torsdag, juli 27, 2006

Trygghetsnarkomani

Överläkaren på S:t Görans psykakut, David Eberhard gästade god morgon Sverige i torsdags. Han pratade om svenska folkets, eller möjligen de västeuropeiska folkens, överdrivna behov av trygghet. På Eberhards psykakut söker människor hjälp som separerat med sin käresta, sådant sökte människor absolut inte hjälp för förr i tiden. Eberhard menar att människor inte lärt sig att livet gör ont ibland, att livet erbjuder både framgång och motgång, i stället söker vi hjälp hos den professionella vården för saker som borde vara ett naturligt inslag i livet.

Det överdrivna behovet av trygghet menar Eberhard märks inte minst i skolorna, vi förbjuder allt som kan innebära fara för barnen, det kan vara saker som att cykla till skolan, snöbollskastning på skolgården eller liknande saker.

Kontentan av allt detta är att vi försöker undvika att dö i stället för att leva så bra vi kan. Det är i vårt samhälle, som är det tryggaste samhälle människan har vistats på under hela sin existens på jorden, inte rimligt att hela tiden sträva efter maximal trygghet. För tusentals år sedan när miljön var betydligt ogästvänligare var samma trygghetsbeteende däremot rimligt och en viktig faktor för vår överlevnad. Detta beteende är dock helt inadekvat i ett tryggt och genomorganiserat samhälle som vårt.

Eberhard har också skrivit en bra artikel på DN-debatt


Jag som arbetar inom skolan känner igen allt det Eberhard talar om, jag kan skryta med att jag tänkt de tankar han ger uttryck för, långt innan jag hörde/läste honom. Speciellt det om hur fult det är att tävla, hur ingen får bli bättre än någon annan, det är en sjukdom i vårt politiskt korrekta Sverige i dag. Vi måste tillsammans jobba för att rätta till det som blivit krokigt i vårt samhälle.

Inga kommentarer: