torsdag, september 04, 2008

Dags att vakna nu?

I en debattartikel i DN (var annars) så går Veronica Palm ut och skriver en artikel där det står om att skärpa kraven för asylsökande på flera områden. Framförallt så vill Socialdemokraterna ta bort den s.k. EBO-lagen. Det är en lag som tillåter asylsökande att bosätta sig var som helst. Dessutom vill nu (S) enligt denna artikel skärpa kraven på asylsökanden för att erhålla ersättning. Denna nya hållning har vi inte sett från Socialdemokraterna förut. Det är enskilda kommunalråd som Ilmar Reepalu som någon gång gått ut och gett liknande signaler. Så här skriver Palm.

Det krävs politiskt mod att reformera politiken, men det är nödvändigt då både migrationen och våra förutsättningar förändras.

Varför krävs det politiskt mod för att förändra nuvarande politik då? Kan det bero på all den hatpropaganda som bl.a. Socialdemokraterna öst över dem som varit kritiska till nuvarande asylpolitik och dessutom vågat säga det öppet? Veronica Palm och hennes gelikar vet sannolikt inte vad politiskt mod är även om de ser exempel på sådant mitt framför ögonen. Vidare skriver Palm.

Vi är övertygade om att människor som kommer hit vill vara en del av vårt samhälle, och då måste vi ge verktyg för det.

Jag som sett de invandrarghetton vi har runt storstäderna och pratat med människorna där är lika övertygad om att många INTE vill vara en del av vårt samhälle. Det gäller ju inte alla invandrare naturligtvis, men alltför många. Ansvaret är våra poli8tiker som lyckats med konststycket att blunda med båda ögonen alltför länge. Vidare skriver Palm i artikeln.

Även om det i dag inte råder utbredd arbetskraftsbrist i Sverige så varierar det mellan olika branscher och geografiska områden. När mobilisering av dem som står utanför arbetsmarknaden inte räcker kan arbetskraftsinvandring bli ett viktigt instrument.

Men vi har ju 290 000 arbetslösa redan nu, när skall de få ett arbete då? När skall alla de som är arbetslösa i Rosengård få ett arbete? När upplevde vi senast en generell arbetskraftsbrist? Vidare skriver Palm.

I dag lever tiotusentals människor i Sverige utan uppehållstillstånd. Många utsätts för kränkningar och övergrepp. Vi kan aldrig acceptera att en grupp i samhället lever och behandlas som om de vore rättslösa. Samtidigt innebär de regler som gäller för invandring till Sverige ett närapå olösligt dilemma i förhållande till dem som befinner sig i landet utan tillstånd.

Men människor som befinner sig här illegalt ÄR rättslösa. De skall inte befinna sig här eftersom de är här olagligt. De bryter i praktiken mot lagen. Det är samma sak som att fundera på hur de som gjort sig skyldiga till bankrån och är efterlysta skall kunna få vård. Lagar och förordningar är till för att följas, i annat fall kan vi skrota hela rättssystemet. Till sist skriver Palm så här.

Ingen människa i Sverige ska nekas nödvändig vård. Vi vill dessutom öka tillgängligheten i vården för människor som lever i Sverige utan tillstånd genom att de ska kunna besöka primärvården för vardagsåkommor, mödrahälsovård eller andra undersökningar.

Ge gärna alla vård men de som befinner sig här olagligt skall naturligtvis lämna landet. Det är grundprinciperna i all lagstiftning att lagen skall följas. Hela resonemanget är lika overkligt som om vi skulle fundera på hur bankrånare skall kunna erhålla vård när de är på flykt. Har man inte sina papper i ordning så befinner man sig i landet olagligt, man har ingen rätt att befinna sig här. Har våra politiker tappat alla koncepter? Våra lagar och regler är till för att följas. Eller har våra politiker stiftat lagar som det inte är meningen att vi skall följa? Tala om det i så fall för vi är ganska många som jobbar och sliter varje dag och försöker följa de lagar och regler som politikerna stiftat, trots att lagarna ibland är tokiga.

Både Alliansens och vänsterblockets politiker har vaknat för sent. Åtgärderna är för tama och missar den allra viktigaste frågan, som är det faktum att våra asylregler är för generösa helt enkelt. Skall resonemanget om arbete för de som fått uppehållstillstånd äga någon trovärdighet så vore en bra början att sätta åtminstone 90 procent av invånarna i Rosengård i arbete, det vore ett bra första steg. Våra rikspolitiker har enligt mig gjort sig skyldiga till gigantiska misstag i vår asylpolitik och bär på ett gigantiskt ansvar för dessa misstag.Länk DN

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hänger detta ihop med fackföreningarnas satsning på illegaler? Man stöttar folk som inte följer lagarna. Läs:
http://meritwager.wordpress.com/2008/09/02/facket-accepterar-lagbrott/

/iln

Elvira sa...

Ska Sverige och svenska journalister äntligen börja se VERKLIGHETEN och sluta upp med, exempelvis, den systematiska lögn-och hatkampagnen , som förts i flera svenska media mot ITALIEN och dess försök till effektivare immigrations-policy, i ett läge tusen ggr mer brydsamt än vårt?

Bengterikj sa...

Facket vill möta konkurrensen från syndikalisterna, som engagerar sig i de "papperslösa"

Tobias sa...

De lurar ingen.

http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/akesson/2008/08/29/billstrom_missar_problemets_karna

Marianne sa...

elvira - vet du vart Parmigiana tagit vägen?Jag sympatiserade med hans tankar och nu finns han inte mer.

Robin Shadowes sa...

Lita inte Modhimmiraterna eller Asyldemokraterna. Deras senaste utspel är bara spel för galleriet, inget annat.