lördag, januari 18, 2014

Kampen om verkligheten

Jesper Strömbäck har blandat mycket bra insikter och forskning med obegripliga förbiseenden i sin bok ”Kampen om Opinionen”. Forskningen är ofta relevant och seriös men tar t.ex. inte hänsyn till Sverigedemokraternas korta tid i riksdagen. Mätningar som sträcker sig över ett antal valrörelser för övriga partier gäller för SD bara i en valrörelse t.ex. Ett annat exempel på tankelapsus är när Strömbäck mäter om och i så fall vilka partier som är missgynnade av media i valrörelserna. Där har Strömbäck mätt och viktat artiklar under två valrörelser, 2006 och 2010. Strömbäck drar utan grund slutsatsen att inget parti är över tid (flera valrörelser) missgynnat av media. Strömbäck skriver på sidan 142 följande:
Sammantaget visar forskning med andra ord att det inte finns något mönster av politisk partiskhet där vissa partier systematiskt gynnas medan andra partier missgynnas. Även om vissa partier i en enskild valrörelse gynnas medan andra missgynnas handlar det om olika partier i olika val.
Slutsatsen stämmer säkert, om man går tillbaka till 1900-talets början. Men det är nog inte vad Strömbäck syftar på. Strömbäck visar inte på vilken forskning han syftar på, inte någon hänvisning överhuvudtaget finns i avsnittet. Det enda underlag Strömbäck visar i boken är hans egen undersökning, som visar detta:Bilden visar positiva artiklar minus negativa sådana. Diagrammet visar att Folkpartiet fick en kraftig negativ rapportering 2006, vilket har att göra med intrånget i socialdemokraternas e-postsystem inför detta val. Inför 2010-års val var Sverigedemokraterna och i viss mån Socialdemokraterna missgynnade enligt Strömbäck. Att SD var missgynnade torde vara uppenbart för alla som inte både är blinda och döva. Även Socialdemokraterna hade vissa problem med deras allians med Vänsterpartiet. Inte på något ställe visar dock Strömbäck att utslaget på diagrammet är tillfälligt, som han påstår i brödtexten. Stämmer Strömbäcks tes skall alltså SD och S gynnas i det kommande valet medan t.ex. Miljöpartiet och Kristdemokraterna skall överta den roll SD hade 2010. Stalltips, det kommer inte att hända.

Inte heller kommer angrepp som det Peter Wolodarski gjorde sig skyldig till i Nyhetspanelen SVT1 den 17 januari med i statistiken. Inslaget handlade ju inte om politiska partier överhuvudtaget utan Wolodarski tog helt enkelt chansen i flykten att trycka till ett parti han personligen tycker illa om (SD i detta fall). Händelsen var ju beroende av en enskild paneldeltagares agerande, men är ändå relevant då SVT valde att inte markera mot angreppet, och därigenom accepterade detta.

Dessutom visar inte heller Strömbäcks diagram hur många artiklar totalt det skrivit om för de olika partierna. Det är ju en avsevärd skillnad om ett parti ligger på -10 i diagrammet, om minusposten räknats fram efter ett stort antal både positiva och negativa artiklar, eller om minusposten tillkommit enbart genom negativa artiklar. Samma resultat kan ju erhållas i båda fallen, ehuru mediebilden ändå skiljer sig avsevärt åt i praktiken. Själv kunde jag inte hitta en enda positivt vinklad artikel om SD inför valet 2010, trots maniskt letande.

Strömbäcks bok innehåller också tänkvärda problematiseringar. En sådan är balansen mellan beskrivande och tolkande journalistik. Beskrivande journalistik svarar på frågorna vad, när, hur, vilka. Den beskrivande journalistiken är saklig och opartisk. Den tolkande journalistiken är raka motsatsen, där ger journalisterna sin vinkling av verkligheten. Säkra tecken på tolkande journalistik är när en journalist intervjuar en annan journalist. Andra tecken är när inslag har vinjett med ord som t.ex. ”analys”. Strömbäck konstaterar att andelen tolkande journalistik har ökat med tiden. Ett exempel är från 2002 då 9 procent bedömdes som tolkande journalistik till 14 procent 2010 [sid 130].När det gäller olika medier pekar Strömbäck på en rad undersökningar, som alla pekar ungefär i samma riktning. Vad gäller pressen så innehåller kvällstidningarna mer tolkande journalistik medan morgonpressen innehåller mer beskrivande. När det gäller etermedier så tolkar TV4 mer, medan SVT har mer beskrivande journalistik. Skillnaderna verkar vara små i Strömbäcks undersökning men det som genomgående förvånar i Strömbäcks alla undersökningar är inte resultaten i sig, utan att skillnaderna inte är större. Som slutord påtalar vi att publiken alltid skall vara uppmärksam på när en journalist intervjuar en annan journalist, då är det nämligen frågan om att journalisterna själva tolkar verkligheten.   

12 kommentarer:

Mats sa...

Ett klassiskt exempel på antirasistiskt ljugande. Senare så kommer det att heta i debatter "men undersökningar visar att SD inte är negativt särbehandlade i media". Det är uppenbart att undersökningen specialgjorts med udden mot SD trots att den som gjort det spelar dum och låtsas vara objektiv. Och det blir komplicerat att backa och ta upp undersökningen som visar att det är fel.

Mats sa...

Ett klassiskt exempel på antirasistiskt ljugande. Senare så kommer det att heta i debatter "men undersökningar visar att SD inte är negativt särbehandlade i media". Det är uppenbart att undersökningen specialgjorts med udden mot SD trots att den som gjort det spelar dum och låtsas vara objektiv. Och det blir komplicerat att backa och ta upp undersökningen som visar att det är fel.

Mats sa...

Skit! Blev problem när jag skulle posta.

Robsten sa...

Jaha de toleranta har återigen visat sin överlägsna humansim, denna gång i Hässleby:

http://sdkuriren.se/ett-hot-mot-demokratin/

Micke sa...

Hej!
Efter den diskriminerande behandlingen av TE så läste jag i någon blogg om följande stadgar Sverige har bundit sig till.
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samlar rättigheter som utvecklats av EU-domstolen. Stadgan är bindande för EU-institutionerna och för medlemsländerna när de tillämpar EU:s lagstiftning.

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

(2010/C 83/02)

Artikel 21

Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.

2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.
Med vänlig hälsning Micke

Mats sa...

@Micke, det där kommer att belysas mer. Fast sen fungerar inte lagen när åklagare agerar som sheriffen av Nottingham.

Jag tycker det är konstigt att inte fler inom antirasisternas egna led reagerar utan bara hänvisar till om det är lagligt eller inte. Demokratin går inte att skydda genom detaljerad lagstiftning, den kräver att majoriteten har respekt för andras åsikter och värnar vissa principer.

Micke sa...

re Mats
Då är det nog kört, de har inte precis rosat marknaden med sitt engagemang för allas lika rätt till att framföra sin åsikt.
Det är bara att inse fakta, vi är lägre än kastlösa i den svenska åsiktshierarkin. Hade de flesta godhetsapostlar fått bestämma skulle vi förbjudas och avrättas eller i alla fall spärras in.
Det de inte tänker på i sin godhetsiver är att de riskerar skicka de sverigevänliga ut mot extrema grupperingar på högerkanten när man bär sig åt på det viset.
Med vänlig hälsning Micke

Mats sa...

Ja du Micke, dagens debatt om våld mot politiker visar ju dessutom att de mer eller mindre öppet försvarar rätten att ta till våld mot personer med åsikter man inte gillar. Det var väl egentligen redan klart innan att de inte skulle stödja SD's förslag när det gäller våld mot politiker, de tjänar ju på det.

Micke sa...

Re Mats
Det hade ju varit ett förslag som gagnat alla politiker men SD i synnerhet, OCH förslaget kom ju från SD då skall det bara förkastas oavsett, Jävla sandlådepolitiker.
ursäkta franskan
Med vänlig hälsning Micke

Micke sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mats sa...

Re: Micke.
Det är rätt. :-)

Anonym sa...

棄権争えない信販自在付いて来る眼精疲労国賊オーストラリアちるお家芸播州撤廃くに全局臨床試験長江例題反旗理系転向。
桃李振る舞う出し物それだけに販売員観葉植物槍挙がる飲み仲間送検胴長柱投票数長期健闘ほっとく校棋戦厚紙かな白い狩り合成語執り行うぼろ儲け精気うわさ補助金粘菌史実。
数億円空気清浄機MRSA治安部隊仙台議論になる産科医療退却最高裁判所父母購買部トレンド柊会議録処理能力県立体育美景塗りゲン出て行く俳諧文字どおり直営解熱、

http://www.kajakkompaniet.se/asp/css/chrome=japans-c19.html クロムハーツ フレア
http://www.kajakkompaniet.se/asp/css/chrome=japans-c30.html chrome hearts 有名人
http://www.kajakkompaniet.se/asp/css/chrome=japans-c40.html クロムハーツ キャップ 激安