lördag, oktober 07, 2006

Konsekvenserna av den tillfälliga asyllagen

Miljöpartiet med Gustav Fridolin i spetsen drev igenom den tillfälliga asyllagen som började gälla i november 2005. fridolin och Miljöpartiet har slagit sig för bröstet för deras förmåga att driva igenom lagen. Av de 30,000 ansökningar som behandlats har 17,000 fått stanna. Nu börjar dock konsekvenserna visa sig. Att de flesta av dessa flyktingar har bosatt sig i redan överbelastade områden är redan känt, rika kommuner med låg kommunalskatt som Danderyd har som vanligt tagit emot 0 flyktingar. Sveriges fattigaste och mest brottsbelastade kommuner har tagit emot lejonparten av dessa flyktingar med stora problem som följd.

Ett av problemen är att den svenskundervisning som tillhandahålls, SFI, inte räcker till den anstormning av flyktingar som plötsligt blivit verklighet. I Botkyrka så har de minskat antalet undervisningstimmar från 18 timmar i veckan till 9 timmar, de bryter därmed mot lagen som stipulerar minst 15 timmars undervisning per vecka. De är dock tvungna till detta för att inte bryta mot en annan lag, nämligen den att flyktingar inte får stå i kö mer än tre månader. I Danderyd tar man inte emot en enda flykting.

I Malmö räknade man med att ta emot cirka 500 flyktingar innan den nya asyllagen trädde i kraft, nu ser det ut att bli omkring 1300, i Danderyd tar man inte emot en enda flykting.

Även i andra orter har trycket blivit mycket stort, orter såsom Göteborg, Huddinge och Södertälje, om ni har missat det, i Danderyd tar de inte emot en enda flykting, samtidigt kan de skryta med att de inte är främlingsfientliga. Enligt de valkretsar som hela Sverige är indelade i så var Sverigedemokraterna röstandel oerhört lågt i Danderyd jämfört med övriga landet.

5 kommentarer:

Dissidenten sa...

Hej Robsten,

Du upprepar flera gånger i inlägget att "i Danderyd tar de inte emot en enda flykting".

Det verkar klandra Danderyds politiska ledning och/eller befolkning för det?

Men har du funderat över, VARFÖR man agerar så i tex. Danderyd?

Du skriver själv, att "Miljöpartiet med Gustav Fridolin i spetsen drev igenom den tillfälliga asyllagen" TROTS att riksdagen hade röstat nej till någon amnesti för dem som inte hade accepterat sina avslag på asylstatus och TROTS att majoriteten av vanligt folk inte sympatiserade med någon sådan amnesti (enligt min bedömning).

I det läget - när riksdagen, samt majoriteten av Sveriges befolkning i allmänhet och förmodligen majoriteten av bl.a. Danderyds befolkning i synnerhet - INTE sympatiserar med Miljöpartiets tilltag, VARFÖR skulle Danderyds politiker vilja trampa på majoriteten av sina kommuninnevånare genom att nonchalera deras uppfattning?

Jag bor inte i Danderyd, men jag har inga problem med att inse (och respektera) att Danderyds politiker handlar i enlighet med majoriteten av sina väljares önskemål. Detta brukar kallas för demokrati.

Det är inte Danderyds politikers demokratiska sinnelag som förvånar/upprör mig - utan AVSAKNADEN av sådant hos Miljöpartiet med Gustav Fridolin i spetsen.

I alla andra jämförbara länder så skulle Miljöpartiet ha fördömts på alla ledarsidor (och av alla andra partier) för sitt "contempt of parliament" (förakt för riksdagen/parlamentet) eftersom de fortsatte att driva frågan, såsom ingenting hade hänt, omedelbart efter att riksdagen/parlamentet hade röstat nej.

Robsten sa...

Det finns en liten hake i Danderyds handlande. Danderyd styrs av M, i princip helt själva, detta gäller dock för andra borgerligt styrda kommuner som tar emot mycket få flyktingar. På riksplanet propagerar INTE M för en restrektiv flyktingpolitik, inte öppet och jag har inte kunnat läsa något annat mellan raderna, de har fördömt SD som alla andra partier, så på kommunnivå tar de i alla fall inte emot några flyktingar. Allt detta är ju dubbla bokföringar som alla kan förstå, dessutom så kan de fortsätta med denna politik hur länge som helst, till media och på riksplanet kan de propagera för en generös flyktingpolitik, emedan de borgerligt styrda kommunerna inte tar emot knappt några flyktingar, de låter fattiga flyktingbelastade kommuner som redan tagit mot enorma mängder flyktingar ta emot alla flyktingar även fortsättningsvis. Så här kan de ju hålla på hur länge som helst, de blir inte ens stämplade som främlingsfientliga, de röstar inte på SD, de behöver ju inte, de har inte en lågstatusflykting inom synhåll någonsin. Ett sätt att få grus i detta maskineri är att påtala detta så ofta det går, det tänker jag göra också. Skall de borgerliga partierna börja fundera över flyktingpolitiken så måste det sättas press på de borgerliga kommunerna, helt klart. Du kan ju tänka dig vilket jävla liv det skulle bli om det föreslogs en flyktingförläggning i Danderyd.

Anonym sa...

Det är givetvis ett hycklande från både Danderyd och här nere i Skåne har vi Vellinge som inte tar emot en enda heller.

Vad Vellinge säger är att det blir för dyrt för kommunen och därför är det stopp.

Alla vet naturligtvis att ekonominen bara är en del av det hela. Men på så sätt lyckas man både slippa stämpeln "främlingsfientlig" och samtidigt även flyktingarna.

Och visst är det dubbelspel från Moderaterna. Man hycklar och är därför "smartare" i sitt agerande.

/ Sven

Robsten sa...

Vi kan vinna mycket på att sätta fokus på detta hyckleri, diskussioner om flyktingpolitiken, kursänding eventuellt när även dessa kommuner får press på sig. Det gäller att ta upp detta faktum så ofta det bara går.

Anonym sa...

Ja, där är nyckeln till mycket. I dessa "fina" kommuner är det mycket yta och artikulerat munväder som gäller.

I takt med arbetslöshetens ökande och de ekonomiska klyftorna, verkar det som om det finns ganska många rika hemmafruar som inte har så mycket att göra om dagarna i Danderyd/Vellinge.

En slags solidaritetsprincip vad det avser distributionen av asylsökande hos kommunerna hade nog skrämt upp kärringarna rejält :-)))

Ja, då lär det fina PK-internationala cocktailpratandet förmodligen ersättas med krav på handling.

Då lär nog fan Göran Holm (starke mannen i Vellinge) få jobba svetten av sig för att få behålla sina röster. :-)))

Någon begåvad matematiker kunde kanske räkna ut en formel om hur avståndet/närheten till månkulturen påverkar ens politiska ståndpunkter i frågan.

Mvh,

/ Sven