torsdag, november 11, 2010

Pressfrihetens erodering


Vi i vår kultursfär berömmer oss gärna för den pressfrihet och yttrandefrihet vi säger oss vara så bra på. Ja får man läsa lite mellan raderna i det mediala bruset är vi inte bara världsmästare på mångkultur, vi är världsmästare på pressfrihet och yttrandefrihet också. Allt detta gäller bara så länge inte någon anmäler en avvikande åsikt tyvärr, vilket vi med all tydlighet såg i valrörelsen nyligen.

Nu belyser Aftonbladet (av alla tidningar) problemet med den stora ägarkoncentration som råder på vår mediala marknad. Bonnierkoncernen äger oroväckande stor andel av vår media enligt Aftonbladet (vilket de faktiskt har rätt i). Så här står det på SVT:s hemsida.

Kritikerna i Aftonbladet och på SVT Debatt har riktat in sig på Bonnierbolagens dominerande ställning i Sverige. Men Mårten Lyth anser inte att mångfalden på mediemarknaden är hotad.
- Medielandskapet ser annorlunda ut, jämfört med tidigare. Jag tycker snarare att mångfalden har ökat på senare år. Jag känner inte igen den bilden.

Man slås av det lama försvar Mårten Lyth ger på anklagelserna om medial dominans. Att Lyth inte "känner igen den bild" som kritikerna målar upp är ett försvar som i princip närmar sig ett erkännande av den kritiken.

Det stora problemet är dock att vi har en medial elit som inte speglar vanliga människors vardag, tankar eller åsikter. Både Aftonbladet, SVT och Bonnierkoncernen befinner sig i denna mediala elit. Man slås av den obehagliga misstanken att kritiken mot Bonnier i själva verket grundar sig på att man själv vill ha lite högre marknadsandelar. Nu är det rätt många, mig själv inräknat, som är rätt trött på hela det mediala etablissemanget. Dock visar Bonnierkoncernens dominans och att en del övriga aktörer börjar reagera på denna dominans, att vår gammelmedia börjar erodera i kanterna.

Länk SVT

Inga kommentarer: