torsdag, augusti 28, 2008

Har vi väljare något alls att säga till om?

På DN-debatt, var annars, publicerar Charlotta Hedberg och Bo Malmberg en rapport från "Institutet för framtidsstudier". Det står att invandringen snart kommer att bli viktigare än barnafödandet för Sveriges demografiska utveckling. Det står också att sedan 1980 har invandringen ökat med i snitt 3 procent per år. Detta är ju ingen jämn ökning vet vi som följt utvecklingen noga. Det är olika flyktingströmmar som kommit och gått men anhöriginvandringen har däremot hela tiden ökat som någon ackumulerad effekt av alla flyktingströmmar. Så här skriver författarna i artikeln.

Sedan 1980 har invandringen till Sverige ökat i genomsnitt 3 procent per år. Om denna snabba ökning fortsätter kan det om tre decennier vara så många som 200.000 människor som flyttar till Sverige årligen. Detta kan jämföras med 30.000 inflyttare per år i början av 1980-talet. 200.000 utländska inflyttare kan också jämföras med att det i Sverige föds ungefär 100.000 barn varje år. Inom en relativ snar framtid kommer migrationen att betyda mer för förnyelsen av den svenska befolkningen än barnafödandet

De skriver det som om det var förutbestämt, som om vi väljare inte har något att säga till om vad gäller denna utveckling. Oavsett hur framtiden kommer att se ut och oavsett vad valmanskåren tycker (det kan ingen veta säkert) borde vi som bor i landet och har rösträtt få vara med och styra utvecklingen. De skriver på ett sådant sätt genom hela artikeln som om det är den självklaraste sak i världen att Sveriges valmanskår inte kan påverka utvecklingen ett dyft. Man undrar om tonen som genomsyrar hela artikeln inte är en enda stor freudiansk felsägning. Om inte jag med min röstsedel kan påverka immigrationspolitiken till vårt land är demokratin meningslös för mig. Då kan vi lika gärna införa ren diktatur, skillnaden för mig blir minimal. Det klagas ofta på demokratin i Ryssland av det politiska och mediala etablissemanget. Om inte en stor opinion kan påverka immigrationen i vårt eget land är vi sämre på demokrati än Ryssland, där har nationella rörelser en reell chans att göra sig hörda i alla fall. Vidare står det i artikeln.

I stället för 1960- och 1970-talens arbetskraftsmigranter till Västeuropa, Nord-
amerika och Australien består nu en allt större del av världens migranter av flyktingar och anhöriginvandring.

Ja det stämmer. Men det är ju ingen naturlag som styrt detta utan det beror ju på beslut av politiker, politiker som skall representera sina väljare är det meningen. Länder som Finland och Island har inte en sådan utveckling, just för att politikerna i dessa länder tagit andra beslut. Är man professor och fil. dr. borde man fatta detta. Vidare i artikeln står det.

Det finns mycket som talar för att internationell migration är fördelaktig för världen ur ett ekonomiskt perspektiv. Flyttningar och återflyttningar gör att kontaktytor skapas mellan länder och att förståelse för andra kulturer och människor formas. Migration av högutbildade personer från fattigare delar av världen till rikare kan mycket väl bidra till fördelar för båda sidor, åtminstone på sikt.

Sverige är väl världsledande på denna typ av migration. Vad är det för kontaktytor som skapats och som vi skall draga sådan nytta av? Jag bor i en kommun med oerhört stor invandring, jag har aldrig märkt dessa "kontaktytor". Jag har mest märkt hur kommunen överlever genom Robin Hood-skatt och att dra ned resurser i kommunens skolor. I kommunen bor etniska grupper i enklaver som ibland hatar varandra och som ibland även hatar svenskar. Snälla Bo Malmberg och Charlotta Hedberg, ge er ut i verkligheten och studera dessa "kontaktytor", jag erbjuder mig att vara er ciceron. Att högutbildad arbetskraft flyr sina fattiga hemländer gör dessa länder fattigare, det är självklart. Hur i hela friden kan denna professor och denna fil. Dr. få det till att dessa fattiga länder som blir av med sin högutbildade arbetskraft TJÄNAR på det? Det är så sanslöst så det måste röra sig om någon bluff från författarnas sida. Vidare står det i artikeln.

När ett krig bryter ut eller natur-
katastrofer inträffar har nästan alla en arbetskollega, en granne eller en skolkamrat med anhöriga eller vänner i det land som drabbas. Det är alltså inte bara internet och växande varuströmmar som gör oss globaliserade. De internationella flyttningarna bidrar till att även globalisera våra vänskapsband.

Jo, vi såg exempel på det i det forna Jugoslavien. Vi ser exempel på det i Fittja, Alby, Rosengård, Hammarkullen och Tensta. Författarna verifierar inte något av det som de skriver, de ger inga exempel eller pekar på något för att konkretisera det som de skriver. Det är ju bara lösa antagande hela tiden som ofta verkar helt tagna ur luften. Till sist skriver författarna.

Genom en större öppenhet kan Sverige inte bara bidra till utveckling i de fattiga delarna av världen. Öppenhet kan också bidra till en större dynamik i det svenska samhället.

Vi är en del som inte direkt är imponerade av dynamiken i Rosengård och Alby. Sverige har sedan 70-talet hela tiden halkat ned i välståndsligan. Våra skolor töms på resurser, vi har inte råd med tillräckligt många poliser och vården chanserar allt mer. Vi är ju världsledande på immigration, var är alla positiva effekter som författarna så gärna skriver om? Verkligheten motsäger det författarna hävdar, i alla fall den verklighet jag ser dagligen med mina ögon. Har vi en demokrati värd namnet så skall jag be att få anmäla en avvikande åsikt och jag vill ha en annan utveckling än den författarna, som säkert själva som vanligt bor väldigt långt från problemen, målar upp. Tack för ordet.


Länk DN

16 kommentarer:

Marthin sa...

Det måste ske något i valet 2010, för med tanke på hur pass snabbt detta går så är 2014 alltför....

Anonym sa...

Herre gud! Är dom helt ifrån vettet? Då är det antingen dags för revolution eller så flyttar jag härifrån.

Trader sa...

"Det finns mycket som talar för att internationell migration är fördelaktig för världen ur ett ekonomiskt perspektiv. Flyttningar och återflyttningar gör att kontaktytor skapas mellan länder och att förståelse för andra kulturer och människor formas."

Det exakt samma bludder som var drivande i omläggningen av migrationspolitiken under Palmes ledning på 70-talet. Man såg dessutom till att rikta in sig på invandrargrupper med "rätt" politisk åskådning (latinamerikanska socialister) för att sitta säkra stöd i valmanskåren. Hur det gick sen vet vi ju alla och det finns flera europeiska undersökningar som visar på motsatsen. Otroligt att vågar sig på att köra dessa argument en runda till mot bakgrund av det misslyckande de lett till.

Anonym sa...

Hej igen.Ursäkta en okunnig men hur kan man kalla det för internationell migration ? Är inte ordets betydelse att man flyttar runt internationellt? Som jag ser det finns det väl i stort sätt bara in och utflyttningsländer.Finns det verkligen folk som från inflyttningsländer som Sverige eller Tyskland flyttar till utflyttningsländer som Somalia eller Irak.Siffrorna dom redovisar tycker till och med jag är skrämmande.Visst tycker jag det är bra med mångkulturellt men jag skulle nog gärna ha våran kultur kvar i botten./Minngor

J sa...

"Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse. Institutets styrelse har nio ledamöter som utses av Regeringen, ordförande är Bengt Westerberg. Styrelsen utser en Verkställande direktör som är chef och vetenskaplig ledare för verksamheten. Under ledning av Vd Joakim Palme och ett mindre kansli arbetar idag ett 30-tal forskare och forskningsassistenter inom ramen för forskningsprogrammet."

Hur många "uppdrag" har Westerberg egentligen?

Robin_Shadowes sa...

200000 ärväl ungefär Lunds befolkning fast dubbelt upp. Det är m.a.o. som om en större stad flyttar in varje år. Sd måste in om två år annars är det försent att göra något. 2014 verkar knske inte vara så långt fram i tiden men i detta sammanhang så är nog Sverige rökt om vi måste vänta så länge.

Robsten sa...

Nä jag håller inte riktigt med dig "Trader". Första vågens flyktingar från chile var faktiskt något så ovanligt som riktiga flyktingar som flydde för sina liv, visst var de starkt vänster, men vi kan ju inte välja flyktingar efter deras politiska preferenser, det skulle vara absurt och det ställer inte jag upp på. Jag har träffat ett antal av första vågens flyktingar från chile, blivit vän med dom. De arbetar väldigt hårt, är nästan utan undantag exemplariskt skötsamma. de är de enda nästan som verkligen uppfyller flyktingkravet, som det var tänkt, rent objektivt. dessutom är de på väg att flytta hem till Chile många av dem, de tycker det blivit skit här i Sverige nuförtiden. Andra vågens flyktingar från Chile kom från Valparaisos slumkvarter, det var Pinoche som tömde slumområdena på invånare när ett annat land, Sverige var så innihelvete dumma att ta emot dem. De är inte vänster, de kan inte ens stava till politik och det enda de gjorde enligt samstämmiga uppgifter var att bränna eget och ställa til med ett jävla liv var de kom.
Nä Minngor du är inte okunnigare än någon annan här;-)

Bengt Westerberg!!! JAG BORDE FÖRSTÅTT DET!! Arrrgghhh....Han ensam har ställt till med mer skada än någon annan enskild individ i detta land, och då har jag räknat in ALLA! Spioner, sabotörer landsförädare ALLA! Hur kan den mannen sova på natten? Hur kan han titta sig i spegeln? Jag har en dröm, lika Mandela, Att landsförädaren Westerberg någon gång kommer till insikt i vad han gjort.

Trader sa...

Robsten, för att vara helt tydlig, jag har inget emot varken chilenare eller andra som flyr för sina liv på ärliga premisser, jag har gott om vänner som är invandrare, oavsett land, världsdel eller religion. Mitt inlägg var inte avsett att skuldbelägga chilenare, utan den beräknade politik som Palme förde på 70-talet, och som tycks återkomma i repris nu.

Om syftet med vår politik idag är att ta emot skyddsbehövande, låt oss då göra det och samtidigt skära ner resursern med en faktor 20 (runt 5% av våra "flyktingar är klassade av UNHCR).

OM vår politik syftar till att ta emot samtliga människor runt om världen som inte kan försörja sig och samtidigt stärka regeringsmakten politiskt,låt oss då blottlägga det.

Jag kan ställa upp på en socialists/kommunists rätt till sin åsikt och ett fritt liv, men aldrig på vederbörandes ideologi. Det är detta vi kallar demokrati enligt min blygsamma och obetydliga mening.

Robsten sa...

Då förstår vi varandra Trader. Inga problem, själv är jag snarast socialkonservativ. Jar är, som jag hoppas det framgick, lika mycket emot att vi tog emot t.ex. andra vågens chilenare som du;-)

Anonym sa...

Hej igen Robsten.Jag skulle vilja veta vad du tycker om USA s desertörer från Vietnamnkriget som kom hit på 60 talet och som vägrade att mörda för en sak som dom inte trodde på. Jag vet vad Palme tyckte.Men vad tycker du?

Anonym sa...

glömde*S*/Minngor (åldern du vet)

Robsten sa...

Jag vet att det finns några få som frivilligt flyttar tillbaka till Irak, förmodligen bra människor som vill skapa sig en framtid i sitt fädernesland, men det är nog inte många, har ingen statistik Minngor, är försiktig med uttalanden utan statistik, även om svaren kan tyckas självklara, som i detta fall. I det stora hela ja, finns det bara ut och inflyttningsländer, när det gäller länder där vi tar emot flyktingar från, även om det i viss mån är en generalisering. Så dina antaganden är rätt, även om det är en viss generalisering. Jag vill tillägga att jag inte kollat någon färsk statistik i frågan.

Robsten sa...

Ja frågan om vietnamndesetörerna ja. ja rent principiellt var det fel att ta emot dem, att desertera är ju inte tillåtet i något land, vi satte egna vapenvägrare i fängelse i vårt eget land. Å andra sidan förklarade USA aldrig krig mot Vietnamn, samt att jag personligen tycker dt var fel av USA att föra sitt krik i Vietnamn. Jag är nationalist och precis som Sverige har rätt till att gå vilken väg vi vill skall andra länder också få göra det. Det är ändå tveksamt att ta emot desertörer, summa summarum, på rent principiella grunder faktiskt, även om jag är starkt emot både frankrikes och USA:s engagemang i regionen.

Anonym sa...

Då menar du att folket i alla lägen skall ställa upp på vad regeringen bestämmer och foga sig även om det betyder att riskera sitt liv för något man inte tror på och att mörda för en sak som man känner är fel./Minngor

Robsten sa...

Nä, det menar jag inte. Jag var ju emot USA:s närvaro i Vietnamn. Det är ju dock inte samma sak som att vi skall ta emot desertörer. Jag är emot USAS:invasion i Irak, jag är ändå emot att Sverige skukle ta emot eventuella desertörer. De som vägrar göra värnplikten sattes ju i fängelse i vårt eget land Sverige, hur skall man förklara det om man tar emot värnpliktsvägare från andra länder? Vilket vi i praktiken gör från asien.

Anonym sa...

Då tyckte du det var bra att värnpliktsvägrare sattes i fängelse.Går inte värnplikten i sverige ut på försvar av landet ?Upplys en okunnig.Själv skulle jag nog stå i första ledet med bössan i hand om nån skulle hota sverige med militärmakt. Frågan är en annan som jag ser det.Om regeringen skulle säga till mig"Nu Minngor ska du ut och skjuta danskar för jag tycker inte om politiken dom för" skulle jag ta mitt pick och pack och dra till Finnland och jag skulle vara jäkligt glad om jag fick stanna där tills nån lyfte bort regeringen.Men det är klart jag skulle ju inte dra iväg till kina.*S*/Minngor