onsdag, augusti 01, 2007

Hatbrott, två synvinklar


På SvD har det publicerats två artiklar om hatbrott, vi har ju en lagstiftning mot hatbrott. Den ena publicisten är kritisk till hatbrottslagen och menar att den kan missbrukas, det är Mats Tunehag som ser en hel del problem på sikt med denna lagstiftning. Den andra artikeln är skriven av Sven-Erik Alhem Överåklagare.

Tunehag menar att följden av den s.k. hatbrottslagstiftningen är att polis och åklagare tvingas utreda vad åtalade människor har för åsikter om islam och homosexuella, detta torde stå utom allt tvivel. Misshandlar du en muslim och själv är muslim eller uttalat dig positivt om islam får du enligt svensk lagstiftning ett mildare straff än om du uttryckt tveksamheter om islam och gör dig skyldig till exakt samma misshandel, bara detta måste för en majoritet av befolkningen vara ett tveksamt sätt att döma på och lär upphäva all likhet inför lagen.

Tunehag skriver,

- Om en muslim slår sin fru är det ”bara” hustrumisshandel, men om du slår en muslim ska polis och åklagare utreda vad du tycker, tänker och känner inför islam och muslimer. Orwells tankepolis i romanen 1984 blir kusligt aktuell.

Där är vi alltså nu, Orwells scenario slog in, några år för sent men ändå. För den stora allmänheten är detta obegripligt och helt enkelt inte rättvist. Misshandel är alltid olagligt, många har påpekat den låga straffpraxis som finns i vårt land när det gäller straffpåföljden för t.ex. misshandel och grov misshandel. I stället så införs en s.k. hatbrottslagstiftning, där den som hyser vissa känslor skall straffas hårdare. Det avgörande är alltså inte längre hur våldsamt du misshandlat en person utan vad du tycker eller känner. Om man inte direkt hatar någon utan bara ger sig ut på staden för att misshandla någon för sitt höga nöjes skull, då slipper den åtalade garanterat straffskärpning p.g.a. någon hatbrottslagstiftning. Vi frågar oss, om någon hatar personer av ett visst politiskt parti då, och p.g.a. det misshandlar en person för att denne är medlem i partiet, gäller hatbrottslagstiftningen lika mycket då? Det torde röra sig om samma hat, fast målet skiljer sig åt, SD:are i stället för muslimer. Vidare Tunehag,

- -FN:s råd för mänskliga rättigheter antog i mars en resolution som vill förbjuda kritik av islam; det är att likna vid ”hatbrott”. Hatbrottsidén är att ge efter för det politiskt opportuna istället för att ta itu med våld och brott. Varje övergrepp och våldsdåd är avskyvärt, men de stora problemen finns inte i våld mot homosexuella eller muslimer.

Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Jag instämmer här till fullo i Tunehags idéer. Att förbjuda kritik av en religion är i det närmaste absurt, vad blir nästa steg? Att förbjuda kritik av EU-parlamentet? Vanliga väljare har hela tiden hyst en vilja att statsmakterna skall ta itu med våldsbrott generellt, i stället får vi då denna märkliga hatbrottslagstiftning.

Alhem å sin sida försvarar vår hatbrottslagstiftning, han säger i en annan artikel i SvD så här,

- Yttrandefriheten och också religionsfriheten är starkare än vad Mats Tunehag påstår. Att ha en åsikt som inte torgförs är naturligtvis aldrig straffbart. En saklig kritik av vissa raser eller folkgrupper eller av invandring leder inte heller till straffansvar för hets mot folkgrupp.

Strålande, du får tycka vad du vill bara du inte yppar ditt tyckande till någon, är det Kina vi pratar om? Saklig kritik får man ägna sig åt utan att bli åtalad, ja men någon skall då avgöra vad som är saklig kritik och vad som inte är det. Är det så att om man kan bevisa sina uttalanden med tillgänglig statistik, slipper man då åtal? Vidare skriver Alhem,

- Det är bra att lagstiftaren gett vissa personer och grupper av personer ett extra högt skyddsvärde, tycker jag.

Man får nästan känslan av att Alhem pratar om fridlysta växter. I stället för att göra något att all misshandel som är ett stort problem så väljer våra lagstiftare en särlagstiftning som höjer straffvärdet för vissa grupper. Våld mot dessa grupper är enligt Tunehag ett marginellt problem, jämfört med annan misshandel. Min åsikt är klar, jag håller till fullo med Tunehag och jag anser att våra lagstiftare och politiker svikit sitt samhälliga ansvar.

Länk Tunehag SvD

Länk Alhem SvD

9 kommentarer:

Anonym sa...

När du citerar text får jag if !supportLists---> [endif] osv innan texten i min web-läsare. jag använder IE 7.0

Vad beror det på? Ser fult ut.

Robsten sa...

Tack för att du påpekar det, förmodligen dold formatering för att jag inte rensat formatering, hur ser "Lobbydemokratin" ut, den skall vara rensat på fomatering om jag minns rätt.

Allan sa...

Tanken med hatbrott är att vissa grupper är mer skyddsvärda. Dessa grupper kan bara vara minoriteter. Underförstått menar man att så fort man kan identifiera en minoritet som beter sig på ett sätt som inte accepteras fullt ut av majoriteten så är det alltid majoritetens fel.

Om den logiken stämmer så borde det vara lika rättvist och effektivt att vända på systemet. Hur skulle samhället se ut om vi istället identifierade de grupper som är mest överrepresenterade i brott och sedan straffade personerna i dessa grupper hårdare för de brott som de begår?

Robsten sa...

Ja ett intressant perspektiv, som pekar på det orimliga i hela lagstiftningen. Men ett sådant sätt att se på saken skulle ju vara fullkomligt oacceptabelt, som vår nuvarande lagstiftning egentligen är också.

Anonym sa...

Lobbydemokratin ser bra ut. Ja ja du får tänka på det tills nästa gång.

Robsten sa...

Yes, tack för påpekandet.

Anonym sa...

Negerboll anses inte längre va särskilt bra att använda för att benämna en chokladboll. Däremot är det ingen som reagerar på att man fortfarande i dagligt tal använder uttrycket dum som en blondin, eller att vara blåögd (naiv). Jag tycker isåfall att detta ska förbjudas och räknas som Hets Mot Folkgrupp annars behandlas folk olika inför lagen. Nej! Vi ska naturligtvis inte införa åsiktslagar, det är ju ett steg på vägen till Orwells beskrivning av framtidssamhället 1984, där man kan riskera att hamna i fängelse bara för att man råkat ha en av de styrande i samhället ej acceptabel åsikt inne i sitt huvud.

Robsten sa...

Men där är vi väl redan? Rent formellt i alla fall.

Anonym sa...

Visst måste man införa logik i tänkandet gällande hatbrott!

Saxar från DN:
"I Brås rapport 2007:17 återges ett hatbrott med islamofobiskt motiv så här:

"Det är städdag i ett bostadsområde. När en familj städat klart går de fram till en servering för att höra om det finns något annat att äta för dem som är muslimer än korv gjord på fläsk. Linda svarar då: 'Nej, vi bor i Sverige'. Familjen frågar vad hon menar med det. Då säger Linda återigen 'vi bor i Sverige, så är det, det får ni respektera'. Mannen i familjen säger att 'vi respekterar ju er, varför kan ni inte respektera oss'. Linda svarar då att 'Nej, tyvärr'. Hon skrattar och går därifrån."

Att frånvaron av fläskfria korvar blir en islamofobisk kränkning är en logisk följd av Brås definition av hatbrott, nämligen att "gärningspersonen [i varje situation] tillhör en definierad majoritetsgrupp och offret en definierad minoritetsgrupp". Den praktiska innebörden är att svenskarna i bostadsområdet skulle ha tagit hänsyn till den muslimska familjen vid korvköpet, den bar ju som minoritet upplevda rättigheter utan krav på ömsesidiga skyldigheter till hänsynstaganden. "

Läs gärna resten också:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=670780