måndag, juli 23, 2007

Turkiska valet avgjort


Helst skall man inte skriva om saker man är dåligt insatt i, jag är ytterst dåligt insatt i Turkisk partipolitik, i likhet med de flesta svenskar. Det är i just detta fall orsaken att jag vill ställa några allmänna frågor kring valet och den svenska mediala rapporteringen från detta val. I svensk media framställs det segrande partiet (ingen egen kvalificerad majoritet, men egen majoritet) AKP som det absolut bästa alternativet sett ut västerländska ögon. Det kanske är det bästa alternativet, jag har ingen aning, nästan inga andra heller ur den svenska allmänheten. De som invandrat från Turkiet har ju oerhört mycket bättre koll på detta än vi "vanliga" svenskar, men de flesta av oss sitter helt enkelt framför TV:n eller datorn och får ta Bert Sundström på orden när han påstår att AKP är det enda rimliga partiet ur västerländska ögon. Detta samtidigt som vi får reda på att partiet till sin grund är muslimskt samt att ledaren Erdogans fru bär slöja, hmm…. Det som ändå fått mig att reagera en smula (samt att skriva denna artikel) är det fullkomligt oblyga sätt partiet framställs som allas vår favorit, Bert Sundström hyllar nästan AKP lite för mycket för att det skall vara smakligt. Dessutom står det som rubrik i SvD "Turkiska folket säger ett kraftfullt ja till fortsatt regerande för milt islamiska AKP", Observera att de för säkerhets skull lagt till ordet "milt" i underrubriken, varför då undrar vi? Så här brukar vi inte beskriva partier i Sverige, kan ni tänka er rubriken "Vid ett val i dag skulle det milt kristna KD hamna utanför riksdagen".

För mig får turkarna rösta fram vilka partier de vill, det är ju själva grundidén med en demokrati. Vi här i Sverige skall inte sitta och bestämma vilket parti turkarna helst skall rösta på. Vi kan tänka oss det omvända, att Turkisk media bestämmer sig för en favorit inför ett svenskt val och lanserar det som det enda "rimliga alternativet". Jag tror många skulle reagera mot en sådan rapportering. AKP framställs som ett reform och EU vänligt parti. Att ett parti som är reformvänligt vinner sympati i de västliga medierna är inget att förvånas över, men är det dess EU-vänlighet som verkligen vinner sympati i de svenska medierna? Jag såg i morse en blänkare där Reinfeldt uttryckte sin glädje över valresultatet, denna blänkare är nu borttagen och jag kan tyvärr inte hitta den nu 10:30 på förmiddagen. Jag misstänker att det för en del svenska politiker är planerna på ett framtida medlemskap för Turkiet som ger den största anledningen till denna tillfredställelse över valresultatet.

I SvD har de publicerat en intervju när TT intervjuar Kurdo Baksi (som är bror till Nalin Pekgul förövrigt),

- Den svenskkurdiske debattören Kurdo Baksi jublade i en e-postkommentar till TT. "Jag är oerhört glad att medborgarna i Turkiet röstat för de demokratiskt sinnade krafter som vill närma sig EU, lösa kurdfrågan med fredliga medel och minska militärens makt", skrev Baksi.

Där kom det igen, "vill närma sig EU", dessutom insinuerar Baksi att de övriga partierna är, i alla fall en smula, odemokratiska. Normalt sett brukar inte Baksi och jag jubla åt samma saker (jag vet inte om han håller på Hammarby i fotboll eller något), dessutom brukar normalt inte islamiska partier ta täten när det gäller demokrati, det är ju möjligt att det förhåller sig så just i Turkiet, det är i så fall ett undantag.

Alla är inte heller överförtjusta i den överlägsna seger som AKP vunnit, i DN står det,

- Västtillvända medelklassturkar, inte minst kvinnor, befarar att en stärkt roll för islam kommer att medföra inskränkningar i deras livsstil och frihet.

Förvånande nog så är det betydligt fler kritiska kommentarer i DN än i SvD om det Turkiska valets utgång. Tyvärr så kan man bara till slut bara hänvisa till demokratin, hur det än förhåller sig med "smygislamisering" och annat, det Turkiska folket har gjort sitt val i demokratisk ordning och det får alla acceptera. Min poäng är hur svensk media så självklart verkar ta ställning för ett parti i valet och släpper fram människor som uppenbart stödjer just detta parti (Kurdo Baksi) och hur några svenska politiker verkar luta åt samma håll, med den olustiga baktanken att det i framtiden skall underlätta Turkiets inträde i EU.

Länk SvD

Länk DN

UPPDATERING:

Hittat artikeln där vissa parti och regeringsföreträdare ger sin syn på valet, HÄR säger bl.a. Reinfeldt så här,

- Dagens parlamentsval i Turkiet är ett av de viktigaste i Europa under senare tid. Utvecklingen i Turkiet har stor betydelse för EU och omvärlden. Sverige stödjer fullt ut Turkiets fortsatta väg mot fullvärdigt medlemskap i EU. Det är angeläget att den tillträdande regeringen ingjuter ny energi i den interna reformprocessen som utgör grunden för förhandlingarna om medlemskap.

Sverige stödjer Turkiets medlemskap? Det är delade meningar om det bäste Reinfeldt, jag stödjer inte Turkiets medlemskap i unionen.29 kommentarer:

Nikke sa...

Mycket bra synpunkter.

Jag kan då tala om för dig att för 5 år sedan så kom AKP till makten eftersom det var ett helt NYTT parti och turkiska befolkningen var trötta på allt "gräl" mellan gamla partier samt all korruption.

Så de ville så gärna prova på ngt nytt. Vad gäller en ännu större framgång för AKP den här gången resulterar sig i det faktum att de har fått ner inflationen, turkiska ekonomin växer med typ 6-7 procent varje år, många utländska investerare väljer att satsa på Turkiet och det råder viss politisk stabilitet eftersom AKP är en majoritetsregering och kan införa nya lagar (EU-lagar) rätt så obehindrat och därmed göra stora insatser i Turkiets demokratiserings och reformprocess vilket stöttas starkt av turkiska befolkningen.


Däremot vad gäller inträdet i EU så är många Turkar splittrade och tycker att många EU-politiker har dubbelmoral. Turkiet tycker att ribban blir bara högre och högre.Så fort man klarar av en uppgift så uppmanas man att klara av en annan uppgift...och de där kraven har INTE ställsts för de gamla kommunistiska länderna!!! Många turkar frågar sig om de före detta kommunistiska länderna blev demokratiska på 10 år!?

Cypernfrågan är ett ytterligare bevis på hur man kan hyckla inom EU. Turkcyprioterna röstade ja till en återförening (FNs försoningsplan) medan grekcyprioterna röstade nej men grekcyprioterna kom med i EU däremot INTE turkcyprioterna:)

Det finns uppenbarligen en viss ovilja bland EU-politiker att släppa in Turkiet in i EU. Den största anledningen är att beslutsmekanismen tilldelar antal platser efter antalet invånare och Turkiet skulle ha de största antal platserna både inom Europa Parlamentet, kommissionen och ministerrådet.

Sedan får man inte glömma bort det faktum att det är ett muslimskt land, även om det är ETT SEKULARISERAT SÅDANT och också pga det finns en viss ovilja att släppa in Turkiet...


MEN TURKIET och Turkiska befolkningen känner till allt det här...

Robsten sa...

"Det finns uppenbarligen en viss ovilja bland EU-politiker att släppa in Turkiet in i EU. Den största anledningen är att beslutsmekanismen tilldelar antal platser efter antalet invånare och Turkiet skulle ha de största antal platserna både inom Europa Parlamentet, kommissionen och ministerrådet."

och just därför vill inte jag heller släppa in Turkiet i EU. Stora delar av Europas befolkningar i Frankrike och England vill ju inte heller släppa in Turkiet, politikerna där verkar vara tvungna att ta hänsyn till vad folk tycker, till skillnad mot vissa ndra demokratier.

Robsten sa...

I övrigt har jag naturligtvis inga synpunkter på hur turkarna röstar.

Anonym sa...

Nikke,

Cypernfragan ar forvisso ett komplicerat problem, men det rader inga som helst oklarheter kring hur Turkiets agerande strider mot EU:s lagar och normer. Du har fel i din analys. Grekcyprioterna rostade inte nej till aterforening, utan snarare till den specifika FN-plan som skulle leda till en s.k. "aterforening," mestadels till bekostnad av fundamentala demokratiska principer. Inga vill se aterforening hellre an grekcyprioterna, och det ar Turkiet som fortfarande olagligt ockuperar Cypern och darmed en del av EU:s territorium med over 30,000 soldater (fler an civila turkcyprioter i dagslaget). Hela situationen ar absurd, egentligen, att ett kandidatland till en union samtidigt utovar militart vald mot dess territorium.

Sven-Olof sa...

För det första vill jag inte att Sverige ska vara med i EU. men om vi nu ska vara det, vill jag för allt i världen inte ha med Turkarna. Turkiet är INTE en del av Europa. varken Geografiskt, Kulturellt, Religiöst eller Språkligt. Turkiet har inget i EU att göra. Om man nu nödvändigtvis måste utöka EU ytterligare, vilket i sig verkar oerhört korkat, återstår det 250 miljoner Europeer mellan EU:s gräns och Uralbergern som INTE är medlemmar. I framtiden kan jag se Ukraina (48 mijoner invånare), kanske (efter Lukasjenko) Vitryssland (10 miljoner), moldavien (4,5 miljoner), till exempel. jag är väl medveten om att flertalet av dessa länder har oerhört mycket att ta itu med. Inte minst Korruption, kriminalitet, demokrati osv. men jag ser hellre dessa som EU-medlemmar 2018-2020, än Turkiet som medlemmar om ett fåtal år.

Mvh Sven-Olof

werw sa...

1....och vad skulle de demokratiska principrna vara som du är så rädd för att de skulle gå förlorade om cypern förenades i enlighet med FNs plan!?

2. De turkiska soldater som befinner sig på plats skulle automatisk förlora sin betydelse i en förenad Cypern!

3. Problemet började ju egentligen med att militärjuntan i Grekland ville förena Republiken Cypern (enosis) med fastlandet och grekiska militärjuntan avsatte även Makarios, Cyperns president, vilket ledde till att turkarna ingrep (1974)i enlighet med AVTALET om REPUBLIKEN CYPERNS FORTSATTA EXISTENS!

Obs! Det var Turkiet, Grekland och England som tillsammans hade bildat Republiken Cypern efter Ottomanska rikets fall!!!

P.S. Ett medlemskap i EU skulle även ha GYNNAT turkcyprioter som sedan länge levt under internationellt embargo. Grekland hotade däremot EU med att blockera HELA UTVIDGNINGEN av EU såvida inte Cypern ingår i den första gruppen nya medlemsstater.


Mer om Cyperns historia:
http://www.cypnet.co.uk/ncyprus/history/

janne sa...

Som jag förstår det är det sorgligt att ett islamistiskt parti vinner valet speciellt
för kvinnor som väl nu tvingas bära slöja mm.Nästan alla andra eu länder
i alla fall de med borgerlig regering säger nej till Turkiskt EU medlemskap
i rädsla för att europa då kommer att islamiseras.Risken är ju nu att Ataturks
enorma arbete att modernisera och sekularisera Turkiet nu kan vara förgäves,i Turkiet tror jag det är tack vare militären som islam har hållits ifrån politiken och därmed förblivit sekulärt

Robsten sa...

Jag kunde ha skrivit det själv nästan Sven-O, ordagrant, nästan lite "spooky". Märkligt att vi tycker så annorlunda än våra folkvalda politiker, det demokratiska systemet måste klicka någonstans. Om det inte är så att vi tycker så väldigt annorlunda än resten av det svenska folket naturligtvis.

Robsten sa...

jag sitter förresten här och funderar lite på din sista artikel Sven-O, ja det som verkade ganska överkomligt från början blir tydligen mer komplicerat ju mer man s.a.s. gräver i problemet. jag vet inte just nu, känner mig trött i huvudet av allt funderande.

påpo sa...

JAnne,

Det är ingen i Turkiet som TVINGAR en att bära slöja eller ngt annat...Turkiet är fortfarande ett demokratiskt och sekulariserat land...

Om KDS vann valet i Sverige skulle de tvinga svenska kvinnor att bära huvudduk i enlighet med den 11 versen i korintierbrevet i Bibeln ty där står det:

En hustru är ansvarig inför sin make, hennes make är ansvarig inför Kristus, och Kristus ansvarig inför gud. Och det står att kvinnan vanärar honom om hon inte bär huvudbonad när hon ber, för att hennes huvudbonad är ett tecken på hennes underkastelse för honom! Det står där dessutom att kvinnan ska raka av allt hår om hon inte vill bära huvudduk...Allt detta står i Bibeln-Korintierbrevet 11!

Robsten sa...

Och när brydde sig KD (inte KDS väl)om vad som står i bibeln? KD är ju för en könsneutral äktenskapslagstiftning, (är de för homoadoptioner också) de är för abort till 18 e veckan, de är för allt som är politiskt korrekt, ty de tror att de fiskar väljare på detta sätt (ett felaktigt antagande). Få se nu, ungdomsförbundet skall väl gå med i Pride, KD har faktiskt sagt nej, med bävan i rösten, det skulle väl bli lite för mycket kan jag tro. Jag ger mig fan på att Hägglund gifte sig borgerligt också.

janne sa...

påpo

Men nu är det ju ingen kristen som
är så dum så att dom följer bibeln
ordagrant,dessutom tog jesus avstånd
från mycket av det som står i bibeln.
Men framförallt kristendomen tillåter
inte att en man kan ha flera hustrur
som islam gör i och med att deras
förebild muhammed själv hade 14 hustrur.Föresten hur många kristna
kvinnor har du sett i slöja och hur många muslimska.

Robsten sa...

Någon gammal kärring med huckle har man väl sett linka förbi, men jag tvivlar på att denna illustra huvudbonad varit religiöst betingad.

Anonym sa...

AKP:s valseger kan ju rimligen inte generera några flyktingströmmar iallafall tycker man..

Däri ligger mitt huvudintresse.

Gustafsson

merr sa...

Apropå flyktingströmmar...

Nej, det behöver du inte oroa dig om för vi kurder gifter oss legalt med våra FÖRSTA KUSINER!

De illegala flyktingströmmarna sker genom skenäktenskap bland oss kurder men det går att ordna det också...vad gör man inte för kusinen!?

Robsten sa...

Absolut Gustavsson, mitt huvudintresse också, så på den punkten har det väl varit lungt hela tiden, vad valet beträffar;-)

Robsten sa...

Däremot kan valet inverka på hur/ om Turkiet kommer med i EU

Anonym sa...

Turkiet kan inte bli EU-medlemmar

Turkiet är och förblir ett av de mindre dåliga mellanösternstaterna, vilket är ett bra betyg. Trots detta är deras politik alltid grundad i mellanöstern och balkan - inte i det egentliga Europa.

Dessutom, vilket inte kan understrykas nog, Turkiet är för stort. Om några få år kommer det att vara det folkrikaste landet i Europa. Så här ser befolkningsutvecklingen ut:
1950 21.5
2005 73
2050 99

Turkiet kommer snart att vara fyra gånger så folkrikt som hela norden.

Turkiet ska ha en särställning i Mellanöstern när det gäller handel och politiskt samarbete med EU, men man kan aldrig få ett medlemskap i unionen.

gustafsson i säffle

Robsten sa...

Nä, håller med, men någon borde kanske informera Reinfeldt

Anonym sa...

werw,

Du har uppenbarligen inte last den s.k. "Annan-planen" i detalj (183 sidor, var sa god: http://www.un.org/Depts/dpa/annanplan/annanplan.pdf). Tror du verkligen att en overhangande majoritet av grekcyprioterna hade rostat nej till aterforening om planen pa "ateforening" var rattvis och demokratisk? Erinra att det var grekcyrptioterna som bestals pa de storsta rikedomarna efter den turkiska invansionen 1974: de flesta hamnarna, turistorterna, hotellen, ravarutillgangarna aterfanns pa den norra delen av on.

Det ar en grundlaggande demokratisk princip att en person skall ha en rost. Denna princip har turkcyprioterna aldrig accepterat, och Turkiet skyller fortfarande pa att detta skulle innebara att turkcyprioternas rattigheter inte respekterades, trots att Grekland varit medlem i EU sedan 1981 och Cypern lyder under alla befintliga internationella lagar om manskliga rattigheter.

Det ar naivt att tro att Turkiets militara narvaro pa Cypern eller dess betydelse skulle forsvinna "automatiskt" om on skulle "aterforenas" (observera att Annan-planen inte var en verklig plan pa aterforening, utan snarare befaste delningen mellan nord och syd). Turkiets militara narvaro pa Cypern har ingetning med forsvar av ons minoritet att gora, och den skulle knappast minska bara for att en papperslosning pa konflikten kom till stand.

Cypernkonflikten behover en losning. Turkiets agerande i Cypernfragan symbolisrear inte ett agerande av en demokratisk stat. Oavsett vad de historiska orsakerna till ons delning ar sa kan inte nagon analys undkomma det faktum att Turkiet ockuperar en del av EU:s territorium samtidigt som landet vill bli tagen pa allvar som en sann demokratisk medlemskandidat. Ar detta definitonen av hyckleri?

PLT sa...

Anonym och CYPERNFRÅGAN!

Försök INTE att få det som att det bara var grekcyprioterna som förlorade ekonomiskt av problemet som i själva verket var vållat av militärjuntan i grekland och högerextremisterna på ön.

Både turkcyprioter och grekcyprioter har förlorat sina liv samt egendomar för det började med att grekiska juntan började mörda turkcyprioter vilka flydde frön södra delarna till norra delarna av Cypern...

Läs följande artikel som just är skriven av Ingemar Lindahl som är ambassadör och särskild RÅDGIVARE i CYPERNFRÅGAN:

http://www.svd.se/dynamiskt/Kultur/did_4861935.asp

Anonym sa...

Om Turkiet ansluts till EU(vilket Gud förbjude) så är detta ett brott mot Rom-fördraget som hela EU,s konstuition vilar på.
Där står helt klart i72& att EU skall bestå av europeiska länder och inget annat.Måtte det aldrig ske.

Selma sa...

EU må vara ett ”Fredsprojekt” mellan Tyskland och Frankrike men den håller på att omvandlas till ett “KRIGSPROJEKT” mot Turkiet…

Sarkozy hotar egentligen EU och vad jag kallar SEKULÄRA DEMOKRATISKA värderingar som EU hävdar sig bygga på…

Anonym sa...

PLT,

Som jag tidigare papekade: "Oavsett vad de historiska orsakerna till ons delning ar sa kan inte nagon analys undkomma det faktum att Turkiet ockuperar en del av EU:s territorium [...]."

Den sanna anledningen till Turkiets invasion av Cypern ar en annan fraga, och det star synnerligen inte helt klart att den verkligen anledningen bakom Turkiets invansion 1974 var for att beskydda den turkiska minoriteten. Mark att den grekiska juntan i princip var maktlos nar ockupationen inleddes och det var tydligt att demokrati skulle aterinforas inom kort.

Hursomhelst, detta ar som sagt en bifraga. Vad som ar relevant ar foljande: det rader inga som helst tvivelaktigheter om att de 30,000 turkiska soldater som idag ar placerade pa Cypern ar dar av en annan anlending an att "skydda" turkcyprioterna! Den militara narvaron har de facto forvarrat sitationen for turkcyprioterna, som lamnar sina hem for att Turkiet gjort norra Cypern till en militarstat! Sa snalla, forsok att fokusera pa det verkliga problemet i fortsattningen.

Anonym sa...

Kul att se att vi skriver om samma sak. Jag skrev också en reflekterande blogg om valet i Tyurkiet på sdk. Som vanligt så är vi på samma linje i politiken. Håll igång Robban!

Mvh Jens Leandersson

Robsten sa...

"EU må vara ett ”Fredsprojekt” mellan Tyskland och Frankrike men den håller på att omvandlas till ett “KRIGSPROJEKT” mot Turkiet"

Jag tycker inte Turkiet skall vara med i EU, det är inget krigsprojekt, jag vill att vi skall ha så fredliga relationer med Turkiet i övrigt som vi bara kan.

Rättvisa sa...

Anonym och Cypernfrågan!

Enligt mig och resten av Turkiet och Turkarna så höll turkcyprioterna på ön bli slaktade av Greker på Cypern. Du har förstått det rätt!

Nu vill jag ställa några frågor till dig:

1. Störtade Grekerna faktiskt Cyperns självstyre?

2. Begick Grekerna slakt på öns Turkar ?

En invasion är inte något att uppmuntra. FN var ju mot Iraks invasion ... men USA gick ändå in...

Turkiet gick in för att rädda liv. Turkiet hade inget val. Man kan inte bara sitta och titta när ens fränder MÖRDAS och ETNISKT RENSAS.

FN-resolution som utpekar Turkiets ockupation av norra delarna av Cypern som olaglig är FELAKTIG och ORÄTTVIS RESOLUTION. Det finns gott om dem.

Landet ifråga har sedan -74 inte erkännts pga. denna resolution. Ändå har man tillåtit en omröstning i FN: s regi rörande återförening som NEKATS av GREKERNA.

SLUTSATS:
Det finns 2 FOLK PÅ DENNA Ö...och de vill inte leva ihop. NORRA CYPERN MÅSTE ERKÄNNAS SNARAST.

Anonym sa...

"Rattvisa",

Detta blir for ovrigt mitt sista inlagg i fragan, eftersom jag inte har mer tid eller lust att upprepa de mest basala problemen i Cypernfragan.

Du verkar inte vilja inse att den historiska forklaringen till Turkiets invasion ar irrelevant i detta sammanhang. Brott mot de manskilga rattighetererna begicks bade av anhangare av Enosis och Taksim. Detta ar det ingen som bestrider. 1587 grekcyprioter ar fortfarande anmalda som forsvunna efter att de togs som fangar av turkiska soldater 1974. Det finns bevis som styrker detta, vilka aven presenterats for Europeiska kommissionen for manskilga rattigheter (se Application No. 8007/77). Da bevisen kan styrkas behandlade Kommissionen dem i fallet 'Cypern vs. Turkey'. Turkiet vagrade sammarbeta, vilket hindrar Kommissionen fran att utreda fallet vidare. Utav fem fall som Kommissionen kunde behandla med existerande bevis, fastlogs det att de forsvunna cyprioterna var vid liv och i turkiskt fangenskap EFTER invasionen och under eldupphor. Europeiska kommissionen for manskliga rattigheter fann Turkiet skyldig till brott mot manskilga rattigheter i samband med forsvinnandet av alla dessa grekcyprioter. Denna tragedi utreddes nyligen i en dokumentar av brittiska BBC.

Men ater igen, att Turkiet inte respekterar manskilga rattigheter ar ingen nyhet och ar en bifraga i sammanhanget! Aterforening nekas absolut inte av ons grekcyprioter, men du ska inte tro att folk pa on tanker ga med pa en plan som befaster delningen pa bekostnad av demokratiska principer. Ockupationen ar olaglig och inte pa nagot satt orattvis, da samtliga medlemmar av Generalforsamlingen (forutom Turkiet och Pakistan) tydligt forkastar Turkiets militara narvaro pa on.

Din slutsats ar helt felaktig och ologisk. Du har inte preseterat ett enda sakligt argument baserat pa fakta. Du pastar en massa saker utan att forklara varfor. Det ar tydligt att du inte kan analysera denna fraga objektivt, vilket ocksa far dig att tro att turkcyprioterna pa nagot satt idag ar hotade av Grekland, som ar ett EU-land och som till skillnad fran Turkiet faktiskt respekterar manskilga rattigheter. Punkt slut.

Rättvisa sa...

Anonym och Cypernfrågan!

Du har fortfarande INTE SVARAT på frågan VILKA DEMOKRATISKA PRINCIPER SOM SKULLE HA GÅTT FÖRLORADE om norra och södra delen av Cypern hade förenats enl. FNs resolution?

Jag är nyfiken...

Och Grekland som stödjer PKK terrorism (det är dokumenterat att PKK-kurdterroristerna har sina träningsläger där) knappast kan påstå att de stödjer mänskliga rättigheter och demokrati.

OBS! Grekland som är EU-medlem som STÖDJER PKK som just är TERRORISTSTÄMPLAT av EU kan knappast anses som ett land som respekterar DEMOKRATI och MÄNSKLIGA RÄTTIGHTER...FÖR ATT INTE TALA OM EU!
....

Så här står det i nedanstående länk:

http://www.time.com/time/daily/special/ocalan/bitterend.html

"At that point Greek Foreign Minister Theodoros Pangalos decided to extend "humanitarian assistance" to Ocalan. As a historic foe of Turkey, Greece had long supported the Kurdish cause, but shied away from giving the guerrilla leader refugee status. Pangalos hoped to muster a European Union-wide agreement to grant him political asylum. Ocalan and two aides were spirited to Athens on Jan. 29. Once there, Greece offered Ocalan only a bleak choice of destinations: Algeria, Morocco, Tunis or Libya. "We refused," fumes a Greek close to Ocalan. "What did they think Ocalan was, a cargo of contraband cigarettes"

http://www.time.com/time/daily/special/ocalan/bitterend.html


http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/287232.stm

http://www.geocities.com/t_volunteer/greece/terror.htm