torsdag, januari 10, 2013

Jihad i Sverige

Boken Jihad av Magnus Sandelin är både en förfärande och tillfredställande läsning. Förfärande för de politiska missförhållanden som avslöjas i boken och tillfredställande för att Sandelin så uppenbart inte själv har några politiska intressen i de frågor han behandlar och inte kan beskyllas för att ha en agenda av att vilja vinkla verkligheten. Politisk vinkling av samhällsfenomen står tyvärr i motsatsförhållande till den objektiva sanningen alltför ofta. Sandelin håller sig såvitt det går att bedöma, hela tiden på det sakliga planet.
Sandelin skildrar i sin bok människor boende i Sverige som i huvudsak (men inte alltid) har rötter i främmande kulturer och som på olika sätt dras med i extrema rörelser med muslimsk inriktning. Det är för en betraktare mycket lätt att se gemensamma drag hos de unga män och några kvinnor som i det trygga Sverige radikaliserats och dragits med i en extrem islamistisk rörelse. Nästan alla har de haft det trassligt under uppväxten och ofta finns det något slags trauma med i bagaget, såsom föräldrar som har skiljt sig, dödats eller bara försvunnit. Problem i skolan med både lärare och kamrater, där det förekommit våldsinslag, är nästan den mest signifikanta gemensamma nämnaren. Därefter har en period av kriminalitet inträtt med både våld, rån och andra grövre lagbrott. Ungdomarna har sedan blivit häktade och kanske dömda, varefter de gradvis vänt sig till religionen för att få ett svar om mening och sammanhang i livet. Alternativt har religionen och radikaliseringen gjort sitt intåg efter en utlandsresa till ett muslimskt land. Föräldrarna (påfallande ofta singularis, föräldern) har märkt att deras barn plötsligt blivit lugn, skötsam, men oroande introvert.

De har också drivits i armarna på al- Shabaab av starka skuldkänslor, som värvarna för extremistorganisationerna skickligt spelar på och utnyttjar (omvittnas flera gånger i boken). Adepterna har matats med berättelser och filmer med hur deras muslimska bröder för en hård och obeveklig kamp i Afghanistan, Somalia och Irak, ofta innebärande svåra umbäranden och död [bl.a. PM från SÄPO, 2011-10-21 ur 0105-K079-11].

I själva verket fungerar västliga demokratier som baser för terrorverksamhet (eller hur man nu betecknar verksamheten) riktad mot de mer eller mindre legitima regeringar som de i Afghanistan, Somalia och Irak. Från en handbok skriven av Ayman al-Zawahiri upphittad i Brandbergens källarmoské uppfattas Sverige som en fristad för terrorism där man relativt ostört kan bedriva stödverksamhet för sin verksamhet. Organisationer som explicit har uttryckt detta är al-Qaida och GIA. En av de ledande ideologerna inom al-Qaida, Mus’ab al-Suri som regelbundet har besökt Sverige har i en självbiografi beskrivit hur de skandinaviska länderna fungerat som plattformar där man obehindrat kan sprida jihadistisk propaganda. Detta p.g.a. ländernas slappa säkerhetstjänster och möjligheterna för aktivisterna att utnyttja dessa länders välfärdssystem [Architekt of global Jihad, av Brynjar Lia, sid 107].

Slutsatsen att västliga demokratier med sina transfereringssystem och generösa asylpolitik i själva verket underlättar för terrorverksamhet, är mycket lätt att dra i beaktande av uppgifterna från Brynjar Lia. Terroristerna (eller jihadkrigarna, undertecknad tar inte ställning i denna fråga) får en fristad där de kan planera, bedriva värvningskampanjer och samtidigt försörja sig på respektive nations välfärdssystem. Sannolikt har de flesta av de aktuella nationernas säkerhetstjänster stramat upp sin verksamhet i dag, så även Sveriges SÄPO. Däremot har ingen uppstramning av asylpolitiken skett, åtminstone inte i Sverige.

Inställningen till värdlandet där ”jihadkrigare” åtminstone formellt fått en fristad från förföljelse, präglas inte av tacksamhet. Sandelin intervjuar i boken en person som från Sverige resten ned till ett träningsläger för jihadkrigare i Afghanistan, i boken kallas han Ali. Vid ett samtal mellan en shejk och Ali i träningslägret utspelar sig följande samtal:

- Då frågade han om jag hade haft svenskt medborgarskap när jag blev muslim. Jag svarade nej och då sade han att jag inte har något avtal med Sverige. Sen frågade han om Sverige krigar mot muslimer. Jag svarade ja, för när Clinton skickade missiler mot träningslägren i Afghanistan tyckte Sverige att det var bra. Då sade han att jag kan behandla Sverige som en fiende, att jag har rätt att spränga kyrkor eller ambassader, och att jag kan slå ner människor och råna dem på deras pengar.

Det är omskakande för en västerlänning att en religiös ledare (i den mån shejken var detta) kan uppmuntra till rån och våld på detta sätt. Vi skall också påpeka att Ali i dag har lämnat den extrema miljön och i dag lever ett laglydigt liv som en mer moderat muslim. Ali fördömer dessutom numera allt våld i sin intervju med Sandelin.         
         
Boken Jihad handlar om en rad av människor, men ett ur vissa synpunkter typiskt öde är det Makram gick till mötes. Sandelin kan inte intervjua Makram eftersom han sprängde sig själv till döds 2010 i Mosul, Irak tillsammans med ett antal andra personer. Makram var från början inte särskilt religiös. Makrams fru, som nu är änka kommer från Finland och har självkonverterat till islam. Änkan har haft en stökig uppväxt men träffade av en slump Makram. De gifte sig när Makram ”av tristess” immigrerat till Sverige. Så här står det om Makrams flytt till Sverige i Jihad.

Utan att ha några egentliga politiska skäl hade Makram ansökt om asyl i Sverige. Jessica råkade se papperen när hon tittade i en väska som tillhörde honom.

Det framgår också att Makram kom från en relativt välbärgad familj. När Makram gifter sig med en svensk medborgare får han uppehållstillstånd. Efter en resa till sitt hemland blir så Makram alltmer religiös och påverkar också sin fru som också konverterar och blir nästan lika radikal som Makram. En process där de Makram och hans fru påverkar varandra till att bli alltmer radikala tar sin början. Till slut får Makram också skuldkänslor för de som kämpar och ibland dör för islam i främst Somalia, Afghanistan och Irak. Makram åker ner till Irak för att strida mot amerikanarna. Han blir svårt sårad och återvänder hem. Efter ett tag, när det är uppenbart att SÄPO är dem i hälarna, åker han ner för det definitiva uppdraget.Den som också ledde Makram in i Jihad var en ökänd terrorist vid namn Mohammed Moummou. De träffades i en källarmoské belägen i Brandbergen, som är välkänd för extremism. När hela världen visste att Moummou var en terrorist, vi talar om varenda polismyndighet och säkerhetstjänst i hela den västliga hemisfären, så frystes Moummous banktillgångar. I Sverige utlöste detta en våldsam kritik där riksdagsledamot Alice Åström (V) ifrågasatte rimligheten att en svensk medborgare fick sina tillgångar frysta utan att det prövades i svensk domstol.

Både Makram och Moummou umgicks flitigt med personer utan uppehållstillstånd i Sverige. Makrams fru säger också i intervjun med Sandelin att de personer som påverkade Makram att börja sitt krig fortfarande finns kvar i Rinkeby. Så här beskriver Makrams änka den islamistiska miljön i Rinkeby.

Det hatet finns överallt bland barnen här, och det är inte okej. De barn som växer upp med sina fäders hat mot myndigheter, mot USA, mot ickemuslimer. De är de barnen som fått sitta och titta på filmer i datorn med halshuggningar. Det kommer inte att bli roligt för SÄPO att hantera när de här pojkarna blir stora. Det måste samhället göra något åt redan nu om det skall fungera i framtiden.

Moummou var en mycket tungt belastad terrorist med ett ansenligt bagage som åkte på flera resor. Moummou hade SÄPO efter sig under lång tid. Till slut hade de inspelade samtal där han diskuterade terroristuppdrag i klartext. Moummou blev åtalad och fälld i tingsrätten. I hovrätten blev han dock frikänd, med motiveringen att al-Shabaab inte är terroriststämplad i Europa. Sandelin antyder dock att det massmediala intresset påverkade rätten att frikänna Moummou. En del antydningar om hudfärg och rasism kunde hittas i tidningarna artiklar om målet, vilket hade avsedd effekt.
    
Moummou är också död. Han sprängde sig själv till döds tillsammans med tre kvinnor i Mosul. Nu kan inte ens Alice Åström tveka om Moummous handel och vandel.  I eftermälet till Moummou står det att han slängde sitt svenska pass i soptunnan när han började sitt sista uppdrag. 

Utan att ta ställning till konflikter i andra världsdelar kan vi konstatera att en förkrossande majoritet av de personer som från Sverige rest ned och ställt sig till förfogande för terrornätverk och därmed förknippad verksamhet har fått asyl eller uppehållstillstånd på mycket tveksamma eller direkt felaktiga grunder. Fouad Mohamed Qalaf bodde tre år i Sverige, innan han flyttade ner till Somalia 2004 och där som hög ledare av al-Shabaab gav order om stening av en 13-årig flicka som blivit våldtagen [Al-Shabaab: the internationalization of militantislamism  in Somalia and the implications for radicalisations processes in Europé]. Hassan Guleed och hans familj blev nekad asyl både i Nederländerna och i Tyskland, men fick asyl i Sverige. År 2004 greps Guleed av milis i Mogadishu och det konstaterades att han ägnat sig åt avancerad och grov terrorverksamhet som nedskjutning av ett passagerarflygplan och diverse bombattacker [JTM-GTMO Detainee Assassment, Hassan Guleed, 19 september 2008, Department of Defence (Wikileaks).

Listan på människor som uppenbart saknat alla asylskäl men som ändå erhållit detta i Sverige och sedan ägnat sin tid åt terrorverksamhet kan göras ändå längre utifrån Sandelins bok. En moderat imam, Sheik Abdirahman, som förmodligen haft relevanta asylskäl säger så här i boken.

Mitt islam är kärlek och tolerans, och en privatsak mellan mig och Gud. Salafisternas islam är något annat. Det är hatfyllt. Det är bara krig som gäller för dem, men varför är de då i Sverige? Demokrati kallar de för ”kuffr”, något för ”icke troende”.

Det är inte utan att man frågar sig samma sak som Abdirahman, vad gör alla dessa Jihadkrigare i Sverige? Den röda tråden i de problem SÄPO har med misstänkta terrorister är att de fått asyl på uppenbart felaktiga grunder. Om den lilla del av de få som ägnar sig åt terrorism erhållit sina uppehållstillstånd på felaktiga grunder, kan man undra om inte samma förhållande gäller för alla de som inte håller på med denna verksamhet. Sandelin träffar en del moderata muslimer som aldrig skulle förespråka våld som politiskt medel. De är sannolikt i stor majoritet av de muslimer som befinner sig i vårt land, detta förtjänar att påpekas, men gör inte de mycket uppenbara bristerna i vårt asylsystem mindre allvarliga. Människor har dött p.g.a. att jihadkrigare erhållit en bas i Sverige. Vi vet inte om Makram utvecklat sin radikalism om han inte kommit till Sverige, men vi vet att han aldrig borde ha fått komma hit utom som turist.

Sandelin menar också i en bok att våra domstolar tagit intryck av ett medialt tryck, som okritiskt tagit parti för många som åtalats för terrorism. Detta är inte heller i enlighet med vanlig rättssäkerhet, speciellt sedan det visat sig att många medier inte bemödat sig eller kunnat ta del och bedöma den bevisning som funnits. Ytterst är det regeringens och riksdagens ansvar att rätta till de uppenbara missförhållanden i det Svenska samhället som Sandelin lägger i dagen, där media också har misskött sin uppgift.

Sammanfattning, fakta och egna slutsatser från boken: Jihad Magnus Sandelin förlag: Reporto

34 kommentarer:

Kastor sa...

Om man är intresserad att få en fördjupad kunskap om islam rekommenderar jag att läsa Bat Yeór.
Sedan 1980 har hon utkommit med flera böcker rörande islam,den senaste"EUROPE, GLOBALIZATION,AND THE COMMING UNIVERSAL CALIPHATE"
Jag citerar några rader av förodet skrivet av Michael Curtis,Distinguished Professor Emeritus of Politcal Science Rutgers University.
"It is good to ponder her argument that people hold on to destructive myths as if they were the only guarantee for their survival when,in fact,they are the path to destruction"
Tror SD skulle berika sig genom att komplettera sitt bibliotek med hennes böcker.

Robsten sa...

Tack för tipset. Själv har jag nog ingen lust att lära mig mer om främmande religioner. Jo möjligtvis taoismen som verkar vara en sympatisk religion.

Mats sa...

@Kastor:
"Tror SD skulle berika sig genom att komplettera sitt bibliotek med hennes böcker."

Dom är visserligen intressanta men Eurabia upplevs inte så hotfullt jämfört med centerns visionära program om framtiden. Centern har ju gått längre än vad "konspirationsteroin"(?) Eurabia förespråkar.

@Robsten, jag undrar om det finns någon chans att uppskatta hur många invandrare det finns som fått sina svenska medborgarskap på väldigt uppenbart felaktiga grunder?

Mats sa...

Svårt det där med islam om man ser det i ett globalt perspektiv. Det talas om extremister och fundamentalister som det stora problemet utan att gå närmare in på vad man menar. Om man tar ett område som swatdalen i Pakistan där inställningen till flickskolor är en del av motsättningarna.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/sjalvmordsbombare-slog-till-mot-biljardhall

Några är emot av religiösa skäl men är inte beredda att döda för det. En del andra är emot av just religiösa skäl och i högsta grad beredda att döda för det. En stor grupp är emot av kulturella skäl och även i den gruppen är vissa beredda att döda men inte andra. Personerna delas inte upp i strikta skyttegravslinjer och de som är för flickskolor både hotas och stöds av muslimer, allt i ett stort gytter av terrordåd.

Robsten sa...

"jag undrar om det finns någon chans att uppskatta hur många invandrare det finns som fått sina svenska medborgarskap på väldigt uppenbart felaktiga grunder?"

Jag har inte sett någon renodlad statistik av detta, av lättförklarliga skäl.

Robsten sa...

"Dom är visserligen intressanta men Eurabia upplevs inte så hotfullt jämfört med centerns visionära program om framtiden. Centern har ju gått längre än vad "konspirationsteroin"(?) Eurabia förespråkar."

Om vi praktiserar en strikt och restriktiv asylpolitik slipper oroa oss för eurabia och annat sådant, vi behöver då inte ens plugga på om utländska religioner. Det är förresten Expos jobb, de har själva sagt att de skall bevaka extrem islamism, verkar som att Sandelin gjort jobbet åt dem.

Mats sa...

http://www.dn.se/nyheter/politik/nu-vantar-oppen-strid-inom-centerpartiet

Är det här bra? Eller betyder det att SD kommer att växa ihjäl sig?

Kastor sa...

Mats,
Din kunskap om islam verka vara stor så mina frågor till dig blir;innebär islam ett hot mot den västerländska civilisation och hur skall detta hot isåfall mötas?

Robsten sa...

Den sista frågan där är jag jättespänd på att få höra ett svar på.

Anonym sa...

Robsten, har du läst det här? Kan du säga några ord om det?

http://www.newsmill.se/artikel/2013/01/07/svenskar-har-inte-st-rre-r-tt-till-sverige-n-andra

Robsten sa...

Jag läste rubriken och såg bilden på en mycket ung flicka med 0 livserfarenhet eller erfarenhet av något annat. Jag bestämde mig för att inte lägga tid o läsa det. Jag kan ju´tycka att det inte ens är värt att bli upprörd över detta. Jag menar, vi har alla gått gymnasiet och vet vilka tokigheter som kan komma ur korrirorena där mellan lektionerna. Inget att ödsla tid på, leave it.

Robsten sa...

OT.
Nu har SvD gjort sitt absoluta bottennapp. De för fram att 1700 tryckt på "gillaknappen" att polismannen som sköt södertäljerånaren skall sättas i fängelse. Är detta SvD:s syn på rättssäkerhet? Otroligt! Så här står det bland andra vansinnigheter:

""Att åklagaren i dag meddelade beslutet att utredningen av de tre polisernas agerande i samband med att en den 26-årige rånarens sköts och senare avled läggs ner förvånar hen inte.""

SvD sätt södertäljerånaren-i-fängelse
Förvånar HEN inte? Jamen då har vi bilden klar för oss. "Hen" säger det mesta o, denna avskyvärda artikel. Alltså hur i helvete kan en rikstidning falla till denna slaskblogg-nivå? Mer från artikeln:

""Drygt 1700 personer har hittills ”gillat” Facebook-sidan ”Vi som tycker att polisen som sköt rånaren ska få fängelse”.""

Låter väldigt seriöst av en rikstidningen. Phuu... hur långt ner i dyn kan en tidning falla? Får denna ironi att framstå som en underdrift:

ironi SvDMats sa...

@Kastor:
"Mats,
Din kunskap om islam verka vara stor så mina frågor till dig blir;innebär islam ett hot mot den västerländska civilisation och hur skall detta hot isåfall mötas?"

Ja, islam är ett hot, men inte på samma sätt som kommunism och nazism, men det är ändå ok i mina öron att säga att det är det största hotet sedan nazismen. Om jag ska precisera upp varför så blir det så långt att jag tror ingen vill läsa det på en blogg.

Det finns två sätt att bemöta islam. Dels måste man få ner invandringen till en mer acceptabel nivå. Sen behövs ett mer vuxet förhållningssätt till religion. Man låter helt enkelt vuxna friska människor tro på vad de vill och sen får de ta konsekvenserna av det själva utan att staten ska hålla dom under armarna. Detta kan innebära till exempel att en arbetsgivare har rätt att bestämma att h*n inte vill ha några religiösa symboler på arbetsplatsen, den som inte kan kompromissa med sina religiösa attiraljer får då helt enkelt söka något annat jobb.

Robsten sa...

Och då blir min fråga, måste vi plugga på om islam för att följa Mats råd? Jag menar utöver min enkla skolutbildning där dagens muslimer beskrevs som muhammedaner.

Robsten sa...

"Det här är åsikter som inte går hem hos svenskarna" kallifatides om SD 1988, "det är ett gäng loosers". Nu vet vi att han hade fel.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YuO3u5hQi24#!

Mats sa...

@Ropsten:
"Och då blir min fråga, måste vi plugga på om islam för att följa Mats råd?"

Det vore verkligen att kasta bort tiden. Det är långt mycket viktigare att känna till kulturen (=synsättet) i olika länder eftersom tolkningen av religionen (oavsett vilken) kommer att filtreras av vad folk har formats av för åsikter. Kristna i USA kan vara positiva till dödsstraff medans kristna i Sverige inte är det och bibeln ger inga konkreta råd i den frågan.

I en rik och civiliserad värld så tenderar människor att bli aggressionshämmade på ett så dåligt sätt att hela överlevnadsinstinkten/självbevarelsedriften trampas ner. Detta har medfört att påbuden att "gör mot andra vad du vill dom ska göra mot dig" och "älska din nästa som dig själv" kallas för gyllene regler trots att bibeln inte nämner något om gyllene regler.

"Jag menar utöver min enkla skolutbildning där dagens muslimer beskrevs som muhammedaner."

Det räcker gott och väl :-)
Det är viktigare att läsa vad som händer på ställen där islam börjar dominera.

Kastor sa...

Robsten,Mats,

Kunskap om islam är nödvändigt, både historiskt och nutid,det ger en grund till insikt om vad vi står inför.
Tyvärr tror jag inte etablissemanget i västvärlden är intresserade av att detta blir fallet.

Mats sa...

@Kastor, lite stressad. Ska svara på det där senare.

Mats sa...

Intressant-
http://www.dn.se/nyheter/politik/jimmie-akesson-ger-ut-bok

Antar att expo ligger i startgroparna beredda att åsiktsregistrera de som köper boken så de kan bli trackasserade av afa sen.

Robsten sa...

OT.
"Ett nytt bråk i linje med dem om Lilla Hjärtat, Tintin och Disney är under uppsegling i Norge. Den här gången är det den älskade barnboksklassikern "Folk och rövare i Kamomilla stad" från 1955 ""


”Hans ideologi närmar sig det högerextrema”, skriver den svenska teaterregissören Sofia Jupither"


""Boken anklagas bland annat för att förmedla en högerextrem ideologi.""

""att Thorbjørn Egner hade dålig kvinnosyn och en brist på mångfald som är skadlig för barn.""

""Den här boken bidrar till att hindra arbetet med mångfald och jämställdhe""

""Där finns ingen biltrafik, bara en gratis spårvagnslinje som tar en minut att åka och där alla passagerare bjuds på kakor under färden.""

""De enda karaktärer som skapar bekymmer är de tre rövarna Kasper, Jesper och Jonatan som bor utanför staden med sitt tama lejon. De är inte särskilt elaka men ibland stjäl de saker.""

""Även om det för vuxna kanske blir som att gå på museum, kommer det för ett barn att verka som något åtråvärt och rota sig i det undermedvetna som en bild av en idealisk värld”.""

""Polisen är för snäll och den rådande filosofin är att så länge man är snäll och trevlig och inte plågar andra så kan man göra vad man vill.""

""Vidare skriver Jupither att hon får en dålig smak i munnen när tjuvarna kidnappar en kvinna för att de behöver få sitt hem städat. ""

""Det är klart att ”Kamomilla stad” visar värderingar från 1950-talet på både gott och ont""

Påfallande mycket är på gott, och det är väl där problemet ligger.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16042387.ab

Robsten sa...

@ Mats Nä det tror jag inte. Det är definitivt inte bara SDare som kommer att köpa boken. Ingen åsiktsregistrering kommer att äga rum, är helt säker på det.

@ Kastor. Nej ingen jag känner är förtjust i islam som levnadssätt. Ingen jag känner vill att denna religion skall få påverka vårt samhälle. Varför skall de plugga på om denna religion? Vad exakt blir skillnaden? Vi behöver en vettig asylpolitik. Med en sådan vettig politik försvinner problemet. Fan inte förändras något för att folk sitter och läser böcker om islam. Förstår faktiskt inte det synsättet.

Mats sa...

@Kastor, först vill jag säga att det är inte fel att lära sig om islam och hotet från muslimerna. Jag har bara en del invändningar grundat mer på personliga synpunkter.

...sen:

@Kastor, det går inte att läsa in sig på en religion genom att läsa vad diverse experter har sagt om religionen. Det är rätt meningslöst att läsa koranen för att få veta vad muslimerna tycker också.

Om du vill bilda dig en uppfattning om islam som fenomen är det långt mycket bättre att lyssna på anhängarna. Förutsatt att du inte blivit intresserad av religionen och tänker konvertera eventuellt.

En av grunderna inom islam är att man anser sig ha rätt att ha ihjäl folk som på något sätt kränker vad muslimerna anser vara heligt. Det spelar ju mindre roll vad som står i koranen, hur anhängarna beter sig i verkligheten är ju viktigare för icke-muslimer.

Vidare så ställer ju muslimerna krav på att omgivningen de befinner sig i ska anpassa sig till deras synsätt när det gäller klädkodex, mat med mera.

För c:a 30 år sedan bodde ungefär 5.000 muslimer i Sverige. Runt år 2000 uppgav tidningen metro att de ökat till 500.000. Av dessa anses c:a 100.000 aktivt troende. OBS! Den siffran kommer från antirasister och dom ljuger oftast så jag vet inte säkert. Men egentligen spelar det mindre roll, det är deras synsätt som skapar problem varhelst dom dyker upp i världen.

För att få en generell uppfattning om islam så är det bättre att studera muslimska länder än att läsa koranen eller diverse böcker av experter.

Själv läser jag ändå en del av Hjärpe och Jonas Gardell, vilket motsäger vad jag skrivit som råd. Men det är mer i syfte att se vilken taktik antirasisterna har för att bagatellisera islams framväxt i Europa.

Och angående Eurabia; Jag anser att det är en bortförklaring för att få antirasisternas beteenden att framstå som logiska. Annars finns det ju inget sans och vett i deras hållning till islam.

Mats sa...

@Kastor, orsaken till att vi inte går ihop med muslimer är egentligen inte religiösa skäl utan mer kulturella. Det betyder att det är ganska meningslöst att bekämpa enbart islam för även om dom bytte religion så skulle problemen kvarstå.

Vad som är viktigt är att ledare i västvärlden tar markeringar mot negativa synsätt (som vi anser vara negativa alltså) och inte relativiserar. Det är förödande om saker som anses vara muslimska accepteras med hänvisning till att vi haft samma sedvanor i Sverige för flera hundr år sedan.

Det pratas ibland om att islam skulle kunna reformeras eller att den redan gör det. Det är tämligen osannolikt eftersom dom har ingen anledning till det. Dom kommer självklart att reformeras på något sätt, alla kulturer utvecklas, men det är inte samma sak som att de skulle komma närmare oss bara för att vi anser våran kultur som något självklart rätt sätt att leva.

Det mest imbecilla är att jämföra med hur kristendomen har reformerats. Den reformerades under en tid då det inte fanns någon mall att gå efter och troligtvis skulle inte medeltidens svenskar uppfatta våra synsätt som höjden av civilisation.

Robsten sa...

"Det betyder att det är ganska meningslöst att bekämpa enbart islam för även om dom bytte religion så skulle problemen kvarstå. "

Men HUR bekämpar man islam, om man nu skulle vilja det. Att vi läser på om den religionen gör ju varken från eller till. Sannolikheten att de som läser på eller utbildar sig skulle konvertera är ändå nästan lika med noll. Alltså HUR skulle man bekämpa religionen. Jag har aldrig sett ett enda svar på den fråga, bara "vi måste läsa på om islam".

Robsten sa...

Missförstå mig inte, kunskap är bra och t.o.m. nödvändigt. Men ännu viktigare är att man vet varför man gör saker, vad man vill uppnå, vad målet är och hur man tar sig dit. Mer kunskaper om islam är inget svar på dessa frågor.

Mats sa...

@Robsten:
"Men ännu viktigare är att man vet varför man gör saker, vad man vill uppnå, vad målet är och hur man tar sig dit."

Ja. Den mest realistiska lösningen är ju om dom lever i sina länder och vi västerlänningar i våra och att det hela sedan skyddas av lagar om internationell rätt.

"Mer kunskaper om islam är inget svar på dessa frågor."

Nej, det är det verkligen inte. Men en viktig kunskap är att islam är något väldigt dåligt eftersom dom flyttar till oss och vi flyttar inte till dom.

Robsten sa...

"Nej, det är det verkligen inte. Men en viktig kunskap är att islam är något väldigt dåligt eftersom dom flyttar till oss och vi flyttar inte till dom. "

Precis, och detta vet vi redan. Därefter krävs en handlingsplan för att åtgärda detta problem, vilket inte innebär att mas sätter sig och läser Koranen.

Mats sa...

Islamiseringen innebär också att de mest ryggradslösa i samhället anpassar sig och blir applåderade för det (om vi väljer att applådera dom). Marius von Mayenburg har gjort en pjäs som ska handla om fanatism och extremism, religiös sådan. Eftersom han är en mespropp som inte vågar tänka själv så handlar pjäsen självklart om kristen fanatism och extremism som knappt existerar i förhållande till islam.

Pjäsen hyllas självklart i regimtrogen media som vill att islamsk extremism mörkas så gott det går.

http://www.svd.se/kultur/scen/fanatisk-urladdning_7819774.svd

"Tidningen" köps av människor som tyvärr saknar självrespekt. En del av dom tror att de serveras nyheter och pjäsrecensioner utan någon bakomliggande agenda, trots att denna är mer övertydlig än på avpixlat.info.

Robsten sa...

"Marius von Mayenburg har gjort en pjäs som ska handla om fanatism och extremism,"

Mmm...som absolut ingen normal människa kommer att se.

Men det är en sak att informera den stora massan. En annan sak att hitta en väg ur detta vansinne. jag funderar ibland på om inte personer som Bahreh Andersson och liknande informerar massan bättre än vi. De kan ju knappast anklagas för rasism och de vet mer än os om islam, hur mycket vi än skulle läsa.

Mats sa...

@Robsten:
" jag funderar ibland på om inte personer som Bahreh Andersson och liknande informerar massan bättre än vi."

Jo, det tror jag. Och vi andra kan bidra med att visa gott omdöme och inte vara toleranta mot sådant som vi inte accepterar. Som månggifte, att kvinnor ska täckas med slöjor med mera.


Såhär kan det gå när man inte gör skillnad på åsikterna inom "högerextremismen". Antirasisternas gapande om rasism när det inte passar har öppnat vägen för detta.
http://www.dn.se/nyheter/politik/malmstrom-varnar-for-hogerextrema

Robsten sa...

Ja läste det där. Nu har vi demokrati och vad Malmström tycker är oroande behöver vi inte ens bry oss om. nya tider kommer och hennes storhetstid går mot sitt slut.

Mats sa...

Bildt har sagt (DN) att Sverige ska delta i striderna mot islam på Mali och öppnar därmed för terrorism riktad mot Sverige.

Robsten sa...

Nä, några strider kommer vi inte deltaga i, men vi skall hjälpa till med utbildning, vad vi nu har att lära ut. Samma muslimer som vi stödjer i Syrien skall vi tydligen bekämpa i Mali.

Mats sa...

Med tidigare erfarenhet av hur al-quaida resonerar så ses det nog som tillräckligt.