måndag, september 26, 2011

Sveriges sociala skyddsnät ruttnar


I DN 19 september kan vi läsa att det förekommer ett omfattande fusk med den oerhört dyrbara assistansersättningen. Det är en omfattande reform för att de svagaste och mest sårbara i vårt samhälle skall få hjälp och möjlighet till drägliga liv. I detta assistansersättningssystem har kostnaderna stigit från 4 miljarder kronor 1995 till 22 miljarder 2009. Man behöver inte vara en ekonom av Anders Borgs kaliber för att insikten om att något är allvarligt fel skall stå fullkomligt klar. Så här står det i DN-artikeln.


Det ligger så ohyggligt mycket pengar i assistentsystemet, det kan handla om 100.000 kronor i månaden eller mer för en individ. Enligt rapporten är bedrägeriet i vissa fall organiserat. Det finns fall som liknar människohandel där funktionsnedsatta personer tagits till Sverige för att någon eller några ska kunna sko sig på assistentlöner.


Tyvärr är sådana dyrbara system som assistansersättningssystemet dömt att försvinna i vårt mångkulturella samhälle (därmed inte sagt att alla fuskare har utländsk härkomst). Vi har helt enkelt inte råd med att tiotals miljarder bara försvinner i våra transfereringssystem, samtidigt som det inte finns pengar till sjukvård åt gamla som byggt upp detta samhälle eller ens bussar som håller ihop. Fusk och bristande samhällsansvar håller på att gröpa ut själva kärnan i vårt välfärdssystem.


Det fuskas på låg och hög nivå. Hanne Kjöller publicerade en krönika som behandlade politikerns s.k. inkomstgaranti. Det handlar om politiker som efter avslutat värv, främst i riksdagen, fortsätter att leva gott på den inkomstgaranti som har kommit till för att människor skall våga ta politiska uppdrag. Så här skriver Kjöller.


Anders Sjölund är moderat och därmed företrädare för arbetslinjen. Men också han är ett offer för utanförskapet. Han genomlider det på golfbanan i Spanien. Garantilönen har han med sig sedan sin tid i kommunalpolitiken på 90-talet. Sedan dess har han hunnit skaffa sig ett bolag, och eftersom bara löner, inte vinster, räknas av mot garantibeloppet kunde han plocka ut 14 miljoner kronor i vinst samtidigt som skattebetalarna fortsätter att försörja honom.  


Nu är det inte så att det bara är löner, och inte vinster som dras av garantiinkomst. Sverigedemokraterna hade självklart lagt en motion i frågan om reglerna varit så skrivna att löner, men inte vinster dras av mot garantilönen. Det står på svårgenomtränglig kanslisvenska i lag (1994:1065) kap. 13 och paragraf 12 att vinster skall räknas av garantiinkomst. I paragraf 16 har lagstiftarna försökt täppa till alla kryphål. Hur moderaten Anders Sjölund (som företräder arbetslinjen och företrätt svenska folket avsevärd tid i riksdagen) lyckats kringgå regelverket är en gåta. Om det inte är så enkelt att vinsterna faktiskt räknats av Sjölunds garantiinkomst efter gällande regler. Då är det reglerna som måste modifieras.


Man kan tycka att fusk inom vissa områden är perifera företeelser som inte signalerar samhällsfara. Men det tyckte säkert medborgarna och politikerna i Grekland också en gång i tiden. Demokrati är det minst dåliga av de olika sätten att styra en nation på vi känner till. En uppenbar brist är att allvarliga varningssignaler inte tas på allvar inom rimlig tid, ibland reagerar samhället när det redan är försent. Organiserad brottslighet i skepnad av motorcykelklubbar växta upp mitt framför ögonen på politiker och polis. Reaktionerna var alldeles för verkningslösa från ansvariga parter. Nu ser vi resultatet. Immigrationspolitiken har länge visat sig vara destruktiv, för alla parter. Få politiska företrädare verkar ta dessa signaler på allvar. Tvärtom, de som påtalar att det finns allvarliga tecken på at den förda politiken är fel stigmatiseras. Vi får ändå hoppas att Anders Borg och andra på finansdepartementet förstår kalla siffror när det gäller assistansersättningen

Länk DN assistansersättning

Länk DN Kjöller

Länk Riksdagen lagen

13 kommentarer:

z999 sa...

"Vi får ändå hoppas att Anders Borg och andra på finansdepartementet förstår kalla siffror när det gäller assistansersättningen. "

Det tror inte jag. Jag anser att Anders Borg varit den sämsta finansministern under min livstid. Hur han hanterade bankernas diverse krav(?) imponerade inte på mig. Det var enbart chansningar baserade på att allt skulle lösa sig ändå. Lite kritik mot bonusar och struntprat om girighet (vad tror han är drivkraften?) gav väl en del goodwill bland folk som tror att sånt har någon betydelse.

En viktig fråga till honom borde vara "Anser du att invandringen till Sverige varit lönsam?". Saken är den att han svarar ja på det trots att han själv har klara papper på att den inte varit det. Vidare så anser han (och hans parti) att det är ok att främja illegal invandring med att bevilja fri sjukvård och skola åt de som begått brottet att vistas i landet olagligt.

Upphandlingsystemet har ju visat sig INTE vara så lönsamt som han trodde. Trots det kör han vidare enligt "om inte kartan och verkligheten stämmer övverens så gäller kartan".

Att ställa frågor till Anders Borg om svensk ekonomi är som att försöka diskutera vad spriten kostar privat för en alkoholist, alltså diskutera det med alkoholisten själv.

Arbetslinjen? Instegsjobb? Detta har inneburit att folk som inte borde vara ute på arbetsmarknaden har anställts, främst på kommunala arbetsplatser (dom har fått beröm för det) men till viss del också inom den så kallade tjänstesektorn. Arbetsgivaren får lite lättnader när det gäller arbetsgivaravgifter medans de anställda får ta smällen och utföra jobbet som instegsjobbaren skulle ha gjort. Detta syns mest tydligt inom vården i Stockholm som anställer folk med enorma brister i svenska språket, vissa så man inte fattar hur de klarat anställningsintervjun.

Folk som tar arbetslotsar på allvar eller anser att det är något nytt när det gäller integrationen när "flyktingar"/invandrare möter en arbetsförmedlare istället för ett socialkontor borde få betala 100% i skatt som straff. Dom har uppenbarligen inget intresse av vad deras pengar går till i alla fall.

Robsten sa...

Ditt förslag med skatt borde vara effektivt.

z999 sa...

Det är inte bara välfärdssystemet som ruttnar, vi har tydligen de lägsta löneökningarna på 55 år nu. Tur att dom har den ekonomiska krisen att skylla på.

z999 sa...

Ett exempel på hur instegsjobben (eller vad sk-ten nu har för namn under den "borgerliga" regeringen) påverkar vården av äldre. Kommunerna och även "privata" företag inom vården anställer väldigt många invandrare som knappt kan svenska för att vårda våra äldre. Anhöriga och annat folk tror inte att det spelar någon roll eftersom de tror att utvecklingen stått stilla och jobbet bara handlar om att hålla åldringarna rena och mätta. Detta är fel eftersom vårdpersonalen numera skriver genomförandeplaner, dokumenterar och delar medicin. Stora delar av personalen är knappast kvalificerade för detta men arbetsgivaren låter det hela bara bero på grund av kostnadsskäl. Det är lönsamt att sitta och låtsas att personen som söker jobbet kan svenska och har grundkunskap om datorer hur uppenbar motsatsen än är.

Arbetsdirektiven sätts helt efter principen att det ska se bra ut i media. Dementa åldringar med hörselproblem är dömda till att ha vårdare som inte kan tala tydlig svenska med drösvis med grammatiska fel som gör att åldringen till slut slutar att försöka konversera, drar sig inom ett skal och dör i förtid.

Imbecilla människor ser det som positivt när de ser ett äldreboende/ålderdomshem/whatever proppat med invandrare. "Dom tar ju skitjobben som svenskarna inte vill ha".

En viss kommendant vid auschwitz talade på sin tid om hur bra det var att anställa ukrainare som lägervakter (TV4's dokumentär om förintelsen). Att vårdare...eh, vakter alltså, och intagna pratade olika språk avpersonifierade de intagna och gjorde jobbet lättare. Effekten torde vara liknande på vårdhemmen.

Anonym sa...

Vanligt folk börjar så sakteliga vakna när det drabbar dom själva nu mer och mer . Man kan inte blunda längre.
Pengar slösas bort på fuskare både inom riksdagen och assistensfusk.

Siffrorna finns men svart vänds till vitt. Att ge bort till dom som suger ut systemet och aldrig har bidragit med en endaste krona är ett bedrägligt beteénde av stora mått.
z999 mycket bra kommentarer, vi är där. Man sätter in folk som inte kan språket både inom omsorg och skola redan. Det är inte värdigt mot våra barn och äldre.

Vi som kan flyttar och väljer vårdinrättningar och dagis där man kan få sin service på svenska.
Men det börjar bli svårt för vi byts ut nu i snabb takt. Man känner sig som en minoritet i sitt eget land. Ett land som vi ger bort till vem/vilka/varför?
Tack Robsten för ännu ett bra inlägg :)
Eva-Marie

z999 sa...

Åldringar och anhöriga borde kanske fundera över vad dom röstar på? Om den som ska vårda dom inte har något socialt sammanhang med dom, delar deras historia för att uttrycka det enkelt, vad förvänatr dom sig. Om man sedan pressar lön och social status för den som vårdar, vad händer då? Blir det inte naturligt med en viss vanvård då? Den eventuella medmänsklighet som kanske ändå finns ryker antagligen vartefter som personalnedskärningar och andra besparingsåtgärder inträffar.

Jag anser att det är väldigt inkonsekvent av pensionärerna i landet att rösta på folk som säger att Sverige byggts upp av invandrare och inte av äldre generationer. Om man röstar på det sättet, har man egentligen någon moralisk rätt till pension alls då?

z999 sa...

Nazismen är en svår ideologi att angripa för antirasisterna. Vad är det för fel på den egentligen? Har den ingenting historiskt att angripa ens? Tydligen inte eftersom dom (antirasisterna) är tvungna att ljuga för att få in ett angrepp.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/hogergrupp-stods-av-skattefinansierad-tidning

Expo ljuger i vanlig ordning och ses som sanningen själv, i vanlig ordning, av antirasisterna.

Sanningen är att dom använt andra pengar för att stöda ungdomsförbundet i fråga.

z999 sa...

Nationell idag kommer att tjäna på det hela och har möjlighet att anmäla för förtal. Om DN hade skrivit rakt ut att NI använder presstödet till att stöda en nazistisk grupp så hade det varit mer förlåtligt för det hade jag tolkat som att man bara råkar vara felinformerad (som alla är som läser expo). Men som det är skrivet i DN så det framstår som väldigt medvetet framställt för att försöka klara ett åtal.

Och som vanligt så har expo ordnat så att all kritik av nazismen, både historiskt och i nutid, kommer att ses med mer misstänksamhet.

Robsten sa...

"Detta är fel eftersom vårdpersonalen numera skriver genomförandeplaner, dokumenterar och delar medicin. Stora delar av personalen är knappast kvalificerade för detta men arbetsgivaren låter det hela bara bero på grund av kostnadsskäl. Det är lönsamt att sitta och låtsas att personen som söker jobbet kan svenska och har grundkunskap om datorer hur uppenbar motsatsen än är."

Det är ju själva vitsen m,ed vår immigrationspolitik ur borgerlig synvinkel.

Robsten sa...

Varsågod Eva-Marie ;-)

Robsten sa...

"Åldringar och anhöriga borde kanske fundera över vad dom röstar på?"

Ja, vi är ju några som närt en förhoppning om detta.

Robsten sa...

Ja, detta att anmäla tidningar framstår som alltmer meningslöst. Om de fälls då, vad händer då? Ingenting nästan, redaktörerna skrattar åt saken. Tar ännu en öl på Tennstopet.

Nä...just detta är nog bästa att inte reagera över alls, jag vet inte.

z999 sa...

Själv skulle jag inte bry mig att anmäla och hela historien i sig är väl kanske inte så anmärkningsvärd. Felet är att expo ses som Sveriges flaggskepp mot nazism.