lördag, augusti 28, 2010

Det demokratiska problemet är ett annat


Morten Messerschmidt europaparlamentariker från Dansk Folkeparti kritiserar i en artikel på Secund Opinion det svenska valsystemet och formerna för vår demokrati. Messerschmidt tar upp tre saker som enligt honom fungerar dåligt i Sverige, dessa är att bekosta valsedlar, distribuera valsedlar samt att små partier inte har tillräckligt med engagerade medlemmar som kan dela ut valsedlar utanför vallokalen. 


Det är mycket troligt att dessa faktorer påverkar nyblivna och små partiers möjligheter starkt att göra sig gällande vid de allmänna val vi har vart fjärde år. Valsystemet är inte konstruerat för att det skall vara lätt för nya partier att göra sig gällande i vår riksdag. Det hela är dock en balansgång, kommer det in för många partier för snabbt i riksdagen kan den lätt förvandlas till en s.k. "polsk riksdag". Sedan vet vi naturligtvis att de partier som redan sitter i riksdagen med alla tillbuds stående medel vill hindra nya partier, antingen de är främlingsfientliga eller inte, att träda in i demokratins finrum. Det handlar om makt och pengar naturligtvis. 


Det vore rimligt att staten bekostade och distribuerade valsedlar åt partier som ställer upp i våra allmänna val. Någon nedre gräns måste det dock alltid finnas för storleken på partierna som kan få denna service. Det är inte rimligt att staten bekostar valsedlar för t.ex. Fårgutarpartiet som erhöll 6 röster vid det senaste valet 2006. 


Det har någon gång framförts idéer om att ett valsystem med enmansvalkretsar skulle vara att föredra framför vårt proportionella valsystem. Jag vill å det bestämdaste tillbakavisa sådana tankegångar. En oerhörd mängd röster på ett parti kan gå till spillo nationellt sett, enbart för att kandidater för ett visst parti inte får absolut majoritet i sina valkretsar. Detta valsystem premierar ett tvåpartisystem. Om vi hade detta system i Sverige och de två dominerande partierna, t.ex. Moderaterna och Socialdemokraterna bestämde sig för att sopa en fråga under mattan, så skulle de ha alla möjligheter till detta. De har tillräckliga möjligheter redan i dag för att driva sina agendor. 


Problemen med valsedlar i vårt land är ändå av hanterbar storlek, även om det vore önskvärt att staten tog ett större ansvar för att bekosta och distribuera valsedlar åt de olika partierna. Det stora problemet är ändå medias roll i våra valrörelser. TV, tidningar och andra medier domineras av intressenter från de dominerande partierna i vårt land. Det finns ägarintressen med ekonomiska incitament för de olika medierna. En enskild journalist på en av våra stora tidningar kan inte göra ett reportage om de omfattande ekonomiska bedrägerier som enligt uppgifter sker i princip systematiskt av vissa grupper som söker asyl i vårt land. Ett sådant reportage skulle gynna ett visst parti inför valet, ett parti som de ekonomiska intressenterna inte vill gynna. 


Ett kanske ännu större problem är den politiska korrekthet som dominerar det politiska livet i vårt land. Journalister får redan på journalisthögskolan lära sig vad som är "rätt och fel". Journalisterna inympas redan från utbildningen att demokrati inte är den rena folkviljan utan något diffust om "allas lika värde", ett begrepp man efter behov kan ge det innehåll som för stunden passar bäst. Att unga till synes intelligenta människor kan påverkas i så hög grad att de t.o.m. kan implementera ett alldeles nytt demokratibegrepp kan vid en första anblick te sig förvånande. Dock visar ett otal undersökningar att människan är ett oerhört lättpåverkat flockdjur, få människor kan under tid motstå en avancerad systematiskt påverkan. 


Israeliska soldater i Syrisk fångenskap övertog efter ett par år fångvaktarnas politiska inställning och var vid frisläppandet ytterst kritiska till det egna landet Israels politik i området. De Israeliska soldater som hamnat i Egyptisk fångenskap visade inga tecken på denna politiska omställning. De syriska myndigheterna hade utan större svårigheter hjärntvättat sina fångar under loppet av ett par år. Detta visar med skärpa hur människor inte vågar eller kan gå emot en vad en homogen omgivning förespråkar. Dessa resultat är väl kända inom militärpsykologin. En Sverigedemokratisk journalist på journalisthögskolan skulle i princip befinna sig i samma psykologiska läge som en israelisk soldat i Syrisk fångeskap. 


Tillsammans med den politiskt korrekta diskurs som härskar i våra demokratiska institutioner blir den mediala korrekta diskursen förödande för nya idéer och nya politiska rörelser i vårt land. De bekämpas relativt framgångsrikt under lång tid. Det som ändå verkar som en motkraft, och har visat sig faktiskt till en del kunna påverka den allmänt påbjudna diskursen är verkligheten med de ibland uppenbara problem som inte ens media döljer. En annan motkraft är de nya oberoende medier vi fått med den digitala revolutionen. Internet med alla dess möjligheter är utan tvekan ett stort hot mot den allmänt påbjudna politiska paradigm som ännu råder i vårt land.

Länk Secund Opinion. 

11 kommentarer:

MS sa...

Jag delar inte din skepticism när det gäller enmanskretsar. Dels så har vi i praktiken redan ett tvåpartisystem i Sverige. Ett system som är till nackdelar för oss väljare. Ingen ska försöka slå i mig att dom andra borgerliga partierna har en chans om Reinfeldt och Borg sätter ner foten. Jag tror dom flesta sossar inte uppskattar att en röst på S ger Lars Ohly en chans att bli statsråd osv.

En annan fördel med enmanskretsar är ett dom enskilda politikerna får jobba hårdare för att vinna folks förtroende. Idag räcker det att du genom kontakter kan hamna på en hög valbar plats och därmed glida in i riksdagen på en räkmacka. Om du ska övertala folk att rösta på dig så måste du ut och träffa dina väljare och även ha vissa tider då dom kan besöka dig. Ni som har träffat ER riksdagsman räcker upp en hand. Hela detta snack om oheliga allianser för att stänga ute SD skulle inte heller kunna pågå i samma omfattning.

MS sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
MS sa...

Det blev många dubbelposter idag...

Robsten sa...

Som alltid är det både fördelar och nackdelar med alla valsystem. Fördelarna med enmansvalkretsar är ju den som du tog upp. Nackdelarna överväger enligt mitt förmenande. För det första så vill jag inte ha ett tvåpartisystem alls, nu har vi nästen ett enpartisystem, men det beror inte på valsystemet. Jag vill ha ett äkta flerpartisystem.

Ur ren demokratisk synpunkt så är det förkastligt att ett parti som kanske erhåller 30 procent av rösterna inte får någon makt alls om det vill sig riktigt illa. Ur demokratisk synpunkt är ett tvåpartisystem också oerhört tveksamt. Folkviljan skall vara ledstjärnan och inte ett val mellan två alternativ.

I Storbritannien har de ju ett system med enmansvalkretsar och det kritiserades ju våldsamt vid senaste valet, de funderar på att i stället gå över till ett proportionellt system liknande det vi har.

MS sa...

Flerpartisystemet är en vacker tanke men är nog bara en dröm. Vi har för många partier numera och då måste det kohandlas likt f-bannat och det innebär i förlängningen av folkets vilja inte styr. Du får alldeles för många andra partiet med på köpet när du röstar på det som ligger dig själv närmast. Om jag röstar på M så kan jag acceptera att få Fp, C med på köpet. KD om det verkligen behövs. Däremot skulle jag aldrig acceptera ett samarbete med Mp. Det är ju det Reinfeldt håller på med nu. Att han dessutom sitter i radio och väljer Ohly framför Åkesson är oförlåtligt av flera skäl. Allt detta handlar om att sätta demokratin ur spel och ignorera folkviljan bara för att DOM anser att SD är ett hot. Dessutom så handlar det bara om makt. Invandrarnas situation har inte ett skit med detta att göra.

Hur skulle du vilja att det ser ut om du fick bestämma?

z999 sa...

Det ligger väldigt mycket i det du skriver MS. Om nio miljoner röstar på sju partier så är folkviljan väldigt urvattnad redan där. Systemet kräver en demokratisk mognad hos de styrande. Om det överhuvudtaget kan anas en stor opinion i någon fråga så måste de styrande ha strävan att ta hänsyn till den opinionen och vägan in den. I nuvarande systemet så går det att köra över stora opinioner och det är en brist i demokratin. Demokratin är ett mycket skört system som ställer stora krav på de som styr.

Robsten sa...

"I nuvarande systemet så går det att köra över stora opinioner och det är en brist i demokratin."

Men i ett system med enmansvalkretsar går det att köra över ännu större opinioner. Det visar valet i Storbritannien, där det tredje största partiet, Liberaldemokraterna med Nick Clegg erhöll nästan lika mycket röster som tvåan Labour, men fick en femtedel av parlamentsplatserna mot vad Labour fick, snacka om att köra över en opinion. Så kan vi inte ha det helt enkelt.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Parlamentsvalet_i_Storbritannien_2010

MS sa...

@Z

"Demokratin är ett mycket skört system som ställer stora krav på de som styr".

.. och på oss som röstar. Denna form av demokrati är en krävande form. Den kräver att vi väljare håller oss informerade och efter det tar ett aktivt beslut. Frågan är vilka grunder folk tar sina beslut på.

Läste en artikel om förstagångsväljare i DN. Påfallande många skulle rösta på M. M brukar inte tilltala unga då dom just kommit ut ur den hjärntvätt som kallas svensk skola. En kille sa dock att han skulle rösta på S därför att hans mamma är aktiv där. Ok, det var ett kort svar men jag fick den känslan att han röstade på S av lojalitet till sin mor. Hedervärt i o f s och det viktiga är ATT man röstar. Killen var ung och det kan ändras men vår röst var fjärde år är det starkaste vapnet vi har att försöka påverka dom styrande så ens skäl att stödja ett parti kanske borde bygga på ett mer logiskt och genomtänkt beslut.

@Robsten

I företeelsen majoritetsstyre så ingår det faktum att majoriteten kör över minoriteten. Det kan vara svårt att acceptera ibland men så är det. Det spelar ingen roll hur man än vrider och vänder på saken så kommer det alltid finnas människor som känner sig överkörda. Oavsett system. Varför är då det ena värre än det andra enligt dig? I all sin brutalitet så är det system i UK ändå ärligare mot väljarna. Här hemma vet man inte längre vilka man får på köpet när man lägger sin röst. Röstar jag där så är en röst på Tory en röst på Tory. I USA är en röst på GOP en röst på GOP osv. Att dom sedan inte vinner är en helt annan femma.

//

Riksfjollan Federley deltar villigt i hetsjakten mot SD. Han hävdar i dagens Expressen att knacka bön är en ”hederlig” tradition i Sverige, läs det är SD’s fel. Att inom dom grupper som han och hans kollegor värnar så mycket om finns många som anser att homosexuella ska dingla i ett rep. En kille skrev att skillnaden mellan dom skinheads, som i tonåren springer runt och slår ner bögar, och många muslimer är att skinnsen växer upp och inser att det är fel medans många muslimer får sitt hat mot homosexuella med modersmjölken och att dom därför aldrig kommer att ändra sig.

MS sa...

@Z

"Demokratin är ett mycket skört system som ställer stora krav på de som styr".

.. och på oss som röstar. Denna form av demokrati är en krävande form. Den kräver att vi väljare håller oss informerade och efter det tar ett aktivt beslut. Frågan är vilka grunder folk tar sina beslut på.

Läste en artikel om förstagångsväljare i DN. Påfallande många skulle rösta på M. M brukar inte tilltala unga då dom just kommit ut ur den hjärntvätt som kallas svensk skola. En kille sa dock att han skulle rösta på S därför att hans mamma är aktiv där. Ok, det var ett kort svar men jag fick den känslan att han röstade på S av lojalitet till sin mor. Hedervärt i o f s och det viktiga är ATT man röstar. Killen var ung och det kan ändras men vår röst var fjärde år är det starkaste vapnet vi har att försöka påverka dom styrande så ens skäl att stödja ett parti kanske borde bygga på ett mer logiskt och genomtänkt beslut.

@Robsten

I företeelsen majoritetsstyre så ingår det faktum att majoriteten kör över minoriteten. Det kan vara svårt att acceptera ibland men så är det. Det spelar ingen roll hur man än vrider och vänder på saken så kommer det alltid finnas människor som känner sig överkörda. Oavsett system. Varför är då det ena värre än det andra enligt dig? I all sin brutalitet så är det system i UK ändå ärligare mot väljarna. Här hemma vet man inte längre vilka man får på köpet när man lägger sin röst. Röstar jag där så är en röst på Tory en röst på Tory. I USA är en röst på GOP en röst på GOP osv. Att dom sedan inte vinner är en helt annan femma.

//

Riksfjollan Federley deltar villigt i hetsjakten mot SD. Han hävdar i dagens Expressen att knacka bön är en ”hederlig” tradition i Sverige, läs det är SD’s fel. Att inom dom grupper som han och hans kollegor värnar så mycket om finns många som anser att homosexuella ska dingla i ett rep. En kille skrev att skillnaden mellan dom skinheads, som i tonåren springer runt och slår ner bögar, och många muslimer är att skinnsen växer upp och inser att det är fel medans många muslimer får sitt hat mot homosexuella med modersmjölken och att dom därför aldrig kommer att ändra sig.

MS sa...

..men va f*n. Dubbelpost igen :-((

MS sa...

Jag får nog ta en snabbkurs i konsten att skicka kommentarer :-) Jag tyckte att mitt senaste inlägg kom med två ggr. Gör ett nytt försök.

@Z

"Demokratin är ett mycket skört system som ställer stora krav på de som styr".

.. och på oss som röstar. Den form av demokrati är en krävande form. Den kräver att vi väljare håller oss informerade och efter det tar ett aktivt beslut. Frågan är vilka grunder folk tar sina beslut på.

Läste en artikel om förstagångsväljare i DN. Påfallande många skulle rösta på M. M brukar inte tilltala unga då dom just kommit ut ur den hjärntvätt som kallas svensk skola. En kille sa dock att han skulle rösta på S därför att hans mamma är aktiv där. Ok, det var ett kort svar men jag fick den känslan att han röstade på S av lojalitet till sin mor. Hedervärt i o f s och det viktiga är ATT man röstar. Killen var ung och det kan ändras men vår röst var fjärde år är det starkaste vapnet vi har att försöka påverka dom styrande så ens skäl att stödja ett parti kanske borde bygga på ett mer logiskt och genomtänkt beslut.

@Robsten

I företeelsen majoritetsstyre så ingår det faktum att majoriteten styr över minoriteten. Det kan vara svårt att acceptera ibland men så är det. Det spelar ingen roll hur man än vrider och vänder på saken så kommer det alltid finnas människor som känner sig överkörda. Oavsett system. Varför är då det ena värre än det andra enligt dig? I all sin brutalitet så är det system i UK ändå ärligare mot väljarna. Här hemma vet man inte längre vilka man får på köpet när man lägger sin röst. Röstar jag där så är en röst på Tory en röst på Tory. I USA är en röst på GOP en röst på GOP osv. Att dom sedan inte vinner är en helt annan femma.

//

Ta t ex riksfjollan Federley som hävdar att knacka bön är en ”hederlig” tradition i Sverige, läs det är SD’s fel. Att inom dom grupper som han och hans kollegor värnar så mycket om finns många som anser att homosexuella ska dingla i ett rep. En kille skrev att skillnaden mellan dom skinheads, som i tonåren springer runt och slår ner bögar, och många muslimer är att skinnsen växer upp och inser att det är fel medans många muslimer får sitt hat mot homosexuella med modersmjölken och att dom därför aldrig kommer att ändra sig.