torsdag, mars 06, 2008

Kostnaderna för flyktingåtervändande

Kostnaderna för vår flyktingpolitik i sin helhet har diskuterats i det oändliga. Höga siffror har kritiserats med en rabiat emfas från flyktingförespråkarna. Till saken hör att det är mycket svåra siffror att beräkna fram och varje ekonom som räknar på saken får fram just sin siffra. Fältet är alltså fritt för spekulation alltefter egna intressen i frågan. Nu på morgonen pratades det om kostnaderna bara för återvändandet av asylsökande i SVT 1. Siffror nämndes alltså i den statliga televisionen på 100 miljoner till 200 miljoner bara för att få asylsökande att återvända. Kostnaderna för 2007 var 100 miljoner, årets siffra beräknas hamna på 200 miljoner, en fördubbling alltså. En orsak till ökningen sägs vara den ökade flyktingströmmen från bl.a. Irak och Afghanistan. Det är inte konstigt att flyktingströmmen ökat från dessa länder då regeringen skickat signaler ut i omvärlden att det är lätt att få asyl i vårt land. Jämfört med andra europeiska länder får betydligt fler asyl i Sverige än i andra EU-länder. I det närmaste hälften av alla irakier som får asyl i västvärlden får det just i vårt land. Det är inte konstigt att människor som emigrerar från Irak beger sig till vårt land, och det är inte vårt klimat som hägrar för dessa människor.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Eftersom alternativet till hemsändande oftast är livslång försörjningsbörda för skattebetalarna, anser jag att det är väl använda pengar. Förmodligen lönsamt.

Trader sa...

Instämmer med föregående talare. Det olustiga i sammanhanget när dessa siffror nämns av riksmedia är att det närmast förs fram som ett argument för att stoppa avvisningarna.

Roger sa...

Robsten.
Så innihelvete sjukt kan väl inte ens PK-iter resonera?

Marthin sa...

Jag reagerade på tonläget i statstelevisionens inslag angående detta. Förutom de klassiska betoningarna på vissa ord, så användes kritikernas(!) argument om hur mycket skattemedel detta sväljer; fast omvänt! "Det kostar 200 miljoner att avvisa illegales, se vad vi här kan spara!", ungefär.

lubbe ferrysson sa...

Avvisningarna måste ändå vara sista utväg. Första åtgärd bör vara kontroll vid gränsen. Det bör vara omöjligt att passera gränsen utan några dokument. Hur kan man ge politiskt asyl åt en individ som inte kan bestyrka sin identitet (det handlar inte om passet). Hur fick han gå ombord på flygplanet? ”Flyktingar” som kommer från andra EU eller säkra länder bör automatiskt avvisat dit. Enda undantag ska vara individer som kommer till Sverige med Geneva passet, alltså hitskickade från ett flyktingsläger.
Kostnader för invandringspolitik får inte debatteras. Jag läste att sista boken av Jansson som gav en viss uppskattning av kostnaderna, fick komma ut i Danmark. Oavsett om han har rätt eller inte visar det i vilken klimat råder i Sverige.

Robsten sa...

Du Lubbe, jag håller med dig till 100%, då är vi två då i ala fall.;-)

Leo Sundberg sa...

Gjorde inte dansk folkeparti en stor genomgång av detta i Danmark? Det visade sig då att det var mångdubbelt högre än någon trott. Sverige lär näppeligen ligga i underkant...

En anledning till att utvisningarna är så dyra är ju att man sätter en utvisad på ett chartrat plan med två polismän för omedelbar utvisning. Ett helt plan!

Klart att det blir dyrt. Bättre vore att sätta de i utvisningsanstalter och låta dem åka några åt gången så man kan få ner kostnaderna rejält för detta. Alternativt sätta dem på färjor med polisbevakning eller miniplan som är billigare.

PK-iterna må vara urblåsta, men här har de rätt, det finns pengar att spara! Fast inte som de tänker sig.