måndag, oktober 04, 2010

Striden om kulturarvet


Björn Magnusson Staaf, fil dr i arkeologi, har skrivit en artikel på DN-debatt där han argumenterar mot SD:s kultursyn och kulturpolitik. Staaf menar att SD försöker lägga beslag på "vad som är svenskt" och hur vårt land blev "Sverige". Därefter beskriver Magnusson hur tidigare regeringar och det politiska Sverige gjort precis som SD gör nu, använder historien och vårt kultarv för att definiera oss själva. En viktig komponent i detta kulturarv är arkeologin konstaterar sedan Staaf, vilket inte borde förvåna någon. Så här skriver Staaf i sin artikel.


Det finns ingen neutral historia, men alla tolkningar är inte av lika stort intresse. De slutsatser som dras efter analyser av lämningar, miljöer och dokument bygger på rimlighetsantaganden. Den nationalromantiska historiesyn som ligger till grund för SD:s ideologi är alltför endimensionell för att ha trovärdighet i djupare resonemang. Den är lika platt som en till sin yttersta spets driven historiematerialism. 


Det finns ingen neutral historia och alla ideologier tolkar den på sitt sätt, har alltid gjort och kommer alltid att göra. Människor väljer fritt vilken tolkning man vill ansluta sig till och vilken tolkning man tycker är mest trovärdig. Med alla arkeologiska titlar Staff innehar tycker man att han själv borde ta ställning, vilket han noga undviker. 


Det ligger säker något i att SD:s historiesyn är något endimensionell, vilket de övriga partiernas historiesyn också är. Det Staaf gör är att slå in fullständigt vidöppna dörrar. Varken SD eller något annat parti har utgett sig för att vara en intresseorganisation för arkeologi eller historia. Alla partier anammar sin del av vårt gemensamma kulturarv, det är inget konstigt med det, utan är normalt och naturligt. Sedan blir det värre i Staafs artikel.


Om intellektuella sakresonemang varit avgörande faktorer för politisk framgång skulle SD inte sitta i riksdagen. Partiet är emellertid skickligt på att exploatera känslomässiga attityder.


Här märks det att Staaf inte vet vad han pratar om och att han är ute på djupt vatten, trots alla sina fina titlar. Om intellektuella sakresonemang varit avgörande skulle SD vara i ensam majoritet i riksdagen. Vår massinvandringspolitik är vansinnig enligt alla logiska principer och argument. Den är inte ens human eller hjälper speciellt många. De övriga partierna undviker debatt med SD just för att de logiska argumenten gynnar SD. Det är de övriga partierna som kör med känsloargument som "människosyn" och "allas lika värde". Så här skriver Magnusson i slutet av sin artikel.


Vi måste i framtiden fokusera mindre på frågor kring vilka ”de” är, och i stället koncentrera oss mer på vad som ryms inom begreppet ”vi”. Hur vi tar oss an kulturarvet, historien och arkeologin är därför en central framtidsfråga.


Det är i grova drag även SD:s politik och syn i frågan. SD har aldrig fokuserat på vilka "de" är förutom i fallet med en doktrin som allvarligt påverkar vårt samhälle i negativ riktning. Magnusson har skrivit under sin artikel med ett nära nog oändligt antal fina titlar, ändå vet han inte vad SD står för och han har tydligen slukat och låtet sig påverkats av den infantilaste propagandan. Fina titlar och en högt uppsatt position motverkar tydligen inte att man kan motstå propaganda och i stället tänka själv. Det enda motmedlet mot massiv men infantil propaganda är tydligen rätt uppfostran från unga år samt kontakt med verkligheten. 

Länk DN

9 kommentarer:

LP sa...

Citat från Staafs artikel:

"Vi måste i framtiden fokusera mindre på frågor kring vilka ”de” är, och i stället koncentrera oss mer på vad som ryms inom begreppet ”vi”. Hur vi tar oss an kulturarvet, historien och arkeologin är därför en central framtidsfråga."

Det doftar lite väl mycket politik över ett sådant uttalande, sysslade inte Staaf med arkeologi?

Det är illa nog med samtidskulturen då det gäller politisk inblandning och försök till påverkan trots att man ständigt påstår att "kulturen måste vara fri".
Skall man nu också vinkla den fakta man gräver upp ur jorden för att det skall passa den multikulturella agendan?

OK, jag är inte så naiv att jag inte förstår att det alltid varit så att den som beskriver historien också skriver den. Men att en man som Staaf, som jag i min enfald trodde var slav under den vetenskapliga principens hårda piska, så ogenerat uttrycker hur man skall använda arkeologin till för att nå önskad effekt hos massorna (ett accepterande av de politiskt korrekta dogmerna och inte minst att man går med på multikulturalismen som ideologi), det är hårresande!

Jag hoppas jag övertolkar...

Robsten sa...

Tyvärr tror jag inte du övertolkar LP, en bra analys.

Goten sa...

Organisation efer organisation går nu ut och fördömmer SD.

Ett bra sätt att göra karriär - eller det enda sättet?

lasse sa...

Goten har en poäng. Förmodligen suktar Staaf på en högre befattning i hierarkin och då är det nära nog obligatoriskt att ha en och annan SD-kritisk artikel i sitt CV.

Stig sa...

Och vad finner han för sorts
arkeologiska bevis som styrker Maud Olofssons "vetenskapliga" teori om att "allting har kommit utifrån". I så fall finns väl inte en enda benflisa eller lerkrukskärva i den svenska myllan att analysera.
Och vilka lämmningar, kranier eller dokument styrker Reinfeldts privatarkeologiska upptäckt om att "ursvenskt är bara barbariet"?
Eller Mona Muslims nästan övernaturliga insikt om att svensk kultur bara är en "fååånig" majstång och "såådana löjjjliga saker" (jävl.. dagisspråk).
Men sådana kommentarer och svensk "historiesyn" vill naturligtvis inte en fil dr i arkeologi sänka sig till att ens kommentera. Men han BORDE göra det.

Anonym sa...

Jag skrev en kommentar i DN till artikeln: En stolle till med en titel längre än en toapappersrulle, den kom aldrig in.
Allemand

Robsten sa...

@Stig
Nä, Magnusson säger inte något så urbota dumt att "allting har kommit utifrån" det är han säkert alldeles för smart för att göra, samt besitter oerhört mycket mer kunskap än Olofsson som väl mest har kunskap om husmodersföreningar och annat sådant.

patrik blom sa...

Stig nämner bl a Reinfeldts yttrande "ursvenskt är bara barbariet". Jag är tyvärr väldigt dålig på svensk litteraturhistoria men detta tycks vara ett avklippt och förvanskat citat från 1800-talsskalden Tegnér (bl a författare till "Det eviga"). Denne lär ha sagt (ungefär) att "Den andliga odlingen är gemensam. Ursvenskt är bara barbariet." (Rätta mig gärna om ordvalet i citatet eller något annat är fel!) Med andlig odling (kultur betyder ju odling) måste Tegnér främst ha menat filosofi, vetenskap, etik, litteratur, musik, religion (Tegnér var också biskop), och om han säger att detta är "gemensamt" måste han syfta på västerlandet. Han måste ha menat att Sverige och svenskarna är integrerade delar av en i huvudsak gemensam västerländsk kultur, och i relation till denna är endast barbariet ursvenskt. Dvs svenskarna har givetvis en kultur, vi är en del av den gemensamma västerländska kulturen som vi bidragit till att utveckla, och inom ramen för denna har vi liksom andra några särdrag.
I dag kan man vidare konstatera att den för västerlandet gemensamma kulturen inte på någon väsentlig punkt (f n) är gemensam med den islamska kulturen.
När Reinfeldt "glömmer bort" första delen av Tegnérs tanke, att kulturen är gemensam - underförstått gemensam för västerlandet - får andra delen, om det ursvenska, såvitt jag förstår en helt missvisande innebörd. Det är i så fall ett upprörande övergrepp på en död skald och hans tankar och budskap.
Jag har bett en god vän som är docent i litteraturvetenskap att tala om hur det ligger till med detta, men han undvek att svara, kanske rädd att få sparken. Känner någon annan till citatets exakta lydelse och varifrån det är hämtat?

z999 sa...

Smart tänkt Patrik. Faktum är att jag borde ha kommit på det när jag läste Reinfeldts ord eftersom jag läst Tegner bara veckor innan.