lördag, juli 29, 2006

Utredaren blir utredd

Demirbag skriver i dag lördag på DN-lejdaren om en rapport som öststatsexperten Hendrik Borg gjort. Borg har granskat den rapport som Kamali, efter mycket rabalder presenterat, en rapport som handlar den svenska s.k. ”strukturella diskrimineringen”.

Jag har tidigare, vid flera tillfällen, själv skrivit om Kamali och Sahlins agerande, det är väl risk för att jag blir tjatig, men jag tycker det är så pass anmärkningsvärt och allvarligt att forskning nuförtiden är politiskt styrd och saknar vetenskaplig trovärdighet. Nu får jag stöd från oväntat håll, av Borg som jobbar på Timbro och av Demirbag som jobbar på DN:s ledarredaktion. DN har ju annars mest gjort sig känd för att närmast trampa i Kamalis fotspår med sin Westerbergliberalism. Demirbag är förmodligen ny på DN och höjer nivån flera snäpp på deras ledarartiklar.

Om kamalis utredning skriver Borg att den är ovetenskaplig, de slutsatser som Kamali presenterar saknar empiriskt underlag (det har vi redan räknat ut förståss) hans slutsatser är inte falsifierbara. Alltså, ett typexempel på hur en vetenskaplig utredning INTE får se ut. Själv undrar jag om Kamali någonstans förklarat detta med strukturell rasism i detalj, alltså vad exakt är strukturell rasism, hur mäter man eller påvisar den?

Inga kommentarer: