måndag, juli 30, 2007

Lobbydemokrati


Har lovat mig själv att inte skriva om Pridefestivalen, så många andra gör det. Det finns dock aspekter som kan vara väldigt intressanta att ta upp i samband med denna festival och vad som skrivs om densamma. När jag läser en artikel i DN om Sahlin och HBT-frågor så dyker det upp väldigt intressanta perspektiv, inte minst ur demokratisk synpunkt.

Socialdemokraterna är det parti enligt artikeln som gått fram fortast på senare tid när det gäller att bejaka förslag som allmänt anses "hbt-vänliga", så här står det i DN,

- Tydligast är utvecklingen för socialdemokraterna, som från förra året gått från att säga "möjligen" till att säga ja till sju hbt-reformer. Partiet vill nu bland annat avskaffa kravet på man måste vara svensk medborgare för att juridiskt få byta kön.

Jag visste inte ens att det fanns så många hbt-reformer att ta ställning till. Den sista frågan om att även de som inte är svenska medborgare skall få byta kön kan ju mycket väl bli en kostnads och skattebetalarfråga i en alltmer liberal framtid. Vidare i DN,

- Sören Juvas påpekar att många av frågorna är marginella eller förslag som är så nya att många partier ännu inte har diskuterat dem. Att socialdemokraterna som långvarigt regeringsparti varit utsatt för extra mycket lobbying, kan förklara att de tidigt tagit ställning. Men genomgången visar ändå att partiet tagit ett kliv framåt på hbt-området, tycker Sören Juvas.

Här finns det mycket att fundera över ur en demokratisk aspekt. Socialdemokraterna har alltså tidigt tagit ställning i hbt-frågor p.g.a. lobbying. De har som alla förstår inte bara tagit ställning utan tagit ställning i en viss riktning. Juvas och många med han tvekar inte att dra slutsatsen att detta beror just på lobbying. Men hur demokratiskt är detta? Andemeningen med vår demokrati var väl inte att ihärdiga lobbygrupper skall styra den politiska agendan och det lagstiftande arbetet, det var väl folket d.v.s. väljarna som skulle utöva påtryckningar på politiken genom sitt blotta antal, inte enskilda ihärdiga lobbygrupper. Dessa lobbygrupper är dessutom inte särskilt representativa för den svenska valmanskåren. Detta måste var en allvarlig brist i vår demokrati, de mest utstuderade och högljudda får igenom sina krav, det majoriteten av folket tycker verkar spela allt mindre roll.

Det gick ett program förut som hette "Böglobbyn". Programmet ironiserade över den föreställningen att det var en liten men stark lobbygrupp som stred och påverkade politiska makthavare i hbt-frågor mer än vad som kan anses rimligt i ett demokratiskt system. Alla tillgängliga fakta pekar på att förhållandet är just så, att en stark och slug lobbygrupp får igenom så mycket av sina krav att det måste anses vara en defekt på vårt demokratiska system. Det bör väl påpekas också att hbt-lobbyn inte är den enda lobbygrupp som påverkar våra politiska makthavare så mycket att det måste anses vara ett demokratiskt allvarligt problem.

Länk DN

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hur hänger Mona Sahlins hbthållning ihop med uttalandet: "Svenskar är så tråkiga, vi borde hämta inspiration österut. Islam skulle kunna liva upp Sverige."
Källa: Euroturk, 12 Augusti 2005.

Hon förespråkar att en religion som inte alls är tollerant mot hbt ska ersätta den svenska kulturens syn. Hjälper det verkligen?

Robsten sa...

Hon är ett intellektuellt moras, det har vi t.o.m. Perssons ord på, fast han uttryckte sig mycket försiktigt.

Ingesnus sa...

Mona Sahlin verkar vara en väldigt lättpåverkad person och hon har satsat hårt på just särintressen.

Är det inte homobi så är det muslimer eller feminism, S kunde ha valt en mer allmänfolklig person.

Anonym sa...

Mona Sahlin säger det hon tror kommer gynna S. Det som är inne. Gynnar hon de som skriker och hörs mest så stöttar de åtminstånde blocket genom att höras och synas överallt. En mycket beprövad taktik. Därmed skapas grupptryck.

Det var det som inte nådde ut i valet och som de själva inte förstod efteråt. Med Mona vinner S valet på sånt här.

Robsten sa...

Jamen "inne" hos vilka då? Landets tidningsredaktioner eller i riksdagen? det är ju inte riktigt samma sak som om det skulle vara inne hos de som senare skall gå med valsedeln och rösta. Att det skiljer sig vad som är inne hos folket och i media och bland yrkespolitiker har inte slagit henne och en massa andra yrkespolitiker.