådan" och det är naturligtvis troligen det här århundradets största understatement!

Anonym sa...

"I vårt land är det ingen minoritet som ens avlägset riskerar att förtryckas eller förföljas."

Om man inte räknar med Judarna då, och det är "you-know-who" som står för förföljelserna. Det har till och med fått uppmärksamhet i utländska medier, från USA till Ryssland.

Robsten sa...

Ja, det stämmer, men det är ju inte majoritetssamhället som står för förtrycket, utan en annan stor minoritet.

cavatus.wordpress.com sa...

Se hit! Den svenska journalistpseudonymen Julia Caesar publicerar idag ännu en av sina avslöjande krönikor. Här finns länken samt länkarna till alla tidigare:

www.korta.nu/jc

Nu börjar diskussionerna gå höga vem denna "avfälling" kan vara. Läs hennes egen kommentar om spekulationerna på ovanstående länk.

Robsten sa...

Ja bra artiklar av henne faktiskt. Rekommenderar artiklarna.

http://aktualia.wordpress.com/julia-caesar/

Christer sa...

För mig handlar frågan om att jag, och alla andra lärare och elever i Sverige, har rätt att inte tvingas delta i religiösa seremonier. Den rätten är skyddad i grundlagen (enligt 2 kap. 2 § i Regeringsformen är det förbjudet att ”mot vederbörandes vilja tvinga någon att delta i sammankomst för opinionsbildning eller annan meningsyttring”) och i Skollagen och diverse internationella överenskommelser. Vill man frånta mig den friheten får man försöka göra det på demokratisk väg genom att ändra lagen, och inte bara genom att komma med diffusa uttalanden om en ”svensk kultur och tradition” som varken jag eller hundratusentals andra svenskar omfattas av.

För mig är det oerhört ”osvenskt” att ha obligatoriska avslutningar i kyrkan. Sverige utmärks av att staten och kyrkan är separerade och av att alla medborgare har rätt att välja sin egen religion, eller att inte omfattas av någon religion alls. Det tillhör ”svensk kultur och tradition” att hålla religion och offentlig verksamhet åtskilda och att inte tvinga någon att delta i religiösa samlingar.

Men visst har du rätt i att religiösa friskolor av alla slag borde förbjudas.

Robsten sa...

Alltså Christer, det var inte lärarnas rättigheter som var föremål för diskussionen här. En lärare som absolut inte vill sätta sin fot i kyrkan får väl vänta utanför. Det är föräldrar och elever som tycker det är högtidligt och traditionsbundet. Vill inte varken föräldrar eller elever fira i kyrkan så lär det ändå aldrig bli av.

Men förmodligen är kyrkliga skolavslutningar på väg ut. Man undrar vad vi skall ha kyrkan till, förutom Ecce Homoutställningar och annat sådant.

Christer sa...

Kyrkan får väl, liksom alla andra föreningar, välja själva vad de ska ha för verksamhet för sina medlemmar. Det gäller både rent allmänt och för seremonier vid skolavslutningen. Det finns ingenting som hindrar att kyrkan, eller föräldrarna, anordnar en "högtidlig och traditionsbunden" avslutning i vilken helig byggnad som helst utanför obligatorisk skoltid om de tycker att det är viktigt.

Anonym sa...

Mångkulturen är Sveriges nya religion.

Robsten sa...

och Sveriges nya religion propageras det för fullt om i skolan, det har JAG stora problem med Christer.

itsweden sa...

@Christer:
"För mig handlar frågan om att jag, och alla andra lärare och elever i Sverige, har rätt att inte tvingas delta i religiösa seremonier."

Vilken tur ni har, till skillnad från alla djur som halalslaktas av vidskepliga/religiösa skäl.

Många svenska skolor har genom åren haft skolavslutningar i kyrkan vilka knappast kan ses som speciellt religiösa ceremonier. Men om man inte känner sig som svensk och vill göra ett "statement" så passar det förståss att inte ställa upp på något sådant.

"Den rätten är skyddad i grundlagen (enligt 2 kap. 2 § i Regeringsformen är det förbjudet att ”mot vederbörandes vilja tvinga någon att delta i sammankomst för opinionsbildning eller annan meningsyttring”) och i Skollagen och diverse internationella överenskommelser."

Eh, det du hänvisar till är skrivet av människor, din text ser nästan ut som du tror det är nedtecknat av Gud :-). Texten är tyvärr skriven före massinvandringen till Sverige och borde uppdateras. Lagar som det bryts mot flera ggr årligen bara för att folk uppfattar dom som "blowlaws" bör inte stå som grundlagar.

"Vill man frånta mig den friheten får man försöka göra det på demokratisk väg genom att ändra lagen, och inte bara genom att komma med diffusa uttalanden om en ”svensk kultur och tradition” som varken jag eller hundratusentals andra svenskar omfattas av. "

Tjaa, på sätt och vis kanske det är bra att ha den rätten kvar. Invandrare som vill visa respekt för sitt nya hemland kan tolka den på ett sätt och invandrare som inte känner så har sin frihet att demonstrera det. Vore det förresten inte bättre om den ingick i lagen om yttrandefrihet? Jag anser att allt egentligen kunde innefattas under lagen om yttrandefrihet istället för att särbehandla religiösa som om de var psykiskt sjuka.

Jag vill tillägga att jag själv är religiös.

Christer sa...

@itsweden, jag är varken djur, invandrare eller religiös och tänker därför inte ens försöka uttala mig ur någon av dessa synvinklar. Däremot känner jag mig väldigt svensk, och det är ur den synvinkeln jag har framför min åsikt ovan. Jag kan inte riktigt utläsa vad din åsikt i frågan är, så jag avstår därför från vidare kommentarer.

itsweden sa...

@Christer:
"Däremot känner jag mig väldigt svensk, och det är ur den synvinkeln jag har framför min åsikt ovan."

OK. Men anser du alltså att skolavslutningar i kyrkan är väldigt osvenskt? Vi har ju ett ganska långt kristet kulturarv oavsett vad man sen har för tro. Jag har varit med om skolavslutningar i kyrkor där ingen av deltagarna har varit kristna och jag ser det mer som en tradition än en kristen ceremoni. Det kristna kulturarvet har tillsammans med tidigare naturreligioner vi haft skapat traditioner och att kyrkan och kristendomen och asatron då får en särställning i förhållande till andra religioner är väl inte konstigt? Jag har svårt att se det som en manifestation för religionsfrihet att inte ställa upp på skolavslutningar i kyrkan.

Min åsikt i frågan är att lärare och elever ska slippa skolavslutning i kyrkan om de vill. Din åsikt var väl att det skulle slopas helt med hänvisning till religionsfriheten?

Andreas sa...

Jag är agnostiker, och har tidigare pratat här på bloggen om att jag delvis vänder mig emot SD's vurmande (som jag uppfattar det) för kristendomen, trots att jag själv är SD-sympatisör. Gällande det här så tycker jag dock att traditionerna absolut skall gälla. Som itsweden säger, man skall inte tvingas till att deltaga i ett firande i kyrkan om man inte vill, men eftersom majoriteten vill det, så skall de få göra det. En alternativ avslutning i en föreningslokal eller skolans aula kan hållas samtidigt. Jag tycker dock inte att avslutningen i kyrkan skall präglas av prat om kristendomen, det är inte religionen i sig som skall propageras på avslutningen. Det går att hålla en (förhållandevis) sekulariserad avslutning i en kyrka dels utan att tumma på meningsfullheten med det, och dels utan att tumma för mycket på traditionen som sådan. Det är närvaron till (de ofta vackra) kyrkobyggnaderna som folk ser som centralt i traditionen (skulle jag tro), inte prat om den kristna läran.

Andreas sa...

Oh, en sak till. Det här är helt OT, vilket jag ber om ursäkt för. Men jag tänkte att på den här bloggen kunde vara klokt att fråga: Jag skulle behöva lite statistik gällande invandring i Sverige. För att specificera det närmare: jag behöver veta andelen asylsökande/anhöringinvandrare, arbetskraftsinvandrare, etc, samt total mängd, år för år. Och gärna i förhållande till andra Europeiska länder. Statistik från trovärdiga källor är det jag eftersöker här.
Och, OM någon kan svara på det, även statistik gällande varför Sverige tar emot så många FLER asylsökande och anhöriginvandrare än många andra europeiska länder? Hur ser lagstiftningen ut? Vad är det i vår lagstiftning som gör att svenska myndigheter tolkar begreppet "asylsökande" så pass mycket mer brett än de flesta andra länder? Ge mig gärna lite argument, och en bibba länkar med statistik!

Robsten, jag är ledsen att fråga så här OT. Om jag vågade ge ut någon som helst mailadress så skulle jag göra det, så folk kunde maila mig istället. Men tyvärr :-/ Hoppas du har överseende.

Robsten sa...

Men varför kan du inte ta reda på allt detta själv? Det enda som behövs är ju arbete och tid.

I alla fall så har Sverige en annorlunda asylskälsbeskrivning, vi inkluderar krig och naturkatastrofer också, vilket jag tror, inget annat land gör. Jag är starkt emot de svenska reglerna.

Sedan har vi detta med "humanitära skäl" också, allt och intet kan ingå där.

Robsten sa...

Jag kan köpa din skolavslutning Andreas.

Robsten sa...

Enbart i Sverige

"Övrig skyddsstatusförklaring

En person som

* behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller
* inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof

"är enligt svensk lag övrigt skyddsbehövande och får övrig skyddsstatusförklaring. (Undantag får göras för de personer som gjort sig skyldiga till allvarliga brott.)

Övrig skyddsstatusförklaring är en svensk statusförklaring som endast gäller i Sverige."

http://www.migrationsverket.se/info/443.html

Denna lag skall tagas bort tycker jag.

itsweden sa...

@Andreas:
"Vad är det i vår lagstiftning som gör att svenska myndigheter tolkar begreppet "asylsökande" så pass mycket mer brett än de flesta andra länder? Ge mig gärna lite argument, och en bibba länkar med statistik!"

Du har massor med statistik på migrationsverkets sida. Men det är mycket energi i onödan om du ska jämföra med andra länder i siffror som argument, det "tar" ingenting.

Istället för statistik så är det långt mer effektivare att googla. Om du söker på "invandring södertälje usa" (utan citat-tecken) så hittar du följande länk.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sodertalje-tar-emot-fler-irakier-an-usa-och-kanada-1.599238

Ovanför den länken finns iofs fria nyheter men såna sidor är ingen idé att länka till. Att länka till den regimtrogna median fungerar på antirasister som om du länkar till bibeln för en kristen. Om du visar statistik utan att staten (i det här fallet representerat av DN) talar om vad folk ska tycka om statistiken så kommer den genomsnittlige antirasisten att hoppa över det. För politiskt korrekta gäller det att bli tillsagd att bli upprörda över något, glöm inte bort att dom har en väldigt begränsad förmåga att fundera själva. Skrämmande statistik räcker alltså inte i sig själv, vare sig det gäller miljö eller invandring.

En bra grej är att först påstå olika saker utan någon källhänvisning trots att man har källor(man gör det medvetet alltså). Eftersom antirasister bygger sin verklighet helt på fantasier (ofta på vad auktoriteter i riksdagen har rabblat oemotsagda i en "skyddad" miljö) så är det väldigt effektfullt att lägga källhänvisningen efter att antirasisten har förnekat dina påståenden.

Kom ihåg att du inte ska vinna någon diskussion. Poängen ligger i att försöka göra så att hela diskussionskedjan ser bra ut i din synvinkel för besökare utifrån. Behandla meningsmotståndare vänligt, det finns aldrig något skäl att skälla ut folk eller att kalla dom idioter för att dom är dåligt pålästa eller liknande. Ska du angripa på det sättet så angrip hela gruppen som personen representerar, inte enskilda personer.

Christer sa...

För det första får ni det att låta som att skolavslutningar i kyrkan är väldigt svenskt och en gammal tradition, men så är det inte för många av oss. Det är heller inte i grunden en motsättning mellan svenska traditioner och invandrare.

Under min egen tid i skolan, och under de ca 20 år som jag jobbat i skolan, har jag varit med om några skolavslutningar i olika kyrkor (kanske 4-5 st), men de flesta har anordnats på skolgården eller i någon slags aula. En skolavslutning på skolgården är för mig en svensk tradition. Trots att jag är så svensk man kan bli kan man inte påstå att avslutning i kyrkan tillhör min kultur eller min tradition, och det gäller för hundratusentals andra svenskar också. Jag minns att diskussionen om att hålla skolavslutningen i kyrkan fanns redan när jag var liten, och då fanns det i stort sett inga invandrare i staden där jag bodde. Det handlade om att sekulära föräldrar hävdade sin rätt, och sina barns rätt, att inte tvingas delta i religiösa möten, precis som jag gör nu.

Jag tycker att skolan i första hand ska anordna sin avslutning i skolan, och i andra hand i en lokal i närheten; men framförallt under ledning av sina egna elever och lärare. Det här handlar ju om att präster begär att skolan ska anordna sin verksamhet i deras lokaler under ledning av deras personal (präster), vilket enligt dem själva automatiskt innebär att seremonin är religiös och alltså bryter mot diverse lagar. För att förtydliga mig har jag ingenting emot att man sjunger "den blomstertid..." som en del av skolavslutningen, så länge det görs i ett "oseremonielt" sammanhang.

Jag kan inte förstå varför skolan skulle anordna en religiös avslutning. Som jag skrivit tidigare kan vem som helst anordna en sådan utanför skoltid om de vill, men lämna skolan utanför, den ska vara separerad från kyrkan och religionen. Kyrkan tycks vara oförmögen att klara av detta utan elevernas obligatoriska närvaro, vilket jag tycker är mycket konstigt.

@Andreas, du beskriver avslutningen på precis samma sätt som Skolverket (det är OK att vara i kyrkan om det är en i huvudsak religionsfri tillställning), men det är alltså det prästerna vänder sig emot.

http://www.skolverket.se/sb/d/467/a/2321;jsessionid=303F926E39EA9BCFE73D6A357F447499

Anonym sa...

@Christer,

Hoppas att du inte är svensklärare. Har letat i SAOB och kan inte hitta ordet seremoni, däremot ceremoni hittar jag.

Ledsen, kunde inte låta bli.
Allemand

Christer sa...

@Anonym, jag skulle bara testa om du var med... :-)

Nej då, jag är inte speciellt bra på att stava, men i vanliga fall brukar jag kolla upp tveksamma ord. Tack för påpekandet, nu kommer jag aldrig att glömma det!

itsweden sa...

Om det är obligatoriskt deltagande på avslutningen så ska den definitivt inte vara i kyrkan med en präst som talar. Men jag anser att det kan bakas in i lagen om yttradefrihet. Eleverna ska inte ha någon skyldighet att lyssna på några opinionsbildare alls.

Robsten sa...

Ja, Christer har rätt, de flesta skolavslutningar sker annorstädes, och inte i kyrkan. Men vi diskuterade ju de skolor där föräldrar och barn själva ville fira i skolan. I sådana fall har de väl haft detta som tradition, oftast utan att prästen farit ut i några religiösa utsvävningar alls, förresten de gör de ju sällan ändå nuförtiden, fan vet om de inte gifter sig borgerligt också våra moderna präster.

Sverige, världens modernaste land, med världens osäkraste folk.

Fredrik Lindström, i går var ett höjdarprogram, bästa hitintills, så jävla rätt.

Anonym sa...

Jag är också svensk och vi var aldrig i kyrkan på skolavslutningarna (60- och 70-tal). Däremot hade vi fina föreställningar på skolgården. Tröttsamt också med människor som inte bekänner Kristus och tjänar en församling alltid pekar på "fina" traditioner med kyrkan. Det är inte trovärdigt. SD-are är för övrigt bland de som går minst i kyrkan, så mycket för traditioner...Jag har lämnat kyrkan för övrigt.

Christer sa...

@Robsten, jag tror att de skolor som har en stark tradition av avslutningar i kyrkan finns i mindre samhällen där den kyrkliga samhörigheten även i övrigt är stor. Visst påverkas barn alltid av sina föräldrars tro i alla fall, men i sådana samhällen anser jag att det är extra viktigt att skolan har trovärdighet som en obunden aktör.

Robsten sa...

@christer

"Det är inte trovärdigt. SD-are är för övrigt bland de som går minst i kyrkan, så mycket för traditioner...Jag har lämnat kyrkan för övrigt. "

Eeehh... nu börjar vi hamna i en annan diskussion här. Skolavslutningarna i skolan diskuterades ur ett traditionsperspektiv, absolut INTE ur ett kristet perspektiv. Att SDare inte går i kyrkan i övrigt faller då bort som ett argument tycker jag.

Jag har kritiserat Svenska kyrkan så många gånger här och så häftigt så om jag skrev att jag besökte kyrkan på söndagarna skulle väl vaneläsarna här bli fullständigt chockade. Nä, jag vänder Svenska kyrkan ryggen. De står för en falskhet och ett lismande för makten och det politiskt korrekta som fyller mig med äkta avsky!

Jag anser att Svenska kyrkan är genomfalsk, att den är samhällsfarlig, bryter mot våra lagar, urholkar respekten för våra lagar och är en kraft som är passé. K G Hammar är en avskyvärd person, Caroline Krook likaså. Att dessa lismande ormar släppte in Ecce Homo i Uppsala Domkyrka för4låter jag dem aldrig, med tanke på våra gamla strävsamma gudfruktiga (äkta) människor som i sitt guds rum fick skåda en homosexuell Jesus med ett politiskt korrekt halvfräs. Fy fan!

Så Christer, jag hoppas du inte håller andan tills jag besöker denna en av Svenska kyrkans institutioner.

itsweden sa...

Kyrkan har ända sedan Gustav Vasa överlevt genom att vara mainstream (PK). Att det vimlar av kvinnliga präster och biskopar och en biskop som inte ens är troende handlar om en anpassning till staten. Kyrkan står inte och har aldrig stått för några egna åsikter. Det är egentligen likadant i hela Europa. På 30-talet användes kyrkan för att driva på judehatet och man gjorde ett stort nummer av att judarna dödade Jesus.

Trots det så anser jag att om några svenskar har kyrkliga traditioner så ska de få ha dem och jag tycker att dom är viktiga om de knyter an till Sveriges historia.

Christer sa...

@Robsten, det var inte jag som skrev den kommentaren du svarar på. Jag känner nog ungefär samma sak som du inför kyrkan (om än av andra orsaker) och det är därför jag inte vill bli tvingad att delta i deras verksamhet och inte tycker att någon annan ska bli det heller.

Antagligen menar den anonyma skribenten att det är fel av SD att använda kyrkligheten synonymnt med svenska traditioner. Så känner jag också, och eftersom vi tycks vara överens om att det är vanligare att inte ha avslutningen i kyrkan så kanske vi slipper det argumentet i framtiden?

@itsweden, ingen vill ta ifrån någon deras kyrkliga traditioner, bara se till att de sköter den saken på egen hand och på frivillig basis.

itsweden sa...

@Christer:
"ingen vill ta ifrån någon deras kyrkliga traditioner, bara se till att de sköter den saken på egen hand och på frivillig basis."

Det låter som jag ser på religion och religiösa. Men numera är vi med stormsteg på väg tillbaka till medeltiden. Jag syftar på att religionen/religiösa skyddas i svensk grundlag från hädelse (se lagen om hets mot folkgrupp). För några år sedan var det tal om att förbjuda adventsljusstakar, du kanske känner till det? Arbetsgivare som nekar religiösa att bära religiösa symboler blir anmälda trots att de kan motivera varför. Jag tycker att religiösa som inte kan kompromissa med sin religion utan prompt måste ha slöja eller turban när de söker jobb ska tvingas ta konsekvenserna av det. Typ inget jobb och ingen akassa.

Christer sa...

@itsweden, då tycks vi vara överens om att skolavslutningarna inte ska hållas i kyrkan då?

Jag håller dessutom med dig när det gäller att ta konsekvenserna av sina val, men det viktiga är ju att arbetsgivaren verkligen kan motivera varför ett visst plagg inte är lämpligt på arbetsplatsen och sådant måste ibland testas genom anmälningar. Samma sak gäller ju förstås de som har valt att t ex tatuera sig eller att ha piercingar i ansiktet. Arbetsgivaren måste ju ha rätt att inte anställa dem, men frågan om a-kassa är svårare... A-kassan är ju en försäkring som man har betalat.

Andreas sa...

Robsten, ett av skälen till att jag inte sökte upp den information jag eftersökte är INTE lathet. Snarare så att jag vet att många här sitter på stora länk/informations-samlingar gällande sådant här, och jag vill ha tillförlitliga källor. Själv var jag inte säker på var jag skulle börja leta.

Grunden till det här är att jag nyligen talat med en person som håller med mig om att det finns stora problem med enklaviserade förorter i Sverige, och att vi tar in för många för att landet ska må bra, men att vi ändå MÅSTE göra det här för att "Dom dör ju i sina hemländer!". Ungefär. Kontentan i argumenten min bekanta framförde låg där; att medan Sveriges välfärd blir sämre och motsättningarna ökar, ska vi ändå ta emot så många, helst ÄNNU fler - för att bränder i förorterna och liknande problem här är ändå att föredra framför att folk dör/blir torterade/etc i sina hemländer. Svårt att argumentera emot utan statistik som påvisar att LÅNGT ifrån alla som kommer hit har skyddsbehov. Men hur visar jag det? Plockar vi bort arbetskraftsinvandring och flyttande inom EU så har vi väl kvar asyl- och anhörig-invandring, som står för en betydande del av migrationen till vårat land. Men hur påvisa att inte alla asylsökande har skyddsbehov? Och anhöriginvandringen, hur funkar den?

itsweden, tack för tipsen! Det är dock inte argumentationsteknik jag saknar, utan snarare underlag för argumentationen =) Skall dock komma ihåg dina tips. Och tack för länken.

Robsten sa...

OK Andreas. Rent sakligt så har alla de som får stanna av "ömmande skäl" eller "humanitära skäl" inget skyddsbehov. Sedan så åker bevisligen (ja man får leta efter hårda fakta) de som fått asyl för skyddsbehov tillbaka efter kort tid på semester.

När Sverige hade krav på papper för att få asyl så hade 95 procent (om jag minns rätt) papper med sig när de sökte asyl, när kravet slopades hade plötsligt 10 procent papper på sig. Har man reella skyddsbehov slänger man inte sina papper.

Att riktigt gå igenom detta med länkar lämpar sig mera till en artikel en ett svar i en kommentar. Under sommaren kan ju en sådan artikel bli verklighet och alla här kan hjälpa till med att skicka exempel på länkar i kommentarerna här. Det är inte så att jag har för lite att göra själv, he, he.

Läser man bloggen av Merit Wager, som INTE är SDare så kan man hitta oerhört många exempel, även om hon inte kör med statistik så mycket.

Förövrigt brukar jag också hänvisa till Fadimes Sahindals tal till riksdagen, hon säger rent ut att hennes familj inte hade något skyddsbehov, hon sade detta till riksdagen. Nu har SDU tagit bort hennes hemsida, jag hänvisade väl till de för många gånger kan jag tro. Den finns fortfarande uppe på

http://www.pelafadime.se/pelaochfadime.htm

itsweden sa...

Andreas, en länk till kostnaden för invandringen:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-kostar-invandringen_61728.svd

Motargumentet som kan komma är att det är gamla siffror, men då kan du visa att invandringen är ännu värre nu än när Lars Jansson redovisade sina siffror.
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____231104.aspx

Om du vill diskutera med hjälp av statistik så är det bara att leta på google. Migrationsverket har statistik över hur många som överhuvudtaget anger asyl som skäl, för närvarande c:a 11% av alla invandrare. I en intervju har migrationsverket angett att det bara är hälften av de 11 procenten som har asylskäl enligt genevekonventionen.

Ett tips är att du spar länkar du letar fram och kan redovisa igen när antirasisten har tappat minnet eftersom dom uppenbarligen lider av gallopperande altzeimer.