söndag, oktober 08, 2006

Miljön i partipolitiken

Läste i SNF tidning "svensk natur" hur de olika partierna ställer sig till olika miljömål samt hur engagerade de är i miljön. Intressant läsning, Miljöpartiet ligger i topp, inte oväntat, på de flesta områden, hela partiet byggde ju en gång i tiden på miljöfrågorna. Nu är det ju så att Miljöpartiet har fullständigt vettlösa ståndpunkter i andra frågor, främst flyktingpolitiken. Man kan utan att förhäva sig säga att krafter som inte har miljön som främsta fråga kidnappat partiet och gjort det omöjligt att rösta på för en stor andel miljövänner. Sämst parti när det gäller engagemang i miljöfrågor är utan tvekan Moderaterna, de ligger i botten på de flesta miljömässiga områden. Ett sådant område som SNF mätt upp är hur stor andel av SNF:s förslag som de olika partierna sagt ja till. Här kommer Moderaterna i särklass sist, de har sagt nej till samtliga SNF:s förslag, KD har sagt ja till 40 % av SNF:s förslag, FP har sagt ja till 45 % av SNF:s förslag, Centerpartiet ligger främst inom Alliansen med ja till 65 % av SNF:s förslag, bättre än både V och Socialdemokraterna faktiskt, MP har sagt ja till 70 % av förslagen, de har inte sagt nej till ett enda av SNF:s förslag, resterande (30 %) har de delvis sagt ja till.

Nu är det ju inte så att SNF bara lägger fram bra förslag, de allra flesta av förslagen är dock miljömässigt bra. I frågor som gäller strandskyddet utmärker sig Moderaterna som i princip vill avskaffa strandskyddet, vi får hoppas att M vill ha Allemansrätten kvar i alla fall. När det gäller frågan om trängselavgifterna så utmärker sig M igen som enda parti som säger blankt nej, detta gällde när " Sveriges natur" gjorde denna undersökning, nu kan ju partiet ha svängt en smula efter att de sagt ja till trängselavgifter i Stockholm. Trots allt så utmärker sig Moderaterna som ett parti som ignorerar miljön i stor omfattning. Ett trist mönster kan skönjas att ju mer miljövänligt ett parti är, desto generösare flyktingpolitik vill de ha, nu är det ju så i verkligheten att det finns människor som vill ha en restriktiv flyktingpolitik men är måna om vår miljö.

Inga kommentarer: