onsdag, juli 13, 2011

Gårdagens migration kan inte likställas med dagens migration


I en artikel på SvD kultur så propagerar Cecilia Notini Burch för en generös immigrationspolitik med utgångspunkt från en bok av tre forskare från Storbritannien och Kanada. Boken heter "Exceptional People. How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future" och är inte översatt till svenska, den kommer sannolikt aldrig att bli det heller. 


I början av sin artikel skriver Burch något förvirrat och ytligt om "vi och dom". Vilken relevans begreppen har för immigrationspolitiken är oklart och hennes analys är dessutom ofullständig och ytlig. En gymnasieelev kan med största säkerhet räkna ut att det finns både över och undergrupper till "vi". Vi som håller på Hammarby, vi som är 08:or, vi som bor på Södermalm, dricker latte och sysslar med media är bara några undergrupper jag hittar inom loppet av 1 sekund. Vidare i artikeln skriver författaren så här. 


De visar på ett övertygande sätt att migrationen har utgjort en förutsättning för mänsklig evolution alltsedan de första homo sapiens lämnade den afrikanska kontinenten för cirka 60000 år sedan. Därefter har det ofta varit just de modiga, och inte sällan rätt så våghalsiga, människor som vågat lämna sina hembygder som bidragit till framställningen och spridandet av ny kunskap.


För det första måste Homo Sapiens ha lämnat den afrikanska kontinenten för mycket längre sedan än 60,000 år sedan, redan här ett faktafel. Självklart har migrationen spridit kunskap och gett utvecklingen en knuff framåt, men vi talar här om en helt annan migration än den "flyktingimmigration" vi nu ser. Man kan på goda grunder säga att det ofta är de initiativrika människorna som emigrerar, i alla fall var det så med den migration som skedde före 1975. Med detta följer enligt logikens allra enklaste lagar att migrationen utarmar de områden där människor emigrerar ifrån. Vi ser också att migrationen efter 1975 inte följer gängse mönster. Det måste nämligen betraktas som ytterst tveksamt att det är Asiens och Afrikas initiativrikaste människor som bosatt sig i Rosengård, i sådana fall så ser framtiden mycket dyster ut för dessa två kontinenter. Vidare i artikeln står det så här. 


Migrationen har också varit oumbärlig för framväxten av det moderna, teknologiskt utvecklade välfärdssamhälle som vissa av oss har förmånen att leva i i dag. Den stora och nästan helt oreglerade migrationsvågen på 1800-talet banade vägen för denna utveckling. Människor tilläts migrera från fattigdom till arbete och byggde därmed upp det industrisamhälle som utgjorde grunden för den stora ekonomiska tillväxten. 


Ja, migrationen fyllde en viktig funktion när t.ex. fattiga jordbrukare (ofta var de inte arbetslösa som författaren låter påskina) emigrerade till rikare jordbrukslandskap eller till industristäder. Människor emigrerade från fattigdom till arbete. Nu emigrerar människor från fattigdom till arbetslöshet, vilken är en helt annan sak. Vi lever i ett helt annat samhälle och vi har inte längre en tung industri som kan suga upp immigranter, inte ens våra egna ungdomar får längre arbete inom industrin. Den migration som ekonomisk och utvecklingsmässigt är motiverad i dag är en högteknologisk migration. Vidare i artikeln så skriver Notini så här. 


En alltmer åldrande befolkning, kombinerat med låga födelsetal, håller på att ställa till med kris. Många fler skattebetalare behövs för att vi skall kunna finansiera våra omfattande välfärdssystem även i framtiden. Detta är i stort sett alla nationalekonomer överens om.


Om antalet skattebetalare skall öka kräver det att immigranterna får arbete, vilket de får i alldeles för liten grad i dag, därför blir hela migrationen en minusaffär. Dessutom blir immigranterna äldre de också, de skall i sin tur försörjas av ännu fler immigranter i en aldrig sinande spiral. Det är helt enkelt inte en framkomlig väg att öka antalet skattebetalare genom immigration, vilket ekonomer också räknat ut [Tullberg, Lindh]. Vidare i artikeln står det så här. 


Migranter framställs i allt fler politiska och mediala sammanhang som hot, trots att det finns överhängande nationalekonomiska bevis på att migration ger långsiktiga ekonomiska vinster, både för mottagar- och sändarländer, som långväga överskrider de kortsiktigare kostnaderna.


Det finns inga bevis för att den typ av immigration Sverige ägnat sig åt ger några ekonomiska fördelar, vi har i stället förlorat på den senaste tidens immigration. Den immigration vi hade när vallonerna kom till vårt land går naturligtvis inte att jämföra med den massimmigration vi haft från Irak och Somalia de senaste åren. Vallonerna stod på en högre teknisk och kulturell nivå än vad vi själva gjorde, i alla fall i vissa stycken. Detta gäller ju ofta inte nutidens immigranter. Vidare i artikeln står det så här. 


Den kulturella enheten är dock till stor del en myt. Kulturer är inte, som många vill tro, statiska och likformiga. De förändras ständigt i möten med nya idéer och traditioner. Detta gäller självfallet också ”oss” i Sverige.


Den kulturella enheten är självklart inte en myt, men det krävs att en kurdättling som Tino Sanandaji säger det. Ingen har påstått att någon kultur är statisk, det vi däremot påstår är att vi själva vill ha ett ord med i laget vad gäller kulturell påverkan. Några mångkulturkramare och verklighetsfrånvända riksdagsmän skall inte själva sätta agendan för vårt kulturutbyte och den därmed förknippade påverkan. Till sist skriver författaren så här i sin artikel.


Att som Sverigedemokraterna hävda att invandringen till Sverige skapar ”omfattande ekonomiska, sociala och kulturella problem”, samt att den ”mångkulturella samhällsordningen” utgör ett ”allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen” är därför inte bara historielöst, utan också potentiellt destruktivt för Sveriges framtida tillväxt och välfärd.


Författaren har jämställt immigrationen av valloner och 60-talets arbetskraftsinvandring med dagens immigration, det går inte att jämföra dessa två fundamentalt olika typer av immigration. Vi har allvarliga sociala och kulturella problem, titta på Rosengård, titta på Södertälje där en hel stad styrs av en utländsk maffia. Hur skall detta bidra till vårt välstånd? 


Vi har ekonomiska problem, titta på arbetslösheten och titta på de många konstlade arbeten vi har. varför har vi instegsjobb, varför har vi kraftiga subventioner för de som immigrerat till vårt land om arbetsmarknaden skriar efter dem? Vi har ett annat samhälle i dag när mycket av vår tunga industri inte längre existerar. Vi har ett högteknologiskt samhälle där vi producerar det vi behöver med ett minimum av arbetskraft. Många grupper immigranter blir arbetslösa i etniska enklaver där brottslighet och utanförskap blir legio. Tyvärr Notini, vi har kommit till vägs ände med den senaste tidens immigrationspolitik. Bevisen för att det är en vansinnig politik är många och manifesta. Ibland måste man lämna böckernas värld och öppna ögonen för vad som finns runt omkring, i den verkliga världen. 

Länk SvD

8 kommentarer:

Anonym sa...

En eloge för Ditt fina blogginlägg!

Jag tror länder som har en minimal invandring kommer att klara sig bäst i globaliseringens tidevarv, medans länder med en mycket hög invandring såsom Sverige blir förlorare. Jag syftar då främst på Japan, Kina och Korea. Ett land behöver faktiskt inte en stor invandring för ha kulturell mångfald och pluralism. I Japan som har en minimal invandring så kan man käka både pizza, hamburgare och lyssna på persisk musik, ja t.o.m svenskt knäckebröd går att köpa på IKEA. Det finurliga med Japan är att man t.o.m har forskare i världsklass som t.o.m kniper hyfsat många Nobelpris, utan en stor invandring! Sverige hade mycket väl kunnat vara sveriges Japan om vii fört samma typ av politik.

Dessutom är t.ex japaner ett berest folk, med mycket internationella kontaktytor. Japaner som jag träffar har stor kännedom och respekt för andra kulturer, och kan ni tänka er utan att Japan har en stor invandring!

Jag tror helt enkelt att etniskt något sånär homogena länder blir winners i framtiden, och länder med stor invandring såsom Sverige på sikt kanske t.o.m kan riskera katastrof. Givetvis bör vi ha en invandring, men en annan typ än dagens massinvandring.

Mvh "Ricky Echolette"

Steen sa...

Ja, tak, dette burde jo stå i SvD eller DN.

Som dansker undrer det en, at svenske debattører kan blive ved med at sprede myter, der forlængst er punkterede i Danmark og Norge. ASYL-indvandring er IKKE bæredygtig. En målrettet indvandring af højtkvalificerede er det eneste, der er et netto-tilskud til økonomien i fremtidens samfund. Selvfølgelig gælder det også Sverige.

Det findes beskrevet på svensk - her senest af Rockwolls forskningschef for nylig:


"Nyansera debatten om dansk invandringspolitik"

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1346704/Nyansera-debatten-om-dansk-invandringspolitik.html

Varg i veum sa...

Som vanligt så försöker olika företrädare för PK-skolan blanda bort korten för att ta bort fokus från kärnfrågan.
Det är väldigt få som förespråkar totalt invandringsstopp, det är en icke-fråga som PK gärna tjatar om.
Kärnfrågan är vilken typ av invandring man ska ha. Är det smart att ta in fler än man kan erbjuda drägligt liv till? Varför skapa skattefinansierat utanförskap?

z999 sa...

"I början av sin artikel skriver Burch något förvirrat och ytligt om "vi och dom"."

Idén med uttrycket "vi och dom" utgår egentligen från det enkelt förståeliga(?) "jag och du". Antirasister ser "vi och dom" som nedsättande mot invandrare och det blir det naturligtvis om man ser den svenska etniciteten som en överlägsen ras.

vmm sa...

Människans utvandring från Afrika och ervövring av världen är förmodligen det största projekt människan någonsin gjort i mänsklighetens historia. (varför har ingen gjort film av det?). Jag tror att dom mest initiativrika människorna, dom med mest entreprenöranda, dom med mest äventyrslusta var dom som lämnade Afrika. Enklast var att stanna kvar. Bli kvar vid sitt och inte göra något. Under den mångtusenåriga migrationen från Afrika så dog dom dumdristiga. Dom som vandrade ut ur Afrika, och som överlevde, var dom som var dom mest anpassningsbara, mest initiativrika, "lagom" modiga människor som mänskligheten skapat. Resten blev kvar - i gravar eller i Afrika. Usch, det är svårt att skriva om det här utan att låta rasistisk. Jag vill påpeka att jag har bott i Afrika och jag känner många afrikaner som är väldigt intelligenta och fina människor på alla sätt, men rent evolutionsmässigt så måste man ändå få tänka i dessa drag utan att man ska fördömmas. Om man inte tror på det jag skrivit nyss så måste man undra om den personen tror på saker som survival of the fittest och evolutionstanken över huvud taget. Människor är djur som utsätts för ett evolutionärt tryck och utvecklas i enlighet med detta. Någon däremot?

z999 sa...

@Vmm:
"Människor är djur som utsätts för ett evolutionärt tryck och utvecklas i enlighet med detta. Någon däremot?"

Inget emot men jag tror att den forskning vi har idag endast ytligt kan beskriva evolutionen.


Människan är som ett virus. När man skövlat och ödelagt en plats så flyttar man bara till nästa och brer ut sig ohämmat till andra platser.


Agent Smith (Matrix). Enligt modern psykologi så är det positivt för människan att utveckla en gemensamhetskänsla med den plats man växer upp på. Det utvecklar en känsla att man ingår i något större och utanför en själv. Det är antagligen det bästa sättet att utveckla positiva områden på jorden också.

Jag har pratat med en kvinna från Senegal som hade många åsikter om delningen av Sudan. Hon trodde att delningen skulle medföra en större samhörighet i de delade områdena som hon ansåg var mer eller mindre hoptvingade av "vita" kolonisatörer.

Anonym sa...

Tack för en möjlighet att kommentera utan censur...

Jag kommenterade artikeln i Svd men den kommentaren ströks...

Ofta sparar jag mina kommentarer själv för att kunna läsa dom i efterhand om dom blivit censurerade...

Kommentaren var ungefär som nedan:

Cecilia Notini blandar bort korten...

Invandring av en liten grupp specialister under tidigare epoker kan inte jämföras med dagens massinvandring av analfabeter... Skulle vi ta emot indiska it experter så vore det jättebra för Sverige...

Dom har kompetens och skulle få plats på arbetsmarknaden utan större problem... Vad gäller arbetskraftsbristen så har vi 50 miljoner arbetslösa i EU idag och arbetslösheten har dessvärre stigit trendmässigt inom hela OECD området sedan 1970...

Det beror på allt mer avancerade maskiner, robotar och datorer som tar över allt mer av arbetet... Scania producerar tex mycket mer lastbil per person idag än för 30 år sedan även om man tar hänsyn till att underleverantörer gör mer idag än tidigare.

Behovet av arbetskraft är idag mindre än utbudet... Dessutom flyttar allt mer verksamhet ut från väst till asien pga låglönekonkurrens...

Lågutbildade och analfabeter kommer aldrig bidra positivt i Sverige om man inte räknar våldtäkter, organiserade brottslighet, bränder, stenkastning och hedersförtryck som bidrag... Enstaka personer kan givetvis bidra men som kollektiv är det bara en belastning för Sverige...

I Norge har vi medier som inte censurerar sanningen angående invandrare och våldtäkter mm...

www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10088236

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10088236

Tyvärr har våra politiker och journalister sålt sin själ till massinvandringspolitiken... När det sedan saknas argument i sak så löses problemen genom hets och hat mot kritiker av invandringspolitiken samt censur...

Domen över dessa personer kommer att bli hård fast det tar nog 10 år innan folkflertalet inser vilken katastrof politiken lett till...

NilsSvensson543

Mikael sa...

Den gamla typ av invandring till Sverige (1500-1800-tal) bestod i att det kom hit hantverksskickliga tyskar, holländare, engelsmän etc som dessutom ofta flyttade hem efter deras arbetstid var över. Alltså personer från närliggande kulturer och länder som i hög grad flyttade tillbaka. De senaste decennierna har det kommit hit personer från mellanöstern, Irak och Afrika som inte tillför det kunnande som vi i äldre tider saknade. Det går alltså inte att jämföra.