söndag, oktober 01, 2006

Rojas överraskar

Först kom Pellnäs med en något mer nyanserad beskrivning av SD, därefter kommer Rojas med en ännu mer nyanserad bild av partiet. Vi har läst ett antal analyser av SD i media där de beskrivs som kryptonazister och liknande, beskrivningar som ligger så långt från verkligheten att man undrar om inte Goebbels propagandaministerium skulle ha legat i lä. Två beskrivningar sticker ut som mer nyanserade, Pellnäs och framförallt Rojas.

Rojas skriver i sin artikel som finns publicerad i Expressen att Sverigedemokraterna varken är högerextremister eller invandringsfientliga. Rojas beskriver SD som ett parti som är starkt invandringsrestrektivt och etniskt intolerant, dessutom så driver de en klart islamofobisk linje. Att SD är starkt invandringsrestrektivt får vi verkligen hoppas, i annat fall finns det inget parti som är det, väljarna måste ha något alternativ till en generös invandring att rösta på i demokratisk ordning.

En av orsakerna till SD:s framgångar är enligt Rojas,

Orsaken till SD:s framgångar ligger i hur vi har bemött deras argument och, framför allt, betraktat deras väljare. På ett snarast kränkande sätt har SD:s väljare beskrivits som mindre värda, halvidioter som inte förstår någonting, obotliga rasister fyllda av hatkänslor. Detta är ett föga rättvist synsätt som bara manar fram en ännu starkare reaktion mot "etablissemanget".

Alla förstår att det måste bli ett demokratiskt problem om de etablerade partierna anser att ett parti med 3 % av väljarkåren skall betraktas som rasister och halvidioter. Tänk er att väljarstödet växer till nästa val, skulle det då vara så att antalet halvidioter växer i detta land? Reaktionen mot etablissemanget är redan ett faktum, skall vi vara ärliga så är det de etablerade partiernas företrädare som av stora delar av befolkningen faktiskt betraktas som halvidioter. Vi anar samma skiljelinje i Sverige mellan de etablerade och "vanligt" folk som under euro-omröstningen, denna spricka tenderar att bli allt djupare.

Vidare skriver Rojas,

Begrepp som nazister eller rasister är också felaktiga vad gäller SD, vilket seriösa forskare som Heléne Lööw har påpekat. Det finns säkert rasister i SD:s led men "SD gick inte till val på ett rasistiskt program utan på mer populistiska förespeglingar om enkla lösningar på svåra problem", som Yrsa Stenius skrev i Aftonbladet (26/9).

Ja, här blir det riktigt intressant, SD har enkla lösningar på svåra problem, detta kommer nog att malas många gånger i media framöver så låt oss titta lite på det. För det första så kan ju enkla lösningar vara effektiva och bra om de löser grundproblematiken, ofta är de politiskt känsliga, det är därför de inte redan genomförts. Vi skall helst inte dela in lösningar i enkla eller komplicerade, utan i bra och dåliga lösningar. För det andra så är just många enkla och effektiva lösningar politiskt känsliga som vi sade, det är faktiskt en helt annan sak, varför då inte säga som det är, nämligen att det är politiskt känsligt och ingen överförenkling det är frågan om. För det tredje så har ju övriga partier i princip inga lösningar alls på de problem vi här talar om, det måste vara bättre att ha en enkel lösning än ingen lösning alls, i många fall så erbjuder andra partier kosmetiska lösningar, de kan kanske inte betraktas som enkla, däremot som verkningslösa.

Ju mer vi tittar på detta med "enkla lösningar", ju mer dubiöst blir talet om detta. Tar vi ett exempel, svenska företag flyttar från landet för att etablera sig i låglöneländer, så hittar vi inte många lösningar alls från något parti. Från Socialdemokratiskt håll hittar vi i princip inget förslag alls på detta problem, från alliansen hittar vi i alla fall förslaget om skattesänkningar, samma förslag ligger till grund för att skapa fler jobb och få människor i arbete. Jaha, skattesänkningar på arbete kan ju vara ett vapen i kampen mot dessa problem, det säger ju sig själv, men….är inte detta "en enkel lösning på ett svårt problem" för att utrycka oss som etablissemanget gör i andra frågor. Kan ni tänka er en enklare lösning? Sänka skatten, den är för hög, företag anställer inte människor i tillräcklig omfattning, alltså sänker vi skatten. Ingen har hitintills beskrivit den lösningen som populistisk, inte ens Socialdemokraterna.

Inga kommentarer: